Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Kính Nguyện (Tưởng Niệm Giác Linh Hòa Thượng Thích Mãn Giác, 1928-2006)

13/08/202208:39(Xem: 1473)
Kính Nguyện (Tưởng Niệm Giác Linh Hòa Thượng Thích Mãn Giác, 1928-2006)
ht man giac

ht man giac-ht bao lac

Kính Nguyện

Tưởng Niệm Giác Linh Hòa Thượng Thích Mãn Giác
(1928-2006)
Nguyên bổn hạo hạo Lăng Già Nguyệt

Cao viên trạm tịch bát nhã thuyền

Mãn hóa thành quy chân diệu dụng

Giác phương tiện trực hướng Bồ Đề

Huyền đạo tư tề Phật tổ tông

Thiệp thế dung thông văn bạt tụy

Không hữu pháp khế lý nhất đồng

Mãn Giác thiền sư không huyền không

Dịch nghĩa:

Nguyên trinh lồng lộng bóng trăng Lăng Già

Cao vời Bát nhã thuyền qua lặng lờ

Mãn vui cõi tạm đợi chờ Chân Như

Giác tìm phương tiện đến nơi Bồ Đề

Huyền đạo hướng về Phật tổ tông

Pháp thế học văn thông tinh tế

Không hữu cùng một thể lý đồng

Thiền sư Mãn Giác không huyền không.***

Thành kính nguyện cầu Giác Linh Đại Lão Hòa Thượng Thích Mãn Giác
Cao Đăng Phật Quốc

Thành thật chia buồn cùng Chư Tôn Đức Tăng Ni và Phật tử
trong môn đồ pháp quyến Chùa Việt Nam, Cali, Hoa Kỳ.

Kính viếng,

Pháp Bảo Tự Viện
Sydney, Úc Đại Lợi
Phật lịch 2550, ngày 18-10-2006

Sa Môn Thích Bảo Lạc


***

滿 覺 和 尚 行

滿 覺 僧 人 學 道 玄

慈 悲 教 化 眾 生 緣

事 師 捨 俗 歸 真 性

禮 佛 持 經 向 妙 源 

建 立 伽 藍 除 苦 惱

感 提 詩 品 合光 禪 

娑 婆 願 滿 生 安 養

越 南 佛 教 念 恩 傳

Phiên âm:

Mãn Giác Hoà Thượng Hạnh

Mãn Giác tăng nhân nhập đạo huyền

Từ bi giáo hoá chúng sanh duyên 

Sự sư xả tục quy chơn tánh

Lễ Phật trì kinh hướng diệu nguyên

Kiến lập già lam trừ khổ não

Cảm đề thi phẩm hợp quang thiền 

Ta Bà nguyện mãn sanh An Dưỡng 

Việt Nam Phật giáo niệm ân truyền 

Dịch thơ:

Tán Thán Công Hạnh Hoà Thượng Thích Mãn Giác

Kính họa bài: Thi Vãn Giác Linh của HT. Thích Bảo Lạc 

Thành tâm đảnh lễ kính tưởng niệm Hoà Thượng thượng Mãn hạ Giác

Kính nguyện Giác Linh Hoà Thượng Cao Đăng Phật Quốc 

Mãn Giác tăng nhân vào đạo huyền

Từ bi giáo hoá chúng sanh duyên 

Thờ thầy bỏ tục về chơn tánh

Lễ Phật trì kinh hướng diệu nguyên 

Xây dựng chùa chiền trừ khổ não 

Cảm đề thơ phẩm hợp quang thiền 

Ta Bà mãn nguyện sanh An Dưỡng 

Việt Nam Phật giáo nhớ ân truyền.

Tu Viện An Lạc, California, 1:00 am, 13-08-2022

Hậu Học-Thích Chúc Hiền (kính họa)

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
)
02/04/2023(Xem: 424)
Từ phương xa, chúng con xin chấp tay cúi đầu đảnh lễ Tiễn đưa Thầy về cảnh giới Tây Phương Tám mươi năm trụ đời, Thầy đã sống chung cùng nỗi khổ của Quê Hương Ánh đạo vàng loan tỏa khắp muôn phương. Thầy dạy chúng con, lấy từ bi trí tuệ làm đầu. Trong Pháp Phật có tứ trọng ân Ân Tổ Quốc là ân cao nhất, phải giữ gìn mảnh đất tiền nhân. Vận nước nổi trôi!
01/04/2023(Xem: 417)
Huế lưu ảnh, dòng Hương Giang thơ mộng. Vọng chuông ngân, chùa Thiêng Mụ Thơm trong. Thơm mùi đạo, áo tràng lam trượng thất. Mõ nhịp đều, sương mờ ảnh sắc không. Mây phủ kính, dòng tâm tang tiễn góc. Dấu phong Trần, năm ấm vội tang thông. Mượn huyễn thân, khoác lên áo nâu sòng. Tu tinh tấn, tâm Phật ngộ bên trong.
28/03/2023(Xem: 506)
Tiểu Sử Hoà Thượng Thích Huệ Đăng (1873-1953)
27/03/2023(Xem: 901)
Từ Quảng Trị, quê xưa nuôi dưỡng. Chốn Thiền gia, quy ngưỡng Phật Tâm. Xuất Trần quyết chí dấn thân. Nuôi Bồ đề nguyện, độ nhân qua đò.
25/03/2023(Xem: 800)
Điện Thư Phân Ưu kính gởi Môn Đồ Pháp Quyến của Ni Trưởng Thích Nữ Chơn Hiền (1930-2023)
24/03/2023(Xem: 754)
Tin Viên Tịch: Hòa Thượng Thích Thông Anh, Trụ Trì Chùa Từ Vân, TP Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa vừa viên tịch
07/03/2023(Xem: 763)
HOÀ thuận an yên hướng tĩnh tâm THƯỢNG cầu Phật đạo hoá mê nhân TRÍ tuệ thâm uyên kinh luật dịch TỊNH tu thiện nghiệp thoát mê trầm.
23/02/2023(Xem: 1547)
Xuất gia thọ giới tại Kỳ Viên Tăng thống ân sư pháp nhũ truyền Vạn Hạnh nghiên tầm kinh bối diệp Huyền Không gầy dựng pháp môn thiền Thư Thầy bút lực thơm hương đạo Thực Tại tâm nguyền rạng sắc liên Tuổi hạc ung dung trao diệu nghĩa Viên Minh Hoà Thượng đức ngời thiên.
16/02/2023(Xem: 676)
Khi vua Trung Tông Lê Duy Thuyên băng hà không có con kế vị, Trịnh Kiểm muốn lên ngôi vua nhưng sợ hai người em vợ là Nguyễn Uông và Nguyễn Hoàng là con của tướng quân An thành hầu Nguyễn Kim tranh giành quyền lực với mình nên tìm cách giết Nguyễn Uông đi. Nguyễn Hoàng lo sợ nên cho người tham vấn với Nguyễn Bỉnh Khiêm là người thông thái Kinh Dịch và am tường Phật Học.
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
108,919,486