Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

25. Đại sư thứ 25: Dukhandhi - Phu quét đường

05/03/201115:52(Xem: 3173)
25. Đại sư thứ 25: Dukhandhi - Phu quét đường

CÁC VỊ CHÂN SƯ ĐẠI THỦ ẤN
Nguyên Thạnh Lê Trung Hưng dịch, Nguyễn Minh Tiến hiệu đính

Đại sư thứ 25: Dukhandhi - Phu quét đường

Kết hợp quá trình sáng tạo tương đối
Với phép thành tựu rốt ráo

Đó là phép thiền định
Đại thủ ấn
Khởi lên trong ta thức thanh tịnh

Đó là trí tuệ của Ba thân.


Truyền thuyết


Dukhandhi
sinh trưởng ở vùng Gandhapur, thường ngày đi lượm giẻ rách đem về giặt sạch, rồi vá lại thành từng tấm áo quần để mặc.


Một ngày nọ, ngài gặp được một nhà sư Du-giàtruyền cho tâm ấn.


Ngài cố gắng tu tập, nhưng tâm trí luôn luôn bị chi phối bởi việc lượm giẻ và may vá, nên ngài khởi tâm nghi hoặc cho rằng không thể tu hành thành tựu.


Đầu óc ngài lúc nào cũng vẩn vơ với công việc thường ngày khiến không thể nhất tâm quán tưởng hay trì tụng chân ngôn.
Dukhandhi
đem trở ngại ấy trình bày với tôn sư của mình. Sư dạy:


Chân pháp không ngằn mé.

Không có
pháp may,
không có
pháp người may.
Chân ngôn là
như thị.
Hãy quán tưởng vị thần.

Trì tụng chú miên mật

Tự nhiên tâm thuần thục

Thấy các pháp đều không.


Nương theo lời dạy của chân sư, Dukhandhitu tập 12 năm thì đạt thần thông Đại thủ ấn.


Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn