Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Thông Tư Khẩn của GHPGVNTN Hoa Kỳ về việc cứu trợ hỏa hoạn. HT Thích Trí Chơn

30/05/201314:29(Xem: 1185)
Thông Tư Khẩn của GHPGVNTN Hoa Kỳ về việc cứu trợ hỏa hoạn. HT Thích Trí Chơn

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAMTHỐNG NHẤT HOA KỲ
VIETNAMESE AMERICAN UNITED BUDDHIST CONGREGATION

HỘI ĐỒNG ĐIỀU HÀNH

VĂN PHÒNG THƯỜNG TRỰC

803 S. Sullivan St., Santa Ana, CA92704U.S.A.| Tel.: (714) 571-0473 * Fax: (714) 953-1871

Số 003/HĐĐH/VPTT/CT/TT

THÔNG TƯ
về việc cứu trợ nạn nhân hỏa hoạn tại Úc

Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch chư tôn đức Tăng Ni,

Kính thưa quý đồng hương, đồng bào phật-tử,

Như quý vị đã biết qua báo chí, truyền thanh, cũng như qua “Thông tư cứu trợ khẩn cấp” ngày 09.02.2009 của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tại Úc Đại Lợi – Tân Tây Lan, một trận hỏa hoạn tàn khốc vừa xảy ra tại tiểu bang Victoria trong mấy ngày qua, với khoảng 400 đám cháy, đã thiêu hủy hơn 330 ngàn mẫu rừng và thị trấn, cháy rụi 750 căn nhà, và làm thiệt mạng 173 người. Tin mới nhất của cảnh sát vào ngày 10.02.2009 cho biết số tổn thất nhân mạng có thể hơn 200 người vì vẫn còn một số người bị mất tích, chưa tìm ra. Đây là trận hỏa hoạn được xem là kinh hoàng nhất trong lịch sử nước Úc.

Đau lòng với thảm họa và sự thiệt hại to lớn này, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ trước hết xin hướng lòng cầu nguyện mọi sự yên bình cho các nạn nhân và cư dân trong vùng hỏa hoạn; sau đó, xin thành tâm tán trợ việc cứu tế và ủy lạo do GHPGVNTNHN-Úc Đại Lợi & Tân Tây Lan nhanh chóng thực hiện.

Để chia sẻ và chung sức với Giáo Hội Úc Châu trong việc cứu trợ cấp thiết này, Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN Hoa Kỳ kính mong chư tôn đức Tăng Ni và cư sĩ thuộc các cấp giáo hội, tùy tâm ủng hộ và vận động gây quỹ cứu trợ tại các tự viện, sau đó gửi về TT. Thích Thông Hải, Tổng vụ trưởng Tổng vụ Từ Thiện Xã Hội, hoặc trực tiếp gửi thẳng đến Tổng vụ Từ Thiện Xã Hội của GHPGVNTNHN-Úc Đại Lợi & Tân Tây Lan. Hai địa chỉ của nhị vị Tổng vụ trưởng TV Từ Thiện Xã Hội này như sau:

1. TT. Thích Thông Hải - Tu viện An Lạc:
901 S. Saticoy Ave., Ventura, CA 93004. U.S.A. Số điện thoại: (805) 659-9845 và (805) 816-8799


2. TT. Thích Tâm Phương – Tu viện Quảng Đức:
105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060, Australia. Số điện thoại: 03-93573544; 0450-566889

Account Name: QUANG DUC BUDDHIST WELFARE ASS
Account #: 06313510232394
Sort/Swift Code: CTBAAU25
Address: 105 LYNCH ROAD, FAWKNER, VIC, 3060 AUSTRALIA
Tel: 61.3. 9357 3544; Fax: 61.3. 9357 3600
Bank Name: COMMONWEALTH
Bank Address: 46 BONWICK ST, FAWKNER, 3060. AUSTRALIA
Email: quangduc@tpg.com.au
Website: www.quangduc.com

Chúng tôi cũng thiết tha kêu gọi quý đồng hương và đồng bào phật-tử xa gần, hãy nhiệt tình đóng góp cứu trợ khẩn cấp qua các cơ quan từ thiện quốc tế, các tổ chức xã hội của cộng đồng người Việt, hoặc của các tôn giáo đang hướng về nạn nhân hỏa hoạn tại Úc. Việc cứu tế của quý vị thể hiện tinh thần tương thân tương trợ, đồng thời nói lên tình liên đới cao đẹp giữa con người với con người trong cộng đồng nhân loại.

Kính thông tư,

California, ngày 10 tháng 02 năm 2009

Chủ tịch Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHK

(ấn ký)

HT. Thích Trí Chơn

(xem file PDF)

VIETNAMESE AMERICAN UNIFIED BUDDHIST CONGREGATION
The Office of Executive Board and Control

803 S. Sullivan St., Santa Ana, CA 92704 – U.S.A. | Tel.: (714) 571-0473 * Fax: (714) 953-1871

Permit: 003/HĐĐH/VPTT/CT/TT

Announcement
Helping the Survivors
of the Bushfires in Australia

California - February 10th2009

Namo Sakyamuni Buddha

To Bhikkus and Bhikkunis,

To All the Buddhists,

As you’re all aware of the news about the deadly bushfires in Victoria over recent days and the “Urgent Message” sent out on February 09th2009 from the Unified Vietnamese Buddhist Congregation of Australia-New Zealand. These were about the bushfires which have together destroyed more 330 acres of land, burned 750 homes, ruined many towns, along with claiming the lives of 173 people. The latest news released from the Police Department on Feb 10th2009 that the casualty might be as high as 200. These are the most horrible bushfires in the history of Australia.

In order to express our concern for the pained and the lost, all the Buddhists of the Vietnamese Unified Buddhist Congregation in the United States are praying for the peace to be quickly returned to the survivors’ families and to those who are suffering from the deadly fires. We value the support and donations, provided quickly from the Bhikkhus, Bhikkunis and Buddhists in Australia-New Zealand.

To share the responsibility, the Office of the Vietnamese Buddhist Executive Board and Control in the United States would like to send the sincere message to all Bhikkhus, Bhikkunis and Buddhists in USA, asking for your help. At your best, please contribute donations to the Office of the Charity Division in Australia-New Zealand at the following locations:

1. Ven. Thich Thong Hai, An Lac Buddhist Monastery.
Address: 901 S. Saticoy Avenue, Ventura, CA 93004, USA
Telephone: 805-659-9845 or 805-816-8799

2. Ven. Thich Tam Phuong, Quang Duc Buddhist Monastery
Address: 105 Lynch Road, Fawkner, Vic 3060, Australia
Telephone: 613-9357-3544 or 61-405-566-889

We’re honestly asking you to response to this announcement by forwarding your donations to the local charity offices, to the international charity agencies, or to the offices in the Vietnamese communities. This is the greatest manners when expressing the love and compassion to share the pains with people and when supporting and considering the existence of all sentient beings in the world.

Thank you sincerely,

Most Venerable Thich Tri Chon

----o0o---

Trình bày: Phổ Trí

Cập nhật: 10-2-2009

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn