Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Bản tin ngắn số 5 Kết thúc Khóa Tu Học kỳ 29

18/08/201711:41(Xem: 3495)
Bản tin ngắn số 5 Kết thúc Khóa Tu Học kỳ 29


letterhead_Chua_Khanh_Anh


Bản tin ngắn số 5 Kết thúc Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu

Kỳ thứ 29 – 2017 tại Chùa Khánh Anh Pháp quốc

Evry, ngày 17 tháng 8 năm 2017

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính gửi chư Tôn Đức Tăng Ni cùng toàn thể nam nữ Phật Tử khắp nơi trên thế giới.

Kính thưa quý Bà Con Phật Tử,

Vô thường thật tấn tốc

Mười ngày thoáng qua mau

Hai mươi thì vân tập

Ba mươi lại giả từ.

Thông thường những khóa tu học của 28 khóa trước, thì trước ngày Lễ Khai Mạc một ngày, thì chư tôn đức Tăng Ni, Phật Tử vân tập đông đủ. Nhưng năm nay, thì tất cả chư Tôn Đức Tăng Ni, học viên Phật Tử đã về đông đủ trước hai, ba ngày của Lễ Khai Mạc. Do đó, không khí Chùa Khánh Anh - Evry thật nhộn nhịp và công việc của Ban Tổ Chức thật là trở tay không kịp của nhiều ban chưa ổn định vì thời gian… Vì vậy, mà từ quý Thầy Cô đến Phật Tử trong các phần hành phải nhanh chóng để đáp ứng cho nhu cầu. Tuy có nhọc nhằn, nhưng khuôn mặt ai cũng rạng rỡ vui tươi đầy hoan hỷ. Vì thấy được Tâm Nguyện của Sư Ông đã Viên Mãn. Ước gì những ngày đó có hình bóng Sư Ông qua lại lui tới trong khuôn viên Chùa Khánh Anh, thì vui và hạnh phúc biết mấy.

Vào lúc 6 giờ sáng thứ sáu, ngày 21 tháng 7 năm 2017, tại Chánh điện Chùa Khánh Anh Evry, toàn thể Tăng Ni 116 vị, đã Tác Pháp An Cư Kiết Hạ 10 ngày trong tinh thần lục hòa tương kính, tương sám.

Buổi Lễ Khai Mạc Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu kỳ thứ 29 - năm 2017 được bắt đầu vào lúc 10g00, nhưng 9g30 thì các học viên Phật Tử đã vân tập nơi chánh điện, để trang nghiêm đạo tràng. 9g45 thì chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni vân tập trai đường, để Ban Tổ Chức Tác Lễ Cung Thỉnh Chư Tôn Đức Quang Lâm Đại Hùng Bảo Điện Chứng Minh Lễ Khai Mạc Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu kỳ thứ 29.

Một Ban Nghi Lễ Thỉnh Sư thật long trọng ; đi đầu tiên là hai cặp Hoa Đèn biểu tượng cho Từ Bi và Trí Tuệ do bốn Ưu Bà Di trong chiếc áo dài lam truyền thống của Gia Đình Phật Tử Việt Nam thủ trì ; đi hai bên và ở giữa là Thượng Tọa Thích Quảng Đạo Trụ trì Chùa Khánh Anh - Evry dẫn Khánh, thứ đến khay Lễ Hương Hoa Đăng do Ni Sư Thích nữ Quảng Trạm Trụ trì Tổ Đình Khánh Anh - Bagneux trịnh trọng đi trước. Sau đó là hai cặp Bê Tích hai bên do bốn vị Đại Đức chấp thủ, kế đến cặp Lọng màu vàng do hai vị Bồ Tát Ưu Bà Tắc giới khoác lên mình hậu lam và y nâu, đi giữa là chư tôn Hòa Thượng Chứng Minh và theo sau chư Thượng Tọa, Quý Ni Trưởng, Ni Sư, chư Đại Đức Tăng Ni, với con số 116 vị.

Bên trong Chánh điện thì những hồi chuông trống Bát Nhã trầm hùng khoan thai, hòa lẫn với âm thanh trên 700 người, dị khẩu đồng âm hòa xướng danh hiệu Đức Đại Hạnh Nguyện Phổ Hiền Vương Bồ Tát, để trên cung thỉnh Thập Phương Tam Bảo quang giáng đạo tràng, thứ cung thỉnh chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni quang lâm Đại Điện, chứng minh cho Lễ Khai Mạc Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu 29 được thành tựu viên mãn.

Chương trình lễ Khai Mạc diển khai bằng ba lần niệm danh hiệu Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật và Bốn Lời Nguyện Rộng Lớn cầu gia hộ. Sau là đại diện hàng Tăng Ni sinh và học viên Phật Tử tác lễ cầu thỉnh chư tôn Thiền Đức từ bi chứng minh và hứa khả giảng dạy Phật Pháp bằng lòng thành kính :

Phật pháp là pháp tối thắng siêu việt. Tất cả pháp không pháp nào hơn Pháp Phật. Do đó Phật Pháp rất khó nghe, nghe rồi khó hiểu, hiểu rồi khó nhập. Chỉ có tấm lòng thành tha thiết, niềm tin sâu xa mới hội nhập được Phật Pháp và mới giải được nghiã chơn thật của Như Lai.

Hai chúng đệ tử xuất gia và tại gia chúng con chí thành tha thiết cầu thỉnh chư Tôn Thiền Đức từ bi thương xót, vì chúng con mà hoan hỷ ban pháp lành mầu nhiệm trí tuệ, cho chúng con được thấm nhuần mưa pháp cam lồ bất tuyệt. Ngưỡng mong chư tôn đức từ bi giai đại hoan hỷ… từ bi giai đại hoan hỷ hứa khả lời thỉnh cầu của chúng con.

Nam mô Đại Từ Bi Hoan Hỷ Tạng Bồ tát ma ha tát tác đại chứng minh.

Lời phi lộ được vị xướng ngôn viên khởi đầu bằng :

“Kính lạy đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni, từ lâu chúng con như những kẻ lữ hành lang thang từ nơi này sang nơi khác, để mưu sinh cho phận đời đen bạc tử sanh. Hôm nay đây chúng con được trở về dưới mái ấm gia đình có tình thương cha mẹ anh em. Thật là một niềm hạnh phúc vô biên.

Thật sự vậy, hôm nay Tăng Ni Phật Tử bốn chúng con Phật tại Âu Châu, như được trở về ngôi nhà thân yêu. Vì 28 năm qua Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu được lưu hành diễn biến từ quốc gia này đến quốc gia kia, như gieo hạt giống bồ đề trên mãnh đất tâm và đến năm nay, như là sự trở về nơi chốn cũ, với ngôi đại tự được xếp hạng nhất nhì của Phật Giáo Việt Nam hải ngoại.

Cảnh vật còn đây ! Nhưng người khai sáng trụ phương nào ? Để ngắm, để nhìn đàn con từ bốn phương quay về trụ xứ người !!! Hôm nay khai diễn KTHPP Âu Châu kỳ 29 – 2017 chúng con cung thỉnh Giác Linh Ngài từ bi hoan hỷ quang lâm Đại Hùng Bảo Điện Khánh Anh chứng minh và gia hộ cho KTHPP kỳ 29 được thành tựu viên mãn.”

Sau đó, Thượng Tọa Thích Nguyên Lộc Trưởng Ban Tổ Chức trân trọng tuyên đọc Diễn Văn Khai Mạc KTHPP Âu Châu kỳ thứ 29 - 2017. Thượng Tọa nhấn mạnh rằng :

“Về lại nơi đây, chúng ta không chỉ nói và nghe những bài pháp thoại để khai mở trí tuệ Phật pháp, hay những thời kinh tụng tu tập giải não phiền. Mà về nơi đây, với thời gian 10 ngày, còn để lắng nghe nỗi thao thức, lòng trăn trở, với bao hoài bão, nguyện vọng cho Dân Tộc và Đạo Pháp của Cố Đại Lão Hòa Thượng thượng Minh hạ Tâm - Chủ Tịch HĐĐH GHPGVNTN Âu Châu kiêm Khai Sơn Viện Chủ nhị tự Khánh Anh”.

Hòa Thượng Thích Tánh Thiệt đệ nhất Chủ Tịch HĐĐH GHPGVNTN Âu Châu ban đạo từ rất thâm tình ý vị, nghĩa đời tình đạo song toàn và Hòa Thượng cũng nhấn mạnh rằng :

“Tổ chức khóa tu học Phật pháp tại đạo tràng Khánh Anh đây, là nỗi lo âu của Giáo Hội, vì biết phương tiện không chu toàn cho quý chư Tôn Đức và Học Viên Phật Tử. Dẫu biết là vậy, nhưng vì Giáo Hội muốn thực thi bản nguyện mong ước của Cố Hòa Thượng Chủ Tịch chúng ta, khi Ngài xây dựng ngôi Chùa Khánh Anh này là nghĩ ngay đến việc Tăng Ni Phật Tử Âu châu, về nơi đây cùng chung tu học.

Cho nên, chúng ta về nơi đây tổ chức Khóa Tu Học Phật Pháp là để tri ân và báo ân Cố Hòa Thượng. Vậy kính xin trên chư Tôn Đức Tăng Ni và Học Viên Phật Tử thảy đồng hoan hỷ và nhất tâm tinh tấn tu học, ngỏ hầu báo đáp thâm ân trong muôn một.”

Hòa Thượng Thích Như Điển đệ nhị Chủ Tịch ban lời Huấn Từ thật ngắn gọn và ý nghĩa sâu sắc vô cùng : «Trong Đại Trí Độ Luận Đức Phật có dạy rằng : Hãy đừng mong ai đó bọc nhung hết qủa địa cầu nầy để cho chúng ta đi hai chân cho được êm, mà mỗi người trong chúng ta hãy tự bọc nhung hai chân của mình lại để đi được êm trên qủa địa cầu nầy». Hôm nay chúng ta về đây để tu học trong 10 ngày cũng giống như trong Đại Trí Độ Luận đã dạy rằng : «Ví như ở trong một căn phòng tối tăm từ trong vô lượng kiếp, nếu có ai đó đốt lên một ngọn nến bởi một que diêm thật nhỏ, thì ánh sáng nhỏ bé ấy sẽ thắp sáng căn phòng kia. Cũng như thế ấy, lần thứ 29 nầy chúng ta có đến 116 ngọn nến của chư Tăng Ni và hơn 700 học viên Phật Tử đến từ 16 quốc gia trên 4 châu lục. Vậy chúng ta hãy cùng đốt nến lên để căn phòng ấy được thắp sáng bởi ánh sáng trí tuệ kia.»

Thượng Tọa Thích Tâm Huệ Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Giáo Dục, thì nhắc lại “Nguyện vọng của Cố Hòa Thượng Chủ Tịch lúc còn sanh thời, luôn luôn quan tâm đến hàng Bồ Tát Tại Gia. Hòa Thượng muốn giáo dưỡng hàng Bồ Tát Tại Gia làm sao Tín Tâm được kiên cố và Bồ Đề Tâm luôn tăng trưởng, chí tu học phụng sự không lui sụt… Do vậy, quý học viên Phật Tử Bồ Tát Tại Gia chớ cô phụ tấm lòng từ bi của Sư Ông Minh Tâm…”

Tăng thêm phần long trọng hơn nữa là có quý quan khách đại diện các cấp chánh quyền địa phương và Tôn Giáo Bạn, các ban ngành cơ quan tổ chức cùng đồng tham dự và có những lời chúc mừng cho Khóa Tu Học Phật Pháp được thành công mỹ mãn.

Lễ Khai Mạc được diễn ra trong vòng một tiếng rưỡi đồng hồ và kết thúc bằng một tấm hình lưu niệm thật đẹp trong Chánh Điện.

Sau Lễ Khai Mạc, thì chương trình tu học theo thời khóa biểu đã ấn định, sáng từ 5g30 đến 22g30 có ba thời tụng kinh và ba buổi học Phật Pháp.

Thời gian của ba thời tụng kinh là :

06g00 : Tọa Thiền và Tụng Lăng Nghiêm Thần Chú.

14g30 : Quý Ni hướng dẫn học viên Phật Tử tụng kinh Cầu An.

20g00 : Chư Tôn Đức Tăng Ni tụng Kinh Pháp Hoa.

Thời gian của ba buổi học Phật Pháp là :

Sáng từ  09g30 đến 11g00

Chiều từ 16g00 đến 17g30

Tối từ     20g00 đến 21g00

Lớp học có 5 cấp như sau :

1-      Cấp Đại Học Oanh Vũ (do Sư Ông đặt cho lớp Oanh Vũ mầm non).

2-      Cấp I A & B dành cho lứa tuổi Thanh Thiếu Niên và đặc biệt dành cho các em sinh trưởng ở hải ngoại.

3-      Cấp II dành cho những học viên học Phật Pháp căn bản.

4-      Cấp III dành cho những học viên có qúa trình tu học Phật Pháp lâu dài.

5-      Cấp của Tăng Ni chủ yếu là chia xẻ những kinh nghiệm tu học từ các bậc trưởng lão và thảo luận về những chủ đề liên quan đến sự nghiệp hoằng pháp.

Để nhắc nhở công đức của các bậc Cao Tăng hiện đại của Phật Giáo Việt Nam cho đàn hậu côn được biết và ghi nhớ. Cho nên trong Khóa Tu Học có thiết lễ Tưởng Niệm Tứ Đại Tăng Thống GHPGVNTN và cố Hòa Thượng Thích Minh Tâm. Lễ được cử hành vào trưa ngày Chủ Nhật, 23/07/17 và tối hôm đó cũng là phiên họp thường niên của HĐĐH GHPGVNTN Âu Châu.

Thứ năm, ngày 27/07/17 vào lúc 7g00 khai đàn truyền Bồ Tát Giới Tại Gia cho trên 30 tân giới tử phát Bồ Đề Tâm. Và cũng là nguyên ngày Niệm Phật từ 09g00 đến 17g00. Chư Tăng Ni chia ra làm bốn ban, mỗi ban trực hai tiếng đồng hồ. Còn học viên Phật Tử thì tùy duyên với sức khỏe hoặc hâm mộ tinh tấn. Nhưng ban nào cũng thấy đông đảo người tham dự. Một ngày niệm Phật vừa trôi qua ai ai cũng hoan hỷ tinh tấn. Sau ngày niệm Phật xong, Thượng Tọa Thích Quảng Đạo Trụ trì Chùa Khánh Anh, muốn cảm niệm ân đức Tam Bảo đã gia hộ cho Khóa tu học Phật Pháp viên mãn, nên Thượng Tọa đã cầu thỉnh Hòa Thượng đệ nhất Chủ Tịch cho phép thiết lễ cúng Thí Thực Cô Hồn để hồi hướng, thế là sẵn dịp có đầy đủ chư Tăng, Thượng Tọa đã thỉnh 8 vị Kinh Sư và 1 Sám Chủ. Vậy là một Đàn Lược Khoa Chẩn Tế được diễn ra với âm điệu miền Cố Đô Huế, thời gian từ 19g30 đến 22g30 hoàn mãn.

Thứ sáu, ngày 28/07/17, sau thời tụng tiểu Lăng Nghiêm Thần Chú, chư Tăng Ni tác pháp Tự Tứ và giải giới trường, mãn an cư sau mười ngày. Sau khi điểm tâm xong, một cuộc thi trắc nghiệm cuối khóa được diễn ra vào lúc 9g30 và kết thúc khoảng 10g30. Tuy học ngắn ngày và thời gian chật hẹp cả ngày, vậy mà quý học viên Phật Tử cũng rất nhiệt tình trong cuộc thi trắc nghiệm này.

Thời gian gần hết, công việc càng nhiều, khiến cho mọi người trong các ban rất bận rộn với phần hành của mình. Ban nhiều việc nhất là Ban Văn Phòng, ôi đủ mọi thứ chuyện về giấy tờ thủ tục khiến họ phải lo vào giờ chót.

Nói về các ban, thì năm nay phải nói đến một ban mà phải làm việc 24 trên 24, đó là Ban Trật Tự. Nguyên do là vì khu vực Chùa Khánh Anh mới mất an ninh ; cho nên chánh quyền thành phố Evry, đã đặc trách sở cảnh sát quan tâm về mặt an ninh cho khóa tu học. Cảnh sát đã đề nghị ban tổ chức phải sắp xếp nhân sự chia ra trực ngày đêm. Nhưng nếu chỉ chung trong một khuôn viên, thì có lẽ ban trật tự cũng đỡ cực nhọc ; nhưng năm nay chỗ ở phải cách biệt phân hai không gian khác nhau. Vì khuôn viên của Chùa Khánh Anh không thể dung chứa hết 800 người về một chỗ nghỉ ngơi. Do đó, phải mượn thêm một hội trường cách chùa khoảng 200 mét, để cho học viên nghỉ ngơi tại đó. Học viên phải ngủ trong một phòng thể dục thể thao rộng lớn và giường nằm san sát. Đại Học Oanh Vũ cũng như lớp 1A và 1B, cũng sinh hoạt và học tại hội trường đó. Chính vì vậy, mà ban trật tự phải chia ra trực cả hai nơi ; nhưng nhân sự thì không đủ. Thật là vất vả cho quý vị trong ban trật tự.

Một ban không kém lao nhọc, ấy chính là Ban Ẩm Thực. Nhưng cũng may nhờ các ban ẩm thực của qúy Chùa Thiện Minh LyonChùa Phổ Hiền Strasbourg và Chùa Khánh Anh Evry tại PhápNhóm Cô Diệu Khánh Monchengladbach tại ĐứcNhóm Thiện Nguyện tại Hòa Lan và lo phần ăn sáng Nhóm Cô Chú Quảng Thành - Lý Hán Giang, đã phát tâm chia ra lo ẩm thực cúng dường cho khóa tu học, với tất cả tấm lòng tỉ mĩ chu đáo, mong sao mọi người được ngon khẩu vị, có sức khỏe và tinh thần sảng khoái để tu học. Ban ẩm thực luôn tận tâm tận lực, lắm khi lo quá sanh phiền lụy. Thật là cảm niệm công đức của hai Ban Ẩm Thực và Trật Tự ; một lo cho an toàn ; một lo cho sức khỏe, để đời sống tu học được an lành và tinh tấn. Ngoài ra còn nhiều ban khác nữa cũng tích cực không ít, để góp phần thành tựu cho khóa tu học. Chắc chắn nhân sự của quý ban mai hậu sẽ gặt hái công đức vô lượng vô biên. Vì đã tạo nhân duyên thù thắng cho trên 800 người được an trú yên ổn trong ngôi nhà Phật Pháp Đại Thừa suốt trong thời gian 10 ngày nầy.

Vào lúc 15g00 thứ sáu, ngày 28/7/17 diễn ra lễ Bế Mạc Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu kỳ thứ 29 - năm 2017, trong không khí trang nghiêm. Những lời đạo từ, huấn từ của chư Hòa Thượng chứng minh ban bố và những cảm tưởng của quý học viên đại diện tuy mộc mạc nhưng chứa đựng tất cả lòng biết ơn về Khóa Tu Học. Có lẽ trong lòng mỗi người, đều trổi dậy những cảm xúc bùi ngùi trước sự kết thúc khóa tu học, qua sự tác bạch cầu thỉnh của đại diện tất cả Tăng Ni và Học Viên Phật tử rằng : “Suốt thời gian một tuần lễ, chúng con được sống với đời sống Lục Hòa của hàng Tăng Già giải thoát. Một tuần lễ chúng con được thực tập chánh pháp quang minh. Một tuần lễ chúng con được quán Phật trang nghiêm tướng hảo. Một tuần lễ chúng con được hưởng thụ cam lồ pháp vị, qua những giờ học giáo pháp, những buổi tịnh tọa tụng kinh cùng với tất cả sự sinh hoạt của đời sống thường nhật. Cuối cùng một tuần lễ nhiệm mầu ấy, cũng phải theo luật vô thường chi phối.”

Lời Đạo Từ cuối cùng trong Lễ Bế Mạc do Hòa Thượng Thích Bảo Lạc, Hội Chủ HĐĐH GHPGVNTN Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan kiêm Phương trượng chùa Pháp Bảo - thành phố Sydney, là vị Giảng Sư Khách Tăng duy nhất của khóa tu học kỳ này. Ngài đã ca ngợi tán thán công đức của Giáo Hội Âu Châu, đã xiển dương và duy trì tinh thần tu học Phật Pháp ở xứ người suốt 29 năm qua. Một việc làm thật không dễ dàng và Giáo Hội các Châu Lục khác cũng theo đó mà tổ chức những khóa tu học mang tính Giáo Hội. Như Giáo Hội Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan đã trải qua 16 khóa tu học vào dịp mùa Hè của Châu Úc là dịp lễ Noel nhằm vào mùa Đông của Âu Châu. Vào ngày 23/07/2017 vừa qua tại Hoa Kỳ đã kết thúc Khóa Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ lần thứ 7 do hai Giáo Hội Hoa Kỳ và Canada đứng ra tổ chức. Như vậy tính theo thời gian, thì các Giáo Hội của chúng tôi đã đi sau Giáo Hội Âu Châu nhiều năm. Phải kể ra công đức hàng đầu là của Cố Hòa Thượng Thích Minh Tâmđã cùng với chư Tôn Đức tại Âu châu hiệp lực khai sáng và phát huy tinh thần tu học như vậy tại Hải Ngoại... Cầu chúc cho toàn thể Tăng Ni Phật Tử Âu Châu hãy luôn duy trì Khóa Tu Học Truyền Thống của Âu Châu và cũng để báo đền ơn Cố Hòa Thượng Thích Minh Tâm, vị Lãnh Đạo tài ba của quý vị.

Sau cùng là lời Tuyên Bố Bế Mạc của Thượng Tọa Thích Nguyên Lộc Trưởng Ban Tổ Chức :

“Kính Bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni. Ban tổ chức chúng con vô cùng cảm kích ân đức của quý Ngài, đã không từ lao nhọc của tứ đại, hy sinh luôn sự săn sóc tâm linh Phật Tử của bổn tự, theo lời cầu thỉnh của chúng con, quý Ngài từ bi quang lâm đạo tràng chứng minh và giáo huấn lời Phật dạy cho khóa tu học Phật pháp Âu châu kỳ 29.

Kính thưa toàn thể quý học viên Phật Tử thân thương của Khóa tu học Phật Pháp Âu Châu kỳ 29 này ! Với quý vị chúng tôi cũng chỉ biết ca ngợi tán thán công đức vô lượng vô biên của toàn thể quý vị đã về và hiện hữu ngay đây. Nếu quý vị không vì Phật pháp, không vì lý tưởng tu học, không vì ân đức của cố Đại Lão Hòa Thượng ân sư của Giáo Hội Âu Châu thượng Minh hạ Tâm và ân tình cao cả, nghĩa đạo tình đời, đối với chư Tôn Đức trong Giáo Hội, thì chắc chắn quý vị không hiện hữu tại nơi đây.”

Lại nữa, sự thành tựu hôm nay, là do nhờ tất cả đạo tâm nhiệt huyết chân thành của toàn thể chư Tôn Đức Tăng Ni, Phật Tử của các Tự Viện nước Pháp, đã hy sinh rất nhiều, từ thời gian cho đến sức lực, tiền tài, nhân lực, đã đóng góp bàn tay vàng đạo tâm, nằm trong các ban, của ban tổ chức địa phương. Tận tâm tận lực phụng sự cho khóa tu học được viên mãn. Trong vai trò trưởng ban tổ chức, thật tri ân công đức vô lượng của quý vị.

Nguyện đem công đức này hồi hướng, trên chư Tôn Đức Trưởng Lão phước thọ miên trường, làm bậc đống lương thạch trụ, cho ngôi nhà Phật Pháp Việt Nam càng kiên cố vững chắc, tiếp dẫn đàn hậu học chúng con trên lộ trình hoằng pháp và duy trì lý tưởng tu học.

Kính chúc chư Tăng Ni tứ đại điều hòa, phước huệ trang nghiêm, Phật sự viên thành, tối thù tối thắng.

Kính chúc toàn thể quý học viên Phật Tử hiện hữu và bảo quyến vô lượng an lành trong đời sống ác trược và thuận duyên trên con đường tu học Bồ Tát đạo. Chư Phật Bồ Tát luôn thầm gia hộ cho quý vị.

Kính bạch chư tôn đức

Kính thưa đại chúng

Ngày giờ đã đến, Phật sự đã xong, thay mặt ban tổ chức, trân trọng tuyên bố Bế Mạc Khóa tu học Phật pháp Âu châu kỳ thứ 29 năm 2017.

Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát ma ha tát

Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ tát ma ha tát tác đại chứng minh.

Trước khi kết thúc Lễ Bế Mạc, Hòa Thượng đệ nhị Chủ Tịch tuyên bố về Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu kỳ thứ 30 – 2018 nếu thuận duyên sẽ được tổ chức tại thủ đô Bá Linh Đức quốc, do Ni Sư Thích Nữ Diệu Phước Trụ trì chùa Linh Thứu đứng ra đảm trách vai trò Trưởng Ban Tổ Chức và Chi Bộ Đức Quốc sẽ Cố Vấn. Nếu không thuận thì những quốc gia kế tiếp như Thụy Điển hoặc Bỉ quốc, v.v…

Lễ Bế Mạc được kết thúc bằng bài Hồi Hướng :

Nguyện đem công đức này

Hướng về khắp tất cả

Đệ tử và chúng sanh

Đều trọn thành Phật Đạo.

Cuối cùng con số tham dự của học viên Phật tử là 724, đến từ 16 quốc gia như sau : Anh 51, Bỉ 12, Đài Loan 2, Đan Mạch 63, Đức 140, Gia Nã Đại 1, Hòa Lan 40, Hung Gia Lợi 5, Mã Lai 4, Na Uy 10, Phần Lan 9, Pháp 345, Thụy Điển 23, Thụy Sĩ 13, Úc Đại Lợi 2, Việt Nam 4; trong đó Ưu Bà Tắc có 220 vị, Ưu Bà Di thì 504 vị, nhỏ nhất sanh năm 2016-1 tuổi và tuổi lớn nhất sanh năm 1926-89 tuổi. Chúng Xuất Gia gồm có 116 vị, xuất gia nam có 58 vị; gồm có Trưởng Lão Hòa Thượng15 Thượng Tọa37 Đại Đức và 2 Sa Di. Xuất gia nữ có 58 vị; gồm có 2 Ni Trưởng5 Ni Sư46 Sư Cô,4 Sa Di Ni và 1 Tịnh Hạnh Nhân. Tổng cộng có 840 Tăng Ni và Phật tử tham dự khóa Tu Học kỳ 29.

Phần tổng kết tài chánh thu chi như sau. Phần Tổng Thu là : 110.570€, trong nầy có hơn 30.000€ các học viên ủng hộ tiền một bao gạo 30€ và Tổng Chi là : 106.024€, phần còn lại là : 4.546€.

Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu kỳ thứ 26 tại Thụy Sĩ qũy còn dư lại 17.000FrsKỳ thứ 27 tổ chức tại Đức dư 21.000€kỳ thứ 28 tổ chức tại Amiens, Pháp dư 5.300€Kỳ 29 nầy tổ chức tại chùa Khánh Anh Evry dư 4.546€Giáo Hội trích ra 25.000€ để phụ với chùa Khánh Anh trang bị nhà bếp mới cho các khóa Tu Học và phụ tiền điện nước cho chùa Khánh Anh là 12.846€Như vậy quỹ của Giáo Hội còn lại là : 10.000€.

Tuy đã hồi hướng, nhưng không khí của khóa tu học vẫn còn sinh động qua chương trình văn nghệ chúc mừng Khóa Tu Học đã viên mãn, dưới sự điều khiển của trưởng ban văn nghệ khóa tu học, là Đại Đức Thích Viên Giác, bút hiệu Phi Long. Chương trình rất phong phú với nhiều thể loại và nội dung chính yếu là Tri Ân Công Đức Cao Dày của Cố Hòa Thượng khai sơn viện chủ Chùa Khánh Anh cũng là Chủ Tịch HĐĐH GHPGVNTN Âu Châu.

Qua thứ bảy, ngày 29/07/17, thì có nhiều phái đoàn Tăng Ni Phật Tử trở về lại bổn xứ ; nhưng số còn lại cũng khá đông, cho nên Ban Tổ Chức ưu ái cho học viên Phật Tử, được một ngày du ngoạn, thăm thắng cảnh Thủ Đô Ba Lê.

Chủ Nhật, ngày 30/07/17 thì tất cả đều đã ra về và trả lại sự yên tỉnh cho Đạo Tràng Khánh Anh. Mỗi người ra về mang theo mỗi tâm trạng cảm xúc khác nhau về Khóa Tu Học Phật Âu Châu kỳ thứ 29 năm 2017 và tâm trong tâm, tất cả đều hứa hẹn hội ngộ lại kỳ thứ 30 năm 2018.

Thay mặt GHPGVNTNAC

Đệ Nhất Chủ Tịch                                                        Đệ Nhị Chủ Tịch

 

Hòa Thượng Thích Tánh Thiệt                       Hòa Thượng Thích Như Điển

8 Rue François Mauriac. Parc aux Lièvres. 91000 Evry. France. Tél : 07.70.07.33.99 – 09.84.52.39.35. E-mail : thichquangdao@khanhanh.fr

Khoa tu au chau ky 29 (1)Khoa tu au chau ky 29 (2)Khoa tu au chau ky 29 (3)Khoa tu au chau ky 29 (4)Khoa tu au chau ky 29 (5)Khoa tu au chau ky 29 (6)Khoa tu au chau ky 29 (7)Khoa tu au chau ky 29 (8)Khoa tu au chau ky 29 (9)Khoa tu au chau ky 29 (10)Khoa tu au chau ky 29 (11)Khoa tu au chau ky 29 (12)Khoa tu au chau ky 29 (13)

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
)
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
108,794,366