Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Quận Hóc Môn

11/10/201001:26(Xem: 372)
Quận Hóc Môn

QUẬN HÓC MÔN

Hóc Môn, huyện ngoại thành, vùng đất mang tên “Mười Tám Thôn Vườn Trầu”, nơi diễn ra nhiều sự kiện lớn trong phong trào đấu thanh yêu nước. Huyện Hóc Môn có 10 xã, diện tích 109,5 Km2,dân số 195.871 người.

Về Phật Giáo, huyện Hóc Môn có 63 cơ sở Tự Viện, 17 Tịnh Xá Khất Sĩ, 2 Chùa Nam Tông với 174 Tăng Ni thường trú-tạm trú, khoảng 40.000 Tín đồ Phật tử. Có 1 Đạo tràng tu Bát quan trai tại Chùa Chơn Đức, một lớp gia giáo mở tại Chùa Linh Sơn từ năm 1993. Chùa Hoằng Pháp là nơi thường xuyên mở trại Hè cho các GĐPT tại Thành Phố để giao lưu với nhau.

Ban Đại Diện Phật Giáo huyện Hóc Môn nhiệm kỳ I được thành lập năm 1981. Nhiệm kỳ V (1997-2002) hiện nay chính thức nhận nhiệm vụ vào ngày 3/5/1997, do TT Thích Thiện Minh làm Chánh đại diện; TT Thích Minh Chơn, Phó đại diện; ĐĐ Thích Chân Tính, Thư Ký.

Chùa Thanh Sơn (Xã Tân Hiệp), Linh Sơn và Thiền Lâm (Xã Thới Tam Thôn) thuộc dạng Chùa Cổ; Chùa Hoằng Pháp (Xã Tân Thới Hiệp) – Danh lam thắng cảnh; Chùa Linh Sơn (Xã Bà Điểm) – Văn Phòng BĐDPG huyện Hóc Môn. Cơ sở từ thiện: Các Chùa Hoằng Pháp, Giác Đạo và Hưng Trung.

(Tư Liệu Thống Kê Năm 1997)

Thị Trấn Hóc Môn

GIÁC HUỆ

Địa chỉ : 25/4 Lê Lợi - ĐT : 9.851008

Năm thành lập : Trước 1930

Người sáng lập : Phật tử Diệu Giác và Diệu Huệ

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1950, HT Thích Minh Tâm xây dựng lại

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Minh Tâm (1953-1967)

Trụ trì hiện nay : NS Thích nữ Đàm Ngọc

Các ngày kỵ giỗ trong năm : 21-3 ÂL giỗ HT Thích Minh Tâm, 15-7 ÂL giỗ Chư vị sáng lập Chùa

Tịnh Thất TỪ ĐỨC

Địa chỉ : 18/1C tổ 71, Khu Phố 8, Hương Lộ 70 - ĐT : 8.913527

Năm thành lập : 1988

Người sáng lập : ĐĐ Thích Thiện Đạo

Hệ phái : BẮC TÔNG

Đặc điểm : Cải Gia Vi Tự

Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Thiện Đạo

TỪ QUANG

Địa chỉ : 60/1D tổ 12, Khu Phố 2 - ĐT : 8.915508

Năm thành lập : 1869

Người sáng lập : HT Thích Phổ Chiếu

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1990, 1996

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Phổ Chiếu, HT Thích Phước Trí, HT Thích Thiện Chí

Trụ trì hiện nay : TT Thích Huệ Bạch

Các ngày kỵ giỗ trong năm : 18-7 ÂL giỗ Thầy Tổ

Xã Tân Hiệp

Tịnh Thất BỬU CHÂU

Địa chỉ : 31/5 ấp Thới Tây

Năm thành lập : 1990

Người sáng lập : SC Thích nữ Diệu Tước

Hệ phái : KHẤT SĨ

Đặc điểm : Cải Gia Vi Tự

Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Diệu Tước

Tịnh Thất BỬU TÍN

Địa chỉ : 158/7B Ấp Thới Tây 2

Năm thành lập : 1976

Người sáng lập : ĐĐ Thích Tâm Trường

Hệ phái : BẮC TÔNG

Đặc điểm : Cải Gia Vi Tự

Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Tâm Trường

Các ngày kỵ giỗ trong năm : 27-7 ÂL giỗ Thầy Tổ

Thiền Viện CHƠN ĐỨC

Địa chỉ : 43/1 ấp Thới Tây 2 - ĐT : 8.914713

Năm thành lập : 1967

Người sáng lập : HT Thích Từ Quang

Hệ phái : BẮC TÔNG

Đặc điểm : Có Đạo tràng Bát quan trai – Đạo Tràng Pháp Hoa

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Từ Quang, TT Thích Quảng An, TT Thích Chánh Tịnh, ĐĐ Thích Quảng Thanh, TT Thích Thanh Tâm

Quản tự : ĐĐ Thích Thiện Minh

Các ngày kỵ giỗ trong năm : 27-2 ÂL giỗ HT Thích Từ Quang

GIÁC HUÊ

Địa chỉ : 5/6 Ấp Tây Thới 1

Năm thành lập : 1900

Người sáng lập : Ông Lê Văn Tràng

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1972, 1962, 1987, 1990, 1998

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Thiện Huệ, HT Thích Phước Quả, HT Thích Huệ Khải (1900-1962)

Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Trí Phú

Các ngày kỵ giỗ trong năm : 16-3 ÂL và 28-2 ÂL giỗ Thầy Tổ

HOẰNG PHÁP

Địa chỉ : Quốc Lộ 22, Thành Ông Năm, ấp Tân Thới -ĐT : 8.914072

Năm thành lập : 1957

Người sáng lập : HT Ngộ Chân Tử

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1995

Đặc điểm : Có nhà dưỡng Lão

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Ngộ Chân Tử (1957-1988)

Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Chân Tính

Các ngày kỵ giỗ trong năm : 16-10 ÂL giỗ HT Ngộ Chân Tử

Tịnh Thất HỒNG PHƯỚC

Địa chỉ : 53/1 ấp Tân Thới 1

Năm thành lập : 1983

Người sáng lập : ĐĐ Thích Thiện Hoa

Hệ phái : BẮC TÔNG

Đặc điểm : Cải Gia Vi Tự

Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Thiện Hoa

Tịnh Thất HƯƠNG SƠN

Địa chỉ : 108C/3 ấp Tân Thới 2

Năm thành lập : 1980

Người sáng lập : ĐĐ Thích Thiện Hương

Hệ phái : KHẤT SĨ

Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Thiện Hương

LINH HÒA

Địa chỉ : 156/4A ấp Thới Tây 2 - ĐT : 8.910354

Năm thành lập : 1970

Người sáng lập : SC Thích nữ Như Hạnh

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1982

Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Như Hạnh

Các ngày lễ lớn, kỵ giỗ trong năm :10-11 ÂL kỷ niệm ngày thành lập Chùa và giỗ vị hiến đất cho Chùa

Tịnh Thất NGỌC TRUNG

Địa chỉ : C1/14 ấp Thới Tây

Năm thành lập : 1990

Người sáng lập : SC Thích nữ Ngọc Trung

Hệ phái : KHẤT SĨ

Đặc điểm : Cải Gia Vi Tự

Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Ngọc Trung

PHÁP DIỆU

Địa chỉ : 58/4 ấp Tân Thới 1 - ĐT : 7.100198

Năm thành lập : 1963

Người sáng lập : NS Thích nữ An Hương

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1973, 1992, 1998

Đặc điểm : Chùa còn có tên là Tịnh Xá Vân Hồng (1963-1968)

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : NS Thích nữ An Hương, SC Thích nữ Như Khoa (1963-1994)

Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Diệu Chi

Các ngày kỵ giỗ trong năm : 15-10 ÂL giỗ Thầy Tổ

THANH SƠN

Địa chỉ : 108/4 ấp Tân Thới 1

Năm thành lập : 1898

Người sáng lập : Dân làng

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1966

Đặc điểm : Chùa làng – dạng cổ

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : Thầy Thích Phước Linh, ĐĐ Thích Thiện Ân (1965-1975)

Quản tự : Ban Hộ Tự

Các ngày kỵ giỗ trong năm : 23-3 ÂL giỗ Tổ Khai Sơn

Tùy HỶ CÔNG ĐỨC

Địa chỉ : 156/4A ấp Thới Tây 2 - ĐT : 7.100393

Năm thành lập : 1970

Người sáng lập : ĐĐ Thích Thiện Lộc

Hệ phái : BẮC TÔNG

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : ĐĐ Thích Thiện Lộc (1970-1981)

Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Minh Tùy

Xã Tân Thới Nhì

GIÁC NGUYÊN

Địa chỉ : 1/10C quốc lộ 22, ấp Dân Thắng 2 - ĐT : 8.915323

Năm thành lập : 1954

Người sáng lập : HT Thích Minh Tâm

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1964

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Minh Tâm, TT Thích Minh Thành (1954-1998)

Quản tự : Ban Quản tự

Tịnh Thất GIÁC TRỌNG

Địa chỉ : 89/4 ấp Dân Thắng 2

Năm thành lập : 1978

Người sáng lập : ĐĐ Thích Giác Trọng

Hệ phái : NAM TÔNG

Năm trùng tu : 1996

Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Giác Trọng

Tịnh Thất HUỆ TRÍ

Địa chỉ : 2/199B ấp Nhị Tân

Năm thành lập : 1991

Người sáng lập : SC Thích nữ Tôn Liên

Hệ phái : KHẤT SĨ

Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Tôn Liên

Tịnh Thất MINH HẠNH

Địa chỉ : 1/26 ấp Nhị Tân

Năm thành lập : 1990

Người sáng lập : ĐĐ Thích Minh Hạnh

Hệ phái : BẮC TÔNG

Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Minh Hạnh

Tịnh Thất NGỌC LIÊN

Địa chỉ : 65/1A Quốc Lộ 22, ấp Dân Thắng 1

Năm thành lập : 1992

Người sáng lập : ĐĐ Thích Phước Trí

Hệ phái : KHẤT SĨ

Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Phước Trí

Tịnh Xá NGỌC TỊNH (NGỌC TOÁI)

Địa chỉ : 94/2 ấp Dân Thắng 2 - ĐT : 8.914601

Năm thành lập : 1963

Người sáng lập : SC Thích nữ Nhu Liên

Hệ phái : KHẤT SĨ

Năm trùng tu : 1995

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : NS Thích nữ Như Liên (1963-1990)

Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Thủy Liên

Tịnh Xá NGỌC TUYỀN

Địa chỉ : Ấp Nhị Tân 2

Năm thành lập : 1991

Người sáng lập : SC Thích nữ Độ Liên

Hệ phái : KHẤT SĨ

Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Độ Liên

PHẬT BỬU

Địa chỉ : 1/55 ấp Nhị Tân 1

Năm thành lập : 1940

Người sáng lập : HT Thích Minh Trực

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1971

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : TT Thích Chơn Thường-TT Thích Chơn Thành

Trụ trì hiện nay : TT Thích Chơn Ý

Xã Tân Xuân

ĐỊA TẠNG

Địa chỉ : 108/5B Quốc Lộ 22, Mỹ Hòa - ĐT : 8.913718

Năm thành lập : 1964

Người sáng lập : HT Thích Minh Đức

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1995

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : NS Thích nữ Diệu Kim (1965-1975)

Trụ trì hiện nay : TT Thích Trí Huệ

Các ngày kỵ giỗ trong năm : 4-8 ÂL giỗ Tổ

GIÁC ĐẠO

Địa chỉ : 34/4 Mỹ Hòa 1

Năm thành lập : 1938

Người sáng lập : Ông Ngô Văn Tri

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1952, 1963, 1998

Đặc điểm : Có lớp học tình thương thành lập năm 1994

Quản tự tiền nhiệm : Cư sĩ Ngô Văn Nở

Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Minh Đạo

Các ngày kỵ giỗ trong năm : 1-2 ÂL và 28-8 ÂL giỗ Thầy Tổ và vị sáng lập chùa

HƯNG TRUNG

Địa chỉ : 13/4 Quốc Lộ 22, ấp Chánh

Năm thành lập : 1963

Người sáng lập : Tịnh Độ Cư sĩ Phật hội Việt Nam

Hệ phái : BẮC TÔNG

Đặc điểm : Có phòng thuốc Nam Phước Thiện năm 1964

Quản tự : Cư sĩ Tịnh Liên

LAI XÁ

Địa chỉ : ẤP Mỹ Hòa 1 - ĐT : 8.915477

Năm thành lập : 1972

Người sáng lập : Phật tử làng Lai Xá (miền Bắc) xây dựng

Hệ phái : BẮC TÔNG

Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Nguyên Đạt

Tịnh Xá NGỌC CHUNG

Địa chỉ : 16/5 ấp Mỹ Huề - ĐT : 8.912625

Năm thành lập : 1967

Người sáng lập : NS Thích nữ Lý Liên

Hệ phái : KHẤT SĨ

Năm trùng tu : 1983

Đặc điểm : Cải Gia Vi Tự

Trụ trì hiện nay : NS Thích nữ Lý Liên

PHÁP HUYỀN

Địa chỉ : 1/70 Hương Lộ 70, ấp Đình - ĐT : 8.914682

Năm thành lập : 1969

Người sáng lập : TT Thích An Thính

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1995

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : TT Thích An Thính (1969-1996)

Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Như Nhẫn

Các ngày kỵ giỗ trong năm : 28-11 ÂL giỗ TT Thích An Thính

Tịnh Thất PHƯỚC HIỆP (DIỆU HIỆP)

Địa chỉ : 26/4 ấp Mới

Năm thành lập : 1970

Người sáng lập : SC Thích nữ Diệu Hiệp

Hệ phái : BẮC TÔNG

Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Diệu Hiệp

Tịnh Thất PHƯỚC HUỆ

Địa chỉ : 53/5 ấp Xuân Thới Đông

Năm thành lập : 1987

Người sáng lập : SC Thích nữ Diệu Xuân

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1992, 1996

Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Diệu Xuân

THIÊN QUANG

Địa chỉ : 53/3 ấp Mỹ Huề

Năm thành lập : 1929

Người sáng lập : HT Thích Minh Tâm

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1954, 1987

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Minh Tâm, HT Thích Tịnh Quang (1929-1971)

Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Thiện Hiếu

Các ngày kỵ giỗ trong năm : 1-7 ÂL giỗ HT Thích Minh Tâm

Tịnh Xá TRÚC LÂM

Địa chỉ : 18/1 ấp Xuân Thới Đông

Năm thành lập : 1989

Người sáng lập : Lê Thị Huỳnh Mai và Phật tử Hệ phái Nam Tông Việt Nam xây dựng

Hệ phái : NAM TÔNG

Năm trùng tu : 1994

Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Trí Minh

Các ngày lễ lớn trong năm : 2-10 ÂL lễ Dâng Y Kathina

VẠN HẠNH

Địa chỉ : 91/7 ấp Trung Mỹ Tây

Năm thành lập : 1954

Người sáng lập : Phật tử miền Bắc

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1964, 1968, 1990, 1996

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Ngộ Chân Tử, Thầy Thích Nguyên Tài, Thích Giải Hòa, Thầy Thích Chánh Niệm và Thầy Thích Tắc Trụ

Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Viên Thiền

VẠN PHƯỚC

Địa chỉ : 65/6 ấp Chánh

Năm thành lập : 1958

Người sáng lập : HT Thích Thiện Hiền

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1960, 1990, 1995

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Thiện Hiền

Trụ trì hiện nay : TT Thích Thiện Hồng

Tịnh Thất VIÊN TÂM

Địa chỉ : 94/1 Quang Trung, ấp Trung Chánh

Năm thành lập : 1993

Người sáng lập : SC Thích nữ Như Giác

Hệ phái : BẮC TÔNG

Đặc điểm : Cải Gia Vi Tự

Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Như Giác

Xã Bà Điểm

Tịnh Thất ĐỊA TẠNG

Địa chỉ : 19/3 ấp Tây Bắc Lân

Năm thành lập : 1989

Người sáng lập : Cư sĩ Huỳnh Tấn Thuận (Pháp Danh Trí Hải)

Hệ phái : BẮC TÔNG

Quản tự : Cư sĩ Huệ Thông

GIÁC HOÀNG

Địa chỉ : 26/7 ấp Tiền Lân

Năm thành lập : Khoảng trên 200 năm

Người sáng lập : Mai Công Bình Khai Sơn

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1930

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Quảng Sơn, HT Thích Minh Đức, HT Thích Giác An, TT Thích Tịnh Quang (1920-1993)

Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Chơn Trí

Các ngày kỵ giỗ trong năm : 9-1 ÂL giỗ HT Thích Quảng Sơn

LINH SƠN

Địa chỉ : G89 ấp Hậu Lân - ĐT : 8.912141

Năm thành lập : 1958

Người sáng lập : HT Thích Từ Sơn

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1991, 1997

Đặc điểm : Văn Phòng BĐDPG huyện Hóc Môn

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Từ Sơn (1958-1972)

Trụ trì hiện nay : TT Thích Thiện Minh

Các ngày kỵ giỗ trong năm : 2-8 ÂL giỗ HT Thích Từ Sơn

MINH PHƯỚC

Địa chỉ : 53/3 ấp Trung Lân

Năm thành lập : 1980

Người sáng lập : ĐĐ Thích Minh Hóa

Hệ phái : BẮC TÔNG

Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Minh Hóa

Tịnh Xá NGỌC ĐIỂM

Địa chỉ : 28/1A ấp Hậu Lân - ĐT : 8.913468

Năm thành lập : 1967

Người sáng lập : HT Thích Giác Nhiên và TT Thích Giác Phúc

Hệ phái : KHẤT SĨ

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : ĐĐ Thích Giác Chương, ĐĐ Thích Giác Cương, ĐĐ Thích Giác Niệm, ĐĐ Thích Giác Hiện (1967-1975)

Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Giới Liên

Tịnh Thất NGỌC LIÊN

Địa chỉ : 91/6 ấp Tây Bắc Lân

Năm thành lập : 1965

Người sáng lập : Tín đồ Phật tử

Hệ phái : BẮC TÔNG

Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Chánh Liên

PHÁP ĐẠT

Địa chỉ : 30/2 ấp Đông Lân - ĐT : 7.180524

Năm thành lập : 1970

Người sáng lập : Tín đồ Phật tử

Hệ phái : BẮC TÔNG

Đặc điểm : Cải Gia Vi Tự

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : NS Thích nữ Đạt Bình

Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Như Nghiêm

THIÊN ĐỨC

Địa chỉ : 40/6A ấp Đông Lân

Năm thành lập : 1975

Người sáng lập : SC Thích nữ Như Nghiêm

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1985

Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Như Nghiêm

THIỀN LÂM

Địa chỉ : 40/4 ấp Đông Lân

Năm thành lập : 1921

Người sáng lập : HT Nguyễn Văn Dư

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1946, 1956, 1991, 1993, 1996

Đặc điểm : Ban đầu Chùa có tên là Vạn Bửu tự

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Nguyễn Văn Dư, SC Trương Thị Yến, Thầy Đặng Nghĩa Hiệp

Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Hạnh Truyền

Các ngày kỵ giỗ trong năm : 1-6 ÂL giỗ Thầy Tổ

Tịnh Xá THIỆN CHƠN

Địa chỉ : 52/2 ấp Hậu Lân

Năm thành lập : 1964

Người sáng lập : TT Thích Thiện Chơn

Hệ phái : KHẤT SĨ

Năm trùng tu : 1991

Đặc điểm : Cải Gia Vi Tự

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : TT Thích Thiện Chơn (1964-1997)

Trụ trì hiện nay : NS Thích nữ Diệu Ngôn

Tịnh Thất THIỆN THÀNH

Địa chỉ : 46/1 ấp Hậu Lân

Năm thành lập : 1970

Người sáng lập : ĐĐ Thích Thành Công

Hệ phái : BẮC TÔNG

Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Thành Công

Xã Thới Tam Thôn

ĐÔNG LINH (Chùa Hang)

Địa chỉ : 116/5A ấp Tam Đông - ĐT : 8.910039

Năm thành lập : 1890

Người sáng lập : SC Chín, SC Mười

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1955, 1956, 1987

Trụ trì hiện nay : NS Thích nữ Như Hiếu

Các ngày kỵ giỗ trong năm : 5-5 ÂL lễ Bà

HÒA CHUNG

Địa chỉ : 5/5 ấp Trung Đông

Năm thành lập : 1968

Người sáng lập : SB Thích nữ Diệu Nghĩa

Hệ phái : KHẤT SĨ

Năm trùng tu : 1968, 1993

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : SB Thích nữ Diệu Nghĩa

Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Giác Chơn

LINH SƠN

Địa chỉ : Ấp Thới Tứ

Năm thành lập : 1880

Người sáng lập : Chùa làng do Phật tử xây dựng (Ông Cốt Thừa)

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1994

Trụ trì hiện nay : TT Thích Thiện Tín

Các ngày kỵ giỗ trong năm : 8-4 ÂL, 31-7 ÂL, 17-11 ÂL giỗ Thầy Tổ

MINH HÒA

Địa chỉ : 40/7 Hương Lộ 9, ấp Thới Tứ

Năm thành lập : 1965

Người sáng lập : Cư sĩ Đặng Văn Tảo

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1968

Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Diệu Minh

Các ngày kỵ giỗ trong năm : 14-9 ÂL giỗ Thầy Tổ

Tịnh Xá NGỌC HẠNH

Địa chỉ : 4/107 ấp Nam Thới - ĐT : 8.915884

Năm thành lập : 1961

Người sáng lập : Bà Trần Thị Cội – Pháp Danh Đức Ngọc hợp cùng Phật tử Hệ phái Khất Sĩ

Hệ phái : KHẤT SĨ

Năm trùng tu : 1969, 1970

Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Minh Thuần

Tịnh Thất NGỌC HÒA

Địa chỉ : 3/28 ấp Nam Thới

Năm thành lập : 1987

Người sáng lập : SC Thích nữ Hòa Liên

Hệ phái : KHẤT SĨ

Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Hòa Liên

PHƯỚC ĐIỀN

Địa chỉ : 30/6 ấp Đông - ĐT : 8.912978

Năm thành lập : 1971

Người sáng lập : TT Thích Thiện Quới

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1989

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : TT Thích Thiện Quới

Trụ trì hiện nay : Tỳ Kheo Thích Huệ Nhã

Tịnh Thất QUAN ÂM

Địa chỉ : 18/3A ấp Thới Tứ

Năm thành lập : 1976

Người sáng lập : NS Thích nữ Như Hảo

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1993

Trụ trì hiện nay : NS Thích nữ Như Hảo

QUANG MINH

Địa chỉ : 58/4 ấp Tam Đông

Năm thành lập : 1966

Người sáng lập : NS Thích nữ Tịnh Quang

Hệ phái : BẮC TÔNG

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : NS Thích nữ Tịnh Quang (1966-1975)

Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Như Trí

Tịnh Thất THIỀN ĐỨC

Địa chỉ : 42/8B ấp Trung Đông

Năm thành lập : 1993

Người sáng lập : SC Thích nữ Diệu Phước

Hệ phái : BẮC TÔNG

Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Diệu Phước

THIỀN LÂM

Địa chỉ : 4/54 Huơng Lộ 9, ấp Nam Thới -ĐT : 8.915654

Năm thành lập : 1740

Người sáng lập : Dân làng

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1931, 1938, 1966, 1991, 1993, 1996

Đặc điểm : Chùa cổ - Di tích lịch sử

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : Chư Tổ Minh Ân, Linh Nhạc, Phước Quả, Trí Phước, Hải Tịnh, Chơn Hương, Đạt Thanh, Bửu Nguyên

Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Bửu Long

Các ngày kỵ giỗ trong năm : 15-2 ÂL giỗ Tổ

THIỆN ÂN

Địa chỉ : 3/131 ấp Nam Thới - ĐT : 8.914481

Năm thành lập : 1958

Người sáng lập : NS Thích nữ Diệu Bửu

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1969, 1991

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : NS Thích nữ Diệu Bửu (1959-1969)

Trụ trì hiện nay : TT Thích Minh Chơn

Tịnh Thất THIỆN HUỆ

Địa chỉ : 44/5 ấp Trung Đông

Năm thành lập : 1989

Người sáng lập : ĐĐ Thích Thiện Huệ

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1996

Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Thiện Huệ

Các ngày lễ lớn trong năm : 26-10 ÂL lễ Cầu an

THỚI HƯNG

Địa chỉ : 28/1A ấp Thới Tứ

Năm thành lập : 1830

Người sáng lập : HT Thích Huệ Hưng

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1969, 1990

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Huệ Hưng, Thầy Thích Từ Lực, Thầy Thích Tâm Thiền, Thầy Thích Huệ Thanh

Trụ trì hiện nay : TT Thích Huệ Tánh

Các ngày kỵ giỗ trong năm : 1-4 ÂL giỗ Thầy Tổ

Tịnh Thất TƯỜNG QUANG

Địa chỉ : 26/3B ấp Nam Thới

Năm thành lập : 1982

Người sáng lập : ĐĐ Thích Thiện Hòa

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1989

Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Thiện Hòa

Các ngày kỵ giỗ trong năm : 5-10 ÂL giỗ Thầy Tổ

Xã Đông Thạnh

HIỂN HÍCH

Địa chỉ : 1/22 Tỉnh Lộ 9, tổ 7, ấp 3

Năm thành lập : 1802

Người sáng lập : Ông Nguyễn Hữu Phát

Hệ phái : BẮC TÔNG

Quản tự : Cư sĩ Nguyễn Văn Dư

HÒA LINH

Địa chỉ : 10/18 ấp 6

Năm thành lập : 1920

Người sáng lập : Cư sĩ Bùi Văn Ngọc

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1986

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : TT Thích Hữu Thanh, Cư sĩ Bùi Văn Ngọc, Bùi Thị Mây

Quản tự : Ông Bùi Văn Nghỉ

Tịnh Thất NGỌC THẠNH

Địa chỉ : 3/47 ấp 1

Năm thành lập : 1988

Người sáng lập : SC Thích nữ Nhị Liên

Hệ phái : KHẤT SĨ

Năm trùng tu : 1988

Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Nhị Liên

Tịnh Thất NGỌC THUẬN

Địa chỉ : 3/42 ấp 1

Năm thành lập : 1990

Người sáng lập : SC Thích nữ Liên Nguyện

Hệ phái : KHẤT SĨ

Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Liên Nguyện

OAI LINH

Địa chỉ : 2/3 ấp 3 - ĐT : 7.110021

Năm thành lập : Có trên 300 năm; năm 1948 bị giặc Pháp đốt cháy. Năm 1952, TT Thích Tâm Hưng xây dựng lại

Người sáng lập : Dân làng

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1952, 1955, 1980, 1990, 1992, 1996

Trụ trì hiện nay : TT Thích Tâm Hưng

Các ngày kỵ giỗ trong năm : 29-10 ÂL giỗ HT Thích Huệ Quang

PHÁP BỬU

Địa chỉ : 1/4 ấp 3 - ĐT : 7.110069

Năm thành lập : 1971

Người sáng lập : ĐĐ Thích An Hòa

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1980, 1998

Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích An Hòa

Các ngày kỵ giỗ trong năm : 18-4 ÂL giỗ HT Thích Tắc Độ

PHÁP TRÀNG

Địa chỉ : 3/17 ấp 3

Năm thành lập : 1972

Người sáng lập : Cư sĩ Nguyễn Tấn Phát, Pháp Danh Tắc Hồng

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1980

Quản tự tiền nhiệm : Cư sĩ Tắc Hồng (1972-1980)

Trụ trì hiện nay : NS Thích nữ Tắc Trung

Các ngày kỵ giỗ trong năm : 15-5 ÂL, 25-5 ÂL giỗ Thầy Tổ

Xã Nhị Bình

PHƯỚC THIỆN

Địa chỉ : 23/5A ấp 1

Năm thành lập : 1950

Người sáng lập : NS Thích nữ Tắc Liễu

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1984, 1987

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : NS Thích nữ Tắc Liễu, HT Thích Đạt Tân (1950-1982)

Trụ trì hiện nay : NS Thích nữ Bửu Hòa

Các ngày kỵ giỗ trong năm : 8-12 ÂL giỗ NS Thích nữ Tắc Liễu

Xã Xuân Thới Thượng

LINH ĐỨC

Địa chỉ : 18/6 ấp 2

Năm thành lập : 1947

Người sáng lập : ĐĐ Thích Minh Hiền

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1997

Đặc điểm : Cải Gia Vi Tự

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : ĐĐ Thích Minh Hiền

Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Huệ Minh

Các ngày kỵ giỗ trong năm : 8-6 ÂL giỗ Thầy Tổ

LONG QUANG

Địa chỉ : 30/2 ấp 3

Năm thành lập : 1855

Người sáng lập : HT Thích Đạt Thanh

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1956, 1993

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Đạt Thanh, ĐĐ Thích Trí Thiện (1921-1992)

Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Thiện Thanh

Các ngày kỵ giỗ trong năm : 13-10 ÂL giỗ HT Thích Đạt Thanh, 8-3 ÂL giỗ ĐĐ Thích Trí Thiện

QUANG THỌ

Địa chỉ : 100/3 Tỉnh Lộ 14, ấp 5 - ĐT :8.914035

Năm thành lập : 1959

Người sáng lập : SB Thích nữ Như Khánh

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1973

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : SB Thích nữ Như Khánh (1959-1992)

Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Diệu Hiền

Các ngày kỵ giỗ trong năm : 21-11 ÂL giỗ SC Thích nữ Như Khánh

Xã Xuân Thới Sơn

Niệm Phật Đường DIỆU THIỀN

Địa chỉ : 15/B ấp 5

Năm thành lập : 1989

Người sáng lập : SC Thích nữ Diệu Thiền

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1992

Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Diệu Thiền

Các ngày kỵ giỗ trong năm : 1-8 ÂL giỗ Tổ

GIÁC NGẠN

Địa chỉ : 38/5 ấp 1 - ĐT : 8.915471

Năm thành lập : 1949

Người sáng lập : HT Thích Minh Tâm

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1991

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Minh Tâm, HT Thích Giác Khoa

Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Giác Trì

Các ngày kỵ giỗ trong năm : 22-3 ÂL giỗ HT Thích Minh Tâm, 2-8 ÂL giỗ HT Thích Giác Khoa

Tịnh Xá KHAI TÂM

Địa chỉ : 105B/6 ấp 5 Nhị Xuân

Năm thành lập : 1975

Người sáng lập : SC Thích nữ Ngọc Huệ

Hệ phái : KHẤT SĨ

Năm trùng tu : 1992, 1996

Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Ngọc Huệ

LONG MINH

Địa chỉ : 11/12 ấp 4

Năm thành lập : 1990

Người sáng lập : SC Thích nữ Diệu Minh

Hệ phái : BẮC TÔNG

Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Diệu Minh

Niệm Phật Đường MINH TÂM

Địa chỉ : Ấp 5

Năm thành lập : 1990

Người sáng lập : ĐĐ Thích Minh Tâm

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1998

Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Minh Tâm

Tịnh Thất NGỌC AN

Địa chỉ : 64/9 ấp 1

Năm thành lập : 1967

Người sáng lập : SC Thích nữ Liên Bình

Hệ phái : KHẤT SĨ

Năm trùng tu : 1989

Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Liên Bình

Tịnh Thất NGỌC CẢNH

Địa chỉ : 37/4 ấp 1

Năm thành lập : 1968

Người sáng lập : SC Thích nữ Ngọc Cảnh

Hệ phái : BẮC TÔNG

Đặc điểm : Cải Gia Vi Tự

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : SC Thích nữ Ngọc Cảnh

Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Minh Chơn

Tịnh Thất NGỌC NHỰT

Địa chỉ : 37/3 ấp 1

Năm thành lập : 1965

Người sáng lập : HT Thích Chơn Ý

Hệ phái : KHẤT SĨ

Năm trùng tu : 1994

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Chơn Ý (1965-1985)

Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Nhựt Liên

Các ngày kỵ giỗ trong năm : 1-2 ÂL, 5-5 ÂL, 2-8 ÂL, giỗ Thầy Tổ

Niệm Phật Đường NHƯ PHỔ

Địa chỉ : 101 ấp 5

Năm thành lập : 1990

Người sáng lập : SC Thích nữ Như Phổ

Hệ phái : BẮC TÔNG

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : SC Thích nữ Như Phổ

Trụ trì hiện nay :

Các ngày kỵ giỗ trong năm : 1-12 ÂL giỗ Thầy Tổ

Niệm Phật Đường PHƯỚC TRÍ

Địa chỉ : 36B ấp 5

Năm thành lập : 1994

Người sáng lập : ĐĐ Thích Minh Trí

Hệ phái : BẮC TÔNG

Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Minh Trí

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
10/08/201810:50(Xem: 1467)
Giới thiệu Cơ Sở Tạc Tượng Phật Phúc Minh, Tượng Phật gỗ Phúc Minh có 75 năm kinh nghiệm, 3 đời tạo tượng Phật – Bồ tát gỗ như tượng Phật A Di Đà, tượng Quan Âm, Tượng Phật Thích Ca, Tượng Địa Tạng, Tượng Hộ Pháp, … Xưởng Phúc Minh là một trong số ít Xưởng tại Việt Nam chỉ tạo tác dòng tượng Phật gỗ và tượng Người tinh xảo, có hồn, có thẩm mỹ cao. Hiện Xưởng Phúc Minh đang xuất tượng Phật tới Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Mỹ, Canada, Úc.
02/05/201817:11(Xem: 583)
Khánh thành đạo tràng Chùa Thanh Xuân & Bát Quan Trai & Giảng Pháp, Thân gửi chư đạo hữu! Nhờ duyên lành và nhờ vào sự chung sức chung lòng của chư bạn hiền mà dự án Đạo Tràng Chùa Thành Xuân tại Xã Triệu Ái, Triệu Phong, Quảng Trị đã được hoàn thành. Nơi đây cũng được dùng như đoàn quán và dùng tạm làm nơi khám và chữa bệnh cho bà con. Nhân ngày rằm vừa qua, anh Thành đã đến đây tham dự lễ khánh thành và thọ bát quan trai một ngày cùng với 200 Phật tử. Trong ngày tu an lạc này, Sư Cô Quảng Nhã đã thỉnh giảng sư từ Huế về đây thuyết một thời Pháp cho bà con Phật tử. Vào Buổi chiều cùng ngày, Phật tử tham gia cúng mông sơn thí thực. Kinh phí xây dựng đạo tràng này là 123 triệu đồng (không tính phí đi lại, thiết kế, giám sát của anh Thành, phí chủ thầu làm khung sắt, và kinh phí những hạng mục phụ khác). Trong vòng 1 tuần nữa, mình trợ lại Brisbane và sẽ công khai tài chính cho quý đạo hữu hay, nhưng có thể biết dự án này vẫn bội chi 1000 AUDs). Mình xin gửi những hình ảnh về
30/04/201807:54(Xem: 981)
Sau hơn một năm vận động, Chùa Bảo Sơn đã quyết định cung thỉnh Chư Tôn Đức Tăng Ni địa phương quang lâm đạo tràng để chứng minh, cầu nguyện cho Lễ Đặt Viên Đá Xây Dựng vào ngày 26/4/2018 (nhằm ngày 11 tháng 3 năm Mậu Tuất). Sở dĩ Chùa phải tiến hành xây cất khi kinh phí chưa đủ, là vì giấy phép xin xây dựng có thời hạn (có giấy phép mà không tiến hành sẽ bị rút giấy phép, phải mất công xin lại lần sau, khó khăn hơn). Ngôi chánh điện cũ (hình trên) đã được đập bỏ, san bằng (hình dưới) để chuẩn bị xây móng và từng phần xây dựng theo khả năng tài chánh của Chùa. Ni sư Thích Nữ Hạnh Tấn tha thiết kêu gọi thập phương Tăng và thiện nam tín nữ hộ niệm và ủng hộ cho việc xây dựng ngôi chánh điện sớm được thành tựu. Sau đây là một số hình ảnh được ghi lại từ Lễ Đặt Viên Đá Xây Dựng Chánh Điện Chùa Bảo Sơn.
26/03/201816:51(Xem: 1087)
Chùa Long Cát (thôn Hiệp Kiết, xã Công Hải, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận) vừa long trọng tổ chức “Đại Lễ Đặt Đá Tái Thiết Chùa”, vào ngày 20/3/2018 (nhằm ngày mồng 4 tháng 2 năm Mậu Tuất) vừa qua, được chư tôn đức Tăng Ni, các cấp chính quyền địa phương, và đông đảo Phật tử gần xa trợ duyên, ủng hộ, giúp đỡ rất nhiệt tình và thành tâm. Điểm nổi bật của ngôi chùa vùng ngoại thành nắng gió khô cằn này, là chư Ni đã mở Lớp Học Tình Thương, dang rộng vòng tay yêu thương mà đón lấy những thân phận bé bỏng, những mảnh đời khốn khó trong vòng kiềm tỏa của bần hàn và vô minh, về dưới một mái ấm luôn tỏa ánh sáng của Chánh Pháp Từ Bi Hỷ Xả từ 15 năm qua, khởi đầu từ năm 2002.
21/03/201817:31(Xem: 862)
Khánh Hòa: Tổ đình Nghĩa Phương khai đàn Pháp hội Dược Sư thất châu, Vào lúc 18g 30 ngày 01/02/Mậu Tuất (17/03/2018), tại Tổ đình Nghĩa Phương (số 2 Lý Thánh Tôn, Tp.Nha Trang) đã diễn ra lễ khai đàn Pháp hội Dược Sư thất châu. Lễ khai đàn Pháp hội Dược Sư tại Tổ đình Nghĩa Phương thực hiện theo nghi lễ truyền thống, TT.Thích Thiện Tấn, Phó Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa, Chứng minh niêm hương, bạch Phât; sái tịnh, và khai đàn Dược Sư mở đầu Pháp hội Dược sư tiêu tai diên thọ trong một tuần lễ từ ngày mùng 01-07/02/Mậu Tuất (17/-23/03/2018).
21/03/201816:50(Xem: 1410)
Tu Viện Quảng Hương Già Lam, thường được công chúng gọi ngắn gọn là Chùa Già Lam, tọa lạc tại quận Gò Vấp, Thành Phố Hồ Chí Minh. Chùa thuộc hệ phái Bắc tông, do Hòa thượng Thích Trí Thủ sáng lập vào năm 1960, đây chính là nơi đào tạo tăng tài (cấp đại học) để hoằng dương chánh pháp, phụng sự Phật đạo. Ban đầu, chùa có tên là Giải Hạnh Già Lam, đến năm 1964 được đổi tên là Quảng Hương Già Lam, do lấy tên của một vị học tăng pháp danh Quảng Hương đã vị pháp thiêu thân vào năm 1963 ở Sài Gòn.
17/03/201810:51(Xem: 719)
TX.Trung Tâm tưởng niệm 64 năm Tổ sư vắng bóng, Ngày 15-3 (nhằm 28 tháng Giêng năm Mậu Tuất), chư Tôn đức Tăng Ni và quý Phật tử đã quang lâm về Tịnh xá Trung Tâm Q.Bình Thạnh dâng tâm hương tưởng niệm 64 năm ngày Tổ sư Minh Đăng Quang vắng bóng. Chứng minh và tham dự lễ Tưởng niệm có: HT.Giác Tường – UVTT HĐCM; HT.Thích Giác Thuận – Chứng minh BTS GHPGVN Q.Gò Vấp; TT.Thích Tâm Chơn – Trưởng BTS GHPGVN Q.Bình Thạnh; cùng chư Tôn giáo phẩm các ban, viện T.Ư; quý Ni trưởng Phân ban Ni giới T.Ư; Tăng Ni, Phật tử các tự viện trong Q.Bình Thạnh về tham dự.
17/03/201810:44(Xem: 958)
Khất thực tưởng niệm 64 năm Tổ sư Minh Đăng Quang vắng bóng, Nhân lễ tưởng niệm 64 năm ngày Đức Tổ sư Minh Đăng Quang vắng bóng, sáng nay 16-3 (nhằm 29-1-Mậu Tuất), tại Pháp viện Minh Đăng Quang – Q.2 hơn 100 vị Tăng Ni Hệ phái Khất sĩ (GĐ IV) đã tổ chức trì bình khất thực nhằm ôn lại hình ảnh, công hạnh của Đức Tổ sư. Tăng đoàn được sự hướng dẫn của HT. Giác Tường - UVTT HĐCM, Đạo sư Chứng minh Hệ phái; HT. Giác Ngộ - Thành viên HĐCM, Phó Trưởng GĐ.IV cùng chư tôn đức Tăng Ni lãnh đạo Hệ phái đã trì bình khất thực, từng bước khoan thai nhẹ nhàng, từng bước chân của sự an lạc và giải thoát, hình bóng ấy như một tiếng chuông ngân cảnh tỉnh cho những ai còn mãi chạy theo cái danh lợi hào nhoáng bên ngoài. Nhắc mọi người phải biết sống đời giản dị, phát khởi tâm lành để sống đời an lạc:
12/03/201819:11(Xem: 606)
Tắt máy. Xuống xe, Mỉm cười. Bình yên. Dạ thưa, con đã đi, mới vừa thượng sơn, và con đã đến. Lạy Phật. Lạy Pháp. Lạy Tăng. Những bước chân khẽ khàng, nhẹ bổng của con đi trên đất, qua sân chùa, theo Thầy từng bậc cấp lên gác chuông, đều cảm nhận được nguồn năng lượng của an lạc.
09/03/201809:25(Xem: 2030)
Tượng Phật ngồi lớn nhất Đông Nam Á ở Bình Định, Tượng Thích ca Mâu ni Phật có chiều cao 69 m, đường kính 52 m nằm ở huyện Phù Cát.
10/08/201810:50(Xem: 1467)
Giới thiệu Cơ Sở Tạc Tượng Phật Phúc Minh, Tượng Phật gỗ Phúc Minh có 75 năm kinh nghiệm, 3 đời tạo tượng Phật – Bồ tát gỗ như tượng Phật A Di Đà, tượng Quan Âm, Tượng Phật Thích Ca, Tượng Địa Tạng, Tượng Hộ Pháp, … Xưởng Phúc Minh là một trong số ít Xưởng tại Việt Nam chỉ tạo tác dòng tượng Phật gỗ và tượng Người tinh xảo, có hồn, có thẩm mỹ cao. Hiện Xưởng Phúc Minh đang xuất tượng Phật tới Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Mỹ, Canada, Úc.
02/05/201817:11(Xem: 583)
Khánh thành đạo tràng Chùa Thanh Xuân & Bát Quan Trai & Giảng Pháp, Thân gửi chư đạo hữu! Nhờ duyên lành và nhờ vào sự chung sức chung lòng của chư bạn hiền mà dự án Đạo Tràng Chùa Thành Xuân tại Xã Triệu Ái, Triệu Phong, Quảng Trị đã được hoàn thành. Nơi đây cũng được dùng như đoàn quán và dùng tạm làm nơi khám và chữa bệnh cho bà con. Nhân ngày rằm vừa qua, anh Thành đã đến đây tham dự lễ khánh thành và thọ bát quan trai một ngày cùng với 200 Phật tử. Trong ngày tu an lạc này, Sư Cô Quảng Nhã đã thỉnh giảng sư từ Huế về đây thuyết một thời Pháp cho bà con Phật tử. Vào Buổi chiều cùng ngày, Phật tử tham gia cúng mông sơn thí thực. Kinh phí xây dựng đạo tràng này là 123 triệu đồng (không tính phí đi lại, thiết kế, giám sát của anh Thành, phí chủ thầu làm khung sắt, và kinh phí những hạng mục phụ khác). Trong vòng 1 tuần nữa, mình trợ lại Brisbane và sẽ công khai tài chính cho quý đạo hữu hay, nhưng có thể biết dự án này vẫn bội chi 1000 AUDs). Mình xin gửi những hình ảnh về
30/04/201807:54(Xem: 981)
Sau hơn một năm vận động, Chùa Bảo Sơn đã quyết định cung thỉnh Chư Tôn Đức Tăng Ni địa phương quang lâm đạo tràng để chứng minh, cầu nguyện cho Lễ Đặt Viên Đá Xây Dựng vào ngày 26/4/2018 (nhằm ngày 11 tháng 3 năm Mậu Tuất). Sở dĩ Chùa phải tiến hành xây cất khi kinh phí chưa đủ, là vì giấy phép xin xây dựng có thời hạn (có giấy phép mà không tiến hành sẽ bị rút giấy phép, phải mất công xin lại lần sau, khó khăn hơn). Ngôi chánh điện cũ (hình trên) đã được đập bỏ, san bằng (hình dưới) để chuẩn bị xây móng và từng phần xây dựng theo khả năng tài chánh của Chùa. Ni sư Thích Nữ Hạnh Tấn tha thiết kêu gọi thập phương Tăng và thiện nam tín nữ hộ niệm và ủng hộ cho việc xây dựng ngôi chánh điện sớm được thành tựu. Sau đây là một số hình ảnh được ghi lại từ Lễ Đặt Viên Đá Xây Dựng Chánh Điện Chùa Bảo Sơn.
26/03/201816:51(Xem: 1087)
Chùa Long Cát (thôn Hiệp Kiết, xã Công Hải, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận) vừa long trọng tổ chức “Đại Lễ Đặt Đá Tái Thiết Chùa”, vào ngày 20/3/2018 (nhằm ngày mồng 4 tháng 2 năm Mậu Tuất) vừa qua, được chư tôn đức Tăng Ni, các cấp chính quyền địa phương, và đông đảo Phật tử gần xa trợ duyên, ủng hộ, giúp đỡ rất nhiệt tình và thành tâm. Điểm nổi bật của ngôi chùa vùng ngoại thành nắng gió khô cằn này, là chư Ni đã mở Lớp Học Tình Thương, dang rộng vòng tay yêu thương mà đón lấy những thân phận bé bỏng, những mảnh đời khốn khó trong vòng kiềm tỏa của bần hàn và vô minh, về dưới một mái ấm luôn tỏa ánh sáng của Chánh Pháp Từ Bi Hỷ Xả từ 15 năm qua, khởi đầu từ năm 2002.
21/03/201817:31(Xem: 862)
Khánh Hòa: Tổ đình Nghĩa Phương khai đàn Pháp hội Dược Sư thất châu, Vào lúc 18g 30 ngày 01/02/Mậu Tuất (17/03/2018), tại Tổ đình Nghĩa Phương (số 2 Lý Thánh Tôn, Tp.Nha Trang) đã diễn ra lễ khai đàn Pháp hội Dược Sư thất châu. Lễ khai đàn Pháp hội Dược Sư tại Tổ đình Nghĩa Phương thực hiện theo nghi lễ truyền thống, TT.Thích Thiện Tấn, Phó Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa, Chứng minh niêm hương, bạch Phât; sái tịnh, và khai đàn Dược Sư mở đầu Pháp hội Dược sư tiêu tai diên thọ trong một tuần lễ từ ngày mùng 01-07/02/Mậu Tuất (17/-23/03/2018).
21/03/201816:50(Xem: 1410)
Tu Viện Quảng Hương Già Lam, thường được công chúng gọi ngắn gọn là Chùa Già Lam, tọa lạc tại quận Gò Vấp, Thành Phố Hồ Chí Minh. Chùa thuộc hệ phái Bắc tông, do Hòa thượng Thích Trí Thủ sáng lập vào năm 1960, đây chính là nơi đào tạo tăng tài (cấp đại học) để hoằng dương chánh pháp, phụng sự Phật đạo. Ban đầu, chùa có tên là Giải Hạnh Già Lam, đến năm 1964 được đổi tên là Quảng Hương Già Lam, do lấy tên của một vị học tăng pháp danh Quảng Hương đã vị pháp thiêu thân vào năm 1963 ở Sài Gòn.
17/03/201810:51(Xem: 719)
TX.Trung Tâm tưởng niệm 64 năm Tổ sư vắng bóng, Ngày 15-3 (nhằm 28 tháng Giêng năm Mậu Tuất), chư Tôn đức Tăng Ni và quý Phật tử đã quang lâm về Tịnh xá Trung Tâm Q.Bình Thạnh dâng tâm hương tưởng niệm 64 năm ngày Tổ sư Minh Đăng Quang vắng bóng. Chứng minh và tham dự lễ Tưởng niệm có: HT.Giác Tường – UVTT HĐCM; HT.Thích Giác Thuận – Chứng minh BTS GHPGVN Q.Gò Vấp; TT.Thích Tâm Chơn – Trưởng BTS GHPGVN Q.Bình Thạnh; cùng chư Tôn giáo phẩm các ban, viện T.Ư; quý Ni trưởng Phân ban Ni giới T.Ư; Tăng Ni, Phật tử các tự viện trong Q.Bình Thạnh về tham dự.
17/03/201810:44(Xem: 958)
Khất thực tưởng niệm 64 năm Tổ sư Minh Đăng Quang vắng bóng, Nhân lễ tưởng niệm 64 năm ngày Đức Tổ sư Minh Đăng Quang vắng bóng, sáng nay 16-3 (nhằm 29-1-Mậu Tuất), tại Pháp viện Minh Đăng Quang – Q.2 hơn 100 vị Tăng Ni Hệ phái Khất sĩ (GĐ IV) đã tổ chức trì bình khất thực nhằm ôn lại hình ảnh, công hạnh của Đức Tổ sư. Tăng đoàn được sự hướng dẫn của HT. Giác Tường - UVTT HĐCM, Đạo sư Chứng minh Hệ phái; HT. Giác Ngộ - Thành viên HĐCM, Phó Trưởng GĐ.IV cùng chư tôn đức Tăng Ni lãnh đạo Hệ phái đã trì bình khất thực, từng bước khoan thai nhẹ nhàng, từng bước chân của sự an lạc và giải thoát, hình bóng ấy như một tiếng chuông ngân cảnh tỉnh cho những ai còn mãi chạy theo cái danh lợi hào nhoáng bên ngoài. Nhắc mọi người phải biết sống đời giản dị, phát khởi tâm lành để sống đời an lạc:
12/03/201819:11(Xem: 606)
Tắt máy. Xuống xe, Mỉm cười. Bình yên. Dạ thưa, con đã đi, mới vừa thượng sơn, và con đã đến. Lạy Phật. Lạy Pháp. Lạy Tăng. Những bước chân khẽ khàng, nhẹ bổng của con đi trên đất, qua sân chùa, theo Thầy từng bậc cấp lên gác chuông, đều cảm nhận được nguồn năng lượng của an lạc.
09/03/201809:25(Xem: 2030)
Tượng Phật ngồi lớn nhất Đông Nam Á ở Bình Định, Tượng Thích ca Mâu ni Phật có chiều cao 69 m, đường kính 52 m nằm ở huyện Phù Cát.