Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Chùa Đức Viên San Jose tổ chức Lễ Tam bộ nhất bái

31/07/201817:25(Xem: 10084)
Chùa Đức Viên San Jose tổ chức Lễ Tam bộ nhất bái
Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (1)

CHÙA ĐỨC VIÊN, SAN JOSE (HOA KỲ)
TỔ CHỨC LỄ TAM BỘ NHẤT BÁI BÁO HIẾU PHỤ MẪU
NHÂN MÙA VU LAN BÁO HIẾU NĂM 2018
 
Vào sáng ngày 29 tháng 7 năm 2018, chùa Đức Viên tọa lạc tại thành phố San Jose đã tổ chức Lễ Tam bộ nhất bái cho 50 chư Tôn đức Ni, Ni chúng và hơn 300 thiện nam tín nữ Phật tử ở thành phố San Jose cùng nhiều thành phố lân cận.
Nhân mùa Vu Lan báo hiếu năm 2018, noi gương hiếu hạnh của đức Mục Kiền Liên, chùa Đức Viên đã tổ chức lễ Tam bộ nhất bái để nguyện cầu Tam Bảo từ bi tiếp độ cha mẹ hiện tiền được tăng phước thọ, thâm tín Tam Bảo; siêu độ cho cha mẹ đã quá vãng cùng cửu huyền thất tổ và oan gia trái chủ được siêu sanh lạc quốc; đồng thời cầu nguyện thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc.
Chương trình buổi lễ từ 06h00 đến 13h00 được diễn ra như sau:
Tuyên bố lý do
Thỉnh 3 hồi chuông trống bát nhã
Niệm hương bạch Phật
Lễ Tam Bảo
Phụng đọc khai thị lời Tổ Thật Hiền dạy Khuyến phát Bồ đề tâm văn
Lễ Tôn sư và phụ mẫu
Tụng kệ tán Phật
Niệm Phật theo máy: hành lễ Tam bộ nhất bái
Tụng sám văn, hồi hướng
Phục nguyện
Tam quy
Dâng lời cảm tạ
Lời giáo huấn của Ni sư trụ trì Thích Đàm Nhật
Ni chúng, Phật tử thọ trai
Hoàn mãn
 
Buổi lễ được chuẩn bị khá chu đáo; số Phật tử tham dự rất đông, có cả trẻ em và nhiều vị cao niên.
Buổi lễ diễn ra thật trang nghiêm và thành kính!
Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Đại hiếu Mục Kiền Liên Bồ tát.
 
 
Tin và ảnh: Võ Văn Tường
 
 
 
 
 Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (1)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (2)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (3)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (4)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (5)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (6)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (7)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (8)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (9)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (10)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (11)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (12)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (13)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (14)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (15)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (16)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (17)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (18)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (19)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (20)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (21)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (22)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (23)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (24)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (25)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (26)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (27)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (28)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (29)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (30)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (31)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (32)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (33)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (34)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (35)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (36)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (37)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (38)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (39)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (40)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (41)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (42)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (43)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (44)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (45)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (46)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (47)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (48)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (49)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (50)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (51)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (52)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (53)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (54)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (55)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (56)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (57)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (58)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (59)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (60)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (61)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (62)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (63)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (64)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (65)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (66)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (67)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (68)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (69)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (70)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (71)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (72)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (73)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (74)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (75)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (76)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (77)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (78)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (79)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (80)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (81)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (82)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (83)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (84)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (85)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (86)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (87)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (88)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (89)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (90)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (91)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (92)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (93)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (94)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (95)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (96)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (97)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (98)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (99)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (100)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (101)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (102)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (103)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (104)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (105)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (106)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (107)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (108)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (109)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (110)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (111)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (112)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (113)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (114)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (115)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (116)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (117)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (118)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (119)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (120)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (121)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (122)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (123)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (124)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (125)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (126)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (127)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (128)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (129)Chùa Đức Viên - Lễ Tam bộ nhất bái 2018 (130)
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
17/05/2024(Xem: 183)
Vào lúc 01:30 PM ngày 12/5/2024, hòa trong không khí vui tươi, tưng bừng ngày Đại lễ Phật Đản PL 2568 tại tu viện Huyền Không, tọa lạc tại số 14335 Story Road, thành phố San Jose, Trường Cao đẳng Phật giáo Thực Dụng long trọng tổ chức Lễ mãn khóa Lớp Cao đẳng Phật giáo Thực Dụng niên khóa 2022-2024.
16/05/2024(Xem: 707)
Lễ Kỷ Niệm 10 năm Thành Lập Tịnh Xá Thanh Lương Sydney (2014 -2024
12/05/2024(Xem: 505)
Vào lúc 09:00am ngày 11/5/2024, Tu viện Huyền Không tọa lạc tại số 14335 Story Road, thành phố San Jose đã trang nghiêm tổ chức Giới đàn truyền thọ Tại Gia Bồ Tát Giới cho 95 giới tử đến từ nhiều thành phố ở Hoa Kỳ.
12/05/2024(Xem: 391)
Lễ Phật Đản 2648 (12/5/2024) tại Chùa Giác Hoàng, Victoria, Australia
30/04/2024(Xem: 280)
Vào lúc 10am ngày 25/4/2024, Tu viện Huyền Không tọa lạc tại số 14335 Story Road, thành phố San Jose, tiểu bang California (Hoa Kỳ) đã trang nghiêm tổ chức Lễ khai mạc kiến lập Đàn tràng Mạn Đà La cát về Đức Phật A Di Đà do Tăng đoàn 4 vị Lama dưới sự lãnh đạo của Đại sư Geshela Tsering Tashi, đại diện Đại học viện và Tu viện Drepung Losel Ling (miền Nam Ấn Độ) kiến lập trong thời gian 4 ngày (từ ngày 25/4 đến ngày 28/4/2024).
31/03/2024(Xem: 609)
Trung tâm sinh hoạt này rộng rãi, được bao bọc bởi rừng cây mát mẽ, môi trường thiên nhiên trong sạch. Cách phi trường Adelaide 30 phút lái xe và cách chùa Pháp Hoa 40 phút. Hệ thống phòng ngủ, vệ sinh và những khu vực sinh hoạt ngoài trời rất đầy đủ và tiện nghi. THAM GIA KHÓA TU: *Quý Phật tử tham gia khóa tu nên đăng ký nơi ngôi chùa mình đang sinh hoạt hoặc đăng ký trực tiếp với ban tổ chức qua email: vientri15@yahoo.com.au. *Các học viên ở ngoài tiểu bang Nam Úc xin hoan hỷ mua vé máy bay đến phi trường Adelaide từ sáng đến trước 3:00pm ngày 25-12-2024. Tất cả sẽ được BTC đón tại phi trường và đưa về nơi Khóa Tu Học. * Ngày 30/12/24 mãn khóa, học viên sẽ được đưa ra phi trường sau 12:00pm và đến phi trường khoảng 2:00pm. Phật tử học viên nào đến và đi sớm hoặc trễ hơn thời gian nói trên, xin sử dụng phương tiện tự túc.
28/12/2023(Xem: 964)
- Chiếu Hiến Chương, Chương III, Điều 14, Thành Phần Nhân Sự của Hội Đồng Điều Hành - Chiếu biên bản phiên họp của Giáo Hội tại Khóa Tu Học PPUC kỳ 21 tại Y Camp Adair, Papakura, Auckland ngày 26/12/2023, nay: QUYẾT ĐỊNH Điều 1: Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 22 sẽ được tổ chức từ ngày 26 đến ngày 30 tháng 12 năm 2024 tại đất trại Woodhouse Activity Centre, Piccadilly, South Australia 5151 Điều 2: Thành phần nhân sự Ban Tổ Chức Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 22: -Trưởng Ban: TT Thích Viên Trí -Phó Ban điều hành tổng quát: ĐĐ Thích Viên Thành -Phó Ban đặc trách Nghi Lễ: TT Thích Nhuận Chơn -Soạn Thảo Chương Trình Giảng Dạy: Tổng Vụ Hoằng Pháp-Giáo Dục -Thư Ký: TT Thích Viên Tịnh. Phó Thư ký: Đh. Hải Hạnh -Thủ Quỹ: Đh. Lý Tố Lan. Phó Thủ Quỹ: Đh. Thiện Tâm -Ban Vận Chuyển: Trưởng Ban: Đh. Đồng Khiết -Ban Trần Thiết: Trưởng Ban: ĐĐ Thích Chúc Hân. Phó Ban: Đh. Trúc Lâm -Ban Cư Trú: Trưởng Ban: Đh. Giác Định -Ban Ẩm Thực: Trưởng Ban: SC TN
15/12/2023(Xem: 16977)
An lạc thảnh thơi là chất liệu tâm linh, là dược nguồn năng lượng mà mỗi người con Phật đều mong ước tìm cầu và trải nghiệm. Để đáp ứng nhu cầu thiết thực đó và tạo thuận duyên cho hàng Phật tử xa gần đến Auckland - NZ tu tập và tận hưởng suối nguồn an lạc, khóa tu học “AN LẠC THẢNH THƠI” sẽ được tổ chức tại trại YMCA Camp Adair nhằm giúp cho mỗi học viên tự trải nghiệm sự tinh thông của trí tuệ, an lạc của thân tâm, và thảnh thơi của tâm hồn thông qua việc thực hành giáo lý Phật Đà.
12/12/2023(Xem: 3330)
Thời tiết đã vào Thu, hoa lá đã chuyển màu, không mấy chốc mùa Đông sẽ trở về trên xứ Âu Châu. Cũng là thời gian của Khoá An Cư Kiết Đông 10 ngày sắp đến. Năm nay Giáo Hội quyết định tổ chức An Cư Kiết Đông tại : - Địa điểm : Tổ Đình Viên Giác - Hannover - Đức Quốc. - Thời gian : từ ngày 10.12.2023 đến 20.12.2023
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567