Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Trang nghiêm Đại lễ Phật Đản 2645 tại chùa Việt Nam, Los Angeles, California, Hoa Kỳ.

06/06/202106:34(Xem: 2622)
Trang nghiêm Đại lễ Phật Đản 2645 tại chùa Việt Nam, Los Angeles, California, Hoa Kỳ.

phat dan sanh

Trang nghiêm Đại lễ Phật Đản 2645
tại chùa Việt Nam, Los Angeles, California, Hoa Kỳ.

 

Vào sáng ngày 30 tháng 5 năm 2012 (ngày 19 tháng 4 năm Tân Sửu), chùa Việt Nam - ngôi chùa lịch sử do Hòa thượng Thích Thiên Ân sáng lập vào năm 1975, là ngôi chùa Việt Nam đầu tiên ở Hoa Kỳ - tọa lạc tại số 857-871 S. Berendo Street, thành phố Los Angeles, tiểu bang California đã long trọng cử hành Đại lễ Phật Đản Phật lịch 2565.

Quang lâm Chứng minh Đại lễ có Hòa thượng Thích Như Minh, Viện chủ chùa Việt Nam, chư Tăng chùa Việt Nam và chư Tăng thiền viện Phật giáo Quốc tế (International Buddhist Meditation Center). Đông đảo Phật tử, thiện tri thức, Gia đình Phật tử Long Hoa, Hội Ái hữu Viện Đại học Vạn Hạnh (Sài Gòn), nhạc sĩ, ca sĩ … ở nhiều thành phố hai miền Nam - Bắc tiểu bang California đã về chùa dự lễ. Đặc biệt có sự tham dự của Huynh trưởng Nguyên Tịnh Trần Tư Tín, Cố vấn và chỉ đạo Trung ương Gia đình Phật tử Việt Nam tại Hoa Kỳ; Huynh trưởng Thiện Tánh Lý Văn Hùng, Liên Đoàn Trưởng Gia đình Phật tử Long Hoa chùa Việt Nam.

Chương trình buổi lễ như sau:

Thỉnh chuông trống Bát Nhã

Giới thiệu chương trình (Huynh trưởng Thiện Tánh)

Giới thiệu đại biểu tham dự

Chào cờ, mặc niệm

Hòa thượng Thích Như Minh, Viện chủ chùa Việt Nam đọc diễn văn chào mừng ngày Phật Đản và nói ý nghĩa ngày Đức Phật Đản Sanh.

Hát mừng ngày Phật Đản (nghệ sĩ Ngọc Huyền và Ban Văn nghệ Hương Thiền)

Hòa thượng Shanti, Chủ tịch thiền viện Phật giáo Quốc tế phát biểu chào mừng ngày Phật Đản

Thông điệp Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc năm 2021 (Huynh trưởng Nhã Lan và Huynh trưởng Thiện Tánh đọc)

Dâng hoa cúng Phật (Gia đình Phật tử Long Hoa)

Nghi thức Khánh Đản: Niệm hương, tụng kinh (Bắc tông, Nam tông)

Lễ Tắm Phật

Văn nghệ cúng dường Phật Đản (nghệ sĩ Ngọc Huyền, ca sĩ Thúy An và Ban Văn nghệ Hương Thiền)

Cúng dường Trai Tăng

Phật tử thọ trai

Lời cảm tạ của Ban Tổ chức

Hoàn mãn

 

Tin và hình ảnh: Võ Văn Tường
Chùa Việt Nam, Los Angeles - Đại lễ Phật Đản (1)Chùa Việt Nam, Los Angeles - Đại lễ Phật Đản (2)Chùa Việt Nam, Los Angeles - Đại lễ Phật Đản (3)Chùa Việt Nam, Los Angeles - Đại lễ Phật Đản (4)Chùa Việt Nam, Los Angeles - Đại lễ Phật Đản (5)Chùa Việt Nam, Los Angeles - Đại lễ Phật Đản (6)Chùa Việt Nam, Los Angeles - Đại lễ Phật Đản (7)Chùa Việt Nam, Los Angeles - Đại lễ Phật Đản (8)Chùa Việt Nam, Los Angeles - Đại lễ Phật Đản (9)Chùa Việt Nam, Los Angeles - Đại lễ Phật Đản (10)Chùa Việt Nam, Los Angeles - Đại lễ Phật Đản (11)Chùa Việt Nam, Los Angeles - Đại lễ Phật Đản (12)Chùa Việt Nam, Los Angeles - Đại lễ Phật Đản (13)Chùa Việt Nam, Los Angeles - Đại lễ Phật Đản (14)Chùa Việt Nam, Los Angeles - Đại lễ Phật Đản (15)Chùa Việt Nam, Los Angeles - Đại lễ Phật Đản (16)Chùa Việt Nam, Los Angeles - Đại lễ Phật Đản (17)Chùa Việt Nam, Los Angeles - Đại lễ Phật Đản (18)Chùa Việt Nam, Los Angeles - Đại lễ Phật Đản (19)Chùa Việt Nam, Los Angeles - Đại lễ Phật Đản (20)Chùa Việt Nam, Los Angeles - Đại lễ Phật Đản (21)Chùa Việt Nam, Los Angeles - Đại lễ Phật Đản (22)Chùa Việt Nam, Los Angeles - Đại lễ Phật Đản (23)Chùa Việt Nam, Los Angeles - Đại lễ Phật Đản (24)Chùa Việt Nam, Los Angeles - Đại lễ Phật Đản (25)Chùa Việt Nam, Los Angeles - Đại lễ Phật Đản (26)Chùa Việt Nam, Los Angeles - Đại lễ Phật Đản (27)Chùa Việt Nam, Los Angeles - Đại lễ Phật Đản (28)Chùa Việt Nam, Los Angeles - Đại lễ Phật Đản (29)Chùa Việt Nam, Los Angeles - Đại lễ Phật Đản (30)Chùa Việt Nam, Los Angeles - Đại lễ Phật Đản (31)Chùa Việt Nam, Los Angeles - Đại lễ Phật Đản (32)Chùa Việt Nam, Los Angeles - Đại lễ Phật Đản (33)Chùa Việt Nam, Los Angeles - Đại lễ Phật Đản (34)Chùa Việt Nam, Los Angeles - Đại lễ Phật Đản (35)Chùa Việt Nam, Los Angeles - Đại lễ Phật Đản (36)Chùa Việt Nam, Los Angeles - Đại lễ Phật Đản (37)Chùa Việt Nam, Los Angeles - Đại lễ Phật Đản (38)Chùa Việt Nam, Los Angeles - Đại lễ Phật Đản (39)Chùa Việt Nam, Los Angeles - Đại lễ Phật Đản (40)Chùa Việt Nam, Los Angeles - Đại lễ Phật Đản (41)Chùa Việt Nam, Los Angeles - Đại lễ Phật Đản (42)Chùa Việt Nam, Los Angeles - Đại lễ Phật Đản (43)Chùa Việt Nam, Los Angeles - Đại lễ Phật Đản (44)Chùa Việt Nam, Los Angeles - Đại lễ Phật Đản (45)Chùa Việt Nam, Los Angeles - Đại lễ Phật Đản (46)Chùa Việt Nam, Los Angeles - Đại lễ Phật Đản (47)Chùa Việt Nam, Los Angeles - Đại lễ Phật Đản (48)Chùa Việt Nam, Los Angeles - Đại lễ Phật Đản (49)Chùa Việt Nam, Los Angeles - Đại lễ Phật Đản (50)Chùa Việt Nam, Los Angeles - Đại lễ Phật Đản (51)Chùa Việt Nam, Los Angeles - Đại lễ Phật Đản (52)Chùa Việt Nam, Los Angeles - Đại lễ Phật Đản (53)Chùa Việt Nam, Los Angeles - Đại lễ Phật Đản (54)Chùa Việt Nam, Los Angeles - Đại lễ Phật Đản (55)Chùa Việt Nam, Los Angeles - Đại lễ Phật Đản (56)Chùa Việt Nam, Los Angeles - Đại lễ Phật Đản (57)Chùa Việt Nam, Los Angeles - Đại lễ Phật Đản (58)Chùa Việt Nam, Los Angeles - Đại lễ Phật Đản (59)Chùa Việt Nam, Los Angeles - Đại lễ Phật Đản (60)Chùa Việt Nam, Los Angeles - Đại lễ Phật Đản (61)Chùa Việt Nam, Los Angeles - Đại lễ Phật Đản (62)Chùa Việt Nam, Los Angeles - Đại lễ Phật Đản (63)Chùa Việt Nam, Los Angeles - Đại lễ Phật Đản (64)Chùa Việt Nam, Los Angeles - Đại lễ Phật Đản (65)Chùa Việt Nam, Los Angeles - Đại lễ Phật Đản (66)Chùa Việt Nam, Los Angeles - Đại lễ Phật Đản (67)Chùa Việt Nam, Los Angeles - Đại lễ Phật Đản (68)Chùa Việt Nam, Los Angeles - Đại lễ Phật Đản (69)Chùa Việt Nam, Los Angeles - Đại lễ Phật Đản (70)Chùa Việt Nam, Los Angeles - Đại lễ Phật Đản (71)Chùa Việt Nam, Los Angeles - Đại lễ Phật Đản (72)Chùa Việt Nam, Los Angeles - Đại lễ Phật Đản (73)Chùa Việt Nam, Los Angeles - Đại lễ Phật Đản (74)Chùa Việt Nam, Los Angeles - Đại lễ Phật Đản (75)Chùa Việt Nam, Los Angeles - Đại lễ Phật Đản (76)Chùa Việt Nam, Los Angeles - Đại lễ Phật Đản (77)Chùa Việt Nam, Los Angeles - Đại lễ Phật Đản (78)
***
youtube


Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
31/05/2022(Xem: 3093)
Lễ Phật Đản 2464 (PL 2566, TL 2022) tại Thiền Viện Vĩnh Đức, Sydney, Úc Châu
29/05/2022(Xem: 2648)
Trước khi viên tịch vào năm 2010, Hòa Thượng đã bàn giao cho chúng tôi tiếp tục phát triển Tu Viện nhằm tạo dựng nét hưng quang cho cảnh Bụt cũng như trang hoàng Tịnh Độ Phật Giáo tại nhân gian để đem lại phước lợi cho nhân thiên theo di huấn của đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Nhưng tiếc thay, kinh phí của Chùa còn quá eo hẹp, chúng tôi không sao hoàn thành tâm nguyện của Hòa Thượng đã di chúc mặc dù đã chắt bóp từng đồng từng cắc với tâm nguyện thực hiện.
22/05/2022(Xem: 2100)
Đại Lễ Phật Đản 2646 tại Chùa Bắc Linh Nam Úc. Chủ Nhật 22-05-2022.
22/05/2022(Xem: 2226)
Lễ Phật Đản 2646 (22/5/2022) tại Chùa Bảo Minh (photo: Thiện Hưng) | quangduc.com
22/05/2022(Xem: 2680)
Vào hôm thứ Tư, ngày 16 tháng 5 năm 2022, lần thứ hai Tòa Bạch Ốc, Hoa Kỳ long trọng tổ chức Quốc tế lễ Vesak PL. 2566, kỷ niệm ba sự kiện trọng đại trong cuộc đời Đức Phật, Đản sinh, Thành đạo và Niết bàn. Năm ngoái đánh dấu đầu tiên một năm lịch sử khi các đại diện từ ba truyền thống Phật giáo lớn vân tập để thắp nến cầu nguyện. Năm nay tiếp tục diễn ra Quốc tế lễ Vesak trong một thời khắc quan trọng đối với Phật tử khắp nơi trên thế giới.
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
109,140,751