Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Sớ Táo Quân 2023

14/01/202320:35(Xem: 545)
Sớ Táo Quân 2023

ong tao 1

SỚ TÁO QUÂN 2023
Táo Bà
Tiễn 2 ông về trời dâng sớ

Nầy hai ông Táo Nhà tôi
Hành trang chuẩn bị xong rồi hay chưa
Truyền thông đâu phải chuyện đùa
Nói sai ảnh hưởng tới Chùa tới Sư
Hai ông hãy đọc từ từ
Tròn vành rõ chữ ý như tôi bàn
Hành trình chắc lắm gian nan
Đi trong Tịnh độ, lang thang tiêu đời
Nghe không đạn pháo khắp nơi
Điềm nhiên , cẩn thận hướng trời mà đi
Trên đường nếu gặp lâm nguy
Hai ông trì niệm Đại Bi ổn liền
Lên đường vạn sự bình yên
Tâu xong tức khắc về liền cho tôi.


Chúng tôi đọc thử nghe coi
Có cần sửa đổi kịp thời thêm vô...

Muôn tâu Ngọc Hoàng

Hằng năm Tháng Chạp hăm ba
Thần về dâng sớ tin xa chuyện gần
Tam đồ trút xuống Nhâm Dần
Hận thù chồng chất tham sân ngút trời
Tang thương đại dịch chưa nguôi
Nhân gian quả khổ chín mùi đắng cay
Những người con Phật hôm nay
Phát tâm hành đạo thiện thay an hòa


Cho năng lượng thiện lan xa
Rừng xanh đồng nội muôn hoa khoe màu

Chư Tăng giáo hội Châu Âu
Lập Ban Truyền Bá Đạo mầu hoằng dương
Thính phòng Zoom mở bốn phương
Pháp đàm, pháp thoại soi đường quang minh
Biết về chánh kiến nhân sinh
Biết nghe biết thấy biết nhìn đúng sai.

Trọn năm mấy chục đề tài
Sớ tâu có chút dông dài ...thần kính tâu

Thần xin đúc kết
Tóm tắt trọng tâm
Bài giảng trong năm
Muôn tâu Bệ Hạ
Tin Ban Truyền Bá
Giáo lý hằng tuần
Tổng kết năm Dần
Những giờ học Pháp
Văn tư vấn đáp


Tu tập thọ trì
Đã được giải nghi
Điều chưa thấu hiểu
Thấu hiểu là thấu hiểu
Vi diệu Phật đà
Đản Sanh Thích Ca
Hoan ca nhân thế
Xương minh Đạo đế
Cả thế giới vui
Tải Đạo vào đời
Mượn lời Âm nhạc
Âm giai câu hát
Tán tụng hồng ân
Cho dễ Nhiếp tâm
Lời Kinh câu kệ
Bồ Tát Quán Âm
Từ Bi cứu khổ
Tâm là yếu tố
Căn bản người tu
Tinh tấn công phu
Tin sâu Tam Bảo


Trong Kinh Di Giáo
Lấy giới làm Thầy
Lấy hạnh từ bi
Khắc ghi trong dạ
An cư kiết Hạ
Thiết lập Hạ trường
Phật tử cúng dường
Mười phương Tăng chúng
Phước điền diệu dụng
Phẩm hạnh tư lương
Sen nở ngát hương
Nhớ luôn quán chiếu
Vu Lan Báo Hiếu
Đâu chỉ hiện thời
Cha mẹ nhiều đời
Trôi trong lục đạo
Nguyện làm con thảo
Học Pháp cúng dường
Tam Bảo mười phương
Một lòng hồi hướng
Công ơn sanh dưỡng

Nghiệp chướng tiêu trừ
Về với chân như..
Cầu sanh tịnh độ
Muốn cho bớt khổ
Quán niệm hằng ngày
Tu Bát Quan Trai
Ngày ngày Thiền quán
Xuất gia ngắn hạn
Đôi tháng, vài tuần
Nhớ tứ chánh cần
Thân tâm thanh tịnh
Tứ bất hoại tín
Phật Tử quy y
Gìn giữ oai nghi
Tạo nhiều công đức
Kiên tâm tự lực
Bái Sám hành trì
Đoạn diệt sân si
Niệm quy niệm giới
Cho tâm phát khởi
Vô lượng bồ đề


Thoát khỏi lầm mê
Tâm luôn tỉnh thức
Thiểu dục, tri túc
Sẽ bớt ưu phiền
Thủ hữu đảo điên
Cuối cùng tay trắng
Huân tu Pháp quán
Vô ngã vô thường
Thì chẳng vấn vương
Lợi danh huyễn mộng
Vãng sanh khi sống
Đừng đợi đến già
Tâm trí mù lòa
Nhờ người hộ niệm....
Tâm còn tham nhiễm
Đới nghiệp vãng sanh
Nghiệp đó để dành
Mang về Cực Lạc
Huân tu Phá ác
Tụng niệm, tham Thiền
Thập nhị nhân duyên


Lưỡng trùng nhân quả
Thông cả ba thời
Vô ngã, luân hồi
Nghiệp theo Câu Xá
Công quả phước điền
Cầu được bình yên
Gia đình hạnh phúc
Vẹn tròn phước đức
Hòa nhẫn chí thành
Đừng vướng lợi danh
Hạnh lành lan tỏa
Từ bi hỷ xả
Luôn giữ giới quy
Giải đãi ích chi
Tư duy đúng đắn
Chớ đừng ngộ nhận
Chấp thủ pháp môn
Kia kém nầy hơn
Sa vào tà kiến...
Chân tâm thị hiện
Trì niệm Dược Sư

Tật bệnh tiêu trừ
Tránh xa đường dữ


Liên Tâm trú xứ
Phật sự trong năm
Hai lần ẩm thực
Khách vui thưởng thức
Mấy chục món ăn
Là để tri ân
Người dân Bổn xứ
Cưu mang che chở
Phật Đản, Vu Lan
Phật Tử xa gần
Ngàn người Về dự


Gia Đình Phật Tử
Giáo dục Lam viên
Thanh thiếu đồng niên
Đắc Bi Trí Dũng
Hướng cho đội Chúng


Được Hòa Tin Vui
Trí tuệ vào đời
Tinh Thần Phật giáo
Duy trì kiến tạo
Hòa nhập cộng đồng
Nam bắc tây đông
Hạnh lành lạc đạo
Yêu thương màu áo
Thể chất tinh Thần
Lời nói việc làm
Phải luôn trong sạch
Năm qua trúng cách
Bậc Lực năm năm
Tinh tấn học hành
Của hàng Huynh Trưởng
Huân tu bồi dưỡng
Kiên-Định khóa ba
Tu Pháp lục hòa
Triển khai huấn luyện
Sơ cấp Lộc Uyển
Thế hệ tương lai


Lý tưởng đông đầy
Kế thừa lam sự

Ngược dòng lịch Sử
Phật Giáo Việt Nam
Trên hai ngàn năm
Trong lòng dân tộc
Tinh thần bất khuất
Đinh Lê Lý Trần
Bách tính Thần dân
Thấm nhuần Phật sự
Theo dòng lịch sử
Cận đại phục hưng
Đạo pháp đã từng
Rơi vào Pháp Nạn
Độc tài gây oán
Phật Tử đồng lòng
Tranh đấu tồn vong
Lửa Thiêng vệ đạo
Cháy tàn vọng ảo
Của kẻ bạo quyền

Thời khắc đủ duyên
Phái- Tông Thống Nhất
Hợp hòa Nam Bắc
Giáo Hội hình thành.
Hai viện song hành
Hóa Đạo, Tăng Thống
Đã vào hoạt động
Đào tạo Tăng nhân
Giáo lý truyền đăng
Mở trường Vạn Hạnh.
Dòng đời rẽ nhánh
Dân Việt tha hương
Mấy chục năm trường
Tựa nương Phật lực
Về phần tin tức
Chiến sự do Nga
Chiếm Ukraina
Âu Châu khủng hoảng
Dòng người tị nạn
Ly tán muôn nơi
Hủy hoại đất trời

Tại người gian ác
Hứng bao trừng phạt
Thực phẩm ,xăng dầu
Vượt giá tăng cao
Dân lành hứng chịu
Từ bi thấu hiểu
Sứ giả hòa bình
Tư vấn tâm linh
Tâm tình chiến sĩ
Có Thầy Tuyên Úy
Hoan hỷ giải bày
Truyền đạo Như Lai
Ngày ngày chuyển hóa
Giãm dần tai họa


Mùa hạ năm nay
Hạn hán kéo dài
Âu Châu oi bức
Người già kiệt sức
Nhiều cụ qua đời
Than oán khắp nơi
Thiên nhiên ngược đãi
Chánh điện bốc cháy
Tổ đình Khánh Anh
Phật Tử xa gần
Cúng dường phát nguyện
Trùng tu chánh điện
Trở lại như xưa
Phật Tử về Chùa
Công phu sám hối
Tổ Thầy Giáo Hội
Tạo phước nhân lành
Hạ hóa chúng sanh
Thuận duyên quy ngưỡng

Chư Tôn Hòa thượng
Niên Trưởng, danh tăng
Xả bỏ báu thân
Thu thần tịch diệt
Sinh ly tử biệt
Theo luật vô thường
Truyền lại tình thương

Nuôi Từ Bi Quán
Đời sau tán thán
Công hạnh cao dầy
Đại đức Tăng Ni
Từ bi nhiếp độ
Xa lìa cội khổ

Cung kính tri ân
Huệ mạng báo thân
Cúng dường Chư Phật
SỚ thần kết thúc
Câu chuyện Nhâm Dần
Hẹn gặp Ngọc Hoàng
Cuối năm Quý Mão.
Quý Mão là Quý Mão ....


Tampere, Phần Lan 10.12.2022
Minh ĐạoGửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
01/02/2021(Xem: 7112)
Trước thềm Xuân Tân Sửu, thay mặt Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi-Tân Tây Lan, chúng tôi thành tâm chúc nguyện đến Chư Tôn Hòa Thượng, chư Thượng Toạ, chư Đại Đức Tăng Ni, quý vị lãnh đạo Tôn giáo, Cộng Đồng, Đoàn thể, Cơ quan truyền thông, quý thân hào nhân sĩ, thiện hữu tri thức cùng quý đồng hương Phật tử trong và ngoài Úc Châu lời cầu chúc xuân quang rực rỡ, vạn sự thăng tiến, cát tường như nguyện
29/01/2021(Xem: 2807)
Hành trình của mỗi con người có biết bao ngã rẽ, nhưng bạn phải chọn cho mình một lối đi bình yên, kỳ thực đời người vô cùng ngắn ngủi, nên ta phải hòa giải với thế giới này. Chúng ta muốn bình yên cần phải có một đức tin và cần một chân lý, để ta nương tựa thực hành tâm linh mỗi ngày, để ta không lạc bước mắc phải sai lầm. Xin chắp tay cầu nguyện cho toàn thể nhân loại sẽ ổn định trong năm mới, với những giá trị đạo đức truyền thống, những giá trị tinh thần thiêng liêng mà chúng ta đã và đang dâng hiến cho nhân sinh. Đôi khi ta thấy không công bằng với cuộc đời mình, ta phải chịu đựng những nghiệt ngã và bất công.
28/01/2021(Xem: 2197)
Không biết từ bao giờ cứ mỗi năm sau ngày rằm tháng chạp là tôi luôn bày biện xôi, chè, trái cây để thiết lễ Tạ Ân trước nhà ... ( Thường thì trong năm có biết bao lần chúng ta thường cầu nguyện để tai qua nạn khỏi và thường được như nguyện ....) Nếu công giáo có ngày Thanksgiving thì gia đình tôi theo phong tục lâu đời truyền lại đã thiết lễ cử hành tương tự vào ngày 16 tháng 12 âm lịch để tạ ân các Chư Phật, Chư Bồ Tát và các Chư Hộ Pháp và còn phải kể đến các vị Thần đất, nước , gió, lửa và các người âm rất hiền lành đang cùng cư trú với chúng ta ...nhưng khác là không hề dùng đến Gà Tây ....
27/01/2021(Xem: 2635)
Đông đã qua rồi xuân ở đây Vườn xuân hoa nở nắng xuân đầy Xuân tâm rạng chiếu mầm xuân dậy Ánh nguyệt ngời soi tuệ nghiệp xây Cội đức vun trồng cây hạnh nở Đường mê nguyện dứt lối xuân lai Thanh bình thịnh vượng tân xuân đáo Cõi nước xuân này hoa trái say...!
15/01/2021(Xem: 4486)
Xuân đã về chưa ở xứ người Buồn vui lẫn lộn xót xa ơi Thương xuân tuyết trắng trên đầu núi Nhớ nước, làm sao nở nụ cười Xuân đã về chưa sưởi ấm lòng Soi gương thấy mặt nhớ mình không Ai mang tất cả hồn xưa cũ Ấp ủ trong người nợ núi sông
13/01/2021(Xem: 3839)
ĐÓN tết này vui, tươi nở nụ cười. XUÂN nay Tân Sửu kính chúc bình an. MỚI đó mà khí xuân về khắp nẻo. TĂNG thêm sức sống, đời đạo viên thông. ĐOÀN tựu chung vui ngày đầu năm mới. MINH sư trường thọ ân nghĩa cao thâm. QUANG xa sáng chiếu, chúc đời hạnh phúc. KÍNH tặng lời hay, tỏ sáng đạo tràng. CHÚC mừng Thầy tổ năm mới bước sang.
12/01/2021(Xem: 3027)
Kính thưa quý Phật tử, đồng hương xa gần kính mến, Trái đất xoay tròn, một năm nữa lại đến. Gió xuân, mai đào, bánh chưng, bánh tét... đang đem niềm vui mùa xuân đến cho hành tinh chúng ta. Quý Ni sư kính lời vấn an sức khỏe đến quý Phật tử, tri ân tình thương của quý vị trong thời gian qua, nhất là trong mùa đại dịch Covid Corona, quý vị luôn đồng hành ủng hộ để Chùa Hương Sen được yên ổn sinh hoạt và an tâm tu tập, tụng niệm.
26/02/2020(Xem: 8708)
Lễ Khánh Thành Chánh Điện, Lễ Hội Quan Âm Chùa Việt Nam, Houston sẽ không tổ chức vào cuối tháng 3-2020 vì dịch cúm Corona
15/02/2020(Xem: 4002)
Hội Phật Giáo Việt Nam Bắc Úc trân trọng kính mời quý đồng hương, Phật tử về tham dự Lễ Thượng Nguyên Rằm Tháng Giêng Cầu An Đầu Năm 2020 tại Chùa Phật Giáo Quốc Tế Darwin dưới sự chứng minh chủ lễ của Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng (Tổng Thư Ký GH, Trụ Trì Tu Viện Quảng Đức, Melbourne), và sự trợ giúp của Sư Cô Thích Nữ Giới Huyền, lãnh đạo tinh thần của Hội Phật Giáo Việt Nam Bắc Úc.
15/02/2020(Xem: 4088)
Sau 4 ngày tham dự đại lễ tại chùa Viên Giác tại Hannover, Đức Quốc, chúng tôi được Thầy Thông Triển đưa ra nhà ga bằng xe ca của chùa để trở về lại trú xứ của mình. Trên xe có một nữ Phật tử chùa Trúc Lâm ở Paris, Pháp Quốc tâm sự. „Bác ơi, đây là lần đầu tiên cháu đến thăm chùa Viên Giác. Cháu đọc báo thấy có tin về 4 ngày lễ hội 40 năm từ 27 đến 30 tháng 6.2019 về thành lập chùa Viên Giác, thành lập Hội Phật Tử Việt Nam TNCS, thành lập Chi Bộ Chi Bộ Phật Giáo VNTN tại Đức và 40 năm kỷ niệm báo Viên Giác. Ngoài ra còn 3 lễ khác là Khánh thọ 70 tuổi của Hòa Thượng Phương Trượng chùa Viên Giác, Đại Giới Đàn Pháp Chuyên và lễ tấn phong lên các hàng giáo phẩm Hòa Thượng, Thượng Tọa, Ni Sư.
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
109,160,312