Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: Nguyên Tạng   

Danh sách cúng dường

11/08/201516:13(Xem: 5553)
Danh sách cúng dường

Danh sách cúng dường Âu Châu


 

Stt

Pháp danh


Cúng dường

 


Ghi chú

 1.  

Đồng Ngọc Minh

$500

 

 1.  

Hoàng Lan

$250

 

 1.  

Đức Nghiêm

$500

 

 1.  

Nguyên Như

$200

 

 1.  

Nguyên Nhật Diệu

$200

 

 1.  

Diệu Ngộ

$200

 

 1.  

Tâm Từ + Nguyên Thanh

$500

 

 1.  

Nguyên Đà

$300

 

 1.  

Quảng Diệu Hạnh

$300

 

 1.  

Diệu Chơn

$150

 

 1.  

Diệu Ân

$200

 

 1.  

Diệu Thanh

$100

 

 1.  

Quảng Tâm

$70

 

 1.  

Diệu Đức

$200

 

 1.  

Bảo Diệu Hòa

$200

 

 1.  

Tâm Quang

$200

 

 1.  

Thiện Bảo

$200

 

 1.  

Giác Trí

$200

 

 1.  

Tâm Ngọc

$200

 

 1.  

Nguyên Thảo

$300

 

 1.  

Quảng Niệm

$300

 

 1.  

Quảng Hạnh

$300

 

 1.  

Thanh Phi

$300

 

 1.  

Nguyên Nhật Diệu

$100

 

 1.  

Diệu Âm Mary Muội

$100

 

 1.  

Minh Trí + Liễu Ngọc

500 Euro & $300

 

 1.  

Minh Đăng + Diệu Huệ

150 Euro

 

 1.  

Lâm Thu Quế

200 Euro

 

 1.  

Nguyễn Thị Ánh

$100

 

 1.  

Gia đình Long Tuyền

$1000

 

 1.  

Gia đình Phúc Lý

100 Euro

 

 1.  

Hồng Nhung

$100

 

 1.  

Ngọc Như

$300+100 Duen

 

 1.  

Ngọc Lan

100 Euro

 

 1.  

Tony Thạch

$200

 

 1.  

Nhật Đức + Thiện Công

$100

 

 1.  

Chúc Thường

$100

 

 1.  

Tô Đình Hòa

$500

 

 1.  

Quảng Oánh

$200

 

 1.  

Giác Hóa

$100

 

 1.  

Lê Văn Bình

$200

 

 1.  

Ẩn danh

$350

 

 1.  

Tâm Thư

$200

 

 1.  

Thanh Vân

$100

 

 1.  

Vô danh

$50

 

 1.  

Thiện An

$50

 

 1.  

Hợp Nguyệt

$50

 

 1.  

Trung Ry

$50

 

 1.  

Dũng Hiền

$50

 

 1.  

Phạm Hồng

$50

 

 1.  

Lệ Nghĩa

$60

 

 1.  

Diệp

$200

 

 1.  

NT Phước Trí

$200

 

 1.  

NT Chơn Đạo

$200

 

 1.  

Minh Bi + Nguyên Thuần

$1,000

 

 1.  

Diệu Viên

$200

 

 1.  

Lệ An + Nguyên Hải

$200

 

 1.  

Nguyên Khương

$200

 

 1.  

Như Trí + Quang Sơn

$300

 

 1.  

Diệu Chơn

$60

 

 1.  

Vạn Phước

$60

 

 1.  

Huệ Nghiêm

$50

 

 1.  

Huệ Tịnh

$50

 

 1.  

Diệu Hương

$100

 

 1.  

Diệu Kim + Nguyên Đức

$300

 

 1.  

Quảng Tịnh Tâm

$1,300

(cúng chung $300+ cúng Chùa Khánh Anh $1000)

 1.  

Quảng Diệu Nguyên

$300

 

 1.  

Gia đình Ngọc Hoa

$1000

(cúng chung $500+ cúng Chùa Khánh Anh $500)

 1.  

Cụ Bạch Vân

$100

(Phật tử ờ nhà gởi cúng)

 1.  

Diệu Hiền + Tâm Quang

$200

(Phật tử ờ nhà gởi cúng)

 1.  

Tịnh Hạnh

$100

(Phật tử ờ nhà gởi cúng)

 1.  

Quảng Tịnh

$200

(Phật tử ờ nhà gởi cúng)

 1.  

Diệu Thường

$100

(Phật tử ờ nhà gởi cúng)

 1.  

Thu Ngọc

$100

(Phật tử ờ nhà gởi cúng)

 1.  

Chế Kiên

$50

(Phật tử ờ nhà gởi cúng)

 

 

 
Phái đoàn cúng dường như sau:

- Chùa Nam Hoa (Quảng Châu): $500
- Chùa Quang Hiếu (Quảng Châu): $500
- Chùa Bảo Quang (Hamburg): $2000
- Chùa Viên Giác (Hannover): $2000
- Chùa Khánh Anh (Paris, France): $10,000

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
100,255,943