Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

36. Đại sư thứ 36: Dharmapa - Kẻ không ngừng học hỏi

05/03/201115:52(Xem: 3272)
36. Đại sư thứ 36: Dharmapa - Kẻ không ngừng học hỏi

CÁC VỊ CHÂN SƯ ĐẠI THỦ ẤN
Nguyên Thạnh Lê Trung Hưng dịch, Nguyễn Minh Tiến hiệu đính

Đại sư thứ 36: Dharmapa - Kẻ không ngừng học hỏi

Dễ xúc cảm với nọc độc nhị phân
Tâm thông thái bị đánh độc bởi sự phân tích

Lời chú nguyện của một chân sư

Chữa lành bệnh luân hồi trong ba cõi


Truyền thuyết


Dharmapa
là một thư sinh chăm chỉ. Ông đọc sách không biết chán, nhưng tiếc một điều là ông không có óc phân tích và tính nhạy bén trong việc tiếp thu các kiến thức của thầy dạy.


Vì vậy ông không thể áp dụng những điều đã học vào cuộc sống thực tiễn. Ngoài ra, ông vừa học xong thì lại quên ngay.


Ngày nọ, ông gặp một nhà Du-giàvà thố lộ trở ngại ấy. Sư thương tình điểm đạo và truyền nội lực của một chân sư cho Dharmapavà dạy:


Hãy như thợ rèn kia

Nấu kim loại sắt, thép

Tan chảy thành một khối

Hãy đốt cháy kiến thức

Tan vào tâm hư vô.


Dharmapa
nghe qua chợt hiểu ý của sư. Ngài nhận biết rằng những điều ngài đã học cũng sẵn có ngay trong chính bản tâm.


Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn