Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Đại Hội thành lập Giáo Hội PGVNTN Hải Ngoại Hoa Kỳ năm 1992

28/06/201200:40(Xem: 1359)
Đại Hội thành lập Giáo Hội PGVNTN Hải Ngoại Hoa Kỳ năm 1992

thichhogiac

Đại Hội thành lập Giáo Hội PGVNTN Hoa Kỳ năm 1992

 

I/ Các  Sự Kiện Liên Quan Đại Hội:

 

-        Thời Gian: Ngày 25, 26, 27 tháng 9 năm 1992

-        Địa điểm: Thành phố San Jose, California, Hoa Kỳ.

-        Đại Lễ Khai mạc diễn ra tại Civic Auditorium, San Jose, California, lúc 10:30 AM, ngày 26 tháng 9 năm 1992.

-        Đại Lễ Bế Mạc vào lúc 2PM, ngày 27 tháng 9 năm 1992.

-        Chương trình văn nghệ quy mô chào mừng Đại Hội đã được Gia Đình Phật Tử VN tại Hoa Kỳ tổ chức tại Civic Auditorium, San Jose, vào 7 PM ngày 26-9-1992 với sự góp mặt của nhiều danh ca Việt tại hải ngoại như Khánh Ly, Thanh Thúy, Kim Tuyến, và các GĐPT Long Hoa, Hướng Thiện, Chánh Kiến, Gotama, Liễu Quán, Minh Quang, Kim Quang, v.v…

-        Trưởng Ban Tổ Chức Đại Hội là HT Thích Hộ Giác

-        Đại Hội đã nhận được sự chúc mừng của Tổng Thống Hoa Kỳ George W. Bush, Thống Đốc California Peter Wilson, và thư chúc mừng của HT Thích Mãn Giác, Hội Chủ Tổng Hội PGVN tại Hoa Kỳ.

-        Thành phần tham dự: 86 phái đoàn, gồm 266 đại biểu chính thức, 55 đại biểu dự thính, và 55 đại biểu quan sát, tổng cộng 376 đại biểu, trong đó có 65 Tăng, 11 Ni, 4 phái đoàn từ Âu Châu, Úc Châu, Canada và Nhật Bản.

 

 

II/ Nhân Sự GHPGVNTNHN tại Hoa Kỳ nhiệm kỳ 1992-1996:

 

 1/ Hội Đồng Đại Diện:

-        HT Thích Giác Nhiên

-        HT Thích Hộ Giác

-        TT Thích Chánh Lạc

-        TT Thích Thắng Hoan

-        TT Thích Đức Niệm

-        TT Thích Trí Chơn

-        TT Thích Thiện Trì

-        TT Thích Chơn Điền

-        TT Thích Pháp Nhẫn

-        TT Thích Giác Lượng

-        Chánh văn phòng Hội Đồng Đại Diện: TT Thích Đức Niệm

 

2/ Hội Đồng Giám Luật:

-        TT Thích  Thiện Trì

3/ Hội Đồng Điều Hành:

-        Chủ Tịch: HT Thích Hộ Giác

-        Phó Chủ Tịch: TT Thích Thắng Hoan, TT Thích Pháp Nhẫn, TT Thích Giác Lượng, TT Thích Trí Chơn, TT Thích Chánh Lạc

-        Tổng Thư Ký: TT Thích Viên Lý

-        Phó Tổng Thư Ký: ĐĐ Thích Minh Dung, ĐĐ Thích Từ Lực

-        Thủ Quỹ: Ni Sư Thích Nữ Nguyên Thanh

-        Phó Thủ Quỹ: Sư Cô Thích Nữ Tịnh Thường

-        Vụ Trưởng Vụ Tăng Bộ: TT Thích Thiện Trì; Phụ Tá: TT Thích Chơn Điền

-        Vụ Trưởng Vụ Ni Bộ: NS Thích Nữ Diệu Từ

-        Vụ Trưởng Vụ Hoằng Pháp: TT  Thích Chánh Lạc

-        Vụ Trưởng Vụ Văn Hóa: TT Thích Trí Chơn

-        Vụ Trưởng Vụ Giáo Dục: TT Thích Tịnh Từ; Phụ Tá: ĐĐ Thích Minh Đức

-        Vụ Trưởng Vụ Cư Sĩ: TT Thích Minh Tuyên

-        Vụ  Trưởng Vụ Thanh Niên,Sinh Viên và GĐPT: TT Thích Minh Đạt

-        Vụ Trưởng Vụ Xã Hội: TT Thích Giác Lượng

-        Vụ Trưởng Vụ Kinh Tế Tài Chánh: TT Thích Nguyên Trí

-        Vụ Trưởng Vụ Truyền Thông: Cư Sĩ Quảng Thành Bùi Ngọc Đường; Phụ Tá: Cư Sĩ Nguyên Trung Ngô Văn Bằng

