Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Trang nghiêm Đại lễ Phật Đản 2645 tại chùa Việt Nam, Los Angeles, California, Hoa Kỳ.

06/06/202106:34(Xem: 2778)
Trang nghiêm Đại lễ Phật Đản 2645 tại chùa Việt Nam, Los Angeles, California, Hoa Kỳ.

phat dan sanh

Trang nghiêm Đại lễ Phật Đản 2645
tại chùa Việt Nam, Los Angeles, California, Hoa Kỳ.

 

Vào sáng ngày 30 tháng 5 năm 2012 (ngày 19 tháng 4 năm Tân Sửu), chùa Việt Nam - ngôi chùa lịch sử do Hòa thượng Thích Thiên Ân sáng lập vào năm 1975, là ngôi chùa Việt Nam đầu tiên ở Hoa Kỳ - tọa lạc tại số 857-871 S. Berendo Street, thành phố Los Angeles, tiểu bang California đã long trọng cử hành Đại lễ Phật Đản Phật lịch 2565.

Quang lâm Chứng minh Đại lễ có Hòa thượng Thích Như Minh, Viện chủ chùa Việt Nam, chư Tăng chùa Việt Nam và chư Tăng thiền viện Phật giáo Quốc tế (International Buddhist Meditation Center). Đông đảo Phật tử, thiện tri thức, Gia đình Phật tử Long Hoa, Hội Ái hữu Viện Đại học Vạn Hạnh (Sài Gòn), nhạc sĩ, ca sĩ … ở nhiều thành phố hai miền Nam - Bắc tiểu bang California đã về chùa dự lễ. Đặc biệt có sự tham dự của Huynh trưởng Nguyên Tịnh Trần Tư Tín, Cố vấn và chỉ đạo Trung ương Gia đình Phật tử Việt Nam tại Hoa Kỳ; Huynh trưởng Thiện Tánh Lý Văn Hùng, Liên Đoàn Trưởng Gia đình Phật tử Long Hoa chùa Việt Nam.

Chương trình buổi lễ như sau:

Thỉnh chuông trống Bát Nhã

Giới thiệu chương trình (Huynh trưởng Thiện Tánh)

Giới thiệu đại biểu tham dự

Chào cờ, mặc niệm

Hòa thượng Thích Như Minh, Viện chủ chùa Việt Nam đọc diễn văn chào mừng ngày Phật Đản và nói ý nghĩa ngày Đức Phật Đản Sanh.

Hát mừng ngày Phật Đản (nghệ sĩ Ngọc Huyền và Ban Văn nghệ Hương Thiền)

Hòa thượng Shanti, Chủ tịch thiền viện Phật giáo Quốc tế phát biểu chào mừng ngày Phật Đản

Thông điệp Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc năm 2021 (Huynh trưởng Nhã Lan và Huynh trưởng Thiện Tánh đọc)

Dâng hoa cúng Phật (Gia đình Phật tử Long Hoa)

Nghi thức Khánh Đản: Niệm hương, tụng kinh (Bắc tông, Nam tông)

Lễ Tắm Phật

Văn nghệ cúng dường Phật Đản (nghệ sĩ Ngọc Huyền, ca sĩ Thúy An và Ban Văn nghệ Hương Thiền)

Cúng dường Trai Tăng

Phật tử thọ trai

Lời cảm tạ của Ban Tổ chức

Hoàn mãn

 

Tin và hình ảnh: Võ Văn Tường
Chùa Việt Nam, Los Angeles - Đại lễ Phật Đản (1)Chùa Việt Nam, Los Angeles - Đại lễ Phật Đản (2)Chùa Việt Nam, Los Angeles - Đại lễ Phật Đản (3)Chùa Việt Nam, Los Angeles - Đại lễ Phật Đản (4)Chùa Việt Nam, Los Angeles - Đại lễ Phật Đản (5)Chùa Việt Nam, Los Angeles - Đại lễ Phật Đản (6)Chùa Việt Nam, Los Angeles - Đại lễ Phật Đản (7)Chùa Việt Nam, Los Angeles - Đại lễ Phật Đản (8)Chùa Việt Nam, Los Angeles - Đại lễ Phật Đản (9)Chùa Việt Nam, Los Angeles - Đại lễ Phật Đản (10)Chùa Việt Nam, Los Angeles - Đại lễ Phật Đản (11)Chùa Việt Nam, Los Angeles - Đại lễ Phật Đản (12)Chùa Việt Nam, Los Angeles - Đại lễ Phật Đản (13)Chùa Việt Nam, Los Angeles - Đại lễ Phật Đản (14)Chùa Việt Nam, Los Angeles - Đại lễ Phật Đản (15)Chùa Việt Nam, Los Angeles - Đại lễ Phật Đản (16)Chùa Việt Nam, Los Angeles - Đại lễ Phật Đản (17)Chùa Việt Nam, Los Angeles - Đại lễ Phật Đản (18)Chùa Việt Nam, Los Angeles - Đại lễ Phật Đản (19)Chùa Việt Nam, Los Angeles - Đại lễ Phật Đản (20)Chùa Việt Nam, Los Angeles - Đại lễ Phật Đản (21)Chùa Việt Nam, Los Angeles - Đại lễ Phật Đản (22)Chùa Việt Nam, Los Angeles - Đại lễ Phật Đản (23)Chùa Việt Nam, Los Angeles - Đại lễ Phật Đản (24)Chùa Việt Nam, Los Angeles - Đại lễ Phật Đản (25)Chùa Việt Nam, Los Angeles - Đại lễ Phật Đản (26)Chùa Việt Nam, Los Angeles - Đại lễ Phật Đản (27)Chùa Việt Nam, Los Angeles - Đại lễ Phật Đản (28)Chùa Việt Nam, Los Angeles - Đại lễ Phật Đản (29)Chùa Việt Nam, Los Angeles - Đại lễ Phật Đản (30)Chùa Việt Nam, Los Angeles - Đại lễ Phật Đản (31)Chùa Việt Nam, Los Angeles - Đại lễ Phật Đản (32)Chùa Việt Nam, Los Angeles - Đại lễ Phật Đản (33)Chùa Việt Nam, Los Angeles - Đại lễ Phật Đản (34)Chùa Việt Nam, Los Angeles - Đại lễ Phật Đản (35)Chùa Việt Nam, Los Angeles - Đại lễ Phật Đản (36)Chùa Việt Nam, Los Angeles - Đại lễ Phật Đản (37)Chùa Việt Nam, Los Angeles - Đại lễ Phật Đản (38)Chùa Việt Nam, Los Angeles - Đại lễ Phật Đản (39)Chùa Việt Nam, Los Angeles - Đại lễ Phật Đản (40)Chùa Việt Nam, Los Angeles - Đại lễ Phật Đản (41)Chùa Việt Nam, Los Angeles - Đại lễ Phật Đản (42)Chùa Việt Nam, Los Angeles - Đại lễ Phật Đản (43)Chùa Việt Nam, Los Angeles - Đại lễ Phật Đản (44)Chùa Việt Nam, Los Angeles - Đại lễ Phật Đản (45)Chùa Việt Nam, Los Angeles - Đại lễ Phật Đản (46)Chùa Việt Nam, Los Angeles - Đại lễ Phật Đản (47)Chùa Việt Nam, Los Angeles - Đại lễ Phật Đản (48)Chùa Việt Nam, Los Angeles - Đại lễ Phật Đản (49)Chùa Việt Nam, Los Angeles - Đại lễ Phật Đản (50)Chùa Việt Nam, Los Angeles - Đại lễ Phật Đản (51)Chùa Việt Nam, Los Angeles - Đại lễ Phật Đản (52)Chùa Việt Nam, Los Angeles - Đại lễ Phật Đản (53)Chùa Việt Nam, Los Angeles - Đại lễ Phật Đản (54)Chùa Việt Nam, Los Angeles - Đại lễ Phật Đản (55)Chùa Việt Nam, Los Angeles - Đại lễ Phật Đản (56)Chùa Việt Nam, Los Angeles - Đại lễ Phật Đản (57)Chùa Việt Nam, Los Angeles - Đại lễ Phật Đản (58)Chùa Việt Nam, Los Angeles - Đại lễ Phật Đản (59)Chùa Việt Nam, Los Angeles - Đại lễ Phật Đản (60)Chùa Việt Nam, Los Angeles - Đại lễ Phật Đản (61)Chùa Việt Nam, Los Angeles - Đại lễ Phật Đản (62)Chùa Việt Nam, Los Angeles - Đại lễ Phật Đản (63)Chùa Việt Nam, Los Angeles - Đại lễ Phật Đản (64)Chùa Việt Nam, Los Angeles - Đại lễ Phật Đản (65)Chùa Việt Nam, Los Angeles - Đại lễ Phật Đản (66)Chùa Việt Nam, Los Angeles - Đại lễ Phật Đản (67)Chùa Việt Nam, Los Angeles - Đại lễ Phật Đản (68)Chùa Việt Nam, Los Angeles - Đại lễ Phật Đản (69)Chùa Việt Nam, Los Angeles - Đại lễ Phật Đản (70)Chùa Việt Nam, Los Angeles - Đại lễ Phật Đản (71)Chùa Việt Nam, Los Angeles - Đại lễ Phật Đản (72)Chùa Việt Nam, Los Angeles - Đại lễ Phật Đản (73)Chùa Việt Nam, Los Angeles - Đại lễ Phật Đản (74)Chùa Việt Nam, Los Angeles - Đại lễ Phật Đản (75)Chùa Việt Nam, Los Angeles - Đại lễ Phật Đản (76)Chùa Việt Nam, Los Angeles - Đại lễ Phật Đản (77)Chùa Việt Nam, Los Angeles - Đại lễ Phật Đản (78)
***
youtube


Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
21/06/2023(Xem: 1012)
Đức Phật đến với thế giới chúng ta, với cõi Diêm-phù-đề của tất cả chúng ta bằng tâm đại bi. Bởi vì Ngài đến bằng tâm ấy cho nên tất cả các loài chúng sinh sinh ra từ bào thai, sinh ra từ trứng, sinh ra từ sự ẩm ướt, sinh ra từ sự biến hóa, sinh ra từ tưởng, sinh ra từ không phải tưởng, sinh ra từ hình sắc, sinh ra từ không phải hình sắc, tất cả những chúng sinh như vậy, Ngài đều thương yêu, che chở, nâng đỡ và tìm đủ mọi phương tiện để giáo hóa khiến cho tất cả đều được đi vào biển cả giác ngộ rộng lớn của chư Phật. Ngày Đản sanh của đức Thế tôn, chúng ta quán chiếu một cách sâu sắc như thế.
21/06/2023(Xem: 9238)
Vào sáng ngày 18/6/2023, kính mừng Đại lễ Phật Đản PL. 2567, đông đảo chư Tôn đức Tăng, Ni và Phật tử đã diễu hành trên đường phố Ottawa, thủ đô Canada với các xe hoa rước Phật Đản Sanh và kiệu thỉnh Đại Tạng Kinh Việt Nam.
16/06/2023(Xem: 1160)
Sáng ngày 11/6/2023, trong khung cảnh hùng vĩ và tiết trời se lạnh ở núi rừng Los Gatos, tu viện Hương Từ Bi tọa lạc tại số 14136 Long Ridge Road, thành phố Los Gatos, tiểu bang California đã trang nghiêm tổ chức Đại lễ Phật Đản Phật lịch 2567.
15/06/2023(Xem: 4680)
Kinh Ma-ha Ca-diếp độ bần mẫu1 kể lại câu chuyện rất thú vị về một bà lão nghèo, nhờ cúng dường ngài Ca-diếp một chút nước cơm mà được sinh về cõi trời Đao-lợi. Phước cúng dường ấy còn lớn lao đến mức hiện thành hào quang sáng rực như bảy mặt trời đồng thời soi chiếu, khiến cho vị vua cõi trời ấy là Đế-thích cũng phải kinh ngạc. Và sau khi tìm hiểu biết được nhân duyên cúng dường được phước lớn lao này, đích thân Đế-thích cùng phu nhân của mình đã phát tâm hiện xuống cõi người, hóa thân thành một đôi vợ chồng già nghèo khổ để được có cơ hội cúng dường lên ngài Ca-diếp, vun bồi thêm phước báu của chính mình.
15/06/2023(Xem: 670)
Thiên nhiên giúp chúng ta được thả lỏng thân thể và tâm trí hít một hơi thật sâu mỉm cười và nhìn trời xanh mây trắng nó làm cho tâm trạng chúng ta được cởi mở và ta được lắng nghe tim mình, nhìn sâu vào những mảnh đời khốn khổ nhìn sâu vào cuộc đời này một cách bao dung và độ lượng.Như vậy cuộc đời của bạn sẽ ý nghĩa hơn.
15/06/2023(Xem: 1120)
Lễ Phật Đản 2647 (11/6/2023) tại Tu Viện Như Ý, Kentucky, USA
15/06/2023(Xem: 448)
Phật về từ hạt sương sa Gieo lên từng hạt đoá hoa dâng đời. Phật về theo cánh mây trôi Làm mưa cho cả đất trời nở hoa.
12/06/2023(Xem: 1184)
Là Phật tử thời đại mới Đại duyên tiếp cận nhiều phương tiện Chiêm ngưỡng nhiều hình ảnh, sự kiện qua livestream Đặc biệt Đại lễ Phật Đản 2647 với cảm nhận từ trái tim Đang cử hành từ Launceston, Niệm Phật Đường Đức Hải !
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567