Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Khóa An Cư Kiết Đông 2018 tại chùa Khánh Anh Evry, Pháp Quốc

07/01/201806:46(Xem: 6968)
Khóa An Cư Kiết Đông 2018 tại chùa Khánh Anh Evry, Pháp Quốc
An Cu Kiet Dong 2018_GH Au Chau
Day 2-3. Cung Qua Duong (17)Day 2-3. Cung Qua Duong (16)

(Xem hình Lễ Kiết Giới An Cư 2018 tại Chùa Khánh Anh)

***

Chương Trình Tu Học

của Khóa An Cư Kiết Đông 2018

tại Chùa Khánh Anh Evry - Pháp quốc từ ngày 8 đến 18 tháng 1 năm 2018

Ngày thứ hai 8 tháng 1 năm 2018 (nhằm ngày 22 tháng 11 năm Đinh Dậu)

Cung nghinh Chư Tôn Thiền Đức và bà con Phật tử Đồng hương tề tựu.

Ngày thứ ba 9 tháng 1 năm 2018 (nhằm ngày 23 tháng 11 năm Đinh Dậu)

15:00 Tụng Kinh A Di Đà. Khai thị (Hòa Thượng Thích Tánh Thiệt) cho giới Xuất gia và Tại gia.

18:30 Cơm chiều.

20:00 Lễ tác pháp Yết Ma An cư Kiết đông.

22:00 Chỉ tịnh.

Ngày thứ tư 10 tháng 1 năm 2018 (nhằm ngày 24 tháng 11 năm Đinh Dậu)

05:45 Tọa Thiền và trì tụng Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm.

08:00 Điểm tâm.

09:00 Tụng giới Bố Tát của Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Thức Xoa Ma Na Ni, Sa Di, Sa Di Ni

và Bồ Tát Giới tại gia.

11:30 Qúa Đường (cúng dường Trai Tăng).

11:30 Chỉ tịnh.

14:00 Khai kinh Đại Bát Niết Bàn.

17:00 - 18:15 Thuyết pháp công cộng cho Đại Chúng (TT Thích Tâm Huệ giảng).

18: 30 Cơm chiều.

20:00 Trì tụng kinh Đại Bát Niết Bàn.

22:00 Chỉ tịnh.

Ngày thứ năm 11 tháng 1 năm 2018 (nhằm ngày 25tháng 11 năm Đinh Dậu)

05:45 Tọa Thiền và trì tụng Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm.

08:00 Điểm tâm.

09:00 Trì tụng kinh Đại Bát Niết Bàn.

11:30 Qúa Đường (cúng dường Trai Tăng).

11:30 Chỉ tịnh.

14:00 Khai kinh Đại Bát Niết Bàn.

17:00 - 18:15 Thuyết pháp công cộng cho Đại Chúng (TT Thích Tâm Huệ giảng).

18: 30 Cơm chiều.

20:00 Trì tụng kinh Đại Bát Niết Bàn.

22:00 Chỉ tịnh.

Ngày thứ sáu 12 tháng 1 năm 2018 (nhằm ngày 26 tháng 11 năm Đinh Dậu)

05:45 Tọa Thiền và trì tụng thần chủ Thủ Lăng Nghiêm.

08:00 Điểm tâm.

09:00 Trì tụng kinh Đại Bát Niết Bàn.

11:30 Quá Đường (cúng dường Trai Tăng).

11:30 Chỉ tịnh.

14:00 Trì tụng kinh Đại Bát Niết Bàn.

17:00 - 18:15 Thuyết pháp công cộng cho Đại Chúng (Hòa Thượng Phương Trượng chùa Viên Giác).

18:30 Cơm chiều.

20:00 Trì tụng kinh Đại Bát Niết Bàn.

22:00 Chỉ tịnh.

Ngày thứ bảy 13 tháng 1 năm 2018 (nhằm ngày 27 tháng 11 năm Đinh Dậu)

05:45 Tọa Thiền và trì tụng thần chủ Thủ Lăng Nghiêm.

08:00 Điểm tâm.

09:00 - 11:00 Niệm Phật miên mật suốt ngày (Ban 1 - HT Thích Tánh Thiệt, ….).

11:30 - 11:30 Quá Đường (cúng dường Trai Tăng).

13:00 - 15:00 Niệm Phật miên mật suốt ngày (Ban 2 - HT Thích Quảng Bình, …..).

15:00 - 17:00 Niệm Phật miên mật suốt ngày (Ban 3 - HT Thích Như Điển, ….).

17:00 - 19:00 Niệm Phật miên mật suốt ngày (Ban 4 - HT Thích Giác Huệ, ….).

19:00 Cơm chiều.

20:00  Họp Ban Điều Hành GHPGVNTN Âu Châu

22:00 Chỉ tịnh.

Ngày chủ nhật 14 tháng 1 năm 2018 (nhằm ngày 28 tháng 11 năm Đinh Dậu)

05:45 Tọa Thiền và trì tụng thần chủ Thủ Lăng Nghiêm.

08:00 Điểm tâm.

09:00 Trì tụng kinh Đại Bát Niết Bàn.

11:30 Cầu siêu hàng tuần và cúng Hậu.

11:45 Quá Đường (cúng dường Trai Tăng).

15:00 - 16:30 Thuyết pháp công cộng cho Đại Chúng (TT Thích Tâm Huệ giảng).

18:30 Cơm chiều.

20:00 Trì tụng kinh Đại Bát Niết Bàn.

22:00 Chỉ tịnh.

Ngày thứ hai 15 tháng 1 năm 2018 (nhằm ngày 29 tháng 11 năm Đinh Dậu)

05:45 Tọa Thiền và trì tụng thần chủ Thủ Lăng Nghiêm.

08:00 Điểm tâm.

09:00 Trì tụng kinh Đại Bát Niét Bàn.

11:30 Quá Đường (cúng dường Trai Tăng).

11:30 Chỉ tịnh.

14:00 Trì tụng kinh Đại Bát Niết Bàn.

17:00 - 18:15 Thuyết pháp công cộng cho Đại Chúng (Hòa Thượng Phương Trượng chùa Viên Giác).

18:30 Cơm chiều.

20:00 Trì tụng kinh Đại Bát Niết Bàn.

22:00 Chỉ tịnh.

Ngày thứ ba 16 tháng 1 năm 2018 (nhằm ngày 30 tháng 11 năm Đinh Dậu)

05:45 Tọa Thiền và trì tụng thần chủ Thủ Lăng Nghiêm.

08:00 Điểm tâm.

09:00 Trì tụng kinh Đại Bát Niét Bàn.

11:30 Quá Đường (cúng dường Trai Tăng).

11:30 Chỉ tịnh.

14:00 Trì tụng kinh Đại Bát Niết Bàn.

17:00 - 18:15 Thuyết pháp công cộng cho Đại Chúng (TT Thích Thông Trí giảng).

18:30 Cơm chiều.

20:00 Trà đàm.

22:00 Chỉ tịnh.

Ngày thứ tư 17 tháng 1 năm 2018 (nhằm ngày 01 tháng 12 năm Đinh Dậu)

05:45 Tọa Thiền và trì tụng thần chủ Thủ Lăng Nghiêm.

08:00 Điểm tâm.

08:00 Điểm tâm.

09:00 Giải chế an cư Kiết Đông.

11:45 Cúng dường Trai Tăng.

14:00 Thuyết pháp công cộng cho Đại Chúng (TT Thích Thông Trí giảng).

15:30 Hoàn mãn./.

Ngày thứ năm 18 tháng 1 năm 2018 (nhằm ngày 02 tháng 12 năm Đinh Dậu)

Cung tiển Chư Tôn Thiền Đức hồi quy bổn tự và đưa tiển Phật tử trở về trú xứ, hẹn năm sau gặp lại.

Ghi chú : Chương trình có thể thay đổi ít nhiều để hợp với hoàn cảnh và thì giờ của địa phương./.Day 1_An Cu Chua Khanh Anh 2017 (43)Day 1_An Cu Chua Khanh Anh 2017 (46)

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn