Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Danh sách Ban Đại Diện 4 năm

09/04/201316:04(Xem: 1000)
Danh sách Ban Đại Diện 4 năm

Danh Sách Ban Đại Diện 4 năm 
( Khóa III, 1993-1997)


Năm thứ I :

STT

CHỨC VỤ

BĐD TRƯỜNG

BĐD TĂNG

BĐD NI

1

Lớp trưởng

T.Thanh Chương

T. Thanh Chương

T.N. Huyền Tâm

2

Lớp phó học tập

T. Nhật Từ

T. Nhật Từ

T.N. Huệ Hướng

3

Lớp phó sinh hoạt

T.N. Huyền Tâm

T. Nguyên Tạng

T.N. Chánh Cương

4

Thư ký 1

T. Nguyên Thành

T. Nguyên Thành

T.N. Lệ Thuận

5

Thư ký 2

T.N. Lệ Thuận

T. Bửu Hiền

T.N. Liên Trí

6

Kiểm soát

T. Bửu Hiền

T. Thiện Quang

T.N. Huệ Phúc

7

Thủ quỹ

T.N. Liên Trí

T. Quang Thạnh

T.N. Hạnh Quang

Năm thứ II :

STT

CHỨC VỤ

BĐD TRƯỜNG

BĐD TĂNG

BĐD NI

1

Lớp trưởng

T.Thanh Chương

T. Thanh Chương

T.N. Huyền Tâm

2

Lớp phó học tập

T.N. Huệ Hướng

T. Nguyên Tạng

T.N. Huệ Hướng

3

Lớp phó sinh hoạt

T. Nguyên Tạng

T. Giác Khang

T.N. Hương Nhũ

4

Thư ký 1

T. N. Liên Trí

T. Tuệ Dũng

T.N. Liên Trí

5

Kiểm soát

T.Viên Giáo

T.Viên Giáo

T.N. Minh Nghiêm

6

Văn thể mỹ

T. Minh Tâm

T. Minh Tâm

T.N. Như Ngọc

7

Thủ quỹ

T.N. Minh Nghiêm

T. Quang Thạnh

T.N. Như Tâm

Năm thứ III :

STT

CHỨC VỤ

BĐD TRƯỜNG

BĐD TĂNG

BĐD NI

1

Lớp trưởng

T. Đức Trường

T. Đức Trường

T.N. Hương Nhũ

2

Lớp phó học tập

T. Nguyên Tạng

T. Nguyên Tạng

T.N. Lệ Thành

3

Lớp phó sinh hoạt

T. Quang Thạnh

T. Giác Tử

T.N. Minh Nghiêm

4

Thư ký 1

T.N. Hương Nhũ

T. Trí Chơn

T.N. Nguyên Đoan

5

Kiểm soát

T. Minh Thọ

T. Minh Thọ

T.N. Huệ Bảo

6

Văn thể mỹ

T. Minh Tâm

T. Minh Tâm

T.N. Như Ngọc

7

Thủ quỹ

T.N. Minh Nghiêm

T. Quang Thạnh

T.N. Kiên Liên


Năm thứ IV
:

STT

CHỨC VỤ

BĐD TRƯỜNG

BĐD TĂNG

BĐD NI

1

Lớp trưởng

T. Thanh Chương

T. Thanh Chương

T.N. Hương Nhũ

2

Lớp phó học tập

T. Tâm Khanh

T. Tâm Khanh

T.N. Lệ Thành

3

Lớp phó sinh hoạt

T.N. Hương Nhũ

T. Trí Chơn

T.N. Minh Nghiêm

4

Thư ký 1

T. Chánh Huệ

T. Chánh Huệ

T.N. Nguyên Đoan

5

Kiểm soát

T.Viên Giáo

T.Viên Giáo

T.N. Huệ Bảo

6

Văn thể mỹ

T.N. Minh Nghiêm

T. Tịnh Niệm

T.N. Như Ngọc

7

Thủ quỹ

T.N. Huệ Bảo

T. Quang Thạnh

T.N. Kiên Liên


---o0o---

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn