Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Chùa Đức Viên San Jose tổ chức Lễ Tam bộ nhất bái

31/07/201817:25(Xem: 4499)
Chùa Đức Viên San Jose tổ chức Lễ Tam bộ nhất bái
Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (1)

CHÙA ĐỨC VIÊN, SAN JOSE (HOA KỲ)
TỔ CHỨC LỄ TAM BỘ NHẤT BÁI BÁO HIẾU PHỤ MẪU
NHÂN MÙA VU LAN BÁO HIẾU NĂM 2018
 
Vào sáng ngày 29 tháng 7 năm 2018, chùa Đức Viên tọa lạc tại thành phố San Jose đã tổ chức Lễ Tam bộ nhất bái cho 50 chư Tôn đức Ni, Ni chúng và hơn 300 thiện nam tín nữ Phật tử ở thành phố San Jose cùng nhiều thành phố lân cận.
Nhân mùa Vu Lan báo hiếu năm 2018, noi gương hiếu hạnh của đức Mục Kiền Liên, chùa Đức Viên đã tổ chức lễ Tam bộ nhất bái để nguyện cầu Tam Bảo từ bi tiếp độ cha mẹ hiện tiền được tăng phước thọ, thâm tín Tam Bảo; siêu độ cho cha mẹ đã quá vãng cùng cửu huyền thất tổ và oan gia trái chủ được siêu sanh lạc quốc; đồng thời cầu nguyện thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc.
Chương trình buổi lễ từ 06h00 đến 13h00 được diễn ra như sau:
Tuyên bố lý do
Thỉnh 3 hồi chuông trống bát nhã
Niệm hương bạch Phật
Lễ Tam Bảo
Phụng đọc khai thị lời Tổ Thật Hiền dạy Khuyến phát Bồ đề tâm văn
Lễ Tôn sư và phụ mẫu
Tụng kệ tán Phật
Niệm Phật theo máy: hành lễ Tam bộ nhất bái
Tụng sám văn, hồi hướng
Phục nguyện
Tam quy
Dâng lời cảm tạ
Lời giáo huấn của Ni sư trụ trì Thích Đàm Nhật
Ni chúng, Phật tử thọ trai
Hoàn mãn
 
Buổi lễ được chuẩn bị khá chu đáo; số Phật tử tham dự rất đông, có cả trẻ em và nhiều vị cao niên.
Buổi lễ diễn ra thật trang nghiêm và thành kính!
Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Đại hiếu Mục Kiền Liên Bồ tát.
 
 
Tin và ảnh: Võ Văn Tường
 
 
 
 
 Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (1)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (2)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (3)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (4)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (5)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (6)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (7)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (8)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (9)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (10)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (11)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (12)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (13)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (14)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (15)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (16)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (17)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (18)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (19)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (20)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (21)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (22)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (23)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (24)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (25)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (26)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (27)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (28)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (29)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (30)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (31)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (32)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (33)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (34)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (35)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (36)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (37)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (38)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (39)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (40)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (41)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (42)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (43)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (44)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (45)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (46)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (47)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (48)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (49)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (50)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (51)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (52)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (53)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (54)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (55)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (56)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (57)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (58)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (59)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (60)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (61)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (62)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (63)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (64)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (65)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (66)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (67)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (68)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (69)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (70)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (71)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (72)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (73)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (74)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (75)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (76)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (77)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (78)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (79)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (80)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (81)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (82)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (83)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (84)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (85)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (86)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (87)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (88)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (89)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (90)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (91)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (92)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (93)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (94)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (95)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (96)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (97)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (98)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (99)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (100)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (101)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (102)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (103)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (104)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (105)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (106)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (107)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (108)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (109)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (110)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (111)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (112)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (113)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (114)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (115)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (116)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (117)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (118)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (119)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (120)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (121)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (122)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (123)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (124)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (125)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (126)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (127)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (128)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (129)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (130)
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn