Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Sớ Táo Quân 2023

14/01/202320:35(Xem: 392)
Sớ Táo Quân 2023

ong tao 1

SỚ TÁO QUÂN 2023
Táo Bà
Tiễn 2 ông về trời dâng sớ

Nầy hai ông Táo Nhà tôi
Hành trang chuẩn bị xong rồi hay chưa
Truyền thông đâu phải chuyện đùa
Nói sai ảnh hưởng tới Chùa tới Sư
Hai ông hãy đọc từ từ
Tròn vành rõ chữ ý như tôi bàn
Hành trình chắc lắm gian nan
Đi trong Tịnh độ, lang thang tiêu đời
Nghe không đạn pháo khắp nơi
Điềm nhiên , cẩn thận hướng trời mà đi
Trên đường nếu gặp lâm nguy
Hai ông trì niệm Đại Bi ổn liền
Lên đường vạn sự bình yên
Tâu xong tức khắc về liền cho tôi.


Chúng tôi đọc thử nghe coi
Có cần sửa đổi kịp thời thêm vô...

Muôn tâu Ngọc Hoàng

Hằng năm Tháng Chạp hăm ba
Thần về dâng sớ tin xa chuyện gần
Tam đồ trút xuống Nhâm Dần
Hận thù chồng chất tham sân ngút trời
Tang thương đại dịch chưa nguôi
Nhân gian quả khổ chín mùi đắng cay
Những người con Phật hôm nay
Phát tâm hành đạo thiện thay an hòa


Cho năng lượng thiện lan xa
Rừng xanh đồng nội muôn hoa khoe màu

Chư Tăng giáo hội Châu Âu
Lập Ban Truyền Bá Đạo mầu hoằng dương
Thính phòng Zoom mở bốn phương
Pháp đàm, pháp thoại soi đường quang minh
Biết về chánh kiến nhân sinh
Biết nghe biết thấy biết nhìn đúng sai.

Trọn năm mấy chục đề tài
Sớ tâu có chút dông dài ...thần kính tâu

Thần xin đúc kết
Tóm tắt trọng tâm
Bài giảng trong năm
Muôn tâu Bệ Hạ
Tin Ban Truyền Bá
Giáo lý hằng tuần
Tổng kết năm Dần
Những giờ học Pháp
Văn tư vấn đáp


Tu tập thọ trì
Đã được giải nghi
Điều chưa thấu hiểu
Thấu hiểu là thấu hiểu
Vi diệu Phật đà
Đản Sanh Thích Ca
Hoan ca nhân thế
Xương minh Đạo đế
Cả thế giới vui
Tải Đạo vào đời
Mượn lời Âm nhạc
Âm giai câu hát
Tán tụng hồng ân
Cho dễ Nhiếp tâm
Lời Kinh câu kệ
Bồ Tát Quán Âm
Từ Bi cứu khổ
Tâm là yếu tố
Căn bản người tu
Tinh tấn công phu
Tin sâu Tam Bảo


Trong Kinh Di Giáo
Lấy giới làm Thầy
Lấy hạnh từ bi
Khắc ghi trong dạ
An cư kiết Hạ
Thiết lập Hạ trường
Phật tử cúng dường
Mười phương Tăng chúng
Phước điền diệu dụng
Phẩm hạnh tư lương
Sen nở ngát hương
Nhớ luôn quán chiếu
Vu Lan Báo Hiếu
Đâu chỉ hiện thời
Cha mẹ nhiều đời
Trôi trong lục đạo
Nguyện làm con thảo
Học Pháp cúng dường
Tam Bảo mười phương
Một lòng hồi hướng
Công ơn sanh dưỡng

Nghiệp chướng tiêu trừ
Về với chân như..
Cầu sanh tịnh độ
Muốn cho bớt khổ
Quán niệm hằng ngày
Tu Bát Quan Trai
Ngày ngày Thiền quán
Xuất gia ngắn hạn
Đôi tháng, vài tuần
Nhớ tứ chánh cần
Thân tâm thanh tịnh
Tứ bất hoại tín
Phật Tử quy y
Gìn giữ oai nghi
Tạo nhiều công đức
Kiên tâm tự lực
Bái Sám hành trì
Đoạn diệt sân si
Niệm quy niệm giới
Cho tâm phát khởi
Vô lượng bồ đề


Thoát khỏi lầm mê
Tâm luôn tỉnh thức
Thiểu dục, tri túc
Sẽ bớt ưu phiền
Thủ hữu đảo điên
Cuối cùng tay trắng
Huân tu Pháp quán
Vô ngã vô thường
Thì chẳng vấn vương
Lợi danh huyễn mộng
Vãng sanh khi sống
Đừng đợi đến già
Tâm trí mù lòa
Nhờ người hộ niệm....
Tâm còn tham nhiễm
Đới nghiệp vãng sanh
Nghiệp đó để dành
Mang về Cực Lạc
Huân tu Phá ác
Tụng niệm, tham Thiền
Thập nhị nhân duyên


Lưỡng trùng nhân quả
Thông cả ba thời
Vô ngã, luân hồi
Nghiệp theo Câu Xá
Công quả phước điền
Cầu được bình yên
Gia đình hạnh phúc
Vẹn tròn phước đức
Hòa nhẫn chí thành
Đừng vướng lợi danh
Hạnh lành lan tỏa
Từ bi hỷ xả
Luôn giữ giới quy
Giải đãi ích chi
Tư duy đúng đắn
Chớ đừng ngộ nhận
Chấp thủ pháp môn
Kia kém nầy hơn
Sa vào tà kiến...
Chân tâm thị hiện
Trì niệm Dược Sư

Tật bệnh tiêu trừ
Tránh xa đường dữ


Liên Tâm trú xứ
Phật sự trong năm
Hai lần ẩm thực
Khách vui thưởng thức
Mấy chục món ăn
Là để tri ân
Người dân Bổn xứ
Cưu mang che chở
Phật Đản, Vu Lan
Phật Tử xa gần
Ngàn người Về dự


Gia Đình Phật Tử
Giáo dục Lam viên
Thanh thiếu đồng niên
Đắc Bi Trí Dũng
Hướng cho đội Chúng


Được Hòa Tin Vui
Trí tuệ vào đời
Tinh Thần Phật giáo
Duy trì kiến tạo
Hòa nhập cộng đồng
Nam bắc tây đông
Hạnh lành lạc đạo
Yêu thương màu áo
Thể chất tinh Thần
Lời nói việc làm
Phải luôn trong sạch
Năm qua trúng cách
Bậc Lực năm năm
Tinh tấn học hành
Của hàng Huynh Trưởng
Huân tu bồi dưỡng
Kiên-Định khóa ba
Tu Pháp lục hòa
Triển khai huấn luyện
Sơ cấp Lộc Uyển
Thế hệ tương lai


Lý tưởng đông đầy
Kế thừa lam sự

Ngược dòng lịch Sử
Phật Giáo Việt Nam
Trên hai ngàn năm
Trong lòng dân tộc
Tinh thần bất khuất
Đinh Lê Lý Trần
Bách tính Thần dân
Thấm nhuần Phật sự
Theo dòng lịch sử
Cận đại phục hưng
Đạo pháp đã từng
Rơi vào Pháp Nạn
Độc tài gây oán
Phật Tử đồng lòng
Tranh đấu tồn vong
Lửa Thiêng vệ đạo
Cháy tàn vọng ảo
Của kẻ bạo quyền

Thời khắc đủ duyên
Phái- Tông Thống Nhất
Hợp hòa Nam Bắc
Giáo Hội hình thành.
Hai viện song hành
Hóa Đạo, Tăng Thống
Đã vào hoạt động
Đào tạo Tăng nhân
Giáo lý truyền đăng
Mở trường Vạn Hạnh.
Dòng đời rẽ nhánh
Dân Việt tha hương
Mấy chục năm trường
Tựa nương Phật lực
Về phần tin tức
Chiến sự do Nga
Chiếm Ukraina
Âu Châu khủng hoảng
Dòng người tị nạn
Ly tán muôn nơi
Hủy hoại đất trời

Tại người gian ác
Hứng bao trừng phạt
Thực phẩm ,xăng dầu
Vượt giá tăng cao
Dân lành hứng chịu
Từ bi thấu hiểu
Sứ giả hòa bình
Tư vấn tâm linh
Tâm tình chiến sĩ
Có Thầy Tuyên Úy
Hoan hỷ giải bày
Truyền đạo Như Lai
Ngày ngày chuyển hóa
Giãm dần tai họa


Mùa hạ năm nay
Hạn hán kéo dài
Âu Châu oi bức
Người già kiệt sức
Nhiều cụ qua đời
Than oán khắp nơi
Thiên nhiên ngược đãi
Chánh điện bốc cháy
Tổ đình Khánh Anh
Phật Tử xa gần
Cúng dường phát nguyện
Trùng tu chánh điện
Trở lại như xưa
Phật Tử về Chùa
Công phu sám hối
Tổ Thầy Giáo Hội
Tạo phước nhân lành
Hạ hóa chúng sanh
Thuận duyên quy ngưỡng

Chư Tôn Hòa thượng
Niên Trưởng, danh tăng
Xả bỏ báu thân
Thu thần tịch diệt
Sinh ly tử biệt
Theo luật vô thường
Truyền lại tình thương

Nuôi Từ Bi Quán
Đời sau tán thán
Công hạnh cao dầy
Đại đức Tăng Ni
Từ bi nhiếp độ
Xa lìa cội khổ

Cung kính tri ân
Huệ mạng báo thân
Cúng dường Chư Phật
SỚ thần kết thúc
Câu chuyện Nhâm Dần
Hẹn gặp Ngọc Hoàng
Cuối năm Quý Mão.
Quý Mão là Quý Mão ....


Tampere, Phần Lan 10.12.2022
Minh ĐạoGửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
12/01/2022(Xem: 1249)
Một mùa Xuân nữa lại đến rồi Ta xa Quê nhà bao Tết trôi Xuân qua Xuân đến mòn năm tháng Tuổi đời chồng chất nhớ nhung ôi!..
11/01/2022(Xem: 3300)
Cọp, Sư tử là biểu tượng của chúa sơn lâm. Tiếng rống của Sư tử chúa, làm muôn thú khép mình khiếp sợ, được nhiếp phục trước uy lực dũng mãnh. Tiếng “Sư tử hống” là tuyên bố dứt khoát, chỉ có giáo pháp của Đức Phật, mới chuyển hóa được vô minh, mới đủ năng lực huyền nhiệm nhiếp phục được Sư tử, Cọp và làm tốt đẹp, thức tỉnh được cuộc đời. Nên năm Dần nói chuyện Cọp quy y, để thấy giá trị thù thắng, nhiệm mầu của Phật Pháp, hầu vững niềm tin trên đường TU. Nhân đây cũng chân thành kính chúc toàn thể mạnh khỏe, uy dũng như cọp, trong sạch, lợi ích ở từng tâm niệm, lời nói, việc làm, để cùng nhau hưởng được những điều cát tường như ý, nhiếp phục muôn loài, đồng thành Phật đạo)
10/01/2022(Xem: 1351)
Cuộc đời như một giấc mơ Trăm năm nào khác bàn cờ đổi thay Trần gian sống tạm qua ngày Đông qua Xuân đến nào hay biết gì Sinh ra tay trắng có chi Đến khi nhắm mắt chẳng gì mang theo
10/01/2022(Xem: 3624)
Năm 2021 khép lại nhưng đã để lại cho thế giới vết thương chưa lành, thiên tai, dịch bệnh, xung đột, bạo động bao trùm khắp mọi nơi, biến năm này không thể nào quên trong lịch sử loài người, nhất là đại nạn mang tên covid-19 với các biến thể Delta, Omicron tiếp tục làm đảo lộn đời sống và khiến cho nền kinh tế toàn cầu chao đảo. Như mọi người đều biết trong hai năm qua, đại dịch đã hoành hành khốc liệt trên khắp hoàn vũ, nhiều nơi bị phong tỏa, mọi sinh hoạt đều ngưng trệ, nhất là hơn 5 triệu nhân mạng trên thế giới đã ra đi vĩnh viễn.
04/01/2022(Xem: 3135)
Trên đất nước ta, rừng núi nào cũng có cọp, nhưng không phải vô cớ mà đâu đâu cũng truyền tụng CỌP KHÁNH HÒA, MA BÌNH THUẬN. Tỉnh Bình Thuận có nhiều ma hay không thì không rõ, nhưng tại tỉnh Khánh Hòa, xưa kia cọp rất nhiều. Điều đó, người xưa, nay đều có ghi chép lại. Trong sách Hoàng Việt Nhất Thống Dư Địa Chí (1) của Thượng Thư Bộ Binh Lê Quang Định soạn xong vào năm 1806 và dâng lên vua Gia Long (1802-1820), tổng cộng 10 quyển chép tay, trong đó quyển II, III và IV có tên là Phần Dịch Lộ, chép phần đường trạm, đường chính từ Kinh đô Huế đến các dinh trấn, gồm cả đường bộ lẫn đường thủy. Đoạn đường ghi chép về ĐƯỜNG TRẠM DINH BÌNH HÒA (2) phải qua 11 trạm dịch với đoạn đường bộ đo được 71.506 tầm (gần 132 km)
04/01/2022(Xem: 2322)
Ngoài tên “thường gọi” là Cọp, là Hổ, tiếng Hán Việt là Dần, cọp còn có tên là Khái, là Kễnh, Ba Cụt (cọp ba chân), Ba Ngoe (cọp ba móng), Ông Chằng hay Ông Kẹ, Ông Dài, Ông Thầy (cọp thành tinh). Dựa vào tiếng gầm của cọp, cọp còn có tên gọi là Hầm, là Hùm, dựa vào sắc màu của da là Gấm, là Mun ... Ở Nam Bộ cò gọi cọp là Ông Cả, vì sợ cọp quấy phá, lập miếu thờ, tôn cọp lên hàng Hương Cả là chức cao nhất trong Ban Hội Tề của làng xã Nam Bộ thời xưa. Cọp cũng được con người gọi lệch đi là Ông Ba Mươi. Con số ba mươi này có nhiều cách giải thích: - Cọp sống trung bình trong khoảng ba mươi năm. - Cọp đi ba mươi bước là quên hết mọi thù oán. - Xưa, triều đình đặt giải, ai giết được cọp thì được thưởng ba mươi đồng, một món tiền thưởng khá lớn hồi đó. - Tuy nhiên, cũng có thời, ai bắt, giết cọp phải bị phạt ba mươi roi, vì cho rằng cọp là tướng nhà Trời, sao dám xúc phạm (?). Ngày nay, cọp là loài vật quý hiếm, có trong sách Đỏ, ai giết, bắt loài thú này không những bị phạt tiền mà còn ở
04/01/2022(Xem: 1138)
Mưa đông mưa mãi, mưa lòng ai? Mưa suốt canh thâu đến sáng nay, Lại báo chiều tà thêm tuyết đổ, Bao người vất vã ở bên ngoài. Đàn chim réo gọi tìm nơi trú, Phận người lắm kẻ bận sinh nhai. Bầy cá chui mình nơi đáy nước, Nhiều người ủ rũ ở hiên tây.
31/12/2021(Xem: 2767)
Mai vàng nở nụ gió huyền lay, Tết đến năm nay bánh mứt đầy Đối liễn chưng treo nghinh lộc đến Thi đàn xướng hoạ đón tài lai Tâm tâm lắng đọng nguồn chơn hiện Ý Ý ngời soi suối diệu bày Hiển hiện an lành nơi cõi thế Xuân cười vạn vật sáng đường mai...! Trúc Nguyên-Thích Chúc Hiền
27/02/2021(Xem: 2543)
Những ngày vui Xuân trong nỗi lo đại dịch cũng đã qua nhanh; tuần lễ kỳ an cho một năm mới cũng vừa hoàn mãn. Nhịp sống bình thường bắt đầu trở lại, cùng với những hy vọng và ưu tư trong một năm mới. Trong lúc đất nước vừa qua khỏi hai tai kiếp lớn trong năm, thiên tai và đại dịch; cả nước đang vui mừng chuẩn bị đón những ngày Xuân đầy hứa hẹn, bỗng chốc bóng đen đe dọa của loại vi khuẩn chủng mới vừa phát hiện, các biện pháp giản cách xã hội lại được tuân thủ triệt để, và những ngày vui Xuân sum họp gia đình lại trôi qua trong khoắc khoải, ưu tư.
24/02/2021(Xem: 1925)
Một ngày đầu mùa Xuân đẹp như hôm nay, cả thế giới không còn sự háo hức với những lễ hội Mùa Xuân “ngựa xe như nước, áo quần như nêm” vì bóng đen của đại dịch Covid-19 đang ngồi lù lù trước cửa và khắp các nẻo đường. Có lẽ trong số 7 tỷ người trên hành tinh nầy, phần đông đang chờ và có người đang mơ ước “phép lạ” của kỷ nguyên khoa học kỹ thuật, đó là được chích thuốc vắc-xin chủng ngừa Covid, bởi đó được coi như thể là một lối thoát hiểm duy nhất trong hầm tối nhân loại đang đợi chờ… cứu rỗi.
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
105,049,412