Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Quận Hóc Môn

11/10/201001:26(Xem: 804)
Quận Hóc Môn

QUẬN HÓC MÔN

Hóc Môn, huyện ngoại thành, vùng đất mang tên “Mười Tám Thôn Vườn Trầu”, nơi diễn ra nhiều sự kiện lớn trong phong trào đấu thanh yêu nước. Huyện Hóc Môn có 10 xã, diện tích 109,5 Km2,dân số 195.871 người.

Về Phật Giáo, huyện Hóc Môn có 63 cơ sở Tự Viện, 17 Tịnh Xá Khất Sĩ, 2 Chùa Nam Tông với 174 Tăng Ni thường trú-tạm trú, khoảng 40.000 Tín đồ Phật tử. Có 1 Đạo tràng tu Bát quan trai tại Chùa Chơn Đức, một lớp gia giáo mở tại Chùa Linh Sơn từ năm 1993. Chùa Hoằng Pháp là nơi thường xuyên mở trại Hè cho các GĐPT tại Thành Phố để giao lưu với nhau.

Ban Đại Diện Phật Giáo huyện Hóc Môn nhiệm kỳ I được thành lập năm 1981. Nhiệm kỳ V (1997-2002) hiện nay chính thức nhận nhiệm vụ vào ngày 3/5/1997, do TT Thích Thiện Minh làm Chánh đại diện; TT Thích Minh Chơn, Phó đại diện; ĐĐ Thích Chân Tính, Thư Ký.

Chùa Thanh Sơn (Xã Tân Hiệp), Linh Sơn và Thiền Lâm (Xã Thới Tam Thôn) thuộc dạng Chùa Cổ; Chùa Hoằng Pháp (Xã Tân Thới Hiệp) – Danh lam thắng cảnh; Chùa Linh Sơn (Xã Bà Điểm) – Văn Phòng BĐDPG huyện Hóc Môn. Cơ sở từ thiện: Các Chùa Hoằng Pháp, Giác Đạo và Hưng Trung.

(Tư Liệu Thống Kê Năm 1997)

Thị Trấn Hóc Môn

GIÁC HUỆ

Địa chỉ : 25/4 Lê Lợi - ĐT : 9.851008

Năm thành lập : Trước 1930

Người sáng lập : Phật tử Diệu Giác và Diệu Huệ

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1950, HT Thích Minh Tâm xây dựng lại

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Minh Tâm (1953-1967)

Trụ trì hiện nay : NS Thích nữ Đàm Ngọc

Các ngày kỵ giỗ trong năm : 21-3 ÂL giỗ HT Thích Minh Tâm, 15-7 ÂL giỗ Chư vị sáng lập Chùa

Tịnh Thất TỪ ĐỨC

Địa chỉ : 18/1C tổ 71, Khu Phố 8, Hương Lộ 70 - ĐT : 8.913527

Năm thành lập : 1988

Người sáng lập : ĐĐ Thích Thiện Đạo

Hệ phái : BẮC TÔNG

Đặc điểm : Cải Gia Vi Tự

Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Thiện Đạo

TỪ QUANG

Địa chỉ : 60/1D tổ 12, Khu Phố 2 - ĐT : 8.915508

Năm thành lập : 1869

Người sáng lập : HT Thích Phổ Chiếu

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1990, 1996

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Phổ Chiếu, HT Thích Phước Trí, HT Thích Thiện Chí

Trụ trì hiện nay : TT Thích Huệ Bạch

Các ngày kỵ giỗ trong năm : 18-7 ÂL giỗ Thầy Tổ

Xã Tân Hiệp

Tịnh Thất BỬU CHÂU

Địa chỉ : 31/5 ấp Thới Tây

Năm thành lập : 1990

Người sáng lập : SC Thích nữ Diệu Tước

Hệ phái : KHẤT SĨ

Đặc điểm : Cải Gia Vi Tự

Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Diệu Tước

Tịnh Thất BỬU TÍN

Địa chỉ : 158/7B Ấp Thới Tây 2

Năm thành lập : 1976

Người sáng lập : ĐĐ Thích Tâm Trường

Hệ phái : BẮC TÔNG

Đặc điểm : Cải Gia Vi Tự

Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Tâm Trường

Các ngày kỵ giỗ trong năm : 27-7 ÂL giỗ Thầy Tổ

Thiền Viện CHƠN ĐỨC

Địa chỉ : 43/1 ấp Thới Tây 2 - ĐT : 8.914713

Năm thành lập : 1967

Người sáng lập : HT Thích Từ Quang

Hệ phái : BẮC TÔNG

Đặc điểm : Có Đạo tràng Bát quan trai – Đạo Tràng Pháp Hoa

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Từ Quang, TT Thích Quảng An, TT Thích Chánh Tịnh, ĐĐ Thích Quảng Thanh, TT Thích Thanh Tâm

Quản tự : ĐĐ Thích Thiện Minh

Các ngày kỵ giỗ trong năm : 27-2 ÂL giỗ HT Thích Từ Quang

GIÁC HUÊ

Địa chỉ : 5/6 Ấp Tây Thới 1

Năm thành lập : 1900

Người sáng lập : Ông Lê Văn Tràng

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1972, 1962, 1987, 1990, 1998

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Thiện Huệ, HT Thích Phước Quả, HT Thích Huệ Khải (1900-1962)

Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Trí Phú

Các ngày kỵ giỗ trong năm : 16-3 ÂL và 28-2 ÂL giỗ Thầy Tổ

HOẰNG PHÁP

Địa chỉ : Quốc Lộ 22, Thành Ông Năm, ấp Tân Thới -ĐT : 8.914072

Năm thành lập : 1957

Người sáng lập : HT Ngộ Chân Tử

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1995

Đặc điểm : Có nhà dưỡng Lão

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Ngộ Chân Tử (1957-1988)

Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Chân Tính

Các ngày kỵ giỗ trong năm : 16-10 ÂL giỗ HT Ngộ Chân Tử

Tịnh Thất HỒNG PHƯỚC

Địa chỉ : 53/1 ấp Tân Thới 1

Năm thành lập : 1983

Người sáng lập : ĐĐ Thích Thiện Hoa

Hệ phái : BẮC TÔNG

Đặc điểm : Cải Gia Vi Tự

Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Thiện Hoa

Tịnh Thất HƯƠNG SƠN

Địa chỉ : 108C/3 ấp Tân Thới 2

Năm thành lập : 1980

Người sáng lập : ĐĐ Thích Thiện Hương

Hệ phái : KHẤT SĨ

Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Thiện Hương

LINH HÒA

Địa chỉ : 156/4A ấp Thới Tây 2 - ĐT : 8.910354

Năm thành lập : 1970

Người sáng lập : SC Thích nữ Như Hạnh

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1982

Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Như Hạnh

Các ngày lễ lớn, kỵ giỗ trong năm :10-11 ÂL kỷ niệm ngày thành lập Chùa và giỗ vị hiến đất cho Chùa

Tịnh Thất NGỌC TRUNG

Địa chỉ : C1/14 ấp Thới Tây

Năm thành lập : 1990

Người sáng lập : SC Thích nữ Ngọc Trung

Hệ phái : KHẤT SĨ

Đặc điểm : Cải Gia Vi Tự

Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Ngọc Trung

PHÁP DIỆU

Địa chỉ : 58/4 ấp Tân Thới 1 - ĐT : 7.100198

Năm thành lập : 1963

Người sáng lập : NS Thích nữ An Hương

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1973, 1992, 1998

Đặc điểm : Chùa còn có tên là Tịnh Xá Vân Hồng (1963-1968)

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : NS Thích nữ An Hương, SC Thích nữ Như Khoa (1963-1994)

Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Diệu Chi

Các ngày kỵ giỗ trong năm : 15-10 ÂL giỗ Thầy Tổ

THANH SƠN

Địa chỉ : 108/4 ấp Tân Thới 1

Năm thành lập : 1898

Người sáng lập : Dân làng

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1966

Đặc điểm : Chùa làng – dạng cổ

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : Thầy Thích Phước Linh, ĐĐ Thích Thiện Ân (1965-1975)

Quản tự : Ban Hộ Tự

Các ngày kỵ giỗ trong năm : 23-3 ÂL giỗ Tổ Khai Sơn

Tùy HỶ CÔNG ĐỨC

Địa chỉ : 156/4A ấp Thới Tây 2 - ĐT : 7.100393

Năm thành lập : 1970

Người sáng lập : ĐĐ Thích Thiện Lộc

Hệ phái : BẮC TÔNG

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : ĐĐ Thích Thiện Lộc (1970-1981)

Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Minh Tùy

Xã Tân Thới Nhì

GIÁC NGUYÊN

Địa chỉ : 1/10C quốc lộ 22, ấp Dân Thắng 2 - ĐT : 8.915323

Năm thành lập : 1954

Người sáng lập : HT Thích Minh Tâm

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1964

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Minh Tâm, TT Thích Minh Thành (1954-1998)

Quản tự : Ban Quản tự

Tịnh Thất GIÁC TRỌNG

Địa chỉ : 89/4 ấp Dân Thắng 2

Năm thành lập : 1978

Người sáng lập : ĐĐ Thích Giác Trọng

Hệ phái : NAM TÔNG

Năm trùng tu : 1996

Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Giác Trọng

Tịnh Thất HUỆ TRÍ

Địa chỉ : 2/199B ấp Nhị Tân

Năm thành lập : 1991

Người sáng lập : SC Thích nữ Tôn Liên

Hệ phái : KHẤT SĨ

Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Tôn Liên

Tịnh Thất MINH HẠNH

Địa chỉ : 1/26 ấp Nhị Tân

Năm thành lập : 1990

Người sáng lập : ĐĐ Thích Minh Hạnh

Hệ phái : BẮC TÔNG

Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Minh Hạnh

Tịnh Thất NGỌC LIÊN

Địa chỉ : 65/1A Quốc Lộ 22, ấp Dân Thắng 1

Năm thành lập : 1992

Người sáng lập : ĐĐ Thích Phước Trí

Hệ phái : KHẤT SĨ

Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Phước Trí

Tịnh Xá NGỌC TỊNH (NGỌC TOÁI)

Địa chỉ : 94/2 ấp Dân Thắng 2 - ĐT : 8.914601

Năm thành lập : 1963

Người sáng lập : SC Thích nữ Nhu Liên

Hệ phái : KHẤT SĨ

Năm trùng tu : 1995

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : NS Thích nữ Như Liên (1963-1990)

Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Thủy Liên

Tịnh Xá NGỌC TUYỀN

Địa chỉ : Ấp Nhị Tân 2

Năm thành lập : 1991

Người sáng lập : SC Thích nữ Độ Liên

Hệ phái : KHẤT SĨ

Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Độ Liên

PHẬT BỬU

Địa chỉ : 1/55 ấp Nhị Tân 1

Năm thành lập : 1940

Người sáng lập : HT Thích Minh Trực

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1971

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : TT Thích Chơn Thường-TT Thích Chơn Thành

Trụ trì hiện nay : TT Thích Chơn Ý

Xã Tân Xuân

ĐỊA TẠNG

Địa chỉ : 108/5B Quốc Lộ 22, Mỹ Hòa - ĐT : 8.913718

Năm thành lập : 1964

Người sáng lập : HT Thích Minh Đức

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1995

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : NS Thích nữ Diệu Kim (1965-1975)

Trụ trì hiện nay : TT Thích Trí Huệ

Các ngày kỵ giỗ trong năm : 4-8 ÂL giỗ Tổ

GIÁC ĐẠO

Địa chỉ : 34/4 Mỹ Hòa 1

Năm thành lập : 1938

Người sáng lập : Ông Ngô Văn Tri

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1952, 1963, 1998

Đặc điểm : Có lớp học tình thương thành lập năm 1994

Quản tự tiền nhiệm : Cư sĩ Ngô Văn Nở

Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Minh Đạo

Các ngày kỵ giỗ trong năm : 1-2 ÂL và 28-8 ÂL giỗ Thầy Tổ và vị sáng lập chùa

HƯNG TRUNG

Địa chỉ : 13/4 Quốc Lộ 22, ấp Chánh

Năm thành lập : 1963

Người sáng lập : Tịnh Độ Cư sĩ Phật hội Việt Nam

Hệ phái : BẮC TÔNG

Đặc điểm : Có phòng thuốc Nam Phước Thiện năm 1964

Quản tự : Cư sĩ Tịnh Liên

LAI XÁ

Địa chỉ : ẤP Mỹ Hòa 1 - ĐT : 8.915477

Năm thành lập : 1972

Người sáng lập : Phật tử làng Lai Xá (miền Bắc) xây dựng

Hệ phái : BẮC TÔNG

Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Nguyên Đạt

Tịnh Xá NGỌC CHUNG

Địa chỉ : 16/5 ấp Mỹ Huề - ĐT : 8.912625

Năm thành lập : 1967

Người sáng lập : NS Thích nữ Lý Liên

Hệ phái : KHẤT SĨ

Năm trùng tu : 1983

Đặc điểm : Cải Gia Vi Tự

Trụ trì hiện nay : NS Thích nữ Lý Liên

PHÁP HUYỀN

Địa chỉ : 1/70 Hương Lộ 70, ấp Đình - ĐT : 8.914682

Năm thành lập : 1969

Người sáng lập : TT Thích An Thính

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1995

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : TT Thích An Thính (1969-1996)

Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Như Nhẫn

Các ngày kỵ giỗ trong năm : 28-11 ÂL giỗ TT Thích An Thính

Tịnh Thất PHƯỚC HIỆP (DIỆU HIỆP)

Địa chỉ : 26/4 ấp Mới

Năm thành lập : 1970

Người sáng lập : SC Thích nữ Diệu Hiệp

Hệ phái : BẮC TÔNG

Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Diệu Hiệp

Tịnh Thất PHƯỚC HUỆ

Địa chỉ : 53/5 ấp Xuân Thới Đông

Năm thành lập : 1987

Người sáng lập : SC Thích nữ Diệu Xuân

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1992, 1996

Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Diệu Xuân

THIÊN QUANG

Địa chỉ : 53/3 ấp Mỹ Huề

Năm thành lập : 1929

Người sáng lập : HT Thích Minh Tâm

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1954, 1987

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Minh Tâm, HT Thích Tịnh Quang (1929-1971)

Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Thiện Hiếu

Các ngày kỵ giỗ trong năm : 1-7 ÂL giỗ HT Thích Minh Tâm

Tịnh Xá TRÚC LÂM

Địa chỉ : 18/1 ấp Xuân Thới Đông

Năm thành lập : 1989

Người sáng lập : Lê Thị Huỳnh Mai và Phật tử Hệ phái Nam Tông Việt Nam xây dựng

Hệ phái : NAM TÔNG

Năm trùng tu : 1994

Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Trí Minh

Các ngày lễ lớn trong năm : 2-10 ÂL lễ Dâng Y Kathina

VẠN HẠNH

Địa chỉ : 91/7 ấp Trung Mỹ Tây

Năm thành lập : 1954

Người sáng lập : Phật tử miền Bắc

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1964, 1968, 1990, 1996

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Ngộ Chân Tử, Thầy Thích Nguyên Tài, Thích Giải Hòa, Thầy Thích Chánh Niệm và Thầy Thích Tắc Trụ

Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Viên Thiền

VẠN PHƯỚC

Địa chỉ : 65/6 ấp Chánh

Năm thành lập : 1958

Người sáng lập : HT Thích Thiện Hiền

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1960, 1990, 1995

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Thiện Hiền

Trụ trì hiện nay : TT Thích Thiện Hồng

Tịnh Thất VIÊN TÂM

Địa chỉ : 94/1 Quang Trung, ấp Trung Chánh

Năm thành lập : 1993

Người sáng lập : SC Thích nữ Như Giác

Hệ phái : BẮC TÔNG

Đặc điểm : Cải Gia Vi Tự

Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Như Giác

Xã Bà Điểm

Tịnh Thất ĐỊA TẠNG

Địa chỉ : 19/3 ấp Tây Bắc Lân

Năm thành lập : 1989

Người sáng lập : Cư sĩ Huỳnh Tấn Thuận (Pháp Danh Trí Hải)

Hệ phái : BẮC TÔNG

Quản tự : Cư sĩ Huệ Thông

GIÁC HOÀNG

Địa chỉ : 26/7 ấp Tiền Lân

Năm thành lập : Khoảng trên 200 năm

Người sáng lập : Mai Công Bình Khai Sơn

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1930

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Quảng Sơn, HT Thích Minh Đức, HT Thích Giác An, TT Thích Tịnh Quang (1920-1993)

Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Chơn Trí

Các ngày kỵ giỗ trong năm : 9-1 ÂL giỗ HT Thích Quảng Sơn

LINH SƠN

Địa chỉ : G89 ấp Hậu Lân - ĐT : 8.912141

Năm thành lập : 1958

Người sáng lập : HT Thích Từ Sơn

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1991, 1997

Đặc điểm : Văn Phòng BĐDPG huyện Hóc Môn

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Từ Sơn (1958-1972)

Trụ trì hiện nay : TT Thích Thiện Minh

Các ngày kỵ giỗ trong năm : 2-8 ÂL giỗ HT Thích Từ Sơn

MINH PHƯỚC

Địa chỉ : 53/3 ấp Trung Lân

Năm thành lập : 1980

Người sáng lập : ĐĐ Thích Minh Hóa

Hệ phái : BẮC TÔNG

Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Minh Hóa

Tịnh Xá NGỌC ĐIỂM

Địa chỉ : 28/1A ấp Hậu Lân - ĐT : 8.913468

Năm thành lập : 1967

Người sáng lập : HT Thích Giác Nhiên và TT Thích Giác Phúc

Hệ phái : KHẤT SĨ

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : ĐĐ Thích Giác Chương, ĐĐ Thích Giác Cương, ĐĐ Thích Giác Niệm, ĐĐ Thích Giác Hiện (1967-1975)

Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Giới Liên

Tịnh Thất NGỌC LIÊN

Địa chỉ : 91/6 ấp Tây Bắc Lân

Năm thành lập : 1965

Người sáng lập : Tín đồ Phật tử

Hệ phái : BẮC TÔNG

Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Chánh Liên

PHÁP ĐẠT

Địa chỉ : 30/2 ấp Đông Lân - ĐT : 7.180524

Năm thành lập : 1970

Người sáng lập : Tín đồ Phật tử

Hệ phái : BẮC TÔNG

Đặc điểm : Cải Gia Vi Tự

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : NS Thích nữ Đạt Bình

Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Như Nghiêm

THIÊN ĐỨC

Địa chỉ : 40/6A ấp Đông Lân

Năm thành lập : 1975

Người sáng lập : SC Thích nữ Như Nghiêm

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1985

Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Như Nghiêm

THIỀN LÂM

Địa chỉ : 40/4 ấp Đông Lân

Năm thành lập : 1921

Người sáng lập : HT Nguyễn Văn Dư

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1946, 1956, 1991, 1993, 1996

Đặc điểm : Ban đầu Chùa có tên là Vạn Bửu tự

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Nguyễn Văn Dư, SC Trương Thị Yến, Thầy Đặng Nghĩa Hiệp

Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Hạnh Truyền

Các ngày kỵ giỗ trong năm : 1-6 ÂL giỗ Thầy Tổ

Tịnh Xá THIỆN CHƠN

Địa chỉ : 52/2 ấp Hậu Lân

Năm thành lập : 1964

Người sáng lập : TT Thích Thiện Chơn

Hệ phái : KHẤT SĨ

Năm trùng tu : 1991

Đặc điểm : Cải Gia Vi Tự

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : TT Thích Thiện Chơn (1964-1997)

Trụ trì hiện nay : NS Thích nữ Diệu Ngôn

Tịnh Thất THIỆN THÀNH

Địa chỉ : 46/1 ấp Hậu Lân

Năm thành lập : 1970

Người sáng lập : ĐĐ Thích Thành Công

Hệ phái : BẮC TÔNG

Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Thành Công

Xã Thới Tam Thôn

ĐÔNG LINH (Chùa Hang)

Địa chỉ : 116/5A ấp Tam Đông - ĐT : 8.910039

Năm thành lập : 1890

Người sáng lập : SC Chín, SC Mười

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1955, 1956, 1987

Trụ trì hiện nay : NS Thích nữ Như Hiếu

Các ngày kỵ giỗ trong năm : 5-5 ÂL lễ Bà

HÒA CHUNG

Địa chỉ : 5/5 ấp Trung Đông

Năm thành lập : 1968

Người sáng lập : SB Thích nữ Diệu Nghĩa

Hệ phái : KHẤT SĨ

Năm trùng tu : 1968, 1993

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : SB Thích nữ Diệu Nghĩa

Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Giác Chơn

LINH SƠN

Địa chỉ : Ấp Thới Tứ

Năm thành lập : 1880

Người sáng lập : Chùa làng do Phật tử xây dựng (Ông Cốt Thừa)

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1994

Trụ trì hiện nay : TT Thích Thiện Tín

Các ngày kỵ giỗ trong năm : 8-4 ÂL, 31-7 ÂL, 17-11 ÂL giỗ Thầy Tổ

MINH HÒA

Địa chỉ : 40/7 Hương Lộ 9, ấp Thới Tứ

Năm thành lập : 1965

Người sáng lập : Cư sĩ Đặng Văn Tảo

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1968

Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Diệu Minh

Các ngày kỵ giỗ trong năm : 14-9 ÂL giỗ Thầy Tổ

Tịnh Xá NGỌC HẠNH

Địa chỉ : 4/107 ấp Nam Thới - ĐT : 8.915884

Năm thành lập : 1961

Người sáng lập : Bà Trần Thị Cội – Pháp Danh Đức Ngọc hợp cùng Phật tử Hệ phái Khất Sĩ

Hệ phái : KHẤT SĨ

Năm trùng tu : 1969, 1970

Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Minh Thuần

Tịnh Thất NGỌC HÒA

Địa chỉ : 3/28 ấp Nam Thới

Năm thành lập : 1987

Người sáng lập : SC Thích nữ Hòa Liên

Hệ phái : KHẤT SĨ

Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Hòa Liên

PHƯỚC ĐIỀN

Địa chỉ : 30/6 ấp Đông - ĐT : 8.912978

Năm thành lập : 1971

Người sáng lập : TT Thích Thiện Quới

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1989

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : TT Thích Thiện Quới

Trụ trì hiện nay : Tỳ Kheo Thích Huệ Nhã

Tịnh Thất QUAN ÂM

Địa chỉ : 18/3A ấp Thới Tứ

Năm thành lập : 1976

Người sáng lập : NS Thích nữ Như Hảo

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1993

Trụ trì hiện nay : NS Thích nữ Như Hảo

QUANG MINH

Địa chỉ : 58/4 ấp Tam Đông

Năm thành lập : 1966

Người sáng lập : NS Thích nữ Tịnh Quang

Hệ phái : BẮC TÔNG

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : NS Thích nữ Tịnh Quang (1966-1975)

Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Như Trí

Tịnh Thất THIỀN ĐỨC

Địa chỉ : 42/8B ấp Trung Đông

Năm thành lập : 1993

Người sáng lập : SC Thích nữ Diệu Phước

Hệ phái : BẮC TÔNG

Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Diệu Phước

THIỀN LÂM

Địa chỉ : 4/54 Huơng Lộ 9, ấp Nam Thới -ĐT : 8.915654

Năm thành lập : 1740

Người sáng lập : Dân làng

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1931, 1938, 1966, 1991, 1993, 1996

Đặc điểm : Chùa cổ - Di tích lịch sử

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : Chư Tổ Minh Ân, Linh Nhạc, Phước Quả, Trí Phước, Hải Tịnh, Chơn Hương, Đạt Thanh, Bửu Nguyên

Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Bửu Long

Các ngày kỵ giỗ trong năm : 15-2 ÂL giỗ Tổ

THIỆN ÂN

Địa chỉ : 3/131 ấp Nam Thới - ĐT : 8.914481

Năm thành lập : 1958

Người sáng lập : NS Thích nữ Diệu Bửu

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1969, 1991

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : NS Thích nữ Diệu Bửu (1959-1969)

Trụ trì hiện nay : TT Thích Minh Chơn

Tịnh Thất THIỆN HUỆ

Địa chỉ : 44/5 ấp Trung Đông

Năm thành lập : 1989

Người sáng lập : ĐĐ Thích Thiện Huệ

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1996

Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Thiện Huệ

Các ngày lễ lớn trong năm : 26-10 ÂL lễ Cầu an

THỚI HƯNG

Địa chỉ : 28/1A ấp Thới Tứ

Năm thành lập : 1830

Người sáng lập : HT Thích Huệ Hưng

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1969, 1990

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Huệ Hưng, Thầy Thích Từ Lực, Thầy Thích Tâm Thiền, Thầy Thích Huệ Thanh

Trụ trì hiện nay : TT Thích Huệ Tánh

Các ngày kỵ giỗ trong năm : 1-4 ÂL giỗ Thầy Tổ

Tịnh Thất TƯỜNG QUANG

Địa chỉ : 26/3B ấp Nam Thới

Năm thành lập : 1982

Người sáng lập : ĐĐ Thích Thiện Hòa

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1989

Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Thiện Hòa

Các ngày kỵ giỗ trong năm : 5-10 ÂL giỗ Thầy Tổ

Xã Đông Thạnh

HIỂN HÍCH

Địa chỉ : 1/22 Tỉnh Lộ 9, tổ 7, ấp 3

Năm thành lập : 1802

Người sáng lập : Ông Nguyễn Hữu Phát

Hệ phái : BẮC TÔNG

Quản tự : Cư sĩ Nguyễn Văn Dư

HÒA LINH

Địa chỉ : 10/18 ấp 6

Năm thành lập : 1920

Người sáng lập : Cư sĩ Bùi Văn Ngọc

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1986

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : TT Thích Hữu Thanh, Cư sĩ Bùi Văn Ngọc, Bùi Thị Mây

Quản tự : Ông Bùi Văn Nghỉ

Tịnh Thất NGỌC THẠNH

Địa chỉ : 3/47 ấp 1

Năm thành lập : 1988

Người sáng lập : SC Thích nữ Nhị Liên

Hệ phái : KHẤT SĨ

Năm trùng tu : 1988

Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Nhị Liên

Tịnh Thất NGỌC THUẬN

Địa chỉ : 3/42 ấp 1

Năm thành lập : 1990

Người sáng lập : SC Thích nữ Liên Nguyện

Hệ phái : KHẤT SĨ

Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Liên Nguyện

OAI LINH

Địa chỉ : 2/3 ấp 3 - ĐT : 7.110021

Năm thành lập : Có trên 300 năm; năm 1948 bị giặc Pháp đốt cháy. Năm 1952, TT Thích Tâm Hưng xây dựng lại

Người sáng lập : Dân làng

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1952, 1955, 1980, 1990, 1992, 1996

Trụ trì hiện nay : TT Thích Tâm Hưng

Các ngày kỵ giỗ trong năm : 29-10 ÂL giỗ HT Thích Huệ Quang

PHÁP BỬU

Địa chỉ : 1/4 ấp 3 - ĐT : 7.110069

Năm thành lập : 1971

Người sáng lập : ĐĐ Thích An Hòa

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1980, 1998

Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích An Hòa

Các ngày kỵ giỗ trong năm : 18-4 ÂL giỗ HT Thích Tắc Độ

PHÁP TRÀNG

Địa chỉ : 3/17 ấp 3

Năm thành lập : 1972

Người sáng lập : Cư sĩ Nguyễn Tấn Phát, Pháp Danh Tắc Hồng

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1980

Quản tự tiền nhiệm : Cư sĩ Tắc Hồng (1972-1980)

Trụ trì hiện nay : NS Thích nữ Tắc Trung

Các ngày kỵ giỗ trong năm : 15-5 ÂL, 25-5 ÂL giỗ Thầy Tổ

Xã Nhị Bình

PHƯỚC THIỆN

Địa chỉ : 23/5A ấp 1

Năm thành lập : 1950

Người sáng lập : NS Thích nữ Tắc Liễu

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1984, 1987

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : NS Thích nữ Tắc Liễu, HT Thích Đạt Tân (1950-1982)

Trụ trì hiện nay : NS Thích nữ Bửu Hòa

Các ngày kỵ giỗ trong năm : 8-12 ÂL giỗ NS Thích nữ Tắc Liễu

Xã Xuân Thới Thượng

LINH ĐỨC

Địa chỉ : 18/6 ấp 2

Năm thành lập : 1947

Người sáng lập : ĐĐ Thích Minh Hiền

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1997

Đặc điểm : Cải Gia Vi Tự

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : ĐĐ Thích Minh Hiền

Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Huệ Minh

Các ngày kỵ giỗ trong năm : 8-6 ÂL giỗ Thầy Tổ

LONG QUANG

Địa chỉ : 30/2 ấp 3

Năm thành lập : 1855

Người sáng lập : HT Thích Đạt Thanh

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1956, 1993

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Đạt Thanh, ĐĐ Thích Trí Thiện (1921-1992)

Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Thiện Thanh

Các ngày kỵ giỗ trong năm : 13-10 ÂL giỗ HT Thích Đạt Thanh, 8-3 ÂL giỗ ĐĐ Thích Trí Thiện

QUANG THỌ

Địa chỉ : 100/3 Tỉnh Lộ 14, ấp 5 - ĐT :8.914035

Năm thành lập : 1959

Người sáng lập : SB Thích nữ Như Khánh

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1973

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : SB Thích nữ Như Khánh (1959-1992)

Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Diệu Hiền

Các ngày kỵ giỗ trong năm : 21-11 ÂL giỗ SC Thích nữ Như Khánh

Xã Xuân Thới Sơn

Niệm Phật Đường DIỆU THIỀN

Địa chỉ : 15/B ấp 5

Năm thành lập : 1989

Người sáng lập : SC Thích nữ Diệu Thiền

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1992

Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Diệu Thiền

Các ngày kỵ giỗ trong năm : 1-8 ÂL giỗ Tổ

GIÁC NGẠN

Địa chỉ : 38/5 ấp 1 - ĐT : 8.915471

Năm thành lập : 1949

Người sáng lập : HT Thích Minh Tâm

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1991

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Minh Tâm, HT Thích Giác Khoa

Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Giác Trì

Các ngày kỵ giỗ trong năm : 22-3 ÂL giỗ HT Thích Minh Tâm, 2-8 ÂL giỗ HT Thích Giác Khoa

Tịnh Xá KHAI TÂM

Địa chỉ : 105B/6 ấp 5 Nhị Xuân

Năm thành lập : 1975

Người sáng lập : SC Thích nữ Ngọc Huệ

Hệ phái : KHẤT SĨ

Năm trùng tu : 1992, 1996

Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Ngọc Huệ

LONG MINH

Địa chỉ : 11/12 ấp 4

Năm thành lập : 1990

Người sáng lập : SC Thích nữ Diệu Minh

Hệ phái : BẮC TÔNG

Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Diệu Minh

Niệm Phật Đường MINH TÂM

Địa chỉ : Ấp 5

Năm thành lập : 1990

Người sáng lập : ĐĐ Thích Minh Tâm

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1998

Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Minh Tâm

Tịnh Thất NGỌC AN

Địa chỉ : 64/9 ấp 1

Năm thành lập : 1967

Người sáng lập : SC Thích nữ Liên Bình

Hệ phái : KHẤT SĨ

Năm trùng tu : 1989

Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Liên Bình

Tịnh Thất NGỌC CẢNH

Địa chỉ : 37/4 ấp 1

Năm thành lập : 1968

Người sáng lập : SC Thích nữ Ngọc Cảnh

Hệ phái : BẮC TÔNG

Đặc điểm : Cải Gia Vi Tự

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : SC Thích nữ Ngọc Cảnh

Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Minh Chơn

Tịnh Thất NGỌC NHỰT

Địa chỉ : 37/3 ấp 1

Năm thành lập : 1965

Người sáng lập : HT Thích Chơn Ý

Hệ phái : KHẤT SĨ

Năm trùng tu : 1994

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Chơn Ý (1965-1985)

Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Nhựt Liên

Các ngày kỵ giỗ trong năm : 1-2 ÂL, 5-5 ÂL, 2-8 ÂL, giỗ Thầy Tổ

Niệm Phật Đường NHƯ PHỔ

Địa chỉ : 101 ấp 5

Năm thành lập : 1990

Người sáng lập : SC Thích nữ Như Phổ

Hệ phái : BẮC TÔNG

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : SC Thích nữ Như Phổ

Trụ trì hiện nay :

Các ngày kỵ giỗ trong năm : 1-12 ÂL giỗ Thầy Tổ

Niệm Phật Đường PHƯỚC TRÍ

Địa chỉ : 36B ấp 5

Năm thành lập : 1994

Người sáng lập : ĐĐ Thích Minh Trí

Hệ phái : BẮC TÔNG

Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Minh Trí

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
01/01/202109:18(Xem: 89280)
Thư Viện Kinh Sách tổng hợp dung chứa trên 1,200 tập sách trên Trang Nhà Quảng Đức
04/04/202105:26(Xem: 711)
Chùa Trúc Lâm Trúc Lâm chùa ở chốn thần kinh. Phong cảnh nhìn xem thật hữu tình. Trước mặt bờ khe ùn cát trắng. Sau lưng, chòm núi lợp cây xanh. Gió Từ quét sạch rừng phiền não. Mưa Pháp trôi đùa áng lợi danh. Y bát mai sau truyền gốc đạo. Tre già măng mọc ngắm càng xinh. Đoàn Lục Quán
07/03/202120:34(Xem: 1150)
Huế, cố đô một thời, là thành phố nhỏ bé như vậy mà lại có nhiều chùa nhất so với các miền khác trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Bởi, nơi đây có chiều dài lịch sử lập quốc của nhà Nguyễn từ khi người đầu tiên khai mở là Nguyễn Hoàng, muốn tránh sự sát hại của người anh rể là Trịnh Kiểm nên xin đi xa vào Nam để khai khẩn đất hoang theo sự vấn kế của Nguyễn Bỉnh Khiêm qua câu phán: “ Hoành sơn nhất đái, vạn đại dung thân.“ Và, Chùa Thiên Mụ danh Tự có từ đó. Đứng đầu bảng trong 10 ngôi chùa nổi tiếng tại Huế.
04/02/202105:20(Xem: 1031)
Hôm nay, ngày 3/2/2021 nhằm ngày 22/12 năm Canh Tý, Bổn tự Thanh Xuân chúng con đã thành tựu duyên lành; được Chư Tôn Đức thương tưởng quang lâm chú nguyện, quý thiện tín gần xa phát tâm tịnh tài trợ duyên cho Bổn tự chúng con tạo dựng những Pháp khí hồng gia trì cầu nguyện âm siêu dương thới, thế giới hòa bình, thiên tai dịch bệnh tiêu diệt, nhà nhà an vui, người người quý mến nhau... Chúng con thành kính đảnh lễ cảm tạ tri ân, nguyện sống theo chánh pháp, phụng sự Tam Bảo ngõ hầu báo đáp tứ ân. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức Pháp thể khinh an chúng sanh dị độ, mãi là ngọn hải đăng cho chúng con nương về. Mùa xuân chúc quý Phật tử, thiện nam tín nữ gần xa luôn bình an, bình an trong thời điểm khó khăn của mùa dịch bệnh, chúc quý vị sự nghiệp hanh thông, luôn lấy pháp như lai để hành điều thiện lành trong đời Nam Mô An Lạc Hạnh Bồ Tát.
17/11/202017:27(Xem: 1240)
Chùa Diên Khánh tọa lạc trên xã đảo Tam Hải, Núi Thành, tỉnh Quảng Nam là ngôi già lam hiếm hoi trên ốc đảo cách đất liền 10km đường chim bay, nên cũng là nơi đồng bào Phật tử hằng ngày hằng đêm tề tựu về nương nhờ hồng ân Tam Bảo để tụng niệm, tu học chánh pháp để vơi nhẹ những khổ đau trong cuộc sống nhọc nhằn bao năm qua… Từ một thảo am tịnh tu của những năm xa xưa, sau rất nhiều lần được tôn tạo tái thiết đã dần dần trở thành một ngôi chùa với hình vóc khiêm tốn, giản dị nhưng cũng viên toàn vẻ trang nghiêm ấm cúng để đón nhận đại chúng về nương tựa với tinh thần thiểu dục tri túc. Mùa mưa bão năm nay kéo dài, qua nhiều cơn bão đổ bộ vào Miền Trung với sức càn quét hung hãn đã gây thiệt hại rất nhiều cho nhân quần xã hội, và ngôi chùa Diên Khánh trên ốc đảo vắng vẻ xa xôi này cũng không thoát khỏi được sự tàn phá ghê gớm ấy.
02/10/202017:40(Xem: 1841)
Chùa Linh Sơn Pháp Bảo, Cầu Dứa, Nha Trang
02/10/202017:12(Xem: 1237)
Chùa An Dưỡng, Xã Vĩnh Thái, Nha Trang
26/09/202017:26(Xem: 6283)
Những Ngôi Chùa Nổi Tiếng tại Cố Đô Huế
20/09/202016:25(Xem: 1742)
Chùa Huyền Không Sơn Thượng tọa lạc tại thôn ĐồngChầm (Hòn Vượn), phường Hương Hồ, thị xã Hương Trà, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Chùa cách trung tâm thành phố Huế khoảng 14 km về hướng Tây. Chùa thuộc Hệ phái Phât giáo Nam Tông (Kinh). Chùa do Tỳ khưu Giới Đức, bút hiệu Minh Đức Triều Tâm Ảnh thành lập. Năm 1988, hưởng ứng chương trình phủ xanh đất trống, đồi trọc của tỉnh, chùa đã làm đơn xin được 50,4 hecta để trồng cây gây rừng. Qua năm 1989, các sư đã vào lập trang trại, đào giếng, ươm cây giống …và xây dựng các công trình ở hai khu ngoại viện và nội viện. Chùa thiết kế thành 2 khu vực chính:
01/01/202109:18(Xem: 89280)
Thư Viện Kinh Sách tổng hợp dung chứa trên 1,200 tập sách trên Trang Nhà Quảng Đức
04/04/202105:26(Xem: 711)
Chùa Trúc Lâm Trúc Lâm chùa ở chốn thần kinh. Phong cảnh nhìn xem thật hữu tình. Trước mặt bờ khe ùn cát trắng. Sau lưng, chòm núi lợp cây xanh. Gió Từ quét sạch rừng phiền não. Mưa Pháp trôi đùa áng lợi danh. Y bát mai sau truyền gốc đạo. Tre già măng mọc ngắm càng xinh. Đoàn Lục Quán
07/03/202120:34(Xem: 1150)
Huế, cố đô một thời, là thành phố nhỏ bé như vậy mà lại có nhiều chùa nhất so với các miền khác trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Bởi, nơi đây có chiều dài lịch sử lập quốc của nhà Nguyễn từ khi người đầu tiên khai mở là Nguyễn Hoàng, muốn tránh sự sát hại của người anh rể là Trịnh Kiểm nên xin đi xa vào Nam để khai khẩn đất hoang theo sự vấn kế của Nguyễn Bỉnh Khiêm qua câu phán: “ Hoành sơn nhất đái, vạn đại dung thân.“ Và, Chùa Thiên Mụ danh Tự có từ đó. Đứng đầu bảng trong 10 ngôi chùa nổi tiếng tại Huế.
04/02/202105:20(Xem: 1031)
Hôm nay, ngày 3/2/2021 nhằm ngày 22/12 năm Canh Tý, Bổn tự Thanh Xuân chúng con đã thành tựu duyên lành; được Chư Tôn Đức thương tưởng quang lâm chú nguyện, quý thiện tín gần xa phát tâm tịnh tài trợ duyên cho Bổn tự chúng con tạo dựng những Pháp khí hồng gia trì cầu nguyện âm siêu dương thới, thế giới hòa bình, thiên tai dịch bệnh tiêu diệt, nhà nhà an vui, người người quý mến nhau... Chúng con thành kính đảnh lễ cảm tạ tri ân, nguyện sống theo chánh pháp, phụng sự Tam Bảo ngõ hầu báo đáp tứ ân. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức Pháp thể khinh an chúng sanh dị độ, mãi là ngọn hải đăng cho chúng con nương về. Mùa xuân chúc quý Phật tử, thiện nam tín nữ gần xa luôn bình an, bình an trong thời điểm khó khăn của mùa dịch bệnh, chúc quý vị sự nghiệp hanh thông, luôn lấy pháp như lai để hành điều thiện lành trong đời Nam Mô An Lạc Hạnh Bồ Tát.
29/11/202015:36(Xem: 489)
Em hãy đến với ta, ta sẽ làm cho lục địa này không bao giờ tan biến. Dưới ánh mặt trời rạng rỡ, ta sẽ tạo ra một giống người tuyệt vời. Ta sẽ biến đất đai này trở thành thiêng liêng và thu hút, Bằng tình thương đồng loại, Bằng tình người muôn thuở.
17/11/202017:27(Xem: 1240)
Chùa Diên Khánh tọa lạc trên xã đảo Tam Hải, Núi Thành, tỉnh Quảng Nam là ngôi già lam hiếm hoi trên ốc đảo cách đất liền 10km đường chim bay, nên cũng là nơi đồng bào Phật tử hằng ngày hằng đêm tề tựu về nương nhờ hồng ân Tam Bảo để tụng niệm, tu học chánh pháp để vơi nhẹ những khổ đau trong cuộc sống nhọc nhằn bao năm qua… Từ một thảo am tịnh tu của những năm xa xưa, sau rất nhiều lần được tôn tạo tái thiết đã dần dần trở thành một ngôi chùa với hình vóc khiêm tốn, giản dị nhưng cũng viên toàn vẻ trang nghiêm ấm cúng để đón nhận đại chúng về nương tựa với tinh thần thiểu dục tri túc. Mùa mưa bão năm nay kéo dài, qua nhiều cơn bão đổ bộ vào Miền Trung với sức càn quét hung hãn đã gây thiệt hại rất nhiều cho nhân quần xã hội, và ngôi chùa Diên Khánh trên ốc đảo vắng vẻ xa xôi này cũng không thoát khỏi được sự tàn phá ghê gớm ấy.
02/10/202017:40(Xem: 1841)
Chùa Linh Sơn Pháp Bảo, Cầu Dứa, Nha Trang
02/10/202017:12(Xem: 1237)
Chùa An Dưỡng, Xã Vĩnh Thái, Nha Trang
26/09/202017:26(Xem: 6283)
Những Ngôi Chùa Nổi Tiếng tại Cố Đô Huế