Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Danh sách cúng dường

11/08/201516:13(Xem: 3325)
Danh sách cúng dường

Danh sách cúng dường Âu Châu


 

Stt

Pháp danh


Cúng dường

 


Ghi chú

 1.  

Đồng Ngọc Minh

$500

 

 1.  

Hoàng Lan

$250

 

 1.  

Đức Nghiêm

$500

 

 1.  

Nguyên Như

$200

 

 1.  

Nguyên Nhật Diệu

$200

 

 1.  

Diệu Ngộ

$200

 

 1.  

Tâm Từ + Nguyên Thanh

$500

 

 1.  

Nguyên Đà

$300

 

 1.  

Quảng Diệu Hạnh

$300

 

 1.  

Diệu Chơn

$150

 

 1.  

Diệu Ân

$200

 

 1.  

Diệu Thanh

$100

 

 1.  

Quảng Tâm

$70

 

 1.  

Diệu Đức

$200

 

 1.  

Bảo Diệu Hòa

$200

 

 1.  

Tâm Quang

$200

 

 1.  

Thiện Bảo

$200

 

 1.  

Giác Trí

$200

 

 1.  

Tâm Ngọc

$200

 

 1.  

Nguyên Thảo

$300

 

 1.  

Quảng Niệm

$300

 

 1.  

Quảng Hạnh

$300

 

 1.  

Thanh Phi

$300

 

 1.  

Nguyên Nhật Diệu

$100

 

 1.  

Diệu Âm Mary Muội

$100

 

 1.  

Minh Trí + Liễu Ngọc

500 Euro & $300

 

 1.  

Minh Đăng + Diệu Huệ

150 Euro

 

 1.  

Lâm Thu Quế

200 Euro

 

 1.  

Nguyễn Thị Ánh

$100

 

 1.  

Gia đình Long Tuyền

$1000

 

 1.  

Gia đình Phúc Lý

100 Euro

 

 1.  

Hồng Nhung

$100

 

 1.  

Ngọc Như

$300+100 Duen

 

 1.  

Ngọc Lan

100 Euro

 

 1.  

Tony Thạch

$200

 

 1.  

Nhật Đức + Thiện Công

$100

 

 1.  

Chúc Thường

$100

 

 1.  

Tô Đình Hòa

$500

 

 1.  

Quảng Oánh

$200

 

 1.  

Giác Hóa

$100

 

 1.  

Lê Văn Bình

$200

 

 1.  

Ẩn danh

$350

 

 1.  

Tâm Thư

$200

 

 1.  

Thanh Vân

$100

 

 1.  

Vô danh

$50

 

 1.  

Thiện An

$50

 

 1.  

Hợp Nguyệt

$50

 

 1.  

Trung Ry

$50

 

 1.  

Dũng Hiền

$50

 

 1.  

Phạm Hồng

$50

 

 1.  

Lệ Nghĩa

$60

 

 1.  

Diệp

$200

 

 1.  

NT Phước Trí

$200

 

 1.  

NT Chơn Đạo

$200

 

 1.  

Minh Bi + Nguyên Thuần

$1,000

 

 1.  

Diệu Viên

$200

 

 1.  

Lệ An + Nguyên Hải

$200

 

 1.  

Nguyên Khương

$200

 

 1.  

Như Trí + Quang Sơn

$300

 

 1.  

Diệu Chơn

$60

 

 1.  

Vạn Phước

$60

 

 1.  

Huệ Nghiêm

$50

 

 1.  

Huệ Tịnh

$50

 

 1.  

Diệu Hương

$100

 

 1.  

Diệu Kim + Nguyên Đức

$300

 

 1.  

Quảng Tịnh Tâm

$1,300

(cúng chung $300+ cúng Chùa Khánh Anh $1000)

 1.  

Quảng Diệu Nguyên

$300

 

 1.  

Gia đình Ngọc Hoa

$1000

(cúng chung $500+ cúng Chùa Khánh Anh $500)

 1.  

Cụ Bạch Vân

$100

(Phật tử ờ nhà gởi cúng)

 1.  

Diệu Hiền + Tâm Quang

$200

(Phật tử ờ nhà gởi cúng)

 1.  

Tịnh Hạnh

$100

(Phật tử ờ nhà gởi cúng)

 1.  

Quảng Tịnh

$200

(Phật tử ờ nhà gởi cúng)

 1.  

Diệu Thường

$100

(Phật tử ờ nhà gởi cúng)

 1.  

Thu Ngọc

$100

(Phật tử ờ nhà gởi cúng)

 1.  

Chế Kiên

$50

(Phật tử ờ nhà gởi cúng)

 

 

 
Phái đoàn cúng dường như sau:

- Chùa Nam Hoa (Quảng Châu): $500
- Chùa Quang Hiếu (Quảng Châu): $500
- Chùa Bảo Quang (Hamburg): $2000
- Chùa Viên Giác (Hannover): $2000
- Chùa Khánh Anh (Paris, France): $10,000

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn