Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Đại Hội thành lập Giáo Hội PGVNTN Hải Ngoại Hoa Kỳ năm 1992

28/06/201200:40(Xem: 2952)
Đại Hội thành lập Giáo Hội PGVNTN Hải Ngoại Hoa Kỳ năm 1992

thichhogiac

Đại Hội thành lập Giáo Hội PGVNTN Hoa Kỳ năm 1992

 

I/ Các  Sự Kiện Liên Quan Đại Hội:

 

-        Thời Gian: Ngày 25, 26, 27 tháng 9 năm 1992

-        Địa điểm: Thành phố San Jose, California, Hoa Kỳ.

-        Đại Lễ Khai mạc diễn ra tại Civic Auditorium, San Jose, California, lúc 10:30 AM, ngày 26 tháng 9 năm 1992.

-        Đại Lễ Bế Mạc vào lúc 2PM, ngày 27 tháng 9 năm 1992.

-        Chương trình văn nghệ quy mô chào mừng Đại Hội đã được Gia Đình Phật Tử VN tại Hoa Kỳ tổ chức tại Civic Auditorium, San Jose, vào 7 PM ngày 26-9-1992 với sự góp mặt của nhiều danh ca Việt tại hải ngoại như Khánh Ly, Thanh Thúy, Kim Tuyến, và các GĐPT Long Hoa, Hướng Thiện, Chánh Kiến, Gotama, Liễu Quán, Minh Quang, Kim Quang, v.v…

-        Trưởng Ban Tổ Chức Đại Hội là HT Thích Hộ Giác

-        Đại Hội đã nhận được sự chúc mừng của Tổng Thống Hoa Kỳ George W. Bush, Thống Đốc California Peter Wilson, và thư chúc mừng của HT Thích Mãn Giác, Hội Chủ Tổng Hội PGVN tại Hoa Kỳ.

-        Thành phần tham dự: 86 phái đoàn, gồm 266 đại biểu chính thức, 55 đại biểu dự thính, và 55 đại biểu quan sát, tổng cộng 376 đại biểu, trong đó có 65 Tăng, 11 Ni, 4 phái đoàn từ Âu Châu, Úc Châu, Canada và Nhật Bản.

 

 

II/ Nhân Sự GHPGVNTNHN tại Hoa Kỳ nhiệm kỳ 1992-1996:

 

 1/ Hội Đồng Đại Diện:

-        HT Thích Giác Nhiên

-        HT Thích Hộ Giác

-        TT Thích Chánh Lạc

-        TT Thích Thắng Hoan

-        TT Thích Đức Niệm

-        TT Thích Trí Chơn

-        TT Thích Thiện Trì

-        TT Thích Chơn Điền

-        TT Thích Pháp Nhẫn

-        TT Thích Giác Lượng

-        Chánh văn phòng Hội Đồng Đại Diện: TT Thích Đức Niệm

 

2/ Hội Đồng Giám Luật:

-        TT Thích  Thiện Trì

3/ Hội Đồng Điều Hành:

-        Chủ Tịch: HT Thích Hộ Giác

-        Phó Chủ Tịch: TT Thích Thắng Hoan, TT Thích Pháp Nhẫn, TT Thích Giác Lượng, TT Thích Trí Chơn, TT Thích Chánh Lạc

-        Tổng Thư Ký: TT Thích Viên Lý

-        Phó Tổng Thư Ký: ĐĐ Thích Minh Dung, ĐĐ Thích Từ Lực

-        Thủ Quỹ: Ni Sư Thích Nữ Nguyên Thanh

-        Phó Thủ Quỹ: Sư Cô Thích Nữ Tịnh Thường

-        Vụ Trưởng Vụ Tăng Bộ: TT Thích Thiện Trì; Phụ Tá: TT Thích Chơn Điền

-        Vụ Trưởng Vụ Ni Bộ: NS Thích Nữ Diệu Từ

-        Vụ Trưởng Vụ Hoằng Pháp: TT  Thích Chánh Lạc

-        Vụ Trưởng Vụ Văn Hóa: TT Thích Trí Chơn

-        Vụ Trưởng Vụ Giáo Dục: TT Thích Tịnh Từ; Phụ Tá: ĐĐ Thích Minh Đức

-        Vụ Trưởng Vụ Cư Sĩ: TT Thích Minh Tuyên

-        Vụ  Trưởng Vụ Thanh Niên,Sinh Viên và GĐPT: TT Thích Minh Đạt

-        Vụ Trưởng Vụ Xã Hội: TT Thích Giác Lượng

-        Vụ Trưởng Vụ Kinh Tế Tài Chánh: TT Thích Nguyên Trí

-        Vụ Trưởng Vụ Truyền Thông: Cư Sĩ Quảng Thành Bùi Ngọc Đường; Phụ Tá: Cư Sĩ Nguyên Trung Ngô Văn Bằng

-        Vụ Trưởng Vụ Nghi Lễ: TT Thích Tín Nghĩa

-        Vụ Trưởng Vụ Pháp Chế: TT Thích Pháp Nhẫn

-        Vụ Trưởng Vụ Giao Tế: Cư Sĩ Tâm Đức Trần Quang Thuận

-        Trưởng Ban Nghiên Cứu Kế Hoạch và Phát Triển: Pháp Sự Thích Giác Đức (với sự cộng tác của nhiều nhân sĩ trí thức Phật tử được ĐH đề cử).3/ Hội Đồng Giám Sát:

-        Chủ Tịch: TT Thích Phước Thuận

-        Thành viên: TT Thích Hạnh Đạt, TT Thích Trí Tuệ, TT Thích Giác Sơn (Thích Pháp Tánh).

 

III/ Quyết Nghị Đại Hội:

 

-        Thi hành Hiến Chương Tu Chính năm 1973 của GHPGVNTN, điều 36 quy định sự liên hệ giữa GH tại quê nhà và tại hải ngoại;

-        Tuân hành Thông Điệp ngày 31 tháng 10 năm 1991 của Hội Đồng Lưỡng Viện GHPGVNTN;

-        Để đáp ứng nhu cầu hiện tại ở hải ngoại và quê nhà trong liên hệ mật thiết giữa vận mệnh Dân tộc và Phật giáo, chúng tôi, tám mươi sáu pháp đoàn đại diện các tự viện, tu viện, phật học viện, tịnh xá, tịnh thất, niệm phật đường, tổ chức, hội đoàn Phật giáo, các Ban Hướng Dẫn GĐPT gồm 376 đại biểu tham dự Đại Hội Thống Nhất PGVN tại Hoa Kỳ vào các ngày 25, 26, 27 tháng 9 năm 1992 - Phật lịch 2536 tại San Jose, California, Hoa Kỳ. Sau 3 ngày hội họp, thảo luận trong tinh thần tích cực xây dựng với tâm thức khiêm cung lục hòa, Đại Hội Đồng thanh quyết nghị:

-        1- Thông qua và chấp thuận bản Quy Chế của GHPGVNTNHN tại Hoa Kỳ, gồm 8 chương, 38 điều.

-        2- Chính thức thành lập GHPGVNTNHN tại Hoa Kỳ theo đúng Quy Chế đã được chấp nhận: đặc biệt để kiện toàn và phát triển Giáo Hội, bằng tất cả tâm thành trong ý hướng kết hợp, Đại Hội đã nhấn mạnh đến nguyên tắc không giới hạn số lượng đại biểu của Hội Đồng Đại Diện và số lượng thành viên của GH trong tương lai.

-        3- Công cử thành phần nhân sự lãnh đạo các cơ cấu cho nhiệm kỳ đầu.

-        4- Long trọng xác nhận sự chính thống lãnh đạo của GHPGVNTN tại quê nhà do HT Thích Huyền Quang làm Quyền Viện Trưởng Viện Hóa Đạo, kiêm xử  lý Hội Đồng Lưỡng Viện là đại diện chân chính duy nhất cho toàn thể Tăng Tín đồ PGVN, và là GH Mẹ cho toàn thể Tăng, Ni và Phật Tử Việt Nam hải ngoại; triệt để hậu thuẫn cho GH Mẹ đó trong mọi công tác vừa Đạo vừa Đời; hậu thuẫn nghiêm chỉnh những đòi hỏi chính đáng của HT Thích Huyền Quang, Quyền Viện Trưởng VHĐ kiêm xử lý Hội Đồng Lưỡng Viện đã gửi cho nhà cầm quyền CSVN đề ngày 25 tháng 6 năm 1992.

-        5- Kiện toàn và hệ thống hóa Tổ chức PGVN ở hải ngoại trong tinh thần tăng trưởng huệ nghiệp cho Tăng Ni, phát huy tín tâm, củng cố hạnh vô úy, kiên định tinh thần kỷ luật và phát triển tư tưởng bao dung, tiêu trừ thành kiến cố chấp cục bộ hẹp hòi trong hàng ngũ Phật tử.

-        6- Xúc tiến những đề án công tác tích cực hơn trong các lãnh vực hoằng pháp, xã hội, văn học, nghệ thuật, cư sĩ, thanh niên, sinh viên và GĐPT.

-        7- Đại Hội cũng đồng xác quyết quan niệm Phật Giáo là một thành phần của Cộng Đồng Dân Tộc, luôn luôn chủ trương Đạo và Đời đi đôi với nhau trong tinh thần hỗ tương hòa đồng với các tôn giáo bạn mà nhờ đó dân tộc Việt Nam đã trường tồn một cách oai hung trong hàng ngàn ăm lịch sử.

 

Làm tại San Jose, California, Hoa Kỳ, ngày 27 tháng 9 năm 1992

Chủ Tọa Đoàn:

HT Thích Hộ Giác

TT Thích Chánh Lạc

TT Thích Đức Niệm

TT Thích Thắng Hoan

TT Thích Thiện Trì

TT Thích Giác Lượng

Pháp Sư Thích Giác Đức

(đồng ký tên)


**** 

Đánh máy tài liệu: Tâm Huy Huỳnh Kim Quang


***

Be Mac Dai Hoi 2008http://quangduc.com/a30249/le-be-mac-thanh-lap-giao-hoi-phat-giao-viet-nam-thong-nhat-hoa-ky

***

Logo_Dai Hoi ky 5-800
http://quangduc.com/p222a55119/dai-hoi-khoang-dai-ky-5

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
13/03/2022(Xem: 9477)
Hành hương và chiêm bái Phật tích Ấn Độ là nhân duyên hy hữu và là một ước mơ ngàn đời của người đệ tử Phật trên khắp năm châu bốn bể. Nay ước mơ đó đã đến với Tăng Ni và Phật tử Tu Viện Quảng Đức, Melbourne, Úc Châu. Như chương trình đã sắp đặt trước cả năm, phái đoàn hành hương Ấn Độ gồm 51 người do Tu Viện Quảng Đức tổ chức đã lên đường đúng vào ngày 7-11 năm 2006. Phái đoàn do Đại Đức Phó Trụ Trì Tu Viện Quảng Đức Thích Nguyên Tạng, Sư Cô Hạnh Nguyên và Đạo Hữu An Hậu Tony Thạch (Giám đốc công ty Triumph Tour) hướng dẫn cùng với 38 Phật tử từ Melbourne, 6 từ Sydney, 1 từ Perth và 5 đến từ Texas, Cali, Hoa Kỳ.
09/02/2022(Xem: 9238)
Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược (trọn bộ hai tập, do Hòa Thượng Giới Đức biên soạn)
08/01/2022(Xem: 3563)
Các trung tâm giáo dục Phật giáo ở Ấn Độ và Sri Lanka như Đại học Phật giáo Nālanda và Đại học Phật giáo Mahāvihāra đã đem lại một nguồn năng lượng trong sự nghiệp giáo dục tuyệt vời. Không chỉ duy trì mạng mạch Phật giáo, các trung tâm giáo dục Phật giáo còn tạo ra một xã hội hòa bình ở hầu hết các quốc gia châu Á trong hơn 25 thế kỷ qua.
04/01/2022(Xem: 3462)
Đại Bảo tháp tại Sanchi được kiến tạo vào thời trị vì của vị minh quân thánh triết Ashoka, nhân vật vĩ đại trong lịch sử của Ấn Độ, vị vua Phật tử hộ trì chính pháp Phật đà, người đã có công trải rộng và phát triển giáo pháp đức Phật trong suốt những năm ông ta trị vì; và luôn luôn mong mỏi được truyền bá khắp 5 Châu 4 bể. Một cấu trúc vòm bằng gạch, được xây dựng theo kiểu mẫu vũ trụ Phật giáo. Xuyên qua tam vòng tròn là một cột trụ vươn lên, qua đỉnh vòm, tượng trưng cho cột đỡ vũ trụ. Trên cùng của nó là 3 đĩa tròn, biểu thị Tam bảo (ba ngôi báu, Phật, Pháp, Tăng), được xem là một trong những khu kiến trúc bằng đá cổ nhất Ấn Độ, những di tích Phật giáo tại Sanchi là những miêu tả kinh điển cho nghệ thuật và kiến trúc của triều đại Maurya dưới hình thức Bảo tháp (Stupa), những ngôi tự viện linh thiêng của đạo Phật.
04/01/2022(Xem: 2619)
Ngôi già lam cổ tự Ta Som (tiếng Khmer: ប្រាសាទតាសោម), ngôi chùa nhỏ ở trong quần thể Thánh địa Phật giáo Angkor, Vương quốc Phật giáo Campuchia, được kiến tạo vào cuối thế kỷ 12 cho Quốc vương Jayavarman VII (tại vị: 1181-1215?). Ngôi già lam cổ tự tọa lạc tại dông bắc của Angkor Thom và ngay phía đông của Neak Pean ("con rắn quấn") tại Angkor, một hòn đảo nhân tạo với một chùa trên một đảo hình tròn ở Preah Khan Baray được xây trong thời kỳ trị vì của đức Quốc vương Jayavarman VII vị anh minh Phật tử hộ pháp Đại thừa Phật giáo, vị vua thần hộ trì chính pháp đầy nhân ái, người đã xả thân lưu lại trần gian vì lợi ích của muôn dân. Đức Quốc vương Jayavarman VII còn có công xây dựng vô số bệnh viện khắp đất nước Campuchia.
30/12/2021(Xem: 1735)
Không phải lúc nào cũng được xem là nghệ thuật như bối cảnh ban đầu vốn có, các hiện vật mà bây giờ chúng ta phân loại là “nghệ thuật Phật giáo” (Buddhist art), mặc dù có được kỹ thuật thủ công tuyệt xảo và tính thẩm mỹ sâu sắc, chúng được tạo ra với mục đích tôn nghiêm thờ phụng, sinh hoạt văn hóa tâm linh và tích lũy công đức. Giống như nhiều thuật ngữ chính của Phật giáo bị hiểu sai ở phương Tây, thì hình ảnh Phật giáo cũng vậy. Trên thực tế, việc lạm dụng hình tượng Đức Phật trở nên tràn lan, đến nỗi cộng đồng Phật giáo ở Bangkok, Thái Lan cảm thấy cần phải đặt dấu hiệu cảnh báo trên khắp thành phố để giáo dục du khách thập phương rằng "Đức Phật không phải để trang trí" (Buddha is not for decoration) một cách lạm dụng
24/10/2021(Xem: 1777)
Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha cho biết, bắt đầu từ ngày 1 tháng 11 tới, Vương quốc Phật giáo này sẽ mở cửa chào đón du khách thập phương hành hương từ 46 quốc gia, thay vì trước đây chỉ công bố 10 quốc gia có nguy cơ thấp bởi dịch Covid-19.
23/09/2021(Xem: 2876)
Bài Khảo Luận nầy nay đã in lại và trở thành CHƯƠNG MỘT của tác phẩm nầy. Chương hai có tựa đề là: VIỆT NAM PHẬT GIÁO TRUYỀN QUA TRUNG QUỐC. Những chương khác nghiên cứu về Phật, Bồ Tát, các Kinh, Luận...là những Kinh, Luận, Bồ Tát... rất uyên thâm, nỗi tiếng, tiêu biểu cho Giáo Lý Phật Giáo của tất cả các tông phái Phật Giáo đang hành đạo tại Việt Nam. Phần cuối của tác phẩm là những phụ lục. Trong đó 3 phụ lục đầu là 3 bài tham luận đã thuyết trình trong 3 lần hội thảo quốc tế, có ghi rõ thời gian và nơi chốn hội thảo. Những phụ lục còn lại là những bài khảo luận nghiên cứu về giáo lý Phật Giáo. Như vậy xét về nội dung tác phẩm nầy không phải là sách chuyên khảo cứu về Lịch Sử Du Nhập và Truyền Thừa của Phật Giáo Việt Nam. Mục đích của tác giả là muốn cho thế hệ người Việt Nam trẽ lưu tâm nghiên cứu sâu, tìm hiểu, phát huy những điểm son lịch sử hào hùng của Dân Tộc Việt, viết lên cho thế giới biết Dân Tộc Việt Nam có lịch sử Hào Hùng, Minh Triết về mọi thời đại, mọi lãnh vực tro
12/06/2021(Xem: 6562)
Viết về lịch sử của một Dân Tộc hay của các Tôn Giáo là cả một vấn đề khó khăn, đòi hỏi ở người viết phải am tường mọi dữ kiện, tham cứu nhiều sách vở hay là chứng nhân của lịch sử, mới mong khỏi có điều sai lệch, nên trước khi đặt bút viết quyển “Lịch sử Phật Giáo Việt Nam tại Hải Ngoại trước và sau năm 1975” chúng tôi đắn đo suy nghĩ rất nhiều...
07/06/2021(Xem: 4038)
LỜI NÓI ĐẦU Hôm nay là ngày 9 tháng 7 năm 2018, trong mùa An Cư Kiết Hạ của năm Mậu Tuất, Phật lịch 2562 này, tôi bắt đầu đặt bút viết tác phẩm thứ 66 của mình sau hơn 45 năm (1974-2018) cầm bút và sau hơn 42 năm ở tại Âu Châu (1977-2018). Những sách của tôi viết bằng tiếng Việt hay dịch từ các ngôn ngữ khác ra Việt ngữ như: Anh, Đức, Hán, Nhật đều đã được in ấn và xuất bản với số lượng ít nhất là 1.000 quyển và có khi lên đến 2.000 quyển hay 5.000 quyển. Vấn đề là độc giả có nắm bắt được bao nhiêu phần trăm ý chính của kinh văn hay của sách dịch lại là một việc khác. Người viết văn, dịch sách cũng giống như con tằm ăn dâu thì phải nhả tơ, đó là bổn phận, còn dệt nên lụa là gấm vóc là chuyện của con người, chứ không phải của con tằm.
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
99,473,641