Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Thiền sư Liễu Quán (1667-1742) Sơ Tổ Thiền phái Liễu Quán tại Việt Nam, Tổ Sư đời thứ 35 của Tông Lâm Tế 💐🌼🌸🏵️🌻🌼

01/06/202108:46(Xem: 10828)
Thiền sư Liễu Quán (1667-1742) Sơ Tổ Thiền phái Liễu Quán tại Việt Nam, Tổ Sư đời thứ 35 của Tông Lâm Tế 💐🌼🌸🏵️🌻🌼

Thiền sư Liễu Quán (1667-1742) Sơ Tổ Thiền phái Liễu Quán tại Việt Nam,
Tổ Sư đời thứ 35 của Tông Lâm Tế

Thuyết giảng: TT Thích Nguyên Tạng
Bài trình pháp: Cư Sĩ Quảng Tịnh Tâm & Cư Sĩ Huệ Hương
Diễn đọc: Cư Sĩ Diệu Danh ; Lồng nhạc: Cư Sĩ Quảng Phước

Nam Mô A Di Đà Phật

Kính bạch Sư Phụ

Bạch Sư Phụ, hôm nay chúng con được học về Thiền Sư Thiệt Diệu Liễu Quán là người Việt Nam đầu tiên được ấn chứng nối pháp Thiền Lâm Tế đời thứ 35 sau Lục Tổ Huệ Năng, và là Tổ thứ 72 (tính từ sơ tổ Ca Diếp).

Bài pháp thoại hôm nay là bài giảng thứ 241 của Sư Phụ bắt đầu từ mùa cách ly do Đại dịch Corona.

Sư ra đời ngày 18-11-1667 năm Đinh Mùi, quê ở làng Bạch Mã, huyện Đồng Xoài, tỉnh Phú Yên (sông Cầu bây giờ).

Sư Phụ kể có một sự trùng hợp về ngày sanh và năm sanh của Sư Phụ với Tổ Liễu Quán. Ngày sanh của Sư Phụ, 11-1967 năm Đinh Mùi, 300 năm sau, Sư Phụ ra đời cùng tháng và cùng năm Đinh Mùi với Tổ Liễu Quán.

Sư Phụ cũng đồng chơn xuất gia như Tổ, và hôm nay Sư Phụ giảng pháp về hành trạng đời tu của Tổ, bạch Sư Phụ con kính mạn phép tưởng tượng rằng có thể Sư Phụ có duyên với Tổ nên đã tái sanh trở lại tiếp nối con đường của Tổ từ 3 thế kỷ trước.

Năm 6 tuổi, Sư mồ côi mẹ, được cha đem đến chùa Hội Tôn thọ giáo với Hoà Thượng Tế Viên.
Năm 7 tuổi, Hoà Thượng viên tịch, Sư ra Thuận Hoá xin học với Giác Phong Lão Tổ ở chùa Báo Quốc.
Năm sau, Sư về phụng dưỡng cha già.
Năm 1695, thân phụ mất, Sư ra Thuận Hoá thọ giới Sa di với Hoà Thượng Thạch Liêm.
Năm 1697, Sư thọ giới cụ túc với Hoà Thượng Từ Lâm ở chùa Từ Lâm.

Năm 1702, Sư đến chùa Long Sơn tham yết với Hoà Thượng Tử Dung cầu dạy pháp tham thiền. Tổ Minh Hoằng Tử Dung cho pháp hiệu là Thiệt Diệu, và dạy Sư tham câu: “Vạn Pháp Quy Nhất, Nhất Quy Hà Xứ", tức là "muôn pháp về một, một về chỗ nào?”.


Sư Phụ giải thích câu công án ngộ đạo này của Tổ Liễu Quán: “muôn pháp về một" nghĩa là muôn pháp đều lưu xuất từ tâm mình và rồi cuối cùng cũng gom về với tâm. "Một về chỗ nào ?", một khi tâm đã lặng lẽ,  vô niệm, vô tướng, tức là ngay trong giờ phút này ở đây tâm không khởi nghĩ, không vọng tưởng, điên đảo, mà không vọng tưởng là không khởi nghĩ, không khởi nghĩ là không tạo nghiệp, không tạo nghiệp thì không bị nghiệp dẫn dắt đi tái sanh, ngay đó ta đạt đến chỗ vô sanh, tịch tịnh Niết bàn, dung thông tự tại, không đến và không về đâu cả. Tổ Liễu Quán đã nhận ra chỗ này mà ngộ đạo.

Con cảm ơn Sư Phụ đã giải thích bí mật ngộ đạo này của Tổ Sư Liễu Quán, quá hay, quá tuyệt vời, con xin khắc nghi mãi mãi lời này đến mãi ngàn sau, vì đây là cốt tủy của Thiền Đốn Ngộ, là chiếc chìa khóa vàng mở cửa giác ngộ của đời con.


Sau 8 năm tham cứu, nhân đọc sách Truyền Đăng Lục, tới câu “chỉ vật truyền tâm, nhân bất hội xứ”, Sư thoát nhiên đại ngộ.
Năm 1708, Sư ra chùa Long Sơn cầu xin Tổ Tử Dung ấn chứng.

Sư Phụ giải thích câu: “chỉ vật truyền tâm, nhân bất hội xứ”.
Tất cả pháp đều lưu xuất từ tâm của chúng ta, không bị pháp trần làm chủ.

Ngài Liễu Quán sau 8 năm, nhờ tiệm tu, tham cứu kinh Kim Cang Bát Nhã, Pháp Bảo Đàn Kinh...ngài đã tỏ rõ nhờ lãnh hội ý chỉ của Lục Tổ trong 36 pháp đối để giáo hoá chúng đệ tử: trời-đất, nhựt-nguyệt, sáng-tối, âm-dương, nước-lửa; có-không, sắc-không; hữu lậu-vô lậu, cấu-tịnh, sinh-diệt, phàm-thánh, tăng-tục, ngu-trí, phiền não-bồ đề, sinh tử-niết bàn…

Sư đem sở chứng trình với Sư Phụ Minh Hoằng Tử Dung. Sư Phụ Tử Dung bảo là có ngộ nhưng chưa triệt ngộ.

Sáng hôm sau, tổ Tử Dung thấy Sư đi ngang liền gọi lại bảo: “chuyện hôm qua chưa xong, nói lại xem!”
Sư thưa: “sớm biết đèn là lửa, cơm chín đã lâu rồi”.
Bấy giờ tổ Tử Dung mới cả khen và ấn chứng. Sư đã cầm đèn trong 8 năm đi tìm lửa trong khi cầm lữa trên tay mà không biết.

Sư Phụ giải thích thêm, sớm biết trong thân này có pháp thân thanh tịnh, thì đã ngộ lâu rồi, tâm phải trầm lắng yên thì mặt trời trí tuệ tỏa sáng.


Sau đó Sư vào rừng trên núi Thiên Thai lập am tranh để tiếp tục tu (sau này là chùa Thiền Tôn).

Năm 1072, tổ Minh Hoằng Tử Dung vào Quảng Nam dự lễ, Sư Liễu Quán dâng kệ Dục Phật (tắm Phật).
Tổ hỏi: “tổ tổ truyền nhau, Phật Phật truyền nhau, chẳng hay truyền nhau cái gì?”.
Sư đáp: “Búp măng trên đá dài một trượng
Cây chổi lông rùa nặng 3 cân”.
Tổ đọc: “Chèo thuyền trên núi cao
Phi ngựa dưới đáy bể”.
Rồi hỏi: “tại sao”
Sư đáp: “Trâu đất gãy sừng rống suốt đêm
Đàn tranh đứt dây dãy trọn ngày”.
Tổ thấy Sư biện luận lành lẹ, ứng biến rất phù hợp nên vui mừng và ấn chứng kế thừa là Tổ thứ 35 của Thiền Phái Tông Lâm Tế.

Sư ra hoằng pháp, lập hai chùa ở Huế, chùa Thiên Thai và chùa Thiền Tôn, lấy thiền làm tông chỉ, xuất phát dòng Thiền Liễu Quán. Sư lập Tổ đình Viên Thông sau núi Ngự Bình, chùa Cổ Lâm, chùa Bảo Tịnh ở Phú Yên.


Sư phụ có nhắc 2 câu thơ của Thi Sĩ Bùi Giáng minh chứng rằng bản thân không khùng điên sau năm 1975 như lời đồn thổi:

“Dạ thưa xứ Huế bây chừ
Vẫn còn núi Ngự bên bờ sông Hương”.


Năm 1733-1735, Sư mở ba đại giới đàn cho đệ tử xuất gia và tại gia.

Năm 1742, lập đại giới đàn cho 4000 chúng xuất gia và tại gia.

Sư là Sơ Tổ của Thiền Phái Lâm Tế Liễu Quán tại VN và ngài đã biệt xuất bài kệ truyền thừa như sau:

“Thiệt tế đại đạo

Tánh hải thanh trừng

Tâm nguyên quảng nhuận

Đức bổn từ phong

Giới định phước huệ

Thể dụng viên thông

Vĩnh siêu trí quả

Mật khế thành công

Truyền trì diệu lý

Diễn xướng chánh tông

Hạnh giải tương ưng

Đạt ngộ chân không”.


Sư Ông Nhất Hạnh dịch nghĩa:


“Thực tế đường lớn

Biển tánh lắng trong

Nguồn tâm nhuần khắp

Gốc đức từ phong

Giới định phước huệ

Thể dụng viên thông

Trí quả vĩnh siêu

Thầm hợp thành công

Truyền giữ lý mầu

Tuyên dương chánh tông

Biết làm đồng nhất

Đạt ngộ chân không”.

(Bài do Sư Ông Nhất Hạnh dịch)


bai ke truyen thua to lieu quan-2

Sư Phụ giải thích: Đây bài kệ truyền thừa nối pháp trong dòng thiền Liễu Quán, hiện nay đã truyền đến đời thứ 13 rồi (đến chữ Đức). Sư phụ đã cắt nghĩa từng câu trong bài kệ này như sau:

Thiệt Diệu, thật Diệu là sự thật nhiệm màu là Phật tánh chân như, là định hướng tu tập của đệ tử.
Thiệt tế đại đạo là con đường lớn giúp cho đệ tử dẫn đến địa hạt, phạm vi của “thật tại hiện tiền”, đó là chơn tâm, là Phật tánh.
Tánh Hải thanh trừng là tâm lắng yên, trí tuệ phát sanh để vào biển tánh thanh tịnh pháp thân Tỳ Lô Giá Na.

Tâm Nguyên quảng nhuận, là nguồn tâm tuệ giác thấm nhuận khắp nơi.
Đức Bổn Từ Phong, là gốc đức của mình phải vun bồi để làm nền tảng vững chắc. Đức là âm bên trong. Phước là thấy bên ngoài. Phước và Đức phải lưỡng toàn mới bước vào Phật địa.
Thể dụng viên thông, thể là bên trong, dụng là bên ngoài, phải viên thông.
Vĩnh siêu trí quả, là người đạt đến quả vị thánh trí sẽ siêu thoát vĩnh viễn vượt qua cõi giới luân hồi, không còn trở lại.
Mật khế thành công, lặng lẽ nhưng khế hợp mới thành công.
Truyền trì diệu lý, xiểng dương chánh tông, đệ tử của thiền phái này sau khi liễu ngộ rồi phải biết gìn giữ lý mầu để truyền trao cho thế hệ kế tiếp, đó là trách nhiệm, bổn phận “nối đèn tiếp lửa” để mang ánh sáng Chánh pháp giúp cho mọi người đạt đến chơn không diệu hữu, điều mà Tổ Liễu Quán mong muốn.

Vào mùa đông năm 1742, nhằm ngày 21 tháng 11 âm lịch, tại tổ đình Viên Thông, ngài dạy đồ chúng đem bút mực ra để viết bài kệ như sau:

Thất thập dư niên thế giới trung,

Không không sắc sắc diệc dung thông,

Kim triêu nguyện mãn hoàn gia lý,

Hà tất bôn mang vấn tổ tông ?

Nghĩa là :

Ngoài bảy mươi năm trong thế giới,

Không không, sắc sắc đã dung thông,

Hôm nay nguyện mãn về chốn cũ,

Nào phải ân cần hỏi tổ tông?

Ngày 22 tháng 11 năm Nhâm Tuất (18/12/1742), sau khi uống trà, pháp thoại và hành lễ buổi sáng xong, Tổ đã ngồi kiết già an nhiên thị tịch, thọ thế 76 tuổi, đệ tử xuất gia kế thừa pháp có 49 vị, đệ tử tại gia có đến hàng vạn người. Chúa Nguyễn Phúc Khoát (1738 – 1765) quý trọng đạo hạnh của Tổ nên dâng tặng thụy hiệu: “Chánh Giác Viên Ngộ Hòa Thượng” để khắc vào bia. Sau khi Tổ viên tịch gần ba tháng, vào ngày 19 tháng 2 năm Quý Hợi (1743), nhục thân của Ngài đã được chúng đệ tử cung tiễn đến nhập bảo tháp dưới chân núi Thiên Thai, cách bảo tháp 800 mét là chùa Thiền Tôn do chính Tổ khai sơn


Kính bạch Sư Phụ, hôm nay chúng con được Sư Phụ ban giảng bài pháp về Thiền Sư Thiệt Diệu Liễu Quán, chúng con cảm thấy hãnh diện nước Việt Nam với bốn ngàn năm văn hiến, có vị thiền Sư Việt Nam vào chùa vừa 6 tuổi trong sáng tinh khôi, được thấm nhập dòng suối Tào Khê linh diệu tuôn chảy từ sơ tổ Ca Diếp xuyên suốt qua Trung Hoa đến Việt Nam, và đặc cách thiêng liêng, Sư Phụ thuộc dòng Liễu Quán đời thứ 10, có tháng sanh, năm sanh cùng giống tổ và cùng xuất gia từ tuổi thơ và con được hãnh diện là đệ tử của Sư Phụ trong dòng thiền có sơ tổ là người Việt Nam được truyền từ sơ tổ “niêm hoa vi tiếu” ở Linh Thứu sơn. Con mong trong đời mình có cơ duyên trở về thăm chốn Tổ để tảo tháp của Ngài vào ngày 22/11 như lời dạy của Sư phụ.


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Cung kính và tri ơn Sư Phụ,
Đệ tử Quảng Tịnh Tâm
(Montréal, Canada).


241_TT Thich Nguyen Tang_Thien Su Thiet Dieu Lieu Quan-2Thiền Sư Liễu Quán với kệ thị tịch
minh chứng cuộc đời tu chứng và kệ truyền pháp phái
để định hướng cho đệ tử thuộc tông phái mình
phương cách để đạt tới cứu cánh : thấy được Phật Tánh , Chân Như!


Thiền sư Liễu Quán (1667 – 1742)
Sơ Tổ Thiền phái Liễu Quán tại Việt Nam,
Tổ Sư đời thứ 35 của Tông Lâm Tế.Kính dâng Thầy bài thơ trình pháp sau khi nghe bài pháp thoại rất tuyệt vời về Thiền Sư Thiệt Diệu Liễu Quán. Thật là bất ngờ và rất vui mừng khi được nghe Thầy kể về một sự trùng hợp lạ kỳ về ngày, tháng năm sinh của Thầy và Tổ Liễu Quán sau đúng 300 năm và được biết trong thời gian tại chùa Pháp Vân ( Gia Định / Saigon) Thầy đã được nhà thơ Bùi Giáng viết lại tiểu sử của chính đời mình trong sổ tay của Thầy và được Thầy phổ biến rất hy hữu . Không hiểu đây có phải là hiện tượng tái sinh nên Thầy đã có túc duyên xuất gia và truyền bá Tổ Sư Thiền từ Ấn Độ , Trung Hoa và Việt Nam .
Kính đảnh lễ Thầy và kính chúc Thầy pháp thể khinh an , HH

Kính đảnh lễ Cao Tăng Việt Nam đời 35 Tông Lâm Tế !
Pháp danh, đạo hiệu dự tri đã rõ bày (1)
Triệt ngộ đúng thời sau 8 năm kinh sách dùi mài (2)
Kệ thị tịch và kệ truyền pháp phái ...(3)
.....Tóm gọn phương cách đạt cứu cánh (4)


Kính đa tạ Giảng Sư tổng hợp 5 tài liệu về Thiền Sư Liễu Quán (5)
Đúc kết thành bài pháp thoại quá tuyệt vời
Từng chi tiết nhỏ được ghi trong cuộc đời
Từ thân thế, công hạnh vị Tổ Sư chân chính (6)Chỗ hoá duyên rất rộng :
Chùa Thiền Tôn, Tổ Đình Viên Thông, Chùa Cổ Lâm, Bảo Tịnh (7)
Làm nền móng vững chắc cho Việt Nam hoá đặc thù (8)
Mỗi câu kệ truyền phái là một pháp tu,
Kính tri ân Giảng Sư :
......Kính ghi lại khi thính pháp chăm chú (9)
Kính cúng dường đến Tổ, Thầy, đại chúng những gì tiếp thụ !


Nhất Tâm Đảnh Lễ Từ Lâm Tế Tổ, Tam Thập Ngũ Thế, Biệt Xuất Pháp Phái, Thiền Tôn Tàng Thể,
Thượng THIỆT Hạ DIỆU, Thụy Danh CHÍNH GIÁC, Bảo Tháp VIÊN NGỘ, Pháp Hiệu LIỄU QUÁN Đại Lão Tổ Sư Thùy Từ Chứng Giám.


Huệ Hương
Melbourne 1/6/2021

(1) Đạo hiệu là Liễu Quán, pháp danh là Thật Diệu.

Liễu là hiểu được, quán tức là quán chiếu, là nhìn cho sâu.

Thật là sự thật, diệu là sáng tỏ, chiếu sáng, sự thật chiếu sáng. Cũng là Sự Thật nhiệm mầu , là Phật Tánh , là thể tánh tịnh minh

(2)

Đến năm Nhâm Ngọ (1702), Sư lại Long Sơn tham yết Hòa thượng Tử Dung cầu dạy pháp tham thiền. Hòa thượng dạy Sư tham câu:

Vạn pháp qui nhất, nhất qui hà xứ?

(Muôn pháp về một, một về chỗ nào?)

Sư ngày đêm tham cứu đến bảy, tám năm mà chưa lãnh hội, trong lòng tự lấy làm hổ thẹn.

Một hôm, nhân đọc Truyền Đăng Lục đến câu: “Chỉ vật truyền tâm, nhân bất hội xứ”, thoạt nhiên Sư được tỏ ngộ. Nhưng vì núi sông cách trở, Sư không thể đến ngài Tử Dung để trình sở ngộ được.mãi Đến mùa xuân năm Mậu Tý (1708), Sư trở ra Long Sơn cầu Hòa thượng ấn chứng.

Sưđem chỗ công phu của mình mỗi mỗi trình bày, đoạn nói đến câu “Chỉ vật truyền tâm, nhân bất hội xứ”, Ngay lúc đó liền bảo:

- Bờ thẳm buông tay, tự nhận đảm đang,
Chết rồi sống lại, dối người chẳng được.

(Huyền nhai tán thủ, tự khẳng thừa đương,
Tuyệt hậu tái tô, khi quân bất đắc.)

Sư liền vỗ tay cười ha hả!

Hòa thượng bảo:

- Chưa nhằm.

Sư nói:

- Trái cân vốn là sắt (bình thùy nguyên thị thiết).

Hòa thượng bảo:

- Chưa nhằm.

Hôm sau Hòa thượng gọi Sư đến bảo:

- Chuyện hôm qua chưa xong, nói lại xem!

Sư thưa:

- Sớm biết đèn là lửa,
Cơm chín đã lâu rồi.

(Tảo tri đăng thị hỏa,
Phạn thục dĩ đa thì.)

Bấy giờ, Hòa thượng mới chấp nhận và khen ngợi.

Sau đó đến mùa hạ năm Nhâm Thìn (1712), Hòa thượng vào Quảng Nam dự lễ Toàn Viện (?), Sư đem trình bài kệ Dục Phật (tắm Phật).

Hòa thượng hỏi:

- Tổ Tổ truyền nhau, Phật Phật trao nhau, chẳng biết truyền trao cái gì?

Sư thưa:

- Búp măng trên đá dài một trượng,
Phất tử lông rùa nặng ba cân.

(Thạch duẩn trừu điều trường nhất trượng,
Qui mao phủ phất trọng tam cân.)

Hòa thượng nói:

- Thuyền chèo trên núi cao,
Ngựa đua dưới đáy bể.

(Cao cao sơn thượng hành thuyền
Thâm thâm hải để tẩu mã.). hỏi yếu nghĩa là sao?

Sư đáp:

- Cây đàn không dây trọn ngày gẩy
Trâu đất gẫy sừng rống suốt đêm.

(Chiết giác nê ngưu triệt dạ hống
Một huyền cầm tử tận nhật đàn.)

Sư biện tài lanh lẹ, lâm cơ ứng biến, như nước với sữa rất phù hợp. Hiển bày Bát Nhã

Hòa thượng rất vui mừng ấn khả.cho Ngài nối pháp

( 3) (Kệ Thị Tịch của Tổ Sư Thiệt Diệu Liễu Quán)

Thất thập dư niên thế giới trung,

Không không sắc sắc diệc dung thông,

Kim triêu nguyện mãn hoàn gia lý,

Hà tất bôn mang vấn tổ tông ?

Dịch nghĩa:

Ngoài bảy mươi năm trong thế giới,

Không không, sắc sắc đã dung thông,

Hôm nay nguyện mãn về chốn cũ,

Nào phải ân cần hỏi tổ tông?

Trước khi ngài viên tịch, ngài phú pháp cho hàng đệ tử và truyền kệ như sau:để định hướng cho thiền phái Liễu Quán của Ngài,

Sư có bài kệ pháp phái rằng:

Thật tế đại đạo
Tánh hải thanh trừng
Tâm nguyên quảng nhuận
Đức bổn từ phong.
Giới định phước tuệ
Thể dụng viên thông
Vĩnh siêu trí quả
Mật khế thành công.
Truyền trì diệu lý
Diễn sướng chánh tông
Hạnh giải tương ưng
Đạt ngộ chân không.

Tăng đồ và tín đồ miền Trung và miền Nam hiện nay hầu hết là thuộc dòng Lâm Tế,

Mùa xuân năm Nhâm Tuất (1742), Sư lại dự lễ giới đàn ở chùa Viên Thông. Cuối mùa thu năm ấy, Sư có chút bệnh, gọi môn đồ đến dạy rằng:

- Nhân duyên ta đã hết, ta sắp đi đây.

Môn đồ kêu khóc ầm lên. Sư lại bảo:

- Các ngươi kêu khóc mà làm gì? Chư Phật ra đời còn nhập Niết-bàn; nay ta đi lại rõ ràng, về ắt có chỗ, các ngươi không nên khóc lóc và đừng buồn thảm lắm.

Đến ngày 22 tháng 2, buổi sáng, sau khi dùng trà cùng các đồ đệ hầu chuyện và làm lễ xong,

Đến quá trưa, Ngài hỏi mấy giờ. Các đồ đệ thưa: Giờ Mùi, sau khi dạy đệ tử vài điều, ngài vui vẻ thị tịch, thọ 76 tuổi.

Nhục thân Tổ Liễu Quán tôn trí tại bảo tháp tổ đình Thuyền Tôn, trên núi Thiên Thai, Huế. Ngôi bảo tháp được chúa Nguyễn Sắc làm bia và xây dựng kiên cố, trải qua thời gian hơn hai thế kỷ mà vẫn giữ vẻ uy nghiêm mỹ lệ.

(4) Tất Cả 12 câu trong kệ pháp phái , mỗi câu là một pháp môn tu và đã được tóm gọn trong 6 lý mầu vi diệu sau đây:

Thể tánh vắng lặng
Tâm thức thanh tịnh ( từ bi, trí tuệ )
Lộ trình công phu tu tập ( nhờ Phước Đức bồi đắp để có Giới Định Tuệ )
Trí tuệ viên mãn khi dung thông lẽ Sắc, Không
Hoá độ chúng sanh
Thành tựu Chánh Quả
(5) theo lời Giảng Sư đã tổng hợp từ các tài liệu của HT Tín Nghĩa, HT Thích Thái Hoà, HT Thích Thiện Siêu, HT Thích Nhất Hạnh , Cư sĩ Tâm Huy Huỳnh Kim Quang

(6)

Sư tên Lê Thiệt Diệu, quê làng Bạch Mã, sinh năm Đinh mùi tháng 11 1667huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên (Sông Cầu bây giờ). Lúc sáu tuổi, Sư mồ côi mẹ, cha đem đến chùa Hội Tôn thọ giáo với Hòa thượng Tế Viên (người Trung Hoa).

Được bảy năm thì Hòa thượng tịch, Sư ra Thuận Hóa xin học với Giác Phong lão tổ (người Trung Hoa) ở chùa Báo Quốc.

Ở đây được một năm, nhằm năm Tân Mùi (1691), Sư phải trở về phụng dưỡng cha già, lấy nghề kiếm củi độ nhật.

Qua bốn năm thân phụ mất, nhằm năm Ất Hợi (1695), Sư lại trở ra Thuận Hóa thọ giới Sa-di với Hòa thượng Thạch Liêm.

Năm Đinh Sửu (1697), Sư lại thọ giới Cụ túc với Lão hòa thượng Từ Lâm (người Trung Hoa) ở chùa Từ Lâm.

Năm Kỷ Mão (1699), Sư đi tham lễ khắp Thiền lâm trải qua biết bao sự khó khăn khổ nhọc. nguyện học pháp môn nào mà mình có thể lãnh hội liễu ngộ

Và sau 8 năm liễu ngộ Đến mùa xuân năm Mậu Tý (1708), Ngài trở ra Long Sơn cầu Hòa thượng Tử Dung ấn chứng.

Sau đó, ngài Liễu Quán vào núi Thiên Thai lập am tu thiền. Hằng ngày Tổ sống khắc khổ, đạm bạc bằng vật thực mọc ở ven hồ chẳng cần lương thực gì khác.

Trú xứ hóa duyên của ngài rất rộng, ngài thường xuyên ra vào Huế, Phú Yên để hóa đạo. Từ năm Canh Dần (1710) đến năm Tân Sửu (1721), Tổ đã chống tích trượng đi khắp nẻo làng quê của đất Phú Yên từ hòn Mõ, ra tận hòn Chuông để hoằng hóa chánh pháp, tiếp Tăng độ chúng, khai lập chùa chiền. Tổ đã khai sơn chùa Bảo Tịnh tại Tuy Hòa.

Đến năm Nhâm Dần (1722), ngài trở ra Huế cùng với vị đệ tử út tên là Tế Vĩ trụ tại Thiên Thai Huyền Tôn tự tiếp tục việc hoằng hóa ở đất Thần kinh.

Từ năm Năm Quý Sửu (1733), năm Giáp Dần (1734) và năm Ất Mão (1735), ngài được sự thỉnh cầu của các tông môn ở Huế, chứng minh các Đại giới đàn tại đây.

Năm Canh Thân (1740), ngài tấn đàn Long Hoa phóng giới cho đàn hậu tấn. Thời ấy chúa Võ Vương Nguyễn Phúc Khoát (1738 – 1765) rất mến đạo hạnh của ngài nên thường đến chùa Viên Thông đàm đạo và thỉnh ngài vào cung để bàn luận Phật pháp nhưng ngài từ chối khéo không vào.

Mùa Xuân năm Nhâm Tuất (1740), ngài làm Hòa thượng Đàn đầu cho Đại giới đàn tại chùa Viên Thông.có hơn 4000 người tham dự

Ngài có bốn vị đệ tử lớn: Tổ Huấn, Trạm Quan, Tế Nhân và Từ Chiếu.

(Từ Chiếu, húy Tế Căn. Khai sơn chùa Hồ Sơn, Tuy Hòa, Phú Yên)

Bốn ngài này đã tạo lập bốn trung tâm hoằng dương chánh pháp lớn lao khắp đó đây ở đàng Trong. Và, từ thế kỷ thứ 18 trở về sau này nghiễm nhiên với danh xưng Thiền Phái Liễu Quán.

(7)

Chỗ hóa duyên của Sư rất rộng, thường ra vào Huế, Phú Yên để giáo hóa luôn, không nề khó nhọc.,

Ngài đã lập nhiều đạo tràng để truyền giáo như :

– Tổ đình Thuyền Tôn ở núi Thiên Thai, xóm Ngũ Tây, huyện Hương Thủy vào năm 1708, nhưng mãi đến năm 1747, chúa Nguyễn Phúc Khoát mới ban biển sắc tứ cho chùa nầy; đồng thời, Đại Hồng Chung đang được thờ tại đây cũng được đúc cùng năm nầy, tức là năm Cảnh Hưng thứ tám.

– Tổ đình Viên Thông sau lưng núi Ngự Bình (Chúa Nguyễn Phúc Khoát rất sùng kính uy đức và đạo hạnh của ngài, nhiều lần thỉnh ngài vào kinh để tham vấn giáo lý, ngài đều từ chối, vì không muốn dính líu sự lui tới ra vào với triều đình; do đó, chúa và quần thần hay vào tổ đình Viên Thông để hỏi đạo, nên núi nầy có tên là núi Ngự).

– Tổ đình Hội Tôn, Tổ đình Cổ Lâm và Tổ đình Bảo Tịnh ở Phú Yên

(8)

Tổ sư Liễu Quán đã làm cho thiền phái Lâm Tế trở thành một tông phái đặc thù và linh động, có một nền móng vững chắc ở đàng trong (tức là từ Thanh hóa trở vào). Trước khi Tổ Liễu Quán xuất hiện, thiền phái Lâm Tế ảnh hưởng của Trung quốc (vì có ngài Nguyên Thiều, ngài Thạch Liêm, ngài Tử Dung, v.v..). Chính Tổ Liễu Quán đã Việt hóa tất cả từ văn hóa, kiến trúc và nghi lễ, v.như bài thơ ngồi thiền buổi sáng đã được HT Nhất Hạnh dịch nghĩa như sau:

Pháp thân tỏa sáng buổi ban mai

Tỉnh tọa lòng an miệng mỉm cười

Ngày mới nguyện đi trong tỉnh thức

Mặt trời trí tuệ rạng muôn nơi

(9)

Từ bài kệ truyền pháp phái được HT Thích Nhất Hạnh đã dịch cho thấy mỗi câu là một pháp tu mà Giảng Sư đã giải thích rất tường tận cho chúng đệ tử thâm hiểu hơn

Thực tế đường lớn (con đường mình phải theo đúng lộ trình để được thể tánh tịnh minh)

Biển tánh lắng trong ( muốn đến biển tánh tỳ lô giá na cần phải thanh tịnh trong sạch )

Nguồn tâm nhuần khắp( chỉ khi nào điều phục Tâm mình thì Tuệ giác mới tỏa rộng và thấm nhuần đến khắp nơi )

Gốc đức từ phong( muốn vậy công Đức phải vun trồng )

Giới định phước huệ ( và người tu phải tu Phước thì Giới Định Tuệ mới viên thành và giữ được )

Thể dụng viên thông ( Thể. Tướng , Dụng bên ngoài và bên trong đều vô ngại )

Trí quả vĩnh siêu ( trái quả sẽ siêu việt và Vĩnh viễn không tái sinh lại kiếp luân hồi )

Thầm hợp thành công( ( lặng lẽ nhưng làm được rất nhiều việc , chỗ nào làm việc gì cũng thành công )

Truyền giữ lý mầu ( cần phải giũ đạo lý này và truyền cho thế hệ mai sau )

Tuyên dương chánh tông( Đó chính là cách phổ biến quảng bá nhất cho Chánh Tông )

Biết làm đồng nhất( đó là thực hành và giáo thuyết học được phải đi song đôi và đồng nhất )

Đạt ngộ chân không.( thì mới gọi là đã vào Phật địa , thấy được Như LaiTạng , Thể tánh tịnh minh )

Đặc biệt là 3 câu cuối đều rốt ráo quy về Phật Tánh , tìm được Ông Phật của chính mình là cứu cánh
facebook-1


***
youtube
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
22/06/2021(Xem: 11297)
Chủ đề: Thiền sư Định Không (730-808) (Đời thứ 8 Thiền Phái Tỳ-Ni-Đa-Lưu-Chi tại Việt Nam) “Pháp khí hiện ra mười cái chung đồng Họ Lý làm vua ba phẩm thành công” (Pháp khí xuất hiện thập khẩu đồng chung Lý hưng vương tam phẩm thành công.) Lời thơ sấm tiên tri của Thiền Sư Định Không. Đây là Thời Pháp Thoại thứ 249 của TT Nguyên Tạng từ 6.45am, Thứ Ba, 22/06/2021 (13/05/Tân Sửu) 🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️🌻🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️ Múi giờ : pháp thoại của TT Trụ Trì Thích Nguyên Tạng (trong thời gian cách ly vì đại dịch Covid-19) về chư vị Tổ Sư Ấn Độ, Trung Hoa, Việt Nam…) - 06: 45am (giờ Melbourne, Australia) - 12:45pm (giờ Cali, USA) - 04:45pm (giờ Montreal, Canada) - 10:45pm (giờ Paris, France) - 02:45am (giờ Saigon, Vietnam) 💐🌹🥀🌷🍀💐🌼🌸🏵️🌻🌼💮🍂🍁🌾🌱🌿🍃 Youtube: Tu Viện Quảng Đức (TT Thích Tâm Phương, TT Thích Nguyên Tạng, Melbourne, Australia) Facebook: https://www.facebook.com/ThichNguyenTang/
20/06/2021(Xem: 8224)
Kính dâng Thầy bài thơ sau khi nghe rất nhiều pháp thoại Thầy giảng đều chứa đựng lòng từ bi muốn truyền dạy . Kính đa tạ và tri ân những gì đã học được về Tổ Sư Thiền trong suốt mùa đại dịch . Kính chúc sức khỏe Thầy, HH Trộm nghe Cổ Đức dạy : “Rũ lòng từ bi nên truyền giảng Pháp Thật ra chẳng pháp nào không chứa đựng từ bi “ Đạo nhãn chưa mở ...tìm huyền, tìm diệu ích gì ? Tịnh, Thiền phương tiện cần rỗng Tâm thì hội lý !!! Ngữ lục, công án....văn tự danh tướng khó trọn ý! Học nhân chưa tự tin nên hướng ngoại tìm cầu Cái hiểu pháp, nghe pháp hình dáng chẳng có đâu, Càng đối đãi phân biệt làm sao ngộ Tánh ?
19/06/2021(Xem: 11897)
Với tinh thần cầu Đạo, nhờ một lời chê trách mà Thiền Sư Thanh Biện triệt ngộ vì đã tìm gặp được Chân Sư ! TÁM NĂM CHỈ TRÌ TỤNG MỘT KINH KHÔNG HIỂU THẾ NÀO LÀ “MẸ CHƯ PHẬT “ THÌ LÀM SAO MINH PHẬT CHI LÝ ! Thiền sư Thanh Biện (? – 686) (Đời thứ 4 Thiền Phái Tỳ-Ni-Đa-Lưu-Chi tại Việt Nam) Kính dâng Thầy bài thơ trình pháp về Thiền Sư Thanh Biện. Kính tri ân về lời giảng đã tóm gọn những yếu chỉ của kinh Kim Cang, là một bộ kinh Thấy Tánh và Thành Phật . Đây chỉ là những gì con nghe được và ghi lại còn mức độ hiểu sâu không biết đến bao giờ mới thấm nhập ... Ít nhất vài ngàn kiếp sau ... Kính đảnh lễ Thầy và kính chúc sức khỏe Thầy, HH Qua hành trạng triệt ngộ của Thiền Sư Thanh Biện Chuyên trì tụng Kim Cang kinh làm sự nghiệp tu hành, Dù chưa rõ ý kinh nhưng Phước đã sanh ... Được đại duyên ... thiện tri khách đã vấn đạo ! Chí thành, khiêm cung lời thật xin chỉ giáo (1) Rõ ràng lời dạy lúc viên tịch của Thầy Nơi nương tựa .... "Sùng Nghiệp" chính là đây,
17/06/2021(Xem: 11046)
Thiền Sư Pháp Hiền ( ?-626) (Nhị Tổ Thiền Phái Tỳ-Ni-Đa-Lưu-Chi tại Việt Nam) Ngài là một thiền sư VN nổi tiếng, đệ tử nối pháp của Thiền Sư Tỳ Ni Đa Lưu Chi, xây dựng Chùa Chúng Thiện ở núi Thiên Phúc, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, có 300 đệ tử theo học thiền với Ngài. Đây là Thời Pháp Thoại thứ 247 của TT Nguyên Tạng từ 6.45am, Thứ Năm, 17/06/2021 (08/05/Tân Sửu) 🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️🌻🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️ Múi giờ : pháp thoại của TT Trụ Trì Thích Nguyên Tạng (trong thời gian cách ly vì đại dịch Covid-19) về chư vị Tổ Sư Ấn Độ, Trung Hoa, Việt Nam…) - 06: 45am (giờ Melbourne, Australia) - 12:45pm (giờ Cali, USA) - 04:45pm (giờ Montreal, Canada) - 10:45pm (giờ Paris, France) - 03:45am (giờ Saigon, Vietnam) 💐🌹🥀🌷🍀💐🌼🌸🏵️🌻🌼💮🍂🍁🌾🌱🌿🍃 Youtube: Tu Viện Quảng Đức (TT Thích Tâm Phương, TT Thích Nguyên Tạng, Melbourne, Australia) Facebook: https://www.facebook.com/ThichNguyenTang/
15/06/2021(Xem: 10782)
Chủ đề: Thiền Sư Tỳ-Ni-Đa-Lưu-Chi (Vinitaruci) (? - 594) (Tổ khai sáng dòng Thiền Tỳ-Ni-Đa-Lưu-Chi tại Việt Nam) Thời Pháp Thoại thứ 245 của TT Nguyên Tạng từ 6.45am, Thứ Ba, 15/06/2021 (06/05/Tân Sửu) 🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️🌻🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️ - Tâm ấn của chư Phật, không có lừa dối, tròn đồng thái hư, không thiếu không dư, không đi không lại, không được không mất, chẳng một chẳng khác, chẳng thường chẳng đoạn; vốn không có chỗ sanh, cũng không có chỗ diệt, cũng chẳng xa lìa, mà chẳng phải chẳng xa lìa. Vì đối với vọng duyên mà giả lập tên ấy thôi. (Lời khai thị của Tổ Sư Tỳ-Ni-Đa-Lưu-Chi ) Múi giờ : pháp thoại của TT Trụ Trì Thích Nguyên Tạng (trong thời gian cách ly vì đại dịch Covid-19) về chư vị Tổ Sư Ấn Độ, Trung Hoa, Việt Nam…) - 06: 45am (giờ Melbourne, Australia) - 12:45pm (giờ Cali, USA) - 03:45pm (giờ Montreal, Canada) - 10:45pm (giờ Paris, France) - 02:45am (giờ Saigon, Vietnam) 💐🌹🥀🌷🍀💐🌼🌸🏵️🌻🌼💮🍂🍁🌾🌱🌿🍃 Youtube: Tu Viện Quảng Đức (T
12/06/2021(Xem: 11640)
Thiền Sư Thích Huệ Thắng Vị thiền sư thứ 3 (vào thế kỷ thứ 6) của Việt Nam . Ngài là người Giao Chỉ, một hành giả thọ trì Kinh Pháp Hoa mỗi ngày một bộ; học trò của Thiền Sư Ấn Độ Đạt Ma-Đề-Bà (Dharmadeva), mỗi lần Ngài nhập định kéo dài đến một ngày một đêm…. Thời Pháp Thoại thứ 245 của TT Nguyên Tạng từ 6.45am, Thứ Bảy 12/06/2021 (03/05/Tân Sửu) 🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️🌻🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️ Múi giờ : pháp thoại của TT Trụ Trì Thích Nguyên Tạng (trong thời gian cách ly vì đại dịch Covid-19) về chư vị Tổ Sư Ấn Độ, Trung Hoa, Việt Nam…) - 06: 45am (giờ Melbourne, Australia) - 12:45pm (giờ Cali, USA) - 03:45pm (giờ Montreal, Canada) - 09:45pm (giờ Paris, France) - 02:45am (giờ Saigon, Vietnam) 💐🌹🥀🌷🍀💐🌼🌸🏵️🌻🌼💮🍂🍁🌾🌱🌿🍃 Youtube: Tu Viện Quảng Đức (TT Thích Tâm Phương, TT Thích Nguyên Tạng, Melbourne, Australia) Facebook: https://www.facebook.com/ThichNguyenTang/
08/06/2021(Xem: 12594)
Thiền Sư Thích Đạo Thiền: Vị thiền sư thứ 2 (vào thế kỷ thứ 6) của Việt Nam . Ngài thích tu tập phép chỉ và quán, luôn ở ẩn trong núi xa, nếu thấy nghe cảnh ồn náo, ngài liền tìm cách lui bước. Ngài thích ăn những thức ăn hoang dã, mặc đồ rách rưới, miệng không bao giờ nói chuyện phù phiếm; nếu có ai cho thức ngon đồ đẹp đều đem cấp phát cho người nghèo ốm….. Thời Pháp Thoại thứ 244 của TT Nguyên Tạng từ 6.45am, Thứ Ba, 08/06/2021 (28/04/Tân Sửu) 🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️🌻🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️ Múi giờ : pháp thoại của TT Trụ Trì Thích Nguyên Tạng (trong thời gian cách ly vì đại dịch Covid-19) về chư vị Tổ Sư Ấn Độ, Trung Hoa, Việt Nam…) - 06: 45am (giờ Melbourne, Australia) - 12:45pm (giờ Cali, USA) - 03:45pm (giờ Montreal, Canada) - 09:45pm (giờ Paris, France) - 02:45am (giờ Saigon, Vietnam) 💐🌹🥀🌷🍀💐🌼🌸🏵️🌻🌼💮🍂🍁🌾🌱🌿🍃 Youtube: Tu Viện Quảng Đức (TT Thích Tâm Phương, TT Thích Nguyên Tạng, Melbourne, Australia) Facebook: https://www.facebook.com/Thi
05/06/2021(Xem: 12532)
Chủ đề: Thiền Sư Khương Tăng Hội (? - 280) là một Thiền Sư sinh tại Giao Chỉ và đượcxem là Sơ Tổ của Thiền tông Việt Nam, người có công dịch Kinh An Ban Thủ Ý (Thiền quán niệm hơi thở do Đức Thế Tôn giảng dạy). Thời Pháp Thoại thứ 243 của TT Nguyên Tạng từ 6.45am, Thứ Bảy, 05/06/2021 (25/04/Tân Sửu) 🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️🌻🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️ Lặng lẽ, một mình, đó là khí chất tâm không bận bịu tình không vướng mắc đêm đen soi đường lay người thức giấc vượt cao, đi xa thoát ngoài cõi tục. (Bài kệ tán thán công hạnh Thiền Sư Khương Tăng Hội của Tôn Xước, một người trí thức trong hoàng gia Đông Ngô kính dâng Ngài) 💐🌹🥀🌷🌸🏵️🌻🌼🌺🍀💐🌼 Múi giờ : pháp thoại của TT Trụ Trì Thích Nguyên Tạng (trong thời gian cách ly vì đại dịch Covid-19) về chư vị Tổ Sư Ấn Độ, Trung Hoa, Việt Nam…) - 06: 45am (giờ Melbourne, Australia) - 12:45pm (giờ Cali, USA) - 03:45pm (giờ Montreal, Canada) - 09:45pm (giờ Paris, France) - 02:45am (giờ Saigon, Vietnam)
03/06/2021(Xem: 11181)
Hòa Thượng Thích Thiện Siêu (1921-2001), Nối pháp Thiền Phái Lâm Tế Chánh Tông đời thứ 43, pháp phái Liễu Quán đời thứ 9, là dịch giả nhiều công trình Phật học quan trọng như Đại Trí Độ Luận, Trung Quán Luận, Thành Duy Thức Luận... Thời Pháp Thoại thứ 242 của TT Nguyên Tạng từ 6.45am, Thứ Năm, 03/06/2021 (23/04/Tân Sửu) 🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️🌻🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️ “Hàm long tái ngọ, đàm kinh phò luật xuất chân thuyên, ứng vật khúc trần, huề đăng thật địa; Báo Quốc trùng quang, bát hỏa ma chuyên truyền tổ đạo, đương cơ trực chỉ, bất lạc kỳ đồ” Dịch nghĩa: “ Núi Hàm Long trở lại giữa trưa, giảng kinh phò Luật, nêu rõ lý mầu, ứng theo hoàn cảnh mà trình bày quanh co nhằm dìu dắt, bước lên đất thật; Chùa Báo Quốc trở lại rạng quang, bươi lửa mài g
01/06/2021(Xem: 17599)
Loạt bài giảng về Chư Vị Thiền Sư Việt Nam (do TT Thích Nguyên Tạng giảng trong mùa dịch Covid-19) Thiền Sư Khương Tăng Hội (Thiền Sư VN, giảng ngày 3/6/2021) Thiền Sư Thích Đạo Thiền (Thiền Sư VN, giảng ngày 5/6/2021) Thiền Sư Thích Huệ Thắng (Thiền Sư VN, giảng ngày 8/6/2021) Thiền Sư Tỳ Ni Đa Lưu Chi, Sơ Tổ Thiền Phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi ở Việt Nam Thiền Sư Pháp Hiền, Đời thứ 1, Thiền Phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi Thiền Sư Thanh Biện, Đời thứ 4, Thiền Phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi Thiền Sư Định Không, Đời thứ 8, Thiền Phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi Thiền Sư Vô Ngôn Thông, Sơ Tổ Thiền Phái Vô Ngôn Thông ở Việt Nam Thiền Sư Cảm Thành, Đời thứ 1, Thiền Phái Vô Ngôn Thông Thiền Sư Thiện Hội, Đời thứ 2, Thiền Phái Vô Ngôn Thông Trưởng lão La Quí, Đời thứ 10, Thiền Phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi ở Thiền sư Pháp Thuận, Đời thứ 10, Thiền Phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi Thiền sư Vân Phong, Đời thứ 3, Thiền Phái Vô Ngôn Thông Thiền Sư Khuông Việt, Đời thứ 4, Thiền Phái Vô Ngôn Thông Thiền sư Ma Ha Ma Ya, Đời thứ 10, Thiền P
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567