Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

14. Bồ-tát Thường Bất Khinh

11/01/201115:34(Xem: 5024)
14. Bồ-tát Thường Bất Khinh

THC BIN
Hòa thượng Thích Thiện Siêu
Nhà Xuất Bản TP. HCM, 2003

BỒ-TÁT THƯỜNG BẤT KHINH

Trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Phậtbảo Bồ-tát Đại Thế Chí rằng: "Các ông nên biết, những vị Tỷ-kheo, Tỷ-kheoni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di thọ trì kinh Pháp Hoa mà nếu ai dùng lời thô ác mắngnhiếc, sẽ bị trọng báo, trái lại, nếu nói lời hiền hòa, chơn thật, người trìkinh này được công đức lơn, sáu căn thanh tịnh".

Như xưa trong thời tượng pháp củađức Phật Oai Âm Vương, giữa hàng Tỷ-kheo tăng thượng mạn có vị Bồ-tát là ThườngBất Khinh. Vị Bồ-tát ấy, bất cứ lúc nào hễ thấy người nào dù xuất gia, tại gia,nam nữ... đều cung kính lễ bài khen ngợi rằng: "Tôi rất kính trọng cácngài, không dám khinh mạn, vì các ngài đều tu hành đạo Bồ-tát, sẽ đặng thànhPhật". Ngoài sự lễ bái tán thán ấy, vị Tỷ-kheo kia không hề đọc tụng kinhđiển gì, nhưng gặp ai cũng chỉ lễ bái, tán thán và nói: "Tôi không dámkhinh các người, các người sẽ được làm Phật". Đến nỗi có người vì tâm chưađặng thanh tịnh, nổi giận mắng nhiếc: "Ông mất trí Tỷ-kheo! Cớ sao đến đâytự nói tôi không dám khinh người và thọ ký ta sẽ thành Phật, đó chỉ là nói dối,ta không tin dùng làm chi". Có khi còn bị người ta lấy roi gậy, ngói đáđánh đập, ông trốn chạy qua một nơi xa mà còn lớn tiếng nói lại: "Tôikhông dám khinh các người, các người đều sẽ làm Phật". Như vậy trải quanhiều năm, dù bị khổ nhục cũng không sanh sân hận, nên các tăng Tỷ-kheo thượngmạn đều gọi vị Tỷ-kheo kia là Thường Bất Khinh. Vị Tỷ-kheo ấy khi mạng chungđược nghe giữa hư không, Phật Oai Âm Vương nói kinh Pháp Hoa, đủ các công đức,lục căn thanh tịnh, sau rộng nói kinh Pháp Hoa lại cho mọi người đều nghe nhưmình đã được nghe vậy.

"Tất cả đều có Phật tánh"."Hết thảy đều làm Phật-đà". Đó là lời dạy "vô tiền khoánhậu", chỉ có đạo Phật mới thừa nhận và thuyết minh cái giá trị vô thượngấy của muôn loài. Đó là một đặc điểm làm cho đạo Phật vượt hẳn lên trên tất cảcác tôn giáo học thuyết thế gian. Cho nên, người Phật tử chân chính là phảiluôn luôn cố gắng phát huy Phật tánh cao quý cho mình và chúng sinh, không xemthường, không khinh rẻ một chúng sinh nào, dù là hạng người mà xã hội cho làthấp kém, huống chi đến sự giết hại một cách vô ý thức, vì tư kỷ, vì vô minh.Vậy nên hết thảy hành động tự lợi, lợi tha của người Phật tử mà gọi rằng lợi,là phải hướng về mục đích "phát huy Phật tánh" ấy.

Phật tử gánh vác nhiệm vụ ấy và hànhđộng với tất cả cố gắng vì tự nhận là bổn phận thì dầu bị khổ nhục, dầu bị taihại gì, cũng bền chí vượt qua và coi đó là thành công, chứ không phải hy sinh.Ngài Bồ-tát Thường Bất Khinh là tượng trưng đầy đủ cho tinh thần Phật tử đóvậy.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567