Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Khóa tu học mùa hè 2021 tại Chùa Phổ Từ, Hayward, California, Hoa Kỳ.

06/07/202108:41(Xem: 687)
Khóa tu học mùa hè 2021 tại Chùa Phổ Từ, Hayward, California, Hoa Kỳ.
Khóa tu học mùa hè 2021
tại Chùa Phổ Từ, Hayward, California, Hoa Kỳ.


 

Từ ngày 01 tháng 7 đến ngày 04 tháng 7 năm 2021, Chùa Phổ Từ tọa lạc tại số 17327 Meekland Avenue, thành phố Hayward đã tổ chức Khóa tu học mùa hè 2021 chủ đề: “Nuôi dưỡng niềm tin, tăng thêm sức sống.”

 

Phật tử dự khóa tu ở nhiều độ tuổi, từ 08 tuổi đến 80 tuổi, tham gia nhiều nội dung tu học, sinh hoạt mỗi ngày từ 5g sáng đến 9g tối như sau:

 

Tụng kinh: Lăng Nghiêm, Dược Sư, Cầu An – 21 biến chú Đại Bi, lễ bái Lương Hoàng Sám.

Giảng pháp: Sư cô Tâm Thảo và Sư cô Phổ Châu.

Sinh hoạt online “Xa mặt nhưng chẳng cách lòng”: Thượng tọa Từ Lực.

Pháp đàm, kinh nghiệm tu học: Đại đức Pháp Cẩn, Sư cô Tịnh Minh, Sư cô Phổ Tường.

Thiền trà: Sư cô Phổ Thanh

Ngồi thiền

Kinh hành niệm Phật

Thể dục

Thọ trai

Khóa tu đã hoàn mãn vào ngày 04 tháng 7 năm 2021 trong sự hỷ lạc của đại chúng.

 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

Võ Văn Tường

Website: chuaviettoancau.com

 

Chú thích hình ảnh:

Chùa Phổ Từ , Hayward - Khóa tu hè 2021 (1)Chùa Phổ Từ , Hayward - Khóa tu hè 2021 (2)
01-02. Mặt tiền ngôi chánh điện Chùa Phổ Từ

Chùa Phổ Từ , Hayward - Khóa tu hè 2021 (3)Chùa Phổ Từ , Hayward - Khóa tu hè 2021 (4)Chùa Phổ Từ , Hayward - Khóa tu hè 2021 (5)
03-05. Chư Tôn Đức Tăng, Ni và Phật tử tham dự Khóa tu học.

Chùa Phổ Từ , Hayward - Khóa tu hè 2021 (6)Chùa Phổ Từ , Hayward - Khóa tu hè 2021 (7)Chùa Phổ Từ , Hayward - Khóa tu hè 2021 (8)Chùa Phổ Từ , Hayward - Khóa tu hè 2021 (9)Chùa Phổ Từ , Hayward - Khóa tu hè 2021 (10)Chùa Phổ Từ , Hayward - Khóa tu hè 2021 (11)Chùa Phổ Từ , Hayward - Khóa tu hè 2021 (12)Chùa Phổ Từ , Hayward - Khóa tu hè 2021 (13)Chùa Phổ Từ , Hayward - Khóa tu hè 2021 (14)Chùa Phổ Từ , Hayward - Khóa tu hè 2021 (15)Chùa Phổ Từ , Hayward - Khóa tu hè 2021 (16)Chùa Phổ Từ , Hayward - Khóa tu hè 2021 (17)Chùa Phổ Từ , Hayward - Khóa tu hè 2021 (18)Chùa Phổ Từ , Hayward - Khóa tu hè 2021 (19)Chùa Phổ Từ , Hayward - Khóa tu hè 2021 (20)Chùa Phổ Từ , Hayward - Khóa tu hè 2021 (21)Chùa Phổ Từ , Hayward - Khóa tu hè 2021 (22)Chùa Phổ Từ , Hayward - Khóa tu hè 2021 (23)Chùa Phổ Từ , Hayward - Khóa tu hè 2021 (24)Chùa Phổ Từ , Hayward - Khóa tu hè 2021 (25)
06-25. Ngồi thiền, tụng kinh Cầu An – 21 biến chú Đại Bi.

Chùa Phổ Từ , Hayward - Khóa tu hè 2021 (26)Chùa Phổ Từ , Hayward - Khóa tu hè 2021 (27)
26-27. Phật tử cúng dường tịnh tài cho khóa tu học

Chùa Phổ Từ , Hayward - Khóa tu hè 2021 (28)Chùa Phổ Từ , Hayward - Khóa tu hè 2021 (29)Chùa Phổ Từ , Hayward - Khóa tu hè 2021 (30)Chùa Phổ Từ , Hayward - Khóa tu hè 2021 (31)Chùa Phổ Từ , Hayward - Khóa tu hè 2021 (32)Chùa Phổ Từ , Hayward - Khóa tu hè 2021 (33)Chùa Phổ Từ , Hayward - Khóa tu hè 2021 (34)
28-34. Sinh hoạt online “Xa mặt nhưng chẳng cách lòng”:
Thượng tọa Từ Lực, Viện chủ Chùa Phổ Từ hướng dẫn.Chùa Phổ Từ , Hayward - Khóa tu hè 2021 (35)Chùa Phổ Từ , Hayward - Khóa tu hè 2021 (36)Chùa Phổ Từ , Hayward - Khóa tu hè 2021 (37)Chùa Phổ Từ , Hayward - Khóa tu hè 2021 (38)Chùa Phổ Từ , Hayward - Khóa tu hè 2021 (39)Chùa Phổ Từ , Hayward - Khóa tu hè 2021 (40)Chùa Phổ Từ , Hayward - Khóa tu hè 2021 (41)Chùa Phổ Từ , Hayward - Khóa tu hè 2021 (42)Chùa Phổ Từ , Hayward - Khóa tu hè 2021 (43)Chùa Phổ Từ , Hayward - Khóa tu hè 2021 (44)Chùa Phổ Từ , Hayward - Khóa tu hè 2021 (45)Chùa Phổ Từ , Hayward - Khóa tu hè 2021 (46)Chùa Phổ Từ , Hayward - Khóa tu hè 2021 (47)
35-47. Giàng pháp. Sư cô Phổ Châu, Trụ trì Tu viện Hương Từ Bi
(Los Gatos) giảng đề tài: “Sống đơn giản cho mình thanh thản”.


Chùa Phổ Từ , Hayward - Khóa tu hè 2021 (48)Chùa Phổ Từ , Hayward - Khóa tu hè 2021 (49)Chùa Phổ Từ , Hayward - Khóa tu hè 2021 (50)Chùa Phổ Từ , Hayward - Khóa tu hè 2021 (51)Chùa Phổ Từ , Hayward - Khóa tu hè 2021 (52)Chùa Phổ Từ , Hayward - Khóa tu hè 2021 (53)Chùa Phổ Từ , Hayward - Khóa tu hè 2021 (54)Chùa Phổ Từ , Hayward - Khóa tu hè 2021 (55)Chùa Phổ Từ , Hayward - Khóa tu hè 2021 (56)Chùa Phổ Từ , Hayward - Khóa tu hè 2021 (57)Chùa Phổ Từ , Hayward - Khóa tu hè 2021 (58)Chùa Phổ Từ , Hayward - Khóa tu hè 2021 (59)Chùa Phổ Từ , Hayward - Khóa tu hè 2021 (60)Chùa Phổ Từ , Hayward - Khóa tu hè 2021 (61)Chùa Phổ Từ , Hayward - Khóa tu hè 2021 (62)Chùa Phổ Từ , Hayward - Khóa tu hè 2021 (63)

48-63. Thọ trai

Chùa Phổ Từ , Hayward - Khóa tu hè 2021 (64)Chùa Phổ Từ , Hayward - Khóa tu hè 2021 (65)Chùa Phổ Từ , Hayward - Khóa tu hè 2021 (66)Chùa Phổ Từ , Hayward - Khóa tu hè 2021 (67)Chùa Phổ Từ , Hayward - Khóa tu hè 2021 (68)Chùa Phổ Từ , Hayward - Khóa tu hè 2021 (69)
64-69. Kinh hành niệm Phật

 

 

 

 

 

 

 

facebook-1


***
youtube
 

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn