Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Ủy lạo Nepal ngày 02

11/06/201504:31(Xem: 5063)
Ủy lạo Nepal ngày 02

Phái đoàn cứu trợ nạn nhân động đất Nepal thuộc Giáo Hội PGVN Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi Tân Lan đã đến Nepal ủy lạo nạn nhân động đất từ ngày 9-6-2015 đến ngày 15-6-2015, gồm có:

  1. HT Thích Quảng Ba, Phó Hội Chủ Ngoại Vụ, Trưởng Đoàn Cứu Trợ Nepal
  2. TT Thích Tâm Phương, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Từ Thiện Xã Hội, Phó Đoàn Cứu Trợ Nepal
  3. TT Thích Nhật Tân, Tổng Thư Ký, Thư Ký  Đoàn Cứu Trợ Nepal
  4. TT Thích Nguyên Trực, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Cư Sĩ, Phó Đoàn Cứu Trợ Nepal
  5. TT Thích Giác Tín, Phó Tổng Thư Ký, Nhiếp ảnh viên Đoàn Cứu Trợ Nepal
  6. Ni Sư TN Tâm Lạc, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Tài Chánh, Thành Viên Đoàn Cứu Trợ Nepal
  7. Ni Sư TN Chân Kim, Trụ Trì Chùa Phật Quang, Thành Viên Đoàn Cứu Trợ Nepal
  8. Ni Sư TN Huệ Khiết, Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Từ Thiện Xã Hội, Thành Viên Đoàn Cứu Trợ Nepal
  9. Sư Cô TN Nguyên Khai,Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Từ Thiện Xã Hội, Thành Viên Đoàn Cứu Trợ Nepal

 

Đây là những hình ảnh phái đoàn ủy lạo nhiều địa điểm khác nhau trong ngày đầu tiên tại Nepal ngày 10-6-2015

Uy Lao Nan Nhan dong dat Nepal ngay 01 (37)Uy Lao Nan Nhan dong dat Nepal ngay 01 (38)Uy Lao Nan Nhan dong dat Nepal ngay 01 (39)Uy Lao Nan Nhan dong dat Nepal ngay 01 (43)

Uy Lao Nan Nhan dong dat Nepal ngay 01 (12)Uy Lao Nan Nhan dong dat Nepal ngay 01 (15)Uy Lao Nan Nhan dong dat Nepal ngay 01 (16)Uy Lao Nan Nhan dong dat Nepal ngay 01 (17)Uy Lao Nan Nhan dong dat Nepal ngay 01 (18)Uy Lao Nan Nhan dong dat Nepal ngay 01 (19)Uy Lao Nan Nhan dong dat Nepal ngay 01 (20)

 Uy Lao Nan Nhan dong dat Nepal ngay 01 (49)Uy Lao Nan Nhan dong dat Nepal ngay 01 (51)Uy Lao Nan Nhan dong dat Nepal ngay 01 (52)Uy Lao Nan Nhan dong dat Nepal ngay 01 (53)Uy Lao Nan Nhan dong dat Nepal ngay 01 (54)Uy Lao Nan Nhan dong dat Nepal ngay 01 (55)Uy Lao Nan Nhan dong dat Nepal ngay 01 (56)Uy Lao Nan Nhan dong dat Nepal ngay 01 (227)Uy Lao Nan Nhan dong dat Nepal ngay 01 (228)Uy Lao Nan Nhan dong dat Nepal ngay 01 (229)Uy Lao Nan Nhan dong dat Nepal ngay 01 (230)
Uy Lao Nan Nhan dong dat Nepal ngay 01 (137)Uy Lao Nan Nhan dong dat Nepal ngay 01 (141)Uy Lao Nan Nhan dong dat Nepal ngay 01 (286)Uy Lao Nan Nhan dong dat Nepal ngay 01 (290)Uy Lao Nan Nhan dong dat Nepal ngay 01 (298)Uy Lao Nan Nhan dong dat Nepal ngay 01 (302)Uy Lao Nan Nhan dong dat Nepal ngay 01 (304)Uy Lao Nan Nhan dong dat Nepal ngay 01 (311)Uy Lao Nan Nhan dong dat Nepal ngay 01 (317)Uy Lao Nan Nhan dong dat Nepal ngay 01 (320)Uy Lao Nan Nhan dong dat Nepal ngay 01 (327)Uy Lao Nan Nhan dong dat Nepal ngay 01 (330)
Uy Lao Nan Nhan dong dat Nepal ngay 01 (353)Uy Lao Nan Nhan dong dat Nepal ngay 01 (355)Uy Lao Nan Nhan dong dat Nepal ngay 01 (373)Uy Lao Nan Nhan dong dat Nepal ngay 01 (381)Uy Lao Nan Nhan dong dat Nepal ngay 01 (215)Uy Lao Nan Nhan dong dat Nepal ngay 01 (251)Uy Lao Nan Nhan dong dat Nepal ngay 01 (252)Uy Lao Nan Nhan dong dat Nepal ngay 01 (277)Uy Lao Nan Nhan dong dat Nepal ngay 01 (90)Uy Lao Nan Nhan dong dat Nepal ngay 01 (92)Uy Lao Nan Nhan dong dat Nepal ngay 01 (98)Uy Lao Nan Nhan dong dat Nepal ngay 01 (101)Uy Lao Nan Nhan dong dat Nepal ngay 01 (115)Uy Lao Nan Nhan dong dat Nepal ngay 01 (350)
Uy Lao Nan Nhan dong dat Nepal ngay 01 (346)Uy Lao Nan Nhan dong dat Nepal ngay 01 (363)Uy Lao Nan Nhan dong dat Nepal ngay 01 (368)Uy Lao Nan Nhan dong dat Nepal ngay 01 (370)***
Hình ảnh cũ:
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn