Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Giới hạn của suy nghĩ

21/12/201112:21(Xem: 4439)
Giới hạn của suy nghĩ
tulipve_1GIỚI HẠN CỦA SUY NGHĨ
Bàn luận
J. Krishnamurti và David Bohm
THE LIMITS of THOUGHT
Discussions
J. Krishnamurti and David Bohm
Lời dịch: ÔNG KHÔNG – Tháng 12– 2011
Sự liên hệ mật thiết giữa David Bohm và J. Krishnamurti kéo dài gần một phần tư thế kỷ, trong suốt thời gian này họ thường xuyên có những đối thoại về những nguồn gốc của sự xung đột cá thể và tập thể, và những khả năng của sự tự do khỏi hoạt động rối loạn và tự cho mình là trung tâm. Thỉnh thoảng những đối thoại của họ còn thêm cả những giáo viên và những người khoa học, những người phân tâm học và những học giả...


Xem sách dạng E Book 3D: GIỚI HẠN CỦA SUY NGHĨ, Krishnamurti-David Bohm - Dịch Việt: Ông không

Nội dung
Lời giới thiệu
MARY CADOGAN và RAY McCOY
Lời tựa: Một giới thiệu
về công việc của Krishnamurti DAVID BOHM
PHẦN I
Đương đầu những áp lực của truyền thống
Sống trong sự thật
Ham muốn và tốt lành
Vượt khỏi chú ý và nhận biết
Suy nghĩ và nhận biết
Truyền thống và sự thật
PHẦN II
Thấy những ảo tưởng của sự an toàn
Sự giải thoát của thấu triệt
Sự thông minh của tình yêu

Lời giới thiệu

S

ự liên hệ mật thiết giữa David Bohm và J. Krishnamurti kéo dài gần một phần tư thế kỷ, trong suốt thời gian này họ thường xuyên có những đối thoại về những nguồn gốc của sự xung đột cá thể và tập thể, và những khả năng của sự tự do khỏi hoạt động rối loạn và tự cho mình là trung tâm. Thỉnh thoảng những đối thoại của họ còn thêm cả những giáo viên và những người khoa học, những người phân tâm học và những học giả.

Trong vài năm David Bohm là một ủy viên quản trị của Krishnamurti Foundation và của Brockwood Park, trường học quốc tế ở Hampshire được thành lập bởi Krishnamurti. Từ những ngày khởi đầu của Brockwood năm 1969 cho đến khi ông chết vào năm 1992, David Bohm, do sự yêu cầu của Krishnamurti, đã giúp đỡ rất nhiều trong công việc của trường.

Một số những đối thoại thâm sâu và kéo dài giữa Krishnamurti và David Bohm được phát hành trong những sách xuất bản và những băng đĩa. Những đối thoại trong tuyển tập này, The Limits of Thought Giới hạn của Suy nghĩ, khai sáng thêm nữa vào sự thâm nhập đầy thách thức vào bản chất của ý thức và sự quy định của con người.

Mary Cadogan và Ray McCoy


Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn