Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

23. Đại sư thứ 23: Catrapa - Hành khất gặp may

05/03/201115:52(Xem: 3223)
23. Đại sư thứ 23: Catrapa - Hành khất gặp may

CÁC VỊ CHÂN SƯ ĐẠI THỦ ẤN
Nguyên Thạnh Lê Trung Hưng dịch, Nguyễn Minh Tiến hiệu đính

Đại sư thứ 23: Catrapa - Hành khất gặp may

Bất cứ cái gì mà nhà Du-giànhìn thấy
Đều hiển lộ giáo pháp của chân sư.

Tất cả

Mà người nhìn thấy là thực thể bất sinh

Thực thể bất sinh là vị Đạo sư cao cả nhất

Vô tư là cách nhận biết “không hai”

Bởi thế, đức lành hay thói xấu cũng là một


Truyền thuyết


Catrapa
là một người hành khất nhưng lúc nào trên lưng cũng mang theo một số kinh sách. Một ngày nọ, do phước duyên nên ngài tình cờ gặp được một nhà sư thông thái khai thị tri kiến giải thoát và truyền cho giáo pháp.


Sư nói:


Xấu ác bởi vô minh.

Thân này do nghiệp trước.

Hiện tại tức vị lai

Nỗ lực tu thiền định

Chứng đắc trong đời này.


Nghe thoáng qua bài kệ, Catrapakhông hiểu được ý. Sư bèn giảng: “Sai lầm là do không có tri kiến. Thiếu tri kiến thì tà vạy trong tâm khởi lên. Tâm tà vạy khởi lên dẫn theo hành động sai lầm. Cứ thế mà xoay chuyển lún sâu vào ác nghiệp. Chỉ có thực chứng các pháp vốn hư huyễn, do duyên sanh mà có, tu tập thiền định vào Tam-ma-địathì mới hết sai lầm. Lại thấy chúng sanh trôi lăn trong sáu nẻo mà khởi tâm thương xót, dùng Bi quánmà phổ độ. Nhưng không để tâm hướng về quá khứ, vướng mắc ở hiện tại, trù tính về tương lai. Khổ lạc vốn do tâm sinh. Tu tập miên mật lâu ngày thì Phật tính tự hiển lộ.”


Catrapa
lưu lại Sendhonagrađể tu tập thiền định, sau 6 năm ngài đắc thần thông Đại thủ ấn.


Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn