Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Hình: Lễ Cung Tống Kim Quan Hỏa Táng

30/10/201706:47(Xem: 2554)
Hình: Lễ Cung Tống Kim Quan Hỏa Táng

HÌNH ẢNH TANG LỄ

HT THÍCH ĐỨC NIỆM (NGUYÊN SỸ)
LỄ TRUY ĐIỆU, CUNG TỐNG KIM QUAN 

Chiều ngày 27 tháng 10 năm 2017, có hơn 200 chư Tôn đức Tăng Ni quang lâm về tại Oak Hill, San Jose, California để chứng minh, hộ niệm tiễn đưa Cố Giác Linh Hoà Thượng Thích Đức Niệm về Thế giới của chư Phật. 

Trong hàng giáo phẩm chứng minh gồm có: Trưởng Lão Hoà Thượng Thích Thắng Hoan, Hoà Thượng Thích Chánh Lạc, HT Thích Tịnh Từ, HT Thích Tịnh Diệu, HT Thích Minh Đạt, HT Thích Trí Tuệ, HT Thích Chơn Trí, HT Thích Chơn Minh, HT Thích Hạnh Đạt, HT Thích Tâm Vân, HT Thích Tâm Thanh, HT Thích Bổn Đạt, HT Thích Viên Lý, HT Thích Chơn Lễ, HT Thích Thông Đạt, HT Thích Viên Lý, HT Thích Nhựt Quang, HT Thích Tâm Thành, HT Thích Quảng Mẫn, HT Thích Giác Như... cùng chư Tôn Hoà Thượng, Thượng Toạ, ĐĐ Tăng hơn 100 vị. Về phía chư Ni có Sư Bà Thích Nữ Nguyên Thanh, Thích Nữ Nguyên Thiện, Thích nữ Đồng Kính, Thích Nữ Thiền Quang, Thích Nữ Tuệ Từ, Thích Nữ Như Tâm, Thích Nữ Hạnh Tánh...cùng quý Sư Bà, Ni Sư, Sư Cô hơn 150 vị đến từ khắp nơi. 

Buổi lễ Truy Điệu, Cung Tống Kim Quan, thỉnh Giác Linh Trà Tỳ diễn ra trang nghiêm và trọng thể dưới sự điều hợp của TT Thích Thiện Long. Đầu tiên là Cung Tuyên Tiểu Sử Cố Hoà Thượng Thích Đức Niệm do Hoà Thượng Thích Bổn Đạt tuyên đọc. Phần Đạo Từ của Hoà Thượng Thích Trí Tuệ. Cuối cùng là Lời Cảm Tạ của Ban Tổ Chức và Tông Môn Pháp Phái. Phần Nghi Lễ có Đại Lão Hoà Thượng Thích Thắng Hoan cung tuyên pháp ngữ và Phất trần. 

Tiếng niệm Phật tiếp dẫn trầm hùng của  hơn 600 Tăng Ni và Phật tử vang cả Nghĩa Trang Oak Hill, San Jose. Cố Hoà Thượng Thích Đức Niệm ra đi về Cố Quận nhưng đã để lại bao nhiêu tiếc thương cho hàng Tăng Ni và Phật tử khắp nơi trên thế giới. 

Tin và ảnh: Chúc Tiến (San Jose, California, USA)

 


Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (1)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (2)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (3)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (4)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (5)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (6)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (7)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (8)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (9)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (10)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (11)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (12)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (13)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (14)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (15)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (16)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (17)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (18)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (19)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (20)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (21)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (22)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (23)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (24)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (25)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (26)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (27)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (28)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (29)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (30)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (31)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (32)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (33)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (34)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (35)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (36)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (37)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (38)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (39)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (40)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (41)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (42)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (43)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (44)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (45)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (46)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (47)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (48)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (49)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (50)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (51)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (52)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (53)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (54)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (55)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (56)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (57)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (58)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (59)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (60)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (61)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (62)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (63)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (64)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (65)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (66)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (67)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (68)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (69)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (70)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (71)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (72)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (73)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (74)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (75)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (76)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (77)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (78)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (79)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (80)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (81)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (82)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (83)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (84)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (85)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (86)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (87)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (88)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (89)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (90)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (91)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (92)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (93)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (94)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (95)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (96)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (97)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (98)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (99)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (100)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (101)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (102)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (103)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (104)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (105)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (106)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (107)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (108)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (109)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (110)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (111)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (112)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (113)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (114)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (115)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (116)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (117)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (118)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (119)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (120)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (121)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (122)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (123)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (124)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (125)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (126)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (127)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (128)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (129)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (130)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (131)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (132)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (133)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (134)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (135)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (136)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (137)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (138)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (139)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (140)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (141)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (142)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (143)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (144)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (145)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (146)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (147)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (148)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (149)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (150)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (151)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (152)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (153)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (154)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (155)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (156)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (157)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (158)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (159)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (160)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (161)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (162)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (163)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (164)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (165)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (166)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (167)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (168)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (169)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (170)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (171)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (172)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (173)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (174)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (175)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (177)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (178)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (179)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (180)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (181)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (182)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (183)
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
09/11/201905:55(Xem: 9355)
HT.Thích Hải Ấn, trụ trì chùa Từ Đàm cho biết, theo lời di huấn của Đại lão Hòa thượng Ân sư Thích Trí Quang, sau khi ngài viên tịch 6 giờ sẽ nhập liệm, sau đó sẽ thiêu, không báo tang, không thành phục, không phúng điếu.
24/11/201911:01(Xem: 4670)
Tâm Thư Kêu Gọi Ủng Hộ Ngân Quỹ Xây Dựng Chánh Điện Thiền Lâm Pháp Bảo tại Sydney, Úc Châu
17/11/201907:41(Xem: 1545)
Phật Giáo Việt Nam được truyền thừa tương truyền đến ngày hôm nay, trải dài ba miền Bắc Trung Nam và đến hôm nay trải khắp bốn châu hải ngoại. Âu cũng là nhờ hồng ân Tam Bảo gia hộ và Lịch Đại Tổ Sư truyền thừa. Một trong những dòng truyền thừa Chánh Tông, đó là dòng Lâm Tế pháp phái Liểu Quán đời thứ 35 chánh truyền từ dòng Lâm Tế Nghĩa Huyền.
11/01/201913:22(Xem: 1843)
Co lẽ mùa trăng Thành Đạo 2562 – 2018 sẽ khó quên đối với nhạc sĩ Hằng Vang và gia đình, khi giữa bao cơn lốc thực dụng xâm chiếm nhiều ngõ ngách cuộc sống và lấn sang cả khu vực luôn được bảo trọng của tâm hồn trong từng con người: Trái tim ! Nếu nói về một sự tưởng thưởng hay tri ân thì nhạc sĩ Hằng Vang có thể còn đi bên trên những khuôn sáo, danh vọng đó. Hơn thế nữa sẽ không ai có thể nhân danh để ghi nhận sự tận tâm , cống hiến gần cả cuộc đời cho âm nhạc Phật giáo mà không hề đòi hỏi một đồng lương, một phần thưởng nào trong suốt 86 năm dài tận tụy của người nhạc sĩ lão thành hiện đang còn sống duy nhất bên chúng ta.
01/04/201704:22(Xem: 6204)
Trọn một ngày làm nhà tu hành – ăn như sư, ngủ cạnh sư, thiền và đọc kinh cùng sư, lao động cùng sư. Có những lúc đã cảm thấy phát điên về sự chậm rãi trong hoạt động, sự khắc khổ trong cuộc sống. Nhưng cũng ngộ ra nhiều điều! Và 24 giờ đó quả là kinh nghiệm đặc biệt trong đời làm báo. Vào những tháng đông đầu năm 1998, khi đang làm việc cho đài phát thanh NHK của Nhật Bản, tôi đề xuất chủ đề tôn giáo với mục đích giới thiệu đầy đủ hơn về các đạo tồn tại ở Nhật cho thính giả Việt Nam, bên cạnh Thần đạo đã được nói đến quá nhiều. Nhưng việc đi thực tế trong lĩnh vực này không đơn giản. May được một đồng nghiệp người Nhật tích cực tìm kiếm và phát hiện một ngôi chùa có thu nhận người nước ngoài. Mọi công việc thu xếp qua điện thoại và… email do người bạn Nhật đảm trách, và đúng ngày hẹn tôi khoác balô lên đường.
19/06/201706:51(Xem: 3933)
Đây là chương cuối cuốn sách tôi dự định cho ra đời như một lời ngỏ chân thành cảm ơn đến với mọi nhân duyên, mọi tình thân mà tôi may mắn nhận được suốt bốn mươi năm ở xứ Mỹ. Tình sâu nghĩa nặng canh cánh trong lòng bấy lâu nhưng cho dù có nói khéo, có viết hay cũng không thể bày tỏ trọn vẹn, nói hết những điều mình muốn nói. Những lời rào đón dông dài nào có nghĩa gì chi bằng hãy thành thật với lòng và xin mời người cùng ngồi ôn lại chuyện cũ không khác chi những lời bộc bạch bên nhau.
04/03/201718:23(Xem: 4195)
Xuất gia là một đại nguyện. Giữ được Tâm trong không thối chuyển là một đại duyên. Tại Việt Nam hôm nay, nếu lấy tròn số sẽ có 45.000 tu sĩ Phật giáo với dân số 100.000.000 người thì trung bình cứ 2.200 người mới có một người đi tu theo đạo Phật. Tại Hoa Kỳ hôm nay, ước lượng có 1.200 tu sĩ Phật giáo trên tổng số 2.000.000 người Việt thì trung bình cứ 1.600 người có một tu sĩ Phật giáo. Con số tự nó không đánh giá chân xác được tình trạng tôn giáo và chiều sâu hành đạo của các tu sĩ thuộc tôn giáo đó. Nhưng ít nhiều phản ánh được những nét tổng thể của mối quan hệ giữa quần chúng và tổ chức tôn giáo.
25/11/201022:25(Xem: 11797)
Trần Thái Tông là vị vua đầu của triều Trần. Ngài là đệ tử của thiền sư Viên Chứng trên núi Yên Tử. Ngài vừa làm vua vừa thực tập thiền. Ngài cũng từng thực tập thiền công án. Đây là 43 công án Vua đưa ra để cùng thực tập với tăng thân của Vua, gồm có giới xuất gia và tại gia. Thầy Làng Mai đã dịch những công án này ra tiếng Việt và tiếng Pháp năm 1968. Bản dịch tiếng Pháp xin xem ở phần phụ lục cuốn Clé Pour Le Zen, tác giả Nhất Hạnh, do nhà xuất bản JC Lattes ấn hành. Bản Hán Việt có trong Thơ Văn Lý Trần quyển II (Quyển thượng, trang 108-121), NXB Khoa Học Xã Hội.
07/02/201322:40(Xem: 5936)
Nửa thế kỷ Tôn Sư vắng bóng, Ánh Đạo Vàng tỏa rộng muôn phương Hôm nay tổ chức huy hoàn Hằng năm kỷ niệm, đàn tràng tôn nghiêm. Môn đồ Tứ chúng ngưỡng chiêm,
05/07/201507:55(Xem: 5896)
Giáo sư Huỳnh Bá Huệ Dương (anh em chúng tôi thường thân mật là Anh Dương), pháp danh Tâm Thị, nguyên Vụ Trưởng Học Sinh Phật Tử Vụ (HSPT) Tổng Vụ Thanh Niên, đã từ trần vào lúc 12,30 ngày 5/7/2015 nhằm ngày 20/5 năm Ất Mùi, hưởng thọ 76 tuổi. Lễ động quan sẽ diễn ra vào lúc 8 giờ sáng ngày 7/7/2015 nhằm ngày 22/5 Ất Mùi, sau đó được đưa đi hỏa táng tại nghĩa trang Hoa Viên Bình Dương.