Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Tích Ngài Đại Đức Sivali

10/05/201204:45(Xem: 4894)
Tích Ngài Đại Đức Sivali

tich ngai dai duc sivali-ht ho phap
TÍCH NGÀI ĐẠI ĐỨC SIVALI
Tỳ Khưu Hộ Pháp


Lời nói đầu


Ngài Đại-đức Sīvali là bậc Thánh Đại-thanhvăn đệ-tử có tài lộc bậc nhất trong hàng Thanhvăn đệ-tử của Đức-Phật Gotama.
Tiền-kiếp của Ngài Đại-đức Sīvali là cận-sựnam trong gia đình giàu có trong kinh-thành Haṃsavatī. Một hôm, cận-sự-nam đến chùa
nghe Đức-Phật Padumuttara thuyết pháp. Khi ấy, Đức-Phật tuyên dương một vị Thánh đạithanh-văn đệ-tử có tài lộc bậc nhất trong hàng thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật.

Cận-sự-nam, tiền-kiếp của Ngài Đại-đức Sīvali, thấy Ngài Đại Trưởng-lão ấy, liền phát sinh đại-thiện-tâm có ý nguyện muốn trở thành bậc Thánh Đại-thanh-văn đệ-tử có tài lộc bậc nhất trong hàng Thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật trong thời vị-lai, như Ngài Đại Trưởng-lão ấy.
Cận-sự-nam ấy đến hầu đảnh lễ Đức-Phật Padumuttara, rồi kính thỉnh Đức-Phật ngự đến tư gia cùng với chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng, để tạo phước-thiện bố-thí suốt 7 ngày. Đến ngày thứ 7, cận-sự-nam cúng-dường bộ y quý giá đến Đức-Phật Padumuttara cùng chư
Đại-đức tỳ-khưu-Tăng mỗi vị 1 bộ.

Sau khi dâng các bộ y xong, cận-sự-nam ấy đến đảnh lễ Đức-Phật, rồi ngồi một nơi hợp lẽ, kính bạch rằng:
– Kính bạch Đức-Thế-Tôn, phước-thiện bố-thí mà con đã tạo suốt 7 ngày qua, con không mong gì khác hơn là có ý nguyện muốn trở
thành bậc Thánh Đại-thanh-văn đệ-tử có tài lộc bậc nhất trong hàng Thanh-văn đệ-tử của ĐứcPhật trong thời vị-lai, như Ngài Đại-thanh-văn đệ-tử hiện-tại của Đức-Thế-Tôn.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567