Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Đại Hội thành lập Giáo Hội PGVNTN Hải Ngoại Hoa Kỳ năm 1992

28/06/201200:40(Xem: 1366)
Đại Hội thành lập Giáo Hội PGVNTN Hải Ngoại Hoa Kỳ năm 1992

thichhogiac

Đại Hội thành lập Giáo Hội PGVNTN Hoa Kỳ năm 1992

 

I/ Các  Sự Kiện Liên Quan Đại Hội:

 

-        Thời Gian: Ngày 25, 26, 27 tháng 9 năm 1992

-        Địa điểm: Thành phố San Jose, California, Hoa Kỳ.

-        Đại Lễ Khai mạc diễn ra tại Civic Auditorium, San Jose, California, lúc 10:30 AM, ngày 26 tháng 9 năm 1992.

-        Đại Lễ Bế Mạc vào lúc 2PM, ngày 27 tháng 9 năm 1992.

-        Chương trình văn nghệ quy mô chào mừng Đại Hội đã được Gia Đình Phật Tử VN tại Hoa Kỳ tổ chức tại Civic Auditorium, San Jose, vào 7 PM ngày 26-9-1992 với sự góp mặt của nhiều danh ca Việt tại hải ngoại như Khánh Ly, Thanh Thúy, Kim Tuyến, và các GĐPT Long Hoa, Hướng Thiện, Chánh Kiến, Gotama, Liễu Quán, Minh Quang, Kim Quang, v.v…

-        Trưởng Ban Tổ Chức Đại Hội là HT Thích Hộ Giác

-        Đại Hội đã nhận được sự chúc mừng của Tổng Thống Hoa Kỳ George W. Bush, Thống Đốc California Peter Wilson, và thư chúc mừng của HT Thích Mãn Giác, Hội Chủ Tổng Hội PGVN tại Hoa Kỳ.

-        Thành phần tham dự: 86 phái đoàn, gồm 266 đại biểu chính thức, 55 đại biểu dự thính, và 55 đại biểu quan sát, tổng cộng 376 đại biểu, trong đó có 65 Tăng, 11 Ni, 4 phái đoàn từ Âu Châu, Úc Châu, Canada và Nhật Bản.

 

 

II/ Nhân Sự GHPGVNTNHN tại Hoa Kỳ nhiệm kỳ 1992-1996:

 

 1/ Hội Đồng Đại Diện:

-        HT Thích Giác Nhiên

-        HT Thích Hộ Giác

-        TT Thích Chánh Lạc

-        TT Thích Thắng Hoan

-        TT Thích Đức Niệm

-        TT Thích Trí Chơn

-        TT Thích Thiện Trì

-        TT Thích Chơn Điền

-        TT Thích Pháp Nhẫn

-        TT Thích Giác Lượng

-        Chánh văn phòng Hội Đồng Đại Diện: TT Thích Đức Niệm

 

2/ Hội Đồng Giám Luật:

-        TT Thích  Thiện Trì

3/ Hội Đồng Điều Hành:

-        Chủ Tịch: HT Thích Hộ Giác

-        Phó Chủ Tịch: TT Thích Thắng Hoan, TT Thích Pháp Nhẫn, TT Thích Giác Lượng, TT Thích Trí Chơn, TT Thích Chánh Lạc

-        Tổng Thư Ký: TT Thích Viên Lý

-        Phó Tổng Thư Ký: ĐĐ Thích Minh Dung, ĐĐ Thích Từ Lực

-        Thủ Quỹ: Ni Sư Thích Nữ Nguyên Thanh

-        Phó Thủ Quỹ: Sư Cô Thích Nữ Tịnh Thường

-        Vụ Trưởng Vụ Tăng Bộ: TT Thích Thiện Trì; Phụ Tá: TT Thích Chơn Điền

-        Vụ Trưởng Vụ Ni Bộ: NS Thích Nữ Diệu Từ

-        Vụ Trưởng Vụ Hoằng Pháp: TT  Thích Chánh Lạc

-        Vụ Trưởng Vụ Văn Hóa: TT Thích Trí Chơn

-        Vụ Trưởng Vụ Giáo Dục: TT Thích Tịnh Từ; Phụ Tá: ĐĐ Thích Minh Đức

-        Vụ Trưởng Vụ Cư Sĩ: TT Thích Minh Tuyên

-        Vụ  Trưởng Vụ Thanh Niên,Sinh Viên và GĐPT: TT Thích Minh Đạt

-        Vụ Trưởng Vụ Xã Hội: TT Thích Giác Lượng

-        Vụ Trưởng Vụ Kinh Tế Tài Chánh: TT Thích Nguyên Trí

-        Vụ Trưởng Vụ Truyền Thông: Cư Sĩ Quảng Thành Bùi Ngọc Đường; Phụ Tá: Cư Sĩ Nguyên Trung Ngô Văn Bằng

-        Vụ Trưởng Vụ Nghi Lễ: TT Thích Tín Nghĩa

-        Vụ Trưởng Vụ Pháp Chế: TT Thích Pháp Nhẫn

-        Vụ Trưởng Vụ Giao Tế: Cư Sĩ Tâm Đức Trần Quang Thuận

-        Trưởng Ban Nghiên Cứu Kế Hoạch và Phát Triển: Pháp Sự Thích Giác Đức (với sự cộng tác của nhiều nhân sĩ trí thức Phật tử được ĐH đề cử).3/ Hội Đồng Giám Sát:

-        Chủ Tịch: TT Thích Phước Thuận

-        Thành viên: TT Thích Hạnh Đạt, TT Thích Trí Tuệ, TT Thích Giác Sơn (Thích Pháp Tánh).

 

III/ Quyết Nghị Đại Hội:

 

-        Thi hành Hiến Chương Tu Chính năm 1973 của GHPGVNTN, điều 36 quy định sự liên hệ giữa GH tại quê nhà và tại hải ngoại;

-        Tuân hành Thông Điệp ngày 31 tháng 10 năm 1991 của Hội Đồng Lưỡng Viện GHPGVNTN;

-        Để đáp ứng nhu cầu hiện tại ở hải ngoại và quê nhà trong liên hệ mật thiết giữa vận mệnh Dân tộc và Phật giáo, chúng tôi, tám mươi sáu pháp đoàn đại diện các tự viện, tu viện, phật học viện, tịnh xá, tịnh thất, niệm phật đường, tổ chức, hội đoàn Phật giáo, các Ban Hướng Dẫn GĐPT gồm 376 đại biểu tham dự Đại Hội Thống Nhất PGVN tại Hoa Kỳ vào các ngày 25, 26, 27 tháng 9 năm 1992 - Phật lịch 2536 tại San Jose, California, Hoa Kỳ. Sau 3 ngày hội họp, thảo luận trong tinh thần tích cực xây dựng với tâm thức khiêm cung lục hòa, Đại Hội Đồng thanh quyết nghị:

-        1- Thông qua và chấp thuận bản Quy Chế của GHPGVNTNHN tại Hoa Kỳ, gồm 8 chương, 38 điều.

-        2- Chính thức thành lập GHPGVNTNHN tại Hoa Kỳ theo đúng Quy Chế đã được chấp nhận: đặc biệt để kiện toàn và phát triển Giáo Hội, bằng tất cả tâm thành trong ý hướng kết hợp, Đại Hội đã nhấn mạnh đến nguyên tắc không giới hạn số lượng đại biểu của Hội Đồng Đại Diện và số lượng thành viên của GH trong tương lai.

-        3- Công cử thành phần nhân sự lãnh đạo các cơ cấu cho nhiệm kỳ đầu.

-        4- Long trọng xác nhận sự chính thống lãnh đạo của GHPGVNTN tại quê nhà do HT Thích Huyền Quang làm Quyền Viện Trưởng Viện Hóa Đạo, kiêm xử  lý Hội Đồng Lưỡng Viện là đại diện chân chính duy nhất cho toàn thể Tăng Tín đồ PGVN, và là GH Mẹ cho toàn thể Tăng, Ni và Phật Tử Việt Nam hải ngoại; triệt để hậu thuẫn cho GH Mẹ đó trong mọi công tác vừa Đạo vừa Đời; hậu thuẫn nghiêm chỉnh những đòi hỏi chính đáng của HT Thích Huyền Quang, Quyền Viện Trưởng VHĐ kiêm xử lý Hội Đồng Lưỡng Viện đã gửi cho nhà cầm quyền CSVN đề ngày 25 tháng 6 năm 1992.

-        5- Kiện toàn và hệ thống hóa Tổ chức PGVN ở hải ngoại trong tinh thần tăng trưởng huệ nghiệp cho Tăng Ni, phát huy tín tâm, củng cố hạnh vô úy, kiên định tinh thần kỷ luật và phát triển tư tưởng bao dung, tiêu trừ thành kiến cố chấp cục bộ hẹp hòi trong hàng ngũ Phật tử.

-        6- Xúc tiến những đề án công tác tích cực hơn trong các lãnh vực hoằng pháp, xã hội, văn học, nghệ thuật, cư sĩ, thanh niên, sinh viên và GĐPT.

-        7- Đại Hội cũng đồng xác quyết quan niệm Phật Giáo là một thành phần của Cộng Đồng Dân Tộc, luôn luôn chủ trương Đạo và Đời đi đôi với nhau trong tinh thần hỗ tương hòa đồng với các tôn giáo bạn mà nhờ đó dân tộc Việt Nam đã trường tồn một cách oai hung trong hàng ngàn ăm lịch sử.

 

Làm tại San Jose, California, Hoa Kỳ, ngày 27 tháng 9 năm 1992

Chủ Tọa Đoàn:

HT Thích Hộ Giác

TT Thích Chánh Lạc

TT Thích Đức Niệm

TT Thích Thắng Hoan

TT Thích Thiện Trì

TT Thích Giác Lượng

Pháp Sư Thích Giác Đức

(đồng ký tên)


**** 

Đánh máy tài liệu: Tâm Huy Huỳnh Kim Quang


***

Be Mac Dai Hoi 2008http://quangduc.com/a30249/le-be-mac-thanh-lap-giao-hoi-phat-giao-viet-nam-thong-nhat-hoa-ky

***

Logo_Dai Hoi ky 5-800
http://quangduc.com/p222a55119/dai-hoi-khoang-dai-ky-5

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
15/11/201507:05(Xem: 4034)
Thời gian chỉ là một khái niệm vô hình vô ảnh của nhân loại ; nhưng nó có thể được biểu hiện bởi sự chia chẻ tính đếm qua giây, phút, khắc, giờ, ngày, tuần, tháng, quý, năm, thế kỷ, thiên kỷ. . . và qua sự biến đổi, di dịch, của vật thể và sinh loại trong không gian. Như vậy, tuy vô hình, thời gian cũng để lại vết tích của nó qua các dữ kiện, sự kiện được ghi lại trong sử liệu của số đông, hoặc chỉ là những dấu ấn kỷ niệm trong tâm thức mỗi cá nhân—trong đó, bao gồm tất cả những thành tựu vinh quang hay thất bại đầy tủi nhục của những con người và tập thể trần gian mà họ tùy thuộc, tương thuộc
11/10/201003:45(Xem: 2509)
Hạnh phúc tôi nhỏ nhoi Một góc đời xa lạ Như một thoáng môi cười Ngọt ngào xanh mắt lá.
10/04/201316:13(Xem: 2752)
Như một dòng chảy liên tục trong dòng chảy lớn của lịch sử dân tộc, kể từ khi được các tăng sĩ Ấn Độ du nhập vào đất Việt từ thời Hùng Vương, Phật giáo đã hội nhập vào dòng sinh mệnh của đất nước và đóng góp những nỗ lực làm thăng hoa nếp sống chung của dân tộc. Trên đất nước lớn lên từ huyền thoại Tiên Rồng, Phật giáo Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử của nó đã trở thành một lối sống gắn liền với dòng sống của dân tộc.
08/11/201906:57(Xem: 2417)
Như có một cái gì sống lại khi ngồi viết bài này về dòng Thiền Trúc Lâm và núi Bạch Mã. Sự kết hợp giữa tâm linh và thiên nhiên đưa ta vào một khoảnh khoắc tuyệt vời huyền bí khi cảm nhận. Một dòng thiền Việt Nam do ông vua tài giỏi sáng lập và đắc đạo, một núi cao 1450 mét có mây trắng quanh năm trên đỉnh, dưới chân dòng nước lững lờ trôi của hồ Truồi trứ danh yên tịnh. Hai cảnh trí tạo ra cho người đến đây tự hỏi: Ngàn năm mưa gió vẫn bay Trăm năm có đứng chỗ này hay chưa?!
15/09/201100:44(Xem: 1558)
Trên quả Đại hồng chung chùa Thiên Mụ đúc năm 1710, chúa Nguyễn Phúc Chu (1675 - 1725) đã cho khắc những dòng chữ như sau: “Quốc chúa Đại Việt Nguyễn Phúc Chu, nối dòng Tào Động chánh tông đời thứ 30, pháp danh Hưng Long đúc hồng chung này nặng 3.285 cân an trí ở chùa Thiên Mụ thiền tự để vĩnh viễn cung phụng Tam bảo. Cầu nguyện gió hòa mưa thuận quốc thái dân an, chúng sinh trong pháp giới đều hoàn thành Đại viên chủng trí. Năm Vĩnh Thịnh thứ 6, ngày Phật đản tháng Tư Canh Dần”(1).
10/04/201314:00(Xem: 1886)
Lịch sử vốn rất công bằng và khách quan, những gì có giá trị đích thực chắc chắn sẽ tồn tại lâu dài và được mọi người ca ngợi. Phật giáo đời Trần là một trong những nét huy hoàng của lịch sử Phật giáo Việt Nam mà có lẽ bất cứ một nhà sử học nào cũng vô tư công nhận. Hai điều kiện khách quan và chủ quan nổi bật nhất sau đây đã hun đúc để tạo thành một thời điểm lịch sử Phật giáo rực rỡ như vậy.
13/02/202008:03(Xem: 1628)
Sau khi Đức Phật thành đạo, ánh sáng giác ngộ của Ngài đã chiếu khắp mọi nơi, hàng vạn người dân Ấn, từ sĩ, nông, công, thương, mọi tầng lớp của xã hội Ấn đều thừa hưởng được kết quả giác ngộ của Ngài. Đến cuối đời của Ngài, Chánh pháp đã có mặt ở khắp Ấn Độ và lan tỏa đến các quốc gia láng giềng. Từ hạ lưu của sông Hằng đi về phía Đông, phía Nam tới bờ sông Caodaveri, phía Tây tới bờ biển Á-rập, phía Bắc tới khu vực Thaiysiro, đâu đâu cũng có sự ảnh hưởng của giáo lý Phật-đà, và người dân nơi ấy sống trong sự hòa bình và hạnh phúc. Trong triều đại của Hoàng Đế Asoka thuộc Vương Triều Maurya (thế kỷ thứ III trước TL), Phật giáo đã bắt đầu truyền bá sang các vùng biên giới của đại lục.
30/09/201005:57(Xem: 1747)
Chân dung toàn cảnh về Học phái Phật giáo cho chúng ta cái nhìn mà qua đó Phân kỳ Phật giáo có thể chia làm 3 thời kỳ, đó là Phật giáo Nguyên thủy, Phật giáo Phát triển...
15/06/201105:36(Xem: 720)
1. Tín-ngưỡng ở Giao-châu Trước khi các tông-giáo tràn vào, người Việt chắc đã tôn-sùng những mãnh-lực thiên-nhiên, như núi sông, sấm chớp. Những di-tích còn lại không những ở trong tập-tục của dân-gian, mà trong điển-lệ tế-tự, nay còn những vị thần, được thờ tại rất nhiều nơi, mà không ai biết rõ gốc-tích từ đâu tới. Thần Cao-sơnchắc cũng là đức-thánh Tản-viên, thần Long-thủy có lẽ gốc ở thác Bờ. Lại như các đền hay "chùa" Pháp-Vân, Pháp-Vũ, Pháp-Lôi, Pháp-Điệnhẳn là di-tích các thần mây, mưa, sấm, chớp.
09/04/201314:24(Xem: 6983)
Đây là tập sơ thảo về ĐẠO PHẬT VÀ DÒNG SỬ VIỆT được viết ra để giảng cho sinh viên "Chứng chỉ năm thứ nhất" của Phân Khoa Phật Học và Triết Học Đông Phương, Viện Đại Học Vạn Hạnh, niên khóa 1969 - 1970.Mục đích của môn học là nhằm giúp cho sinh viên hiểu biết về nguồn gốc Đạo Phật Việt Nam, từ sơ khai đến hiện đại.