Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

100 Câu Hỏi Phật Pháp (Tập 1)

24/05/201113:08(Xem: 10441)
100 Câu Hỏi Phật Pháp (Tập 1)

100 cau hoi PP tap 1
100 Câu Hỏi Phật Pháp
Tập I
Tỳ Kheo Thích Phước Thái
***01 Nghi thức quá đường
02 Tại sao không thờ Tổ Tỳ Ni Đa Lưu Chi làm sơ Tổ?
03 Kinh sách nào giúp cho người mới học Phật.
04 Vấn đề sát sanh hại vật
05 Dọn cơm cúng vong như thế nào mới đúng?
06 Phật lên cung trời Đao Lợi thuyết pháp bằng thân nào?
07 Ý nghĩa chắp tay như thế nào?
08 Tại sao khi cúng vong tụng chú biến thực biến thủy?
09 Tại sao đưa linh cữu còn ghé thăm nhà?
10 Vấn đề bản ngã thật giả thế nào?
11 Ý nghĩa Phật bước đi bảy bước
12 Phúng điếu người chết có mắc nợ hay không?
13 Sự thờ Phật khác nhau giữa Nam Bắc Tông Phật Giáo
14 Ý nghĩa tràng hạt
15 Ý nghĩa bánh xe chuyển pháp luân
16 Chư thiên thỉnh Phật thuyết pháp
17 Vấn Đề Quỷ Thần
18 Sự khác biệt giữa Phật Đản và Phật Lịch
19 Ý nghĩa những từ ngữ diễn tả Phật ra đời
20 Sự khác biệt giữa cúng dường Tam Bảo Và Trai Tăng
21 Người tăng sĩ lấy họ Thích từ lúc nào?
22 Sự khác biệt giữa Tứ Đại Và Thất Đại
23 Phóng sanh như thế nào mới đúng ý nghĩa?
24 Sự khác biệt Tam Thừa
25 Niệm Phật cầu vãng sanh có ích kỷ hay không?
26 Ý Nghĩa Vu Lan Và Tự Tứ
27 Chư tăng chú nguyện có siêu độ hay không?
28 Danh Xưng Quán Thế Âm Và Quán Tự Tại
29 Tịnh Độ tông có truyền thừa Tổ vị không?
30 Sự khác biệt giữa chánh niệm và vô tâm
31 Ý nghĩa chữ vạn
32 Mười Hai Loại Cô Hồn
33 Tụng Kinh ở nhà có cần đánh chuông mõ không?
34 Nêm nếm đồ mặn vào những ngày ăn chay.
35 Ý nghĩa kiết thất và đả thất
36 Ý nghĩa tướng lưỡi rộng dài
37 Chư Thiên dâng hoa cúng dường
38 Ý nghĩa danh hiệu Đại Thế Chí và sự động đất.
39 Thờ Phật Thích Ca mà chào nhau A Di Đà.
40 Làm sao cho mẹ con khỏi tội
41 Sau khi thọ bát về nhà nấu đồ ăn mặn có lỗi không?
42 Giải quyết thế nào giữa mẹ con được vui
43 Chỉ cạo tóc không xuất gia bị người lầm nhận xá chào có lỗi không?
44 Sức khỏe kém muốn xuất gia ở nhà tu được không?
45 Ăn chay trường nấu mặn có tội không?
46 Ăn chay trường mà mua thịt cá nấu cho gia đình ăn có tội không?
47 Thờ Phật Thích Ca mà niệm Di Đà
48 Tại sao cha mẹ chết, người xuất gia không lạy?
49 Thế nào mới là phạm ăn phi thời?
50 Người chết sau 49 ngày tiếp tục cầu siêu được không?
51 Làm lành chết bất đắc kỳ tử có được siêu không?
52 Khi chấp tác nhổ cỏ làm chết những con vật nhỏ có tội không?
53 Tạo tội như núi cả …
54 Có phải vì bệnh làm phiền trong chúng…
55 Ý nghĩa câu tình dữ vô tình…
56 Kiến Tư hoặc Và Trần sa hoặc khác nhau thế nào?
57 Thọ Tam quy không sanh về cảnh giới ác…
58 Tụng Kinh cầu siêu có thật sự siêu hay không?
59 Giản biệt giữa tu phước và tu huệ
60 Vô thường có phải là chủ thuyết bi quan không?
61 Có nên tụng Kinh Kim Cang Bát Nhã không?
62 A Tu La là gì?
63 Lục chủng chấn động
64 Ý nghĩa chuông trống bát nhã
65 Nhứt nhơn hành đạo cửu huyền thăng
66 Vấn đề chánh tín và mê tín
67 Những ngày kinh nguyệt có nên tụng niệm bái sám không?
68 Ăn chay dùng trứng gà được không?
69 Cúng heo quay trả lễ có mang tội không?
70 Không có thiết lập bàn thờ Phật có tụng kinh được không?
71 Khi niệm Phật thấy hình tượng Phật có lỗi không?
72 Vì tánh nóng nảy nên mất hạnh phúc trong gia đình
73 Những lỗi lo âu vì sống đơn độc, nhưng khi giao tiếp thì lại bất bình không chịu nỗi sự gian trá.
74 Vấn đề ý nghĩa hoa sen
75 Vấn đề xả tang cho cha mẹ
76 Sự khác biệt giữa trí thức và trí tuệ
77 Thế nào gọi là chuyển nghiệp?
78 Sự khác biệt giữa A la hán và Bồ tát
79 Vấn đề linh hồn và nghiệp báo
80 Số mạng và nghiệp báo đồng hay khác?
81 Vấn đề hộ niệm cho người sắp lâm chung
82 Sau khi chết nghiệp còn hay mất?
83 Người chết bất đắc kỳ tử, thì nghiệp quả sẽ ra sao?
84 Tập tục đốt giấy tiền vàng mã.
85 Vấn đề thờ ông Địa và Thần Tài.
86 Vấn đề tuổi tác và duyên số trong hôn nhân
87 Lễ hằng thuận tại chùa.
88 Hiến cơ phận (organs) có lợi và hại thế nào?
89 Vấn đề ăn ngũ vị tân
90 Chích lý tây quy (quảy hài về Tây)
91 Cha ăn mặn con khát nước
92 Tại sao phải ăn chay trong các ngày trai giới?
93 Tượng Phật có từ lúc nào?
94 Tam đức là gì?
95 Ý nghĩa lá cờ Phật giáo
96 Sự khác biệt giữa hình tượng Phật Thích Ca và Phật A Di Đà khác nhau ở điểm nào?
97 Bát kỉnh pháp là gì?
98 Bát nạn là gì?
99 Tại sao Bồ tát Địa Tạng tay mặt cầm tích trượng và tay trái nắm hạt minh châu?
100 Tứ ma là gì?
Ý kiến bạn đọc
10/12/201806:41
Khách
Kính Bạch Thầy,

Trong lòng con có một câu hỏi " tại sao con người lại sinh ra,lại có mặt trên trái đất này?", con cũng có đọc do duyên mà sanh khởi,do bản tánh mà sinh ra,nhưng con chưa hiểu,con không biết điều con thắc mắc có nên thắc mắc không? vì mình phải tập trung vào chánh niệm lo tu hành những câu hỏi không thực tế thì không nên hỏi? con chỉ muốn tìm hiểu thôi.

Cảm ơn Thầy!
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
23/09/2022(Xem: 808)
Giáo lý Bốn thánh đế là giáo pháp quan trọng nhất của những người học và tu tập theo lời dạy của Đức Phật. Cho dù chúng ta thuộc truyền thống Nguyên Thuỷ hay truyền thống Đại Thừa cũng đều tu học từ nền tảng giáo pháp này. Trong Bốn thánh đế thì đạo thánh đế gồm 37 pháp và thường được gọi là 37 phẩm trợ đạo. Trong đó thì Bát chánh đạo là căn bản nhất vì “Bát chánh đạo gồm có hữu lậu và vô lậu” (Trong Tạp A-hàm, Kinh Quảng Thuyết Bát Thánh Đạo, số 785 và Trong kinh Trung Bộ III, Đại Kinh bốn mươi, do Hòa thượng Minh Châu dịch).
17/11/2021(Xem: 12412)
Nghiệp, phổ thông được hiểu là quy luật nhân quả. Nhân quả cũng chỉ là mối quan hệ về tồn tại và tác dụng của các hiện tượng tâm và vật trong phạm vi thường nghiệm. Lý tính của tất cả mọi tồn tại được Phật chỉ điểm là lý tính duyên khởi.266F[1] Lý tính duyên khởi được nhận thức trên hai trình độ khác nhau. Trong trình độ thông tục của nhận thức thường nghiệm, quan hệ duyên khởi là quan hệ nhân quả. Chân lý của thực tại trong trình độ này được gọi là tục đế, nó có tính quy ước, lệ thuộc mô hình cấu trúc của các căn hay quan năng nhận thức. Nhận thức về sự vật và môi trường chung quanh chắc chắn loài người không giống loài vật. Trong loài người, bối cảnh thiên nhiên và xã hội tạo thành những truyền thống tư duy khác nhau, rồi những dị biệt này dẫn đến chiến tranh tôn giáo.
13/11/2021(Xem: 6711)
“Bát Thánh Đạo” là phương pháp tu hành chơn chánh cao thượng đúng theo qui tắc Phật giáo mà đức Thế Tôn đã có lời ngợi khen là quí trọng hơn tất cả con đường tu hành, là con đường không thẳng cũng không dùn, không tham vui cũng không khắc khổ, vừa thành tựu các điều lợi ích đầy đủ đến hành giả, hiệp theo trình độ của mọi người. Cho nên cũng gọi là “TRUNG ĐẠO” (Majjhimapaṭipadā) là con đường giữa. Ví như đàn mà người lên dây vừa thẳng, khải nghe tiếng thanh tao, làm cho thính giả nghe đều thỏa thích. Vì thế, khi hành giả đã thực hành đầy đủ theo “pháp trung đạo” thì sẽ đạt đến bậc tối thượng hoặc chứng đạo quả trong Phật pháp không sai. Nếu duyên phần chưa đến kỳ, cũng được điều lợi ích là sự yên vui xác thật trong thân tâm, từ kiếp hiện tại và kết được duyên lành trong các kiếp vị lai. Tôi soạn, dịch pháp “Bát Thánh Đạo” này để giúp ích cho hàng Phật tử nương nhờ trau dồi trí nhớ và sự biết mình. Những hành giả đã có lòng chán nản trong sự luân hồi, muốn dứt trừ phiền não, để
03/09/2021(Xem: 3498)
Có những người làm gì cũng hay, viết gì cũng hay. Tôi luôn luôn kinh ngạc về những người như vậy. Họ như dường lúc nào cũng chỉ ra một thế giới rất mới, mà người đời thường như tôi có ngó hoài cũng không dễ thấy ra. Đỗ Hồng Ngọc là một người như thế.
08/10/2020(Xem: 5183)
1- Hãy khoan hồng tha thứ, biết thiện thì làm, tới đâu thì tới. 2- Sống trong cuộc đời, muốn được thong thả rảnh rang thì đừng dính đến quyền lợi. 3- Làm việc hễ thuận duyên thì làm, không thuận thì phải khéo léo nhẫn nhịn để vượt qua. 4- Ăn chay, thương người, thương vật, tụng kinh. 5- Việc ác chớ để phạm, điều lành phải nên làm. 6- Thương người cùng thương vật, niệm Phật và tham thiền. 7- Chánh niệm đứng đầu là 3 niệm : Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. 8- "Hằng ngày ăn thịt chúng sanh mà mong giải thoát, điều đó không bao giờ có điều đó được". 9- Mót thời gian để tu, đừng bỏ qua, gặp việc thì làm; rảnh việc thì nhiếp tâm: Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. 10- Thông minh hiểu biết nhiều, coi chừng không bằng ông già bà lão ăn chay niệm Phật.
01/03/2020(Xem: 8915)
Kinh Viên Giác là kinh đại thừa đốn giáo được Phật cho đó là “Con mắt của 12 bộ kinh”. “Con mắt” ở đây theo thiển ý có nghĩa là Viên Giác soi sáng nghĩa lý, là điểm tựa, là ngọn hải đăng cho các bộ kinh để đi đúng “chánh pháp nhãn tạng”, không lạc vào đường tà và tu thành Phật. Khi nghe kinh này, đại chúng kể cả chư Phật và chư Bồ Tát đều phải vào chánh định/tam muội, không bình thường như những pháp hội khác.
28/11/2019(Xem: 5354)
Ấn độ là một trong những quốc gia nổi tiếng trên thế giới vì đất rộng, người đông, có dãi Hy mã lạp sơn cao nhất thế giới, có một nền văn minh khá cao và lâu đời, con số 0, số Pi (3,1416...) do người Ấn sử dụng đầu tiên trong toán học, Kinh Vệ Đà đã được người Ấn sáng tạo từ 1800 đến 500 năm trước công nguyên, Ấn Độ là quê hương của đức Phật, hay nói khác hơn đó là nơi đạo Phật phát sinh, ngày nay đã lan tràn khắp thế giới vì sự hành trì và triết thuyết của đạo Phật thích ứng với thời đại. Do đó việcTime New Roman tìm hiểu về Ấn Độ là một điều cần thiết.
17/04/2019(Xem: 3528)
Những pháp thoại của Lama Yeshe là độc nhất vô nhị. Không ai thuyết giảng được như đức Lama. Tự nhiên lưu xuất trong tâm, trực tiếp ngay bây giờ; mỗi lời nói của ngài là một cẩm nang hướng dẫn để thực tập. Tiếng anh của đức Lama rất tốt. Khó có người sử dụng nhuần nhuyễn như ngài. Với tính sáng tạo cao, đức Lama đã biểu hiện chính mình không chỉ qua lời nói, mà còn thể hiện tự thân và trên khuôn mặt. Làm sao để chuyển tải hết sự truyền trao huyền diệu này trên trang giấy? Như đã đề cập ở chỗ khác, chúng tôi trình bày với yêu cầu này cách tốt nhất có thể.
14/02/2019(Xem: 5654)
Thuở xưa có một ông vua hiền đức, cai trị công bằng, dân chúng trong nước sống thanh bình. Một hôm, dưới sự đề nghị của cận thần tả hữu, vua triệu tập tất cả trưởng lão tôn túc của các tôn giáo trong nước. Khi tất cả có mặt đầy đủ, vua nói:
14/08/2018(Xem: 5640)
Kinh Vị Tằng Hữu của Bắc tông và Tăng Chi Bộ Kinhcủa Nam Tông đều có ghi rằng trong cuộc đời của một vị Phật CHÁNH ĐẲNG CHÁNH GIÁC có 4 lần sự kiện vi diệu này xảy ra. Mỗi lần như thế, có một hào quang vô lượng, thần diệu, thắng xa oai lực của chư Thiên hiện ra cùng khắp thế giới, gồm thế giới của chư Thiên, thế giới Ma vương và Phạm thiên, quần chúng Sa-môn, Bà-la-môn, chư Thiên và loài Người. Cho đến những thế giới ở chặng giữa bất hạnh không có nền tảng, tối tăm u ám, mà tại đấy, mặt trăng, mặt trời với đại thần lực, đại oai đức như vậy cũng không thể chiếu thấu ánh sáng. Trong những cảnh giới ấy, một hào quang vô lượng, thâm diệu thắng xa uy lực chư Thiên hiện ra. Và các chúng sanh, sanh tại đấy, nhờ hào quang ấy mới thấy nhau và nói: "Cũng có những chúng sanh khác sống ở đây".
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
103,262,862