Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Sớ Táo Quân 2023

14/01/202320:35(Xem: 378)
Sớ Táo Quân 2023

ong tao 1

SỚ TÁO QUÂN 2023
Táo Bà
Tiễn 2 ông về trời dâng sớ

Nầy hai ông Táo Nhà tôi
Hành trang chuẩn bị xong rồi hay chưa
Truyền thông đâu phải chuyện đùa
Nói sai ảnh hưởng tới Chùa tới Sư
Hai ông hãy đọc từ từ
Tròn vành rõ chữ ý như tôi bàn
Hành trình chắc lắm gian nan
Đi trong Tịnh độ, lang thang tiêu đời
Nghe không đạn pháo khắp nơi
Điềm nhiên , cẩn thận hướng trời mà đi
Trên đường nếu gặp lâm nguy
Hai ông trì niệm Đại Bi ổn liền
Lên đường vạn sự bình yên
Tâu xong tức khắc về liền cho tôi.


Chúng tôi đọc thử nghe coi
Có cần sửa đổi kịp thời thêm vô...

Muôn tâu Ngọc Hoàng

Hằng năm Tháng Chạp hăm ba
Thần về dâng sớ tin xa chuyện gần
Tam đồ trút xuống Nhâm Dần
Hận thù chồng chất tham sân ngút trời
Tang thương đại dịch chưa nguôi
Nhân gian quả khổ chín mùi đắng cay
Những người con Phật hôm nay
Phát tâm hành đạo thiện thay an hòa


Cho năng lượng thiện lan xa
Rừng xanh đồng nội muôn hoa khoe màu

Chư Tăng giáo hội Châu Âu
Lập Ban Truyền Bá Đạo mầu hoằng dương
Thính phòng Zoom mở bốn phương
Pháp đàm, pháp thoại soi đường quang minh
Biết về chánh kiến nhân sinh
Biết nghe biết thấy biết nhìn đúng sai.

Trọn năm mấy chục đề tài
Sớ tâu có chút dông dài ...thần kính tâu

Thần xin đúc kết
Tóm tắt trọng tâm
Bài giảng trong năm
Muôn tâu Bệ Hạ
Tin Ban Truyền Bá
Giáo lý hằng tuần
Tổng kết năm Dần
Những giờ học Pháp
Văn tư vấn đáp


Tu tập thọ trì
Đã được giải nghi
Điều chưa thấu hiểu
Thấu hiểu là thấu hiểu
Vi diệu Phật đà
Đản Sanh Thích Ca
Hoan ca nhân thế
Xương minh Đạo đế
Cả thế giới vui
Tải Đạo vào đời
Mượn lời Âm nhạc
Âm giai câu hát
Tán tụng hồng ân
Cho dễ Nhiếp tâm
Lời Kinh câu kệ
Bồ Tát Quán Âm
Từ Bi cứu khổ
Tâm là yếu tố
Căn bản người tu
Tinh tấn công phu
Tin sâu Tam Bảo


Trong Kinh Di Giáo
Lấy giới làm Thầy
Lấy hạnh từ bi
Khắc ghi trong dạ
An cư kiết Hạ
Thiết lập Hạ trường
Phật tử cúng dường
Mười phương Tăng chúng
Phước điền diệu dụng
Phẩm hạnh tư lương
Sen nở ngát hương
Nhớ luôn quán chiếu
Vu Lan Báo Hiếu
Đâu chỉ hiện thời
Cha mẹ nhiều đời
Trôi trong lục đạo
Nguyện làm con thảo
Học Pháp cúng dường
Tam Bảo mười phương
Một lòng hồi hướng
Công ơn sanh dưỡng

Nghiệp chướng tiêu trừ
Về với chân như..
Cầu sanh tịnh độ
Muốn cho bớt khổ
Quán niệm hằng ngày
Tu Bát Quan Trai
Ngày ngày Thiền quán
Xuất gia ngắn hạn
Đôi tháng, vài tuần
Nhớ tứ chánh cần
Thân tâm thanh tịnh
Tứ bất hoại tín
Phật Tử quy y
Gìn giữ oai nghi
Tạo nhiều công đức
Kiên tâm tự lực
Bái Sám hành trì
Đoạn diệt sân si
Niệm quy niệm giới
Cho tâm phát khởi
Vô lượng bồ đề


Thoát khỏi lầm mê
Tâm luôn tỉnh thức
Thiểu dục, tri túc
Sẽ bớt ưu phiền
Thủ hữu đảo điên
Cuối cùng tay trắng
Huân tu Pháp quán
Vô ngã vô thường
Thì chẳng vấn vương
Lợi danh huyễn mộng
Vãng sanh khi sống
Đừng đợi đến già
Tâm trí mù lòa
Nhờ người hộ niệm....
Tâm còn tham nhiễm
Đới nghiệp vãng sanh
Nghiệp đó để dành
Mang về Cực Lạc
Huân tu Phá ác
Tụng niệm, tham Thiền
Thập nhị nhân duyên


Lưỡng trùng nhân quả
Thông cả ba thời
Vô ngã, luân hồi
Nghiệp theo Câu Xá
Công quả phước điền
Cầu được bình yên
Gia đình hạnh phúc
Vẹn tròn phước đức
Hòa nhẫn chí thành
Đừng vướng lợi danh
Hạnh lành lan tỏa
Từ bi hỷ xả
Luôn giữ giới quy
Giải đãi ích chi
Tư duy đúng đắn
Chớ đừng ngộ nhận
Chấp thủ pháp môn
Kia kém nầy hơn
Sa vào tà kiến...
Chân tâm thị hiện
Trì niệm Dược Sư

Tật bệnh tiêu trừ
Tránh xa đường dữ


Liên Tâm trú xứ
Phật sự trong năm
Hai lần ẩm thực
Khách vui thưởng thức
Mấy chục món ăn
Là để tri ân
Người dân Bổn xứ
Cưu mang che chở
Phật Đản, Vu Lan
Phật Tử xa gần
Ngàn người Về dự


Gia Đình Phật Tử
Giáo dục Lam viên
Thanh thiếu đồng niên
Đắc Bi Trí Dũng
Hướng cho đội Chúng


Được Hòa Tin Vui
Trí tuệ vào đời
Tinh Thần Phật giáo
Duy trì kiến tạo
Hòa nhập cộng đồng
Nam bắc tây đông
Hạnh lành lạc đạo
Yêu thương màu áo
Thể chất tinh Thần
Lời nói việc làm
Phải luôn trong sạch
Năm qua trúng cách
Bậc Lực năm năm
Tinh tấn học hành
Của hàng Huynh Trưởng
Huân tu bồi dưỡng
Kiên-Định khóa ba
Tu Pháp lục hòa
Triển khai huấn luyện
Sơ cấp Lộc Uyển
Thế hệ tương lai


Lý tưởng đông đầy
Kế thừa lam sự

Ngược dòng lịch Sử
Phật Giáo Việt Nam
Trên hai ngàn năm
Trong lòng dân tộc
Tinh thần bất khuất
Đinh Lê Lý Trần
Bách tính Thần dân
Thấm nhuần Phật sự
Theo dòng lịch sử
Cận đại phục hưng
Đạo pháp đã từng
Rơi vào Pháp Nạn
Độc tài gây oán
Phật Tử đồng lòng
Tranh đấu tồn vong
Lửa Thiêng vệ đạo
Cháy tàn vọng ảo
Của kẻ bạo quyền

Thời khắc đủ duyên
Phái- Tông Thống Nhất
Hợp hòa Nam Bắc
Giáo Hội hình thành.
Hai viện song hành
Hóa Đạo, Tăng Thống
Đã vào hoạt động
Đào tạo Tăng nhân
Giáo lý truyền đăng
Mở trường Vạn Hạnh.
Dòng đời rẽ nhánh
Dân Việt tha hương
Mấy chục năm trường
Tựa nương Phật lực
Về phần tin tức
Chiến sự do Nga
Chiếm Ukraina
Âu Châu khủng hoảng
Dòng người tị nạn
Ly tán muôn nơi
Hủy hoại đất trời

Tại người gian ác
Hứng bao trừng phạt
Thực phẩm ,xăng dầu
Vượt giá tăng cao
Dân lành hứng chịu
Từ bi thấu hiểu
Sứ giả hòa bình
Tư vấn tâm linh
Tâm tình chiến sĩ
Có Thầy Tuyên Úy
Hoan hỷ giải bày
Truyền đạo Như Lai
Ngày ngày chuyển hóa
Giãm dần tai họa


Mùa hạ năm nay
Hạn hán kéo dài
Âu Châu oi bức
Người già kiệt sức
Nhiều cụ qua đời
Than oán khắp nơi
Thiên nhiên ngược đãi
Chánh điện bốc cháy
Tổ đình Khánh Anh
Phật Tử xa gần
Cúng dường phát nguyện
Trùng tu chánh điện
Trở lại như xưa
Phật Tử về Chùa
Công phu sám hối
Tổ Thầy Giáo Hội
Tạo phước nhân lành
Hạ hóa chúng sanh
Thuận duyên quy ngưỡng

Chư Tôn Hòa thượng
Niên Trưởng, danh tăng
Xả bỏ báu thân
Thu thần tịch diệt
Sinh ly tử biệt
Theo luật vô thường
Truyền lại tình thương

Nuôi Từ Bi Quán
Đời sau tán thán
Công hạnh cao dầy
Đại đức Tăng Ni
Từ bi nhiếp độ
Xa lìa cội khổ

Cung kính tri ân
Huệ mạng báo thân
Cúng dường Chư Phật
SỚ thần kết thúc
Câu chuyện Nhâm Dần
Hẹn gặp Ngọc Hoàng
Cuối năm Quý Mão.
Quý Mão là Quý Mão ....


Tampere, Phần Lan 10.12.2022
Minh ĐạoGửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
09/01/2023(Xem: 412)
Rächer, đó là tên con mèo của con gái tôi, tháng này vào năm ngoái nó đã về với gia đình tôi ở được một năm. Nó thật dễ thương, ngày đầu khi con gái tôi mang về nhà cho tôi, mở cái lồng ra nó rụt rè nhìn khắp quanh nhà, không một tiếng meo meo, trông thật tội nghiệp. Nhìn nó thương làm sao, chắc giờ phút đó nó đang buồn và hoang mang vì nơi chốn xa lạ này. Tôi nhè nhẹ vuốt nó, lông nó đen mượt, óng ả, tôi nhỏ nhẹ nói với nó. „em, em đừng sợ nha, mẹ thương em, về đây chơi với mẹ“. Mà lạ thật, không hiểu tại sao nhìn nó tôi thương nó quá, đêm đó nó đi quanh hết phòng này qua phòng khác kêu meo meo.. chắc rằng nó nhớ nhà cũ. Rồi chỉ một đêm thôi, đêm sau nó không còn gọi meo nữa, chắc em cũng biết phải ở lại đây, vì căn nhà kia đã giao lại cho người khác. Tôi gọi nó bằng em, nó hiểu.
09/01/2023(Xem: 700)
Năm nhuận là gì? Năm nhuận là năm có 366 ngày trong Dương lịch và 13 tháng theo âm lịch theo chu kỳ 4 năm Dương lịch lại có một năm nhuận. Vì sao có năm nhuận? Khi trái đất quay quanh một vòng xung quanh mặt trời sẽ mất 365 ngày và 6 giờ. Một năm không nhuận sẽ có 365 ngày và thừa 6 giờ nên 4 năm sẽ thừa 24 giờ nên sẽ có năm nhuận. Để năm âm lịch vừa được một tuần trăng vừa không xô lệch với thời tiết của 4 mùa thì 3 năm âm lịch người ta phải cho thêm một tháng để năm âm lịch và dương lịch không sai nhau quá nhiều. Tuy nhiên, năm dương lịch vẫn nhanh hơn âm lịch nên người ta đã lấy 19 năm lại có một lần cách 2 năm thêm một tháng nhuận.
08/01/2023(Xem: 450)
Ai níu được cánh thời gian mùa ấy Có là đây, mà Không cũng là đây Hỏi lòng mình sao lại trắng như Mây Một cõi Lạ! Mấy dòng Thơ u tịch ... Dường như trong đáy suối nguồn tịch tịnh ! Một nguồn Thơ tươi mát, một dòng Trăng Ai tìm Khôi Nguyên! Vĩnh Cửu! Thường Hằng Tôi tìm tôi, Suối Mây Hồng êm ả ...
08/01/2023(Xem: 519)
Quý Mão, con mèo… Chúng ta đang tới gần Tết Nguyên Đán 2023. Nếu có ai hỏi rằng thế giới có sáng tác văn học nào thơ mộng về mèo hay không. Không, chúng ta không có ý nói gì về những chuyện đời thường lãng mạn hay tiểu tam hay tiểu tứ gì hết. Chúng ta chỉ muốn nói về một cõi thơ mộng y hệt như thời của Cha Rồng và Mẹ Tiên. Có đấy chứ, có một truyện về một cô mèo tam thể của một chàng họa sĩ Nhật Bản trong một thời nào xa xưa lắm, khi người ta chưa xài Tây lịch. Và truyện do một nhà văn Hoa Kỳ kể lại.
07/01/2023(Xem: 468)
Tết đến rồi xuân đang ở đâu đây Mai trước ngõ nở bông vàng rực rỡ Câu đối ai treo mực đen giấy đỏ Bếp lửa hồng mẹ nấu bánh chưng xanh
06/01/2023(Xem: 515)
Trở lại hoa vờn chạm sắc xuân, Mây ngàn cõng lạnh ánh hồng vân. Nhìn quen nõn lá như bao bận. Thấy rõ cành mai tựa mấy lần,
05/01/2023(Xem: 508)
THƯ TÒA SOẠN, trang 2 CẢM NIỆM VỀ XUÂN, MỪNG XUÂN.. (thơ Thắng Hoan), trang 4 MÙA XUÂN VẠN THỤ KHAI HOA (Nguyễn Thế Đăng), trang 5 ĐÔI LỜI TÂM SỰ (thơ ĐNT Tín Nghĩa), trang 7 THÔNG BẠCH TẾT QUÝ MÃO – 2023 (Hội Đồng Giáo Phẩm), trang 8 THƯ CHÚC XUÂN QUÝ MÃO – 2023 (Hội Đồng Điều Hành), trang 9 THƯ CHÚC TẾT (HT. Thích Nguyên Trí), trang 10 NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CỦA VĂN HÓA PHẬT GIÁO TRONG VĂN HÓA VIỆT NAM (HT. Thích Thắng Hoan), trang 11 NHỮNG NƠI MÀ NGƯỜI TU NÊN BỎ ĐI VÀ NÊN Ở LẠI (Quảng Tánh), trang 14 THÔNG TƯ PHẬT ĐẢN LẦN THỨ 2647 (HT. Thích Tín Nghĩa), trang 15
05/01/2023(Xem: 394)
Tích Niêm Hoa Vi Tiếu kể rằng một hôm trên núi Linh Thứu, Đức Thế Tôn lặng lẽ đưa lên một cành hoa. Đại chúng ngơ ngác không hiểu, duy ngài Ma Ha Ca Diếp mỉm cười. Đức Phật nói: “Ta có Chánh pháp vô thượng, Niết bàn diệu tâm, thật tướng vô tướng, pháp môn vi diệu, bất lập văn tự, truyền ngoài giáo pháp, nay trao cho Ca Diếp.” Tích này không được ghi trong các Kinh Phật thuộc Tạng Pali và Tạng A Hàm, có thể vì vài thế kỷ sau mới có văn tự để viết và lúc đó không ai còn nhớ, và cũng có thể quý ngài đời sau nghĩ ra tích này để giải thích một số điểm cốt tủy trong Phật pháp và cũng để làm chỗ y cứ cho Thiền Tông.
04/01/2023(Xem: 656)
Khi tuyết trắng xóa phủ đầy miền đất Bắc Mỹ và những cơn gió đông rét mướt tràn xuống miền nam của Bắc Bán Cầu cũng là lúc Tết truyền thống Việt Nam đang về với hàng triệu trái tim và gia đình người Việt tha hương. Thay mặt Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNHK, tôi xin kính gửi đến chư tôn Thiền Đức Tăng, Ni và quý đồng hương Phật tử lời chúc mừng năm mới Quý Mão 2023 phước huệ trang nghiêm, thân tâm thường lạc và vạn sự kiết tường.
01/01/2023(Xem: 364)
Xuân về trên ngọn cỏ non Cành mai mới nở hãy còn đọng sương Rừng chiều thấp thoáng tà dương Thiền Tăng xuống núi tìm phương cứu đời. Vận hành của thời gian bốn mùa xuân hạ thu đông, dòng đời mãi trôi không ngừng nghỉ, một năm lại hết. Sau buổi đông tàn, vạn vật cỏ cây lại trở mình, cành non bắt đầu kết nụ trổ hoa, chim muông ca hát líu lo dưới trời nắng ấm, như vẫy tay chào tạm biệt cái lạnh của mùa đông và đón mừng mùa xuân thắm tươi giữa đất trời.
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
104,956,001