Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Sớ Táo Quân 2023

14/01/202320:35(Xem: 547)
Sớ Táo Quân 2023

ong tao 1

SỚ TÁO QUÂN 2023
Táo Bà
Tiễn 2 ông về trời dâng sớ

Nầy hai ông Táo Nhà tôi
Hành trang chuẩn bị xong rồi hay chưa
Truyền thông đâu phải chuyện đùa
Nói sai ảnh hưởng tới Chùa tới Sư
Hai ông hãy đọc từ từ
Tròn vành rõ chữ ý như tôi bàn
Hành trình chắc lắm gian nan
Đi trong Tịnh độ, lang thang tiêu đời
Nghe không đạn pháo khắp nơi
Điềm nhiên , cẩn thận hướng trời mà đi
Trên đường nếu gặp lâm nguy
Hai ông trì niệm Đại Bi ổn liền
Lên đường vạn sự bình yên
Tâu xong tức khắc về liền cho tôi.


Chúng tôi đọc thử nghe coi
Có cần sửa đổi kịp thời thêm vô...

Muôn tâu Ngọc Hoàng

Hằng năm Tháng Chạp hăm ba
Thần về dâng sớ tin xa chuyện gần
Tam đồ trút xuống Nhâm Dần
Hận thù chồng chất tham sân ngút trời
Tang thương đại dịch chưa nguôi
Nhân gian quả khổ chín mùi đắng cay
Những người con Phật hôm nay
Phát tâm hành đạo thiện thay an hòa


Cho năng lượng thiện lan xa
Rừng xanh đồng nội muôn hoa khoe màu

Chư Tăng giáo hội Châu Âu
Lập Ban Truyền Bá Đạo mầu hoằng dương
Thính phòng Zoom mở bốn phương
Pháp đàm, pháp thoại soi đường quang minh
Biết về chánh kiến nhân sinh
Biết nghe biết thấy biết nhìn đúng sai.

Trọn năm mấy chục đề tài
Sớ tâu có chút dông dài ...thần kính tâu

Thần xin đúc kết
Tóm tắt trọng tâm
Bài giảng trong năm
Muôn tâu Bệ Hạ
Tin Ban Truyền Bá
Giáo lý hằng tuần
Tổng kết năm Dần
Những giờ học Pháp
Văn tư vấn đáp


Tu tập thọ trì
Đã được giải nghi
Điều chưa thấu hiểu
Thấu hiểu là thấu hiểu
Vi diệu Phật đà
Đản Sanh Thích Ca
Hoan ca nhân thế
Xương minh Đạo đế
Cả thế giới vui
Tải Đạo vào đời
Mượn lời Âm nhạc
Âm giai câu hát
Tán tụng hồng ân
Cho dễ Nhiếp tâm
Lời Kinh câu kệ
Bồ Tát Quán Âm
Từ Bi cứu khổ
Tâm là yếu tố
Căn bản người tu
Tinh tấn công phu
Tin sâu Tam Bảo


Trong Kinh Di Giáo
Lấy giới làm Thầy
Lấy hạnh từ bi
Khắc ghi trong dạ
An cư kiết Hạ
Thiết lập Hạ trường
Phật tử cúng dường
Mười phương Tăng chúng
Phước điền diệu dụng
Phẩm hạnh tư lương
Sen nở ngát hương
Nhớ luôn quán chiếu
Vu Lan Báo Hiếu
Đâu chỉ hiện thời
Cha mẹ nhiều đời
Trôi trong lục đạo
Nguyện làm con thảo
Học Pháp cúng dường
Tam Bảo mười phương
Một lòng hồi hướng
Công ơn sanh dưỡng

Nghiệp chướng tiêu trừ
Về với chân như..
Cầu sanh tịnh độ
Muốn cho bớt khổ
Quán niệm hằng ngày
Tu Bát Quan Trai
Ngày ngày Thiền quán
Xuất gia ngắn hạn
Đôi tháng, vài tuần
Nhớ tứ chánh cần
Thân tâm thanh tịnh
Tứ bất hoại tín
Phật Tử quy y
Gìn giữ oai nghi
Tạo nhiều công đức
Kiên tâm tự lực
Bái Sám hành trì
Đoạn diệt sân si
Niệm quy niệm giới
Cho tâm phát khởi
Vô lượng bồ đề


Thoát khỏi lầm mê
Tâm luôn tỉnh thức
Thiểu dục, tri túc
Sẽ bớt ưu phiền
Thủ hữu đảo điên
Cuối cùng tay trắng
Huân tu Pháp quán
Vô ngã vô thường
Thì chẳng vấn vương
Lợi danh huyễn mộng
Vãng sanh khi sống
Đừng đợi đến già
Tâm trí mù lòa
Nhờ người hộ niệm....
Tâm còn tham nhiễm
Đới nghiệp vãng sanh
Nghiệp đó để dành
Mang về Cực Lạc
Huân tu Phá ác
Tụng niệm, tham Thiền
Thập nhị nhân duyên


Lưỡng trùng nhân quả
Thông cả ba thời
Vô ngã, luân hồi
Nghiệp theo Câu Xá
Công quả phước điền
Cầu được bình yên
Gia đình hạnh phúc
Vẹn tròn phước đức
Hòa nhẫn chí thành
Đừng vướng lợi danh
Hạnh lành lan tỏa
Từ bi hỷ xả
Luôn giữ giới quy
Giải đãi ích chi
Tư duy đúng đắn
Chớ đừng ngộ nhận
Chấp thủ pháp môn
Kia kém nầy hơn
Sa vào tà kiến...
Chân tâm thị hiện
Trì niệm Dược Sư

Tật bệnh tiêu trừ
Tránh xa đường dữ


Liên Tâm trú xứ
Phật sự trong năm
Hai lần ẩm thực
Khách vui thưởng thức
Mấy chục món ăn
Là để tri ân
Người dân Bổn xứ
Cưu mang che chở
Phật Đản, Vu Lan
Phật Tử xa gần
Ngàn người Về dự


Gia Đình Phật Tử
Giáo dục Lam viên
Thanh thiếu đồng niên
Đắc Bi Trí Dũng
Hướng cho đội Chúng


Được Hòa Tin Vui
Trí tuệ vào đời
Tinh Thần Phật giáo
Duy trì kiến tạo
Hòa nhập cộng đồng
Nam bắc tây đông
Hạnh lành lạc đạo
Yêu thương màu áo
Thể chất tinh Thần
Lời nói việc làm
Phải luôn trong sạch
Năm qua trúng cách
Bậc Lực năm năm
Tinh tấn học hành
Của hàng Huynh Trưởng
Huân tu bồi dưỡng
Kiên-Định khóa ba
Tu Pháp lục hòa
Triển khai huấn luyện
Sơ cấp Lộc Uyển
Thế hệ tương lai


Lý tưởng đông đầy
Kế thừa lam sự

Ngược dòng lịch Sử
Phật Giáo Việt Nam
Trên hai ngàn năm
Trong lòng dân tộc
Tinh thần bất khuất
Đinh Lê Lý Trần
Bách tính Thần dân
Thấm nhuần Phật sự
Theo dòng lịch sử
Cận đại phục hưng
Đạo pháp đã từng
Rơi vào Pháp Nạn
Độc tài gây oán
Phật Tử đồng lòng
Tranh đấu tồn vong
Lửa Thiêng vệ đạo
Cháy tàn vọng ảo
Của kẻ bạo quyền

Thời khắc đủ duyên
Phái- Tông Thống Nhất
Hợp hòa Nam Bắc
Giáo Hội hình thành.
Hai viện song hành
Hóa Đạo, Tăng Thống
Đã vào hoạt động
Đào tạo Tăng nhân
Giáo lý truyền đăng
Mở trường Vạn Hạnh.
Dòng đời rẽ nhánh
Dân Việt tha hương
Mấy chục năm trường
Tựa nương Phật lực
Về phần tin tức
Chiến sự do Nga
Chiếm Ukraina
Âu Châu khủng hoảng
Dòng người tị nạn
Ly tán muôn nơi
Hủy hoại đất trời

Tại người gian ác
Hứng bao trừng phạt
Thực phẩm ,xăng dầu
Vượt giá tăng cao
Dân lành hứng chịu
Từ bi thấu hiểu
Sứ giả hòa bình
Tư vấn tâm linh
Tâm tình chiến sĩ
Có Thầy Tuyên Úy
Hoan hỷ giải bày
Truyền đạo Như Lai
Ngày ngày chuyển hóa
Giãm dần tai họa


Mùa hạ năm nay
Hạn hán kéo dài
Âu Châu oi bức
Người già kiệt sức
Nhiều cụ qua đời
Than oán khắp nơi
Thiên nhiên ngược đãi
Chánh điện bốc cháy
Tổ đình Khánh Anh
Phật Tử xa gần
Cúng dường phát nguyện
Trùng tu chánh điện
Trở lại như xưa
Phật Tử về Chùa
Công phu sám hối
Tổ Thầy Giáo Hội
Tạo phước nhân lành
Hạ hóa chúng sanh
Thuận duyên quy ngưỡng

Chư Tôn Hòa thượng
Niên Trưởng, danh tăng
Xả bỏ báu thân
Thu thần tịch diệt
Sinh ly tử biệt
Theo luật vô thường
Truyền lại tình thương

Nuôi Từ Bi Quán
Đời sau tán thán
Công hạnh cao dầy
Đại đức Tăng Ni
Từ bi nhiếp độ
Xa lìa cội khổ

Cung kính tri ân
Huệ mạng báo thân
Cúng dường Chư Phật
SỚ thần kết thúc
Câu chuyện Nhâm Dần
Hẹn gặp Ngọc Hoàng
Cuối năm Quý Mão.
Quý Mão là Quý Mão ....


Tampere, Phần Lan 10.12.2022
Minh ĐạoGửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
12/02/2020(Xem: 5404)
Lễ Hội Dược Sư Xuân Canh Tý 2020 tại Chùa Viên Giác, Hannover, Đức Quốc
12/02/2020(Xem: 4881)
Lễ Hội Dược Sư Xuân Canh Tý tại Chùa Pháp Vân, Canada
12/02/2020(Xem: 4885)
Vào sáng ngày 09/02/2020, nhằm ngày 16 tháng giêng năm Canh Tý, Tu viện Huyền Không tọa lạc tại số 14335 Story Road, thành phố San Jose, quận Santa Clara, tiểu bang California đã tổ chức Lễ Thượng Nguyên năm Canh Tý với chương trình như sau: 10:00 am Tụng kinh Dược Sư 11:00 am Pháp thoại đầu năm - Ni sư trụ trì Thích Nữ Nguyên Thiện 12:00 pm Chương trình văn nghệ mừng Xuân 02:30 pm Lễ tạ Thổ Thần Đại thí Mông Sơn Hạ tràng phan Tạ Phật hoàn kinh
11/02/2020(Xem: 3594)
Vào ngày chủ nhật 09/02/2020, nhằm ngày 16 tháng giêng năm Canh Tý, thời tiết ở nhiều thành phố miền Bắc tiểu bang California có nhiều gió nhưng nắng đẹp, mát mẻ. Nhiều ngôi chùa Việt đều tổ chức Lễ Thượng Nguyên để thiện nam, tín nữ, Phật tử khắp nơi đến chùa cúng ngày rằm đầu năm mới.
06/02/2020(Xem: 2602)
Khai Bút Đầu Năm Canh Tý. Người người chúc Tết đón Xuân vui Ta bỗng dưng nghe thoáng ngậm ngùi Bản án vô thường vừa nhắc nhở Thiện hành thị nghiệp chớ buông xuôi Xuân Hạ Thu Đông từng giây phút Từ Bi Hỷ Xả thoát luân hồi Một sát na thôi đành chuyển kiếp... Bận lòng chi... tiếng khóc cười ... Phần Lan 25.1.2020 Mùng Một Tết Canh Tý Minh Đạo Phương Biên.
05/02/2020(Xem: 2841)
Như chúng ta biết, lịch cổ truyền của Việt Nam gồm mười hai con giáp và Chuột là con giáp đứng đầu dùng để tính thời gian : Tý, Sửu, Dần, Mão (Mẹo) , Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất và cuối cùng là Hợi. Năm Hợi (Heo, DL) vừa qua và Năm 2020 là năm Tý. Ca dao Việt Nam diễn tả những con giáp cho dễ nhớ qua ca dao như sau: Tuổi Tý là con chuột xù Thu gạo thu nếp nó bò xuống hang Tuổi Sửu con trâu kềnh càng Cày chưa đúng buổi nó mang cày về Tuổi Dần con cọp chỉn ghê Bắt người ăn thịt tha về non cao Tuổi Mẹo là con mèo ngao Hay quấu hay quào ăn vụng thành tinh Tuổi Thìn, rồng ở thiên đình Đằng vân giá vũ ẩn mình trên mây
05/02/2020(Xem: 7238)
Nhị thập song đôi (2020) Canh Tý Niên Mừng Xuân, Quảng Đức ngát thiền "Tâm an" thủ bút Thầy ghi tặng Chúc nguyện nhà nhà hưởng phước thiên.
05/02/2020(Xem: 2389)
Mừng Xuân Canh Tý 2020 Kính dâng nhị vị Thượng Tọa cùng quý Phật tử Tu Viện Quảng Đức Canh Tý Xuân Về thắp nén hương Cùng nhau kính lễ khắp mười phương Già Lam Quảng Đức vui nghênh tiếp Lan tỏa đạo tình nét thiện lương. Texas Xuân Canh Tý 2020 Tánh Thiện
05/02/2020(Xem: 5567)
Tháp Hòa Bình (Santi Stùpa) tọa lạc tại số 1180 Roberts Avenue, thành phố San Jose được thành lập vào năm 2017, là nơi quý Phật tử đến học giáo pháp và thực tập hành thiền tứ niệm xứ dưới sự dẫn dắt của Hòa thượng Thiền sư Kim Triệu cùng chư Tăng Phật giáo Nam Tông đến từ khắp nơi trên thế giới.
05/02/2020(Xem: 5963)
NẮNG XUÂN Khúc khích nắng vỡ ngoài hiên Sương long lanh ủ giọt viên mãn mình Khói sông vươn thở lặng thinh Nhìn hoa cỏ dậy gội bình minh xuân Như Thị MẦM XUÂN Tiễn Kỷ Hợi ngồi lặng thinh Yên nhìn Mai níu bình minh xuống thềm Lắng lòng neo cõi hành thâm Mà nghe tiếng nụ nứt mầm chào nhau Như Thị
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
109,166,690