-        Vụ Trưởng Vụ Nghi Lễ: TT Thích Tín Nghĩa

-        Vụ Trưởng Vụ Pháp Chế: TT Thích Pháp Nhẫn

-        Vụ Trưởng Vụ Giao Tế: Cư Sĩ Tâm Đức Trần Quang Thuận

-        Trưởng Ban Nghiên Cứu Kế Hoạch và Phát Triển: Pháp Sự Thích Giác Đức (với sự cộng tác của nhiều nhân sĩ trí thức Phật tử được ĐH đề cử).3/ Hội Đồng Giám Sát:

-        Chủ Tịch: TT Thích Phước Thuận

-        Thành viên: TT Thích Hạnh Đạt, TT Thích Trí Tuệ, TT Thích Giác Sơn (Thích Pháp Tánh).

 

III/ Quyết Nghị Đại Hội:

 

-        Thi hành Hiến Chương Tu Chính năm 1973 của GHPGVNTN, điều 36 quy định sự liên hệ giữa GH tại quê nhà và tại hải ngoại;

-        Tuân hành Thông Điệp ngày 31 tháng 10 năm 1991 của Hội Đồng Lưỡng Viện GHPGVNTN;

-        Để đáp ứng nhu cầu hiện tại ở hải ngoại và quê nhà trong liên hệ mật thiết giữa vận mệnh Dân tộc và Phật giáo, chúng tôi, tám mươi sáu pháp đoàn đại diện các tự viện, tu viện, phật học viện, tịnh xá, tịnh thất, niệm phật đường, tổ chức, hội đoàn Phật giáo, các Ban Hướng Dẫn GĐPT gồm 376 đại biểu tham dự Đại Hội Thống Nhất PGVN tại Hoa Kỳ vào các ngày 25, 26, 27 tháng 9 năm 1992 - Phật lịch 2536 tại San Jose, California, Hoa Kỳ. Sau 3 ngày hội họp, thảo luận trong tinh thần tích cực xây dựng với tâm thức khiêm cung lục hòa, Đại Hội Đồng thanh quyết nghị:

-        1- Thông qua và chấp thuận bản Quy Chế của GHPGVNTNHN tại Hoa Kỳ, gồm 8 chương, 38 điều.

-        2- Chính thức thành lập GHPGVNTNHN tại Hoa Kỳ theo đúng Quy Chế đã được chấp nhận: đặc biệt để kiện toàn và phát triển Giáo Hội, bằng tất cả tâm thành trong ý hướng kết hợp, Đại Hội đã nhấn mạnh đến nguyên tắc không giới hạn số lượng đại biểu của Hội Đồng Đại Diện và số lượng thành viên của GH trong tương lai.

-        3- Công cử thành phần nhân sự lãnh đạo các cơ cấu cho nhiệm kỳ đầu.

-        4- Long trọng xác nhận sự chính thống lãnh đạo của GHPGVNTN tại quê nhà do HT Thích Huyền Quang làm Quyền Viện Trưởng Viện Hóa Đạo, kiêm xử  lý Hội Đồng Lưỡng Viện là đại diện chân chính duy nhất cho toàn thể Tăng Tín đồ PGVN, và là GH Mẹ cho toàn thể Tăng, Ni và Phật Tử Việt Nam hải ngoại; triệt để hậu thuẫn cho GH Mẹ đó trong mọi công tác vừa Đạo vừa Đời; hậu thuẫn nghiêm chỉnh những đòi hỏi chính đáng của HT Thích Huyền Quang, Quyền Viện Trưởng VHĐ kiêm xử lý Hội Đồng Lưỡng Viện đã gửi cho nhà cầm quyền CSVN đề ngày 25 tháng 6 năm 1992.

-        5- Kiện toàn và hệ thống hóa Tổ chức PGVN ở hải ngoại trong tinh thần tăng trưởng huệ nghiệp cho Tăng Ni, phát huy tín tâm, củng cố hạnh vô úy, kiên định tinh thần kỷ luật và phát triển tư tưởng bao dung, tiêu trừ thành kiến cố chấp cục bộ hẹp hòi trong hàng ngũ Phật tử.

-        6- Xúc tiến những đề án công tác tích cực hơn trong các lãnh vực hoằng pháp, xã hội, văn học, nghệ thuật, cư sĩ, thanh niên, sinh viên và GĐPT.

-        7- Đại Hội cũng đồng xác quyết quan niệm Phật Giáo là một thành phần của Cộng Đồng Dân Tộc, luôn luôn chủ trương Đạo và Đời đi đôi với nhau trong tinh thần hỗ tương hòa đồng với các tôn giáo bạn mà nhờ đó dân tộc Việt Nam đã trường tồn một cách oai hung trong hàng ngàn ăm lịch sử.

 

Làm tại San Jose, California, Hoa Kỳ, ngày 27 tháng 9 năm 1992

Chủ Tọa Đoàn:

HT Thích Hộ Giác

TT Thích Chánh Lạc

TT Thích Đức Niệm

TT Thích Thắng Hoan

TT Thích Thiện Trì

TT Thích Giác Lượng

Pháp Sư Thích Giác Đức

(đồng ký tên)


**** 

Đánh máy tài liệu: Tâm Huy Huỳnh Kim Quang


***

Be Mac Dai Hoi 2008http://quangduc.com/a30249/le-be-mac-thanh-lap-giao-hoi-phat-giao-viet-nam-thong-nhat-hoa-ky

***

Logo_Dai Hoi ky 5-800
http://quangduc.com/p222a55119/dai-hoi-khoang-dai-ky-5

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
25/10/201207:45(Xem: 4894)
Ông Cao Huy Thuần bảo vệ luận án tiến sĩ tại Đại học Paris và sau đó là Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu về Cộng đồng châu Âu tại Đại học Picardie. Hiện nay ông là giáo sư giảng dạy tại Đại học Picardie, Pháp. Cũng như một số trí thức Việt kiều khác, ông thường xuyên về Việt Nam tham dự các cuộc hội thảo về các lĩnh vực chính trị, văn hoá, xã hội. Gần đây nhất, ông đã về dự và thuyết trình tại Tuần văn hóa Phật giáo Việt Nam lần thứ IV tổ chức tại Tp Vinh, tham gia hội thảo "Văn hóa Phật giáo Nghệ An: Quá khứ, Hiện tại và Tương lai". Nhân dịp này, phóng viên VHNA đã có cuộc trao đổi với giáo sư Cao Huy Thuần một số vấn đề về văn hóa và giáo dục.
25/11/201022:25(Xem: 13483)
Trần Thái Tông là vị vua đầu của triều Trần. Ngài là đệ tử của thiền sư Viên Chứng trên núi Yên Tử. Ngài vừa làm vua vừa thực tập thiền. Ngài cũng từng thực tập thiền công án. Đây là 43 công án Vua đưa ra để cùng thực tập với tăng thân của Vua, gồm có giới xuất gia và tại gia. Thầy Làng Mai đã dịch những công án này ra tiếng Việt và tiếng Pháp năm 1968. Bản dịch tiếng Pháp xin xem ở phần phụ lục cuốn Clé Pour Le Zen, tác giả Nhất Hạnh, do nhà xuất bản JC Lattes ấn hành. Bản Hán Việt có trong Thơ Văn Lý Trần quyển II (Quyển thượng, trang 108-121), NXB Khoa Học Xã Hội.
12/04/201303:34(Xem: 15820)
50 Năm Chấn Hưng Phật Giáo Việt Nam - HT Thích Thiện Hoa soạn GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT VIỆN HÓA ĐẠO ---oOo--- 50 NĂM CHẤN HƯNG PHẬT GIÁO VIỆT NAM Sa mônTHÍCH THIỆN HOA soạn Tập 1: 50 NĂM (1920-1970) CHẤN HƯNG PHẬT GIÁO VIỆT NAM hay là “GHI ƠN TIỀN BỐI” I –Lời Nói Đầu II –Diễn Văn III -Quyết định số 0176–V. H. Đ IV –Ghi ân Tiền Bối V –Di ảnh và tiểu sử Chư Thánh Tử Đạo.
06/10/201102:14(Xem: 6034)
Không phải đến ngày 04.01.1964 khi Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất được thành lập và công bố bản Hiến Chương GHPGVNTN thì mới có sự hợp nhất. Nguyện vọng thống nhất các tổ chức, hội đoàn Phật giáo toàn quốc đã được hoài bão từ lâu, chí ít là từ phong trào chấn hưng Phật giáo đầu thập niên 1930, và đã được hình thành bằng một tổ chức thống hợp vào năm 1951 với danh xưng Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam, qui tụ 51 đại biểu của 6 tập đoàn Bắc, Trung, Nam.
31/05/201114:38(Xem: 12865)
Trước khi thành Thiền sư, Trúc Lâm đại sĩ đã từng làm vua nước Đại Việt. Đó là vua Trần Nhân Tông, người đã từng đẩy lui cuộc xâm lăng của quân Mông Cổ.
19/09/201317:34(Xem: 12513)
Không biết tự khi nào, tôi đã lớn lên trong tiếng chuông chùa làng, cùng lời kinh nhịp mõ. Chùa An Dưỡng (xem tiểu sử), ngôi chùa làng, chỉ cách nhà tôi chừng 5 phút đi bộ. Nghe Sư phụ kể lại, chùa được xây dựng vào khoảng từ 1690 đến năm 1708, do công khai sơn của Hòa Thượng Thiệt Phú, người Tàu sang Việt Nam truyền giáo cùng với các thiền sư khác. Trong chuyến đi hoằng pháp vào đàng trong, Ngài đã xây dựng ngôi chùa này. Chùa nằm trên một khu đất cao nhất làng, quanh năm bao phủ một màu xanh biếc của những khóm dừa, những lũy tre làng thân thương.
06/11/201020:54(Xem: 4439)
Ngày20 tháng tư nhuận năm Quí Mão(11/6/1963) trong một cuộc diễnhành của trên 800 vị Thượng Tọa, Ðại đức Tăng, Ni đểtranh đấu cho chính sách bình đẳng Tôn giáo, cho lá cờ quốctế không bị triệt hạ: tại ngã tư đường Phan Ðình Phùng,Lê Văn Duyệt ( Sài Gòn), lúc 9 giờ sáng, Hòa Thượng QuảngÐức phát nguyện tự tay châm lửa thiêu thân làm ngọn đuốc“ thức tỉnh” những ai manh tâm phá hoại Phật giáo. Dướiđây là tiếng nói tâm huyết cuối cùng của Ngài gửi lạicho đời.
16/06/201710:25(Xem: 2382)
Ảnh Hưởng của Phong Trào Chấn Hưng PGVN (1920)
29/01/201205:40(Xem: 8069)
Việt Nam, là một quốc gia nằm trong vùng Đông Nam Châu Á, Bắc giáp với Trung Hoa, Đông và Nam giáp với Biển Nam Hải, phía Tây giáp với Lào và Campuchia; diện tích: 329.556 km2, dân số 70 triệu người; mật độ dân cư: 224 người/km2; dân số dưới 15 tuổi: 39, 2%; tuổi thọ trung bình: 62,7 tuổi; tử suất trẻ em: 59%; học sinh cấp Trung học : 46,9%; tôn giáo chính: Phật giáo ( những tôn giáo nhỏ khác là Khổng, Lão, Cao Đài, Hòa Hảo, Ky Tô, Tin Lành…); thể chế chính trị: Cộng Sản; Lao động (nông & ngư nghiệp): 73% dân số; truyền thông đại chúng: 7 triệu máy radio, 3 triệu máy truyền hình, Nhật báo Nhân Dân phát hành 200.000 tờ mỗi ngày; thu nhập bình quân đầu người 113 đô la.
24/07/201520:15(Xem: 4001)
Bài tiểu luận "Ảnh hưởng Phật giáo trong pháp luật triều Lý" đã được viết vào tháng giêng năm 1971 tại Saigon. Tạp chí Từ Quang đã đăng từ số 225 đến 258 (từ tháng 6 đến 9 năm 1974). Tạp chí Từ Quang là Cơ quan truyền bá đạo Phật của Hội Phật Học Nam Việt, trụ sở ở chùa Xá Lợi tại Saigon (bên hông trường Gia Long cũ), do cụ Chánh Trí Mai Thọ Truyền, cố Quốc Vụ Khanh đặc trách Văn Hoá thời Đệ Nhị Cộng Hoà miền Nam, làm chủ nhiệm kiêm chủ bút. Sau khi cụ Mai Thọ Truyền qua đời thì cụ Minh Lạc Vũ Văn Phường làm chủ nhiệm kiêm chủ bút. Tôi xin trân trọng cống hiến quý độc giả Đặc San Chánh Giác của Chùa Hoa Nghiêm ở Toronto. Toronto, ngày 01 tháng 04 năm 1991 NVT