Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Luận văn tốt nghiệp

09/04/201316:03(Xem: 4838)
Luận văn tốt nghiệp

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

(Trang này đang biên tập, sẽ cố gắng hoàn tất danh sách luận văn tốt nghiệp của Tăng Ni sinh khóa 3. Nếu vị nào đã có sẳn bản điện tử và hoan hỷ cho phổ biến, xin quý vị gởi về địa chỉ: quangduc@tpg.com.au. Chân thành cảm tạ. Lưu ý, số thứ tự của danh sách luận văn sau đây không dựa theo nguyên tắc nào)

STT

PHÁP DANH

ÐỀ TÀI

01

Thích Nữ Lệ Thành

Nghĩ về năm đức của người xuất gia

02

Thích Truyền Cường

Phật giáo hoa tông xưa và nay

03

Thích Nữ Huệ Thành

Truyện Kiều Qua Cái Nhìn Phật Tâm

04

Thích Chơn Tâm

Phật giáo Việt Nam sinh hoạt thời mới vào

05

Thích Minh Thọ

Khảo luận tình hình giáo dục Phật giáo thời hiện đại

06

Thích Tâm Pháp

Tư tưởng Phật giáo trong văn học thành văn Việt Nam

07

Thích Tâm Khanh

Ảnh hưởng của Phật giáo trong nền văn hoá đại thời Trần

08

Thích Ðức Nghiệp

Giải thích nghĩa Không trong phẩm quán Bổn Tế của Trung luận

09

Thích Ðức Hoàng

Ðạo đức Phật giáo qua Kinh Tạng Nikaya

10

Thích Thông Ðạt

Nguyên lý giáo dục của Ðạo Phật.

11

Thích Nữ Huệ Liên

Ngũ Uẩn theo Quan điểm Sinh lý học vàDuy thức học

12

Thích Nguyên Tạng

Ảnh hưởng của Phật giáo trong đời sống người Việt

13

Thích Hạnh Ðức

Nghiên cứu sự hình thành và phát triển Thiên Thai tông ở Trung quốc

14

Thích Giác Hiệp

Những Ảnh hưởng của Phật giáo trong xã hội Việt Nam dưới thời Lý

15

Thích Ðồng Ân

Những điểm tương đồng dị biệt giữa Phật giáo Ðại thừa & Lão giáo

16

Thích Nữ Viên Tịnh

Giới nguồn sinh lực của Tăng già

17

Thích Nữ Ngộ Bổn

Tinh thần nhập thế trong tư tưởng Thiền của Tuệ Trung Thượng Sĩ

18

Thích Ðồng Trí

Ðại cương Kim Cang Tư Tưởng Luận

19

Thích Phong Nhã

Tìm hiểu về học thuyết Nghiệp trong Phật giáo

20

Thích Chơn Phát

Ngũ Uẩn theo Tư tưởng Kinh Bát Nhã

21

Thích Nữ Diệu Thuận

Tinh Thần Dân Chủ trong Giáo lý Ðức Phật

22

Thích Nữ Hương Nhũ

Vài nét về Tâm lý học phổ thông và Tâm lý học Phật giáo

23

Thích Nữ Huyền Tâm

Bản chất & Bản sắc của Ðạo Phật Ðàng Trong trong Văn minh Việt Nam

24

Thích Hải Tín

Tiến trình Tu Chứng theo Duy Thức học

25

Thích Nữ Diệu Minh

Nghiệp là một định luật luân lý đạo đức

26

Thích Nữ Huệ Nguyệt

Giá trị Triết học Tôn giáo trong truyện Kiều

27

Thích Nữ Như Ngọc

Nhân Sanh Quan Phật Giáo.

28

Thích Như Hoằng

Chùa Thập Tháp & Sự truyền bá Phật giáo phái Lâm Tế vào Ðàng Trong

29

Thích Quang Thạnh

Tiếp nối Tinh Thần "Tùy Duyên Bất Biến" của thế hệ trẻ Tăng – Ni ngày nay

30

Thích Nữ Bảo Châu

Tuệ Trung Thượng Sĩ với Giáo lý Ðại thừa Phật giáo

31

Thích Thanh Chương

Nhìn lại con đường Giáo dục

32

Thích Nữ Chơn Toàn

Tầm Quan Trọng của Giới Luật trong Hệ thống Giáo lý Phật giáo

33Thích Quang PhúcPhật Giáo và tri thức hiện đại


---o0o---

Trình bày: Nhị Tường

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn