Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Phái Đoàn PG Úc Châu đang cứu trợ Nepal

15/06/201505:18(Xem: 19733)
Phái Đoàn PG Úc Châu đang cứu trợ Nepal

dong-dat-nepal

(xem tiếp) 





ThongBachDongDatNepal-01
ThongBachDongDatNepal-02




                                                         

blank

Cuu Tro Nepal_01 Cuu Tro Nepal_02
banner_uy_Nepal

Bao Thu Uy Lao Nepal

lotus-2 (2)
Tổng Vụ Từ Thiện Xã hội

(Nhiệm kỳ 2015-2019)

Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Từ Thiện Xã hội: Thượng Tọa Thích Tâm Phương

Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Từ Thiện Xã hội: Thượng Tọa Thích Phổ Hương

Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Từ Thiện Xã hội: Đại Đức Thích Viên Trí

Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Từ Thiện Xã hội: Ni Sư Thích Nữ Huệ Khiết  

Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Từ Thiện Xã hội: Sư Cô Thích Nữ Nguyên Khai 


lotus_57
Thu Moi Hop Bao tai TV Quang DucInvitation to Meadia Briefing_Nepal
Danh sách Tự Viện, Phật tử đóng góp

cứu trợ nạn nhân thiên tai động đất Nepal




1- Tu Viện Từ Ân (ĐĐ Hạnh Phẩm) : $200 (bank)
2- Chùa Diệu Âm (NS Như Tuyết): $1,000 
3- Chùa A Di Đà (TT Nguyên Trực): $13,065 (bank)
4- Chùa Giác Hoàng (TT Giác Tín): $6,370
5- Chùa Bảo Vương (HT Huyền Tôn, NS Thể Viên): $2,000
6- Chùa Long Quang (TT Phổ Hương): $ 2,720 (bank cheque)
7- Chùa Giác Nhiên (HT Trường Sanh): $2,500
8- Tu Viện Vạn Hạnh (HT Quảng Ba) : $34,143.00
9- Tu Viện Nguyên Thiều (ĐĐ Đạo Hiển): $1,140 

10- Chùa Báo Ân (NS Huệ Khiết, NS Như Như) $13,755 
11- Thiền Viện Minh Quang (HT Minh Hiếu) : $60,000 (bank cheque: $40,000, cash: $20,000)
12- Tịnh Xá Minh Đăng Quang (SC TN Thành Liên): $5,300
13- Tự Viện Pháp Bảo (HT Bảo Lạc, ĐĐ Phổ Huân): $24,400 (bank cheque)
14- Chùa Quán Thế Âm (NT Phước Trí, NT Chơn Đạo) : $ 6,000
15- Chùa Huyền Quang (TT Bổn Điền, TT Thiện Hiền) : $5,500, cúng Chùa Nepal: 2,240
16- Tu Viện Quảng Đức (TT Tâm Phương, TT Nguyên Tạng): $23,283
17- Chùa Hưng Long (TT Đạo Thông): $2,000 (bank)

18- Chùa Bồ Đề (SC Nhật Liên): $500
19- Chùa Minh Giác (ĐĐ Hạnh Tri): $1,000
20- Chùa Phật Quang (NS Chân Kim): $8,000
21- Tu Viện Kim Cang (TT Nhuận Chơn): $500
22- Chùa Tích Lan Daham Niketanaya, Melbourne (HT. Kotte Santhindriya): $1000
23- Niệm Phật Đường An Lạc Hạnh (SC Nguyên Khai): $1,370
24- Chùa Liên Hoa (Ni Sư Tâm Lạc): $10,000

25- Chùa Pháp Quang (TT Nhật Tân): $5,000
26- Chùa Bảo Minh (ĐĐ Viên Tịnh): $2,500
27- Tu Viện Minh Giác (ĐĐ Hạnh Hiếu, ĐĐ Thông Tuệ): $7,500
28- GĐPT Miền Tịnh Khiết, Úc Châu: $7,000
29- Chùa Huệ Quang (ĐĐ Thông Hiếu): $2,000
30- Chùa Pháp Hoa (HT Như Huệ, ĐĐ Viên Trí) & Chùa Quan Âm (NS Viên Thông): $41,000 (bank)
31- Niệm Phật Đường Phương Tịnh, Sydney (ĐĐ Tâm Tịnh): $6,500 (bank)
32- Chùa Thiên Ấn (TT Như Định): $3,000 (bank)

33- Chùa Trúc Lâm (TT Tâm Minh): $920
34- Chùa Linh Sơn (HT Tịnh Đạo - ĐĐ Chơn Đạt) : $2,500
35. Phật tử VN tại Rockhampton, Queensland: $1,500.00

  Tổng kết: $306,141

dong dat nepal3

- Danh Sách Phật tử tu Viện Quảng Đức, Melbourne:

 1. Quảng Tịnh: $100
 2. Hoàng Lan, Jordan, Ryan, Ananda: $300
 3. Quảng Niệm: $100
 4. Quảng Mẫn: $100
 5. Quảng Giải: $100
 6. Quế Chi: $100
 7. Ngọc Quân: $100
 8. Thục Đức: $100
 9. Thanh Phi: $100
 10. Quảng Hương: $100
 11. Quảng Hạnh: $100
 12. Quảng Tâm: $100
 13. Diệu Đắc: $200
 14. Nguyên Như: $100
 15. Quảng Tịnh Tâm (Hạnh Canada): $400 (bank)
 16. Diệu Không: $100
 17. Nhuận Pháp Nguyên (Phượng Liên, Sàigòn): $250 (bank)
 18. Nhóm Cây Bút Nữ Âu Châu: 250 EUR
 19.  Nguyễn Hữu  Mừng Chi 20 EUR
 20. Nhóm Thiện Nguyện Trái Tim Quảng Đức: $500
 21. Mỹ Liên - Debbie Trang Đào: $200 (bank)
 22. Nguyên Hằng: $200 (bank)
 23. Hồng Vy: $50
 24. Duyên Khánh Trúc: $50
 25. Mỹ Giang: $50
 26. Nga Nguyên Hảo: $50
 27. Nguyên Hà: $500 (bank)
 28. Huệ Tâm Hương: $100
 29. Hữu Thu: $50
 30. Quảng Đạt, Quảng Tuệ: $50
 31. Chơn Ngọc: $100
 32. Thích Nữ Diệu Kim: $1000
 33. Desmond Thong Dao : $50
 34. Thi Thu Hoang Huynh: $50
 35. Đình Hải - Tú Hoài: $100
 36. Lệ Mỹ - Cindy: $100
 37. Tịnh Châu: $50
 38. Nguyên Nhật Thơ: $100
 39. Tony Thạch - Sophie: $200
 40. Quảng Nhạc - Quảng Cẩn: $100
 41. Quảng Vinh: $50
 42. Bé Mai Ly: $10
 43. Trần Thị Lệ: $100
 44. Tiệm Vàng Kim Châu (Adelaide): $1000
 45. Lu Thị Láng: $100
 46. Huệ Tâm: $100
 47. Steve Lowe: $50
 48. Thiện Kim: $200
 49. Hoa-Nhân: $100
 50. Thủy Tiên: $100
 51. Quảng Thức-Quảng Tường: $1000 (bank)
 52. Nguyên Giác - Thục Hà: $100
 53. Diệu Hiền - Tâm Quang: $100
 54. Lệ Phước: $70
 55. Huệ Thuyền - Quảng Liên: $200
 56. Cung Cẩm Vân: $200
 57. Tâm Ngọc: $50
 58. Quách Dũng: $50
 59. Long Tuyền: $100
 60. Bảo Diệu Nguyện: $100
 61. Nguyên Nhật Thường: $100
 62. Nguyên Đà: $100
 63. Tâm Nhân: $50
 64. Mandy: $20
 65. Thị Tường: $100
 66. Cang Lê: $50
 67. Catherin Lê: $10
 68. Đồng Túy: $100
 69. Chơn Lý: $50
 70. Nguyên Nhật Hưng $50
 71. Ông Bà Nguyễn Quang Anh: $50
 72. Giác Thiện Đỗ Thanh Tùng: $50
 73. Quảng Phương Đỗ Thanh Chương: $50
 74. Lư Minh Khánh: $50
 75. Minh Đăng: $50
 76. Nguyên Như Thanh An: $100 (bank)
 77. Anh Huy: $200
 78. Vô Nhân Tâm: $50
 79. Ẩn danh: $1,500
 80. Cao Thân + Linh: $200
 81. Tô Bỉnh Khiêm $100
 82. Mai $100
 83. Hiền & Phước $100
 84. Sang $200
 85. Hương $50
 86. Chi $50
 87. Ngân $50
 88. Nhân $50
 89. Trúc $50
 90. Hà & Lộc 500
 91. Thông Nguyễn $50
 92. Trầm Nguyễn $50
 93. Dung Nguyễn $50
 94. Hậu Lê $10
 95. Mark Lyunh $50
 96. Liên Nguyễn $5
 97. Nga $200
 98. Thủy Trương $100
 99. GĐ Vân Anh $1300
 100. Bích Nghiêm: $100
 101. Diệu Âm Khác Xuân: $50
 102. Diệu Lan Kim Phượng: $50
 103. Nguyên Nhật Như Mai: $100
 104. Đồng Ngọc Minh (Sương): $500
 105. Nguyên Thảo-Nguyên Tân: $50
 106. Nguyễn Thị Thúy Hằng, pd: Phước Lành: $50
 107. Phạm Thị Loan, pd: Liên Huệ: $50
 108. Trần Thị Phấn: $100
 109. Nguyễn Thị Minh Tuệ:$50
 110. Ngô Thị Hồng Như:$50
 111. Nguyễn Thị Thi, pd: Tắc Thơ: $50
 112. La Thị Sám: $40
 113. Diệu Trí: $100
 114. Ngô Văn Dẫn, pd: Nguyên Thiệu:$100
 115. Nguyên Khai: $100
 116. Hà Hi Thành: $50
 117. Kim Anh: $50
 118. Bảo Diệu Hòa: $100
 119. Gđình Nguyễn Thị Liên, pd: Ngọc Hương: $100
 120. Hồng Nhung: $100
 121. Hạnh Trung, Chơn Tín, Liên Phương, Chính Hạnh: $100
 122. Trần Thị Tân: $30
 123. Trần Thị Lựu: $50
 124. Nhóm bạn chị Nguyễn Thị Khắc Thứ: $520
 125. Lâm Như Tạng: $100
 126. Tuấn - Châu - Dino : $100 (bank)
 127. Diệu Chơn (Houston): $500 (bank)
 128. Thái Thị Khà: $50
 129. Nguyên Kính: $50
 130. Chung Ngọc Anh: $50
 131. Ngô Hường: $50
 132. Nguyên Nhật Thảo: $50
 133. Huỳnh Family: $100
 134. Trịnh Thị Mai: $50
 135. Ẩn Danh: $50
 136. Thu Nhiên - Minh Tường: $100
 137. Nguyên Nhật Khánh: $100
 138. Dung: $20
 139. Bông NND: $20
 140. Quảng Xuân: $100
 141. Diệu Hiền - Thanh Bình: $200
 142. Trúc Quyên: $100
 143. Nguyên Thu: $50
 144. Lệ Nghiêm: $50
 145. Hoằng Lân: $50
 146. Thiện Quý: $50
 147. Phúc Mẫn Hiệp: $50
 148. Tâm Hùng: $50
 149. Nguyễn Thị Tiên: $100
 150. Trần Can: $100
 151. Nguyễn Văn Hạnh: $20
 152. Trương Thị Nghiệp: $20
 153. Lệ Hoa Nguyễn Thúy Phượng: $50
 154. Nguyễn Phương Thuận: $200
 155. Ngô Thị Tường: $50
 156. Ẩn danh: $20 + $50 + $100 + $30 +$20 + $50+ $70 + $50 + $50
 157. Ngọc Đào: $100
 158. Bành Tông Muối - Mai Lee: $100
 159. Quách Thị Kim: $50
 160. Quách Tâm: $50
 161. Lý Ngọc Anh: $20
 162. Đồng Thanh Minh: $50
 163. Trần Chi - Ngô Thị Ngó: $50
 164. Chu Su Ca: $50
 165. Đoàn Văn Tuấn: $100
 166. Tâm Quang: $200
 167. Gđ Phạm Thị Kim Liên: $100
 168. Trần Thị Thắm: $50
 169. Nguyễn Bình: $50
 170. Quảng Lạc: $200
 171. Diệu Ngộ Lê Thị Cấp: $200
 172. Diệu Hoa: $50
 173. Bảo Hiếu - Đức Trung: $50
 174. Bùi Kha: $100
 175. Nguyễn Thị Hằng: $50
 176. Chơn Tâm Hảo: $50
 177. Chơn Hiền Tài: $50
 178. Anh Ngọc T Nguyễn: $150 (NY, bank)
 179. Nguyễn Thị Bích Phương + Em: $1000
 180. Nhật Kim Mai Thị Chuông: $300
 181. Kim - Ngọc - Thảo Mi: $100
 182. Đàm Lệ Hồng: $100
 183. Đàm Lệ Thanh: $30
 184. Đàm Lệ Mỹ: $20
 185. Tu Viện Quảng Đức, sơ kết: $23,283

 

Chua_Phap_Hoa (26)
KẾT QUẢ ĐÊM TIỆC CHAY GÂY QUỸ CỨU TRỢ NEPAL

TẠI CHÙA PHÁP HOA

 

Chúng con, chúng tôi xin thành kính cảm ơn chư tôn đức và Phật tử ủng hộ đêm văn nghệ tiệc chay gây quỹ cứu trợ nạn nhân động đất tại Nepal tối 29/5/15 tại chùa Pháp Hoa được thành công viên mãn. Xin cảm ơn Ni Sư Thích Nữ Viên Thông đã ủng hộ 4 món thức ăn, Ngọc Mỹ và nhóm Phật tử Pháp Hoa cúng ca ri, Chiếu Ảnh cúng Bánh Đúc, chè, chị Muội cúng bánh tiêu, Gì Bổn cúng hủ tiếu, Đạo hữu Lý Tố Lang, Thiện Lợi, Ngọc Mỹ...bán vé và nhiều sự đóng góp bằng tịnh tài, vật thực và công sức khác của tất cả các Phật tử.

 

Kết quả thu được trong đêm tiệc chay là $41,705.00

Sau đây là danh sách chư Tôn Đức và Phật tử ủng hộ:

Hòa thượng phương trượng Pháp Hoa 5000, T Viên Trí 200, T Viên Từ 100, SC Thông Từ 100,  An Yến 200, Thiện Tịnh (Ngô) 100, Duyên Trinh 100, Ngọc Mỹ 50, Sơn Từ 50, Khanh Thủy 500, Nguyễn Hữu Lộc 100, GĐ Thúy 30, Diệu Trí 50, Văn Thị Mến 200, GĐPT Pháp Hoa 500, Thu Huỳnh 30, Vô danh 50, Vương Kim Thủy 100, Nguyễn Thị Kiều Oanh 200, Trần Ánh Nguyệt 50, Vô danh  30, Trần Xái Siêm 100, Chú Phúc 50, CHú Nhàn 100, Cô Phương 30, Cô Sanh 30, Ninh Duy Định 50, Tiêm Đỗ 100, Trần Thị Thùy Trang 20, Chú Thái 20, Cô Năm 90, Phạm Thị Hoàng Chủng 100, PP Hortico 100, Thiện Lợi 200, Vô danh 30, Lý Kim Bi 300, Ngọc Liên 100, Hải Hạnh 100, Sương 400, Đinh Thị Quá 500, Đinh Thị Cưng 300, Phạm Thị Hiểu 100, Trần Xuân Phượng 300, Chân Phúc Hiền 100, Phạm Thị Quỳnh Hoa 50, Hà Thị Minh Phượng 100, Hà Thị Minh Hoàng 100, Huê 50, Hoa Nhi 50, Tùng Tú 100, Phong Phương 1000, Nguyễn Thị Cẩm Vân 500, Nguyễn Thị Tuyết Mai 100, Cúc Thìn 70, Linh 50, Lý Tố Lang 100, Nga Trung 500, Long, Bé Tư 100, GĐ cô Quyên 50, Hàng Di Quang 50, Trần Đức Minh 50, Phương Chè 100, Đồng Hương 50, Hạnh Đức 485, Trang Tòng 50, Thành Mỹ 100, Phước Dòm 100, Chị Tao 30, Đặng Hiếu 10, Đặng Thảo 5, Bảy Hương 50, Ông bà Nhi 100, Tám Dung 100, Thiện Cương 100, Nhân (Thiện Đạo) 100, Phạm Văn Quý 50, Chị Hoàng 100, Trần Hồng Sam 50, Tùng Chi 200, GĐ Phụng 40, Trần Nguyên Phương 500, Thùy 30, GĐ Thiện Phong 300, Phạm Thị Kim Chi 30, Anh Mến 100, HV Đông Kinh 2000, ẩn danh 50, Huyền An 100, Chị Hai 100, Lê Lâm Viên 500, Thiện Hướng 100, Nhâm Kim Quy 20, Thiện Thành 20, Nguyễn Thạch 30, Hồ Thị Nga 50, Dung 20, Thiện Ngộ 200, Đoàn Văn Tuyên 50, Nguyễn Ngọc Trúc 200, Thu ĐK 50, Diệu Chi 100, Lê Thị Lành 50, Lâm Ngọc Cầm 150, Mã Cẩm Hưng 50, Thiện Mẫn 20,  Mã Cẩm Long 50, Nguyễn Thành Hiệp 50, Ẩn danh 50, Vũ Đức Lâm 100, Lâm Thanh Trà 100, Nguyễn Chí Tâm 60, Tăng Xuân Đào 150, Nguyễn Thị Thanh 30, Trần Thị Ngọc Trâm 100, Trần Thị Kim Anh 30, Khây Ung 20, Trần Thị Ngọc Nga 100, Phạm Kim Ngâu 20, Hoàng Đức Phụng 20, Ngọc Hiền 20, Thanh Ly 50, Thiện Vân 500, Đồng Hồng 200, Minh Phước, Diệu Trí 100, Thiện Hà 100, Thiện Lưu 100, Nguyễn Thị Ngày 50, GĐ bán đậu hủ 100, Dâu bác đậu hủ 50, Nguyễn Thị Nghì 100, Chánh Thủy 100, Hiền, Ánh Dung 200, An Vũ 200, Nguyệt (cháu Lang) 100, Hương (Melb) 200, Lý Ngành 50, Dương Thị Thôi 50, Má Kết Thiện Duyên 30, Trần Duy Hùng 50, Ẩn danh 50, Minh 270, Thiện Lý 100, David 20, Chị Lành 70, Minh Đức 300, Thiện Như 20, An Vũ 20, Đồng Nghĩa 50, Shop Lợi Phát 50, Cô Phụng 50, TRí 20, Đồng Ngọc Minh 50, Đồng Trang 50, Thiện Hảo 40, GĐ anh chị Hanh 100, Peter Burn 50, vô danh 100, AC Năm 100, Huy 20, Thiện Hương 50, Kim Chi 40, Chi 60, Thu Thủy 40, Cô Hồng 20, Chú Nhi 20, B Diệu Thông 20, Hiền Nga 20, Mai Ca 50, Vi 40, Ánh Bình 50, Chúc, Quý, Thủy, Mai, Vân, Nga 100, GĐ Thiện Vinh 280, Cô Tuyên 100, Lê Thị Tý 200, Thư Thi 50, Ngôn, Thanh 100, Dung, Eton 10, nhóm Phật tử Pháp Hoa cúng nồi cari $400, Chị Cảnh 200, Hoa Đức 100, Lan 200, Du Tăng Phát 650, GĐPT bán bánh kẹp 602

 

Sau khi trừ chi phí, chúng tôi đã chuyển $41,000.00 đến tổng vụ từ Thiện của Giáo Hội, TT Thích Tâm Phương để trực tiếp cứu trợ cho người dân Nepal trong tuần tới. Kết quả này cũng có đăng trên trang mạng www.quangduc.com.

 

Một lần nữa, chúng tôi xin thay mặt bổn tự xin thành kính tri ân tất cả quý Phật tử.

Adelaide, ngày  8 tháng 6 năm 2015

TM Ban tổ chức đêm tiệc chay

T. Viên Trí

 Phật tử Chùa Quan Thế Âm (Tây Úc) đóng góp cứu trợ nạn nhân thiên tai động đất Nepal

 1. Đỗ Thiếu Hoa: $100
 2. Vạn Lực: $100
 3. Trần Ngọc Phương: $250
 4. Gia đình Bác Tám: $800
 5. Tuyết Anh: $20
 6. Diệu Lệ: $20
 7. Diệu Từ: $50
 8. Diệu Độ: $70
 9. Hứa Thị Hía: $50
 10. Vạn Lệ: $70
 11. Vạn Như: $20
 12. Huỳnh Mến: $100
 13. Huệ Ngọc: $50
 14. Tú An: $200
 15. Đinh Thị Long: $50
 16. Trí Tâm: $100
 17. Chơn Tâm Phúc: $100
 18. Thanh Phước: $50
 19. Đỗ Thiếu Mai: $50
 20. Minh Phước Chơn Nguyên: $50
 21. Gia Đình Mai Văn Em: $200
 22. HL Nguyễn Thiên Oscar: $50
 23. Minh Nhựt - Diệu Lan: $100
 24.  Nguyễn Ngọc Phương: $100
 25. Diệu Huệ: $50
 26. NS Hải Nguyện: $50
 27. Ms Mỹ: $50
 28. Chùa: $50
 29. Total: $3000
 30. Đợt  II   

 31. Phật tử Chùa Quan Thế Âm (Tây Úc) đóng góp cứu trợ nạn nhân thiên tai động đất Nepal                                                                             

  STT

  Họ tên - Pháp danh

  Số tiền

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  Nguyễn Tường Anh Quốc

  Nguyễn Duy Thái

  Hoàng Anh Tuyến

  Hoàng Anh Tuyết

  Diệu Nghiêm

  Chơn Tâm Minh

  Cô Ba Bunburry

  $100

  $50

  $50

  $50

  $50

  $50

  $50

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

  32

  33

  34

  35

  -----------

  Chơn Tâm quán

  Diệu Thiện

  Minh Nhựt - Diệu Lan

  Gia Đình Nguyễn Hoàng

  Võ Thị Bảy

  Hoa - Giàu

  Gia Đình Nam Diệu

  La Quốc Dũng

  Phương

  Vương Ngọc Phương

  Trần Cam Thảo

  Diệu Minh

  Diệu Quỳnh

  Lê Thanh Đạm

  Tâm Trúc

  Diệu Hoa

  Lệ Phát

  Quang Ngọc

  Diệu Lạc

  Diệu Ánh

  Diệu Huệ -Minh Điền

  Diệu Sáng

  Minh Phước

  Huỳnh Thị Bích Vân

  Huỳnh Ngọc Hùng

  Ni Sư Hải Nguyện

  GĐ. Vạn Lực

  Chùa quan Thế Âm

  -----------------------------------------------------------------------------------

  $50

  $20

  $500

  $100

  $50

  $10

  $50

  $50

  $100

  $50

  $50

  $100

  $50

  $20

  $50

  $50

  $20

  $20

  $50

  $30

  $20

  $30

  $20

  $20

  $30

  $50

  $200

  $810

  -------------

   

  Tổng cộng :

  $3000

   

   

   

   

    Total: $6000

 

Danh sách Phật tử Chùa Bảo Vương ủng hộ cứu trợ nạn nhân động đất tại Nepal

 

 

Chùa Bảo  Vương             $510

Bảo Minh Đạo           $100

Bảo Diệu Bích           $50

Bảo Minh Độ + B D H            $50

Bảo Diệu Mỹ             $50

Bảo Diệu Hồng         $20

Chị Lan        $50

Bảo Nhuận Thùy              $100

Diệu Mãn            $30

Bảo Diệu Ngộ           $50

Bảo Minh Từ             $50

Bảo Diệu Cẩm           $50

Giang           $100

Quảng An           $100

Gia Hân       $100

Erec             $50

Minh Ngọc         $20

Diệu Hoàng        $20

Nguyễn Thị Dung            $50

Chương Thị Đoan Trang         $50

Bảo  ý Nguyện          $50

Diệu Hồng          $50

Hylee+Haleena          $50

Nhơn Ngọc         $50

Bảo Diệu Thy            $50

Bảo Kim Y         $50

Bảo Tâm Đạo              $100

Tổng cộng:                  $2000 





DANH SÁCH PHẬT TỬ CHÙA BÁO ÂN

 CÚNG DƯỜNG ĐỘNG ĐẤT NEPAL 24-4-2015

 

STT

HỌ TÊN & PHÁP DANH

SỐ TIỀN

1

HL: Nguyện Thị Dệ  - PD: Thanh Tịnh

$780

2

Niệm Phật Đường Tịnh Nghiêm-Melbourne

$1,000

3

Niệm Phật Đường Tịnh Liên - Sydney

$900

4

Niệm Phật Đường A Di Đà Brisbane

$1,050

5

Nhóm Phật Tử Ẩn Danh

$500

6

Trần Thị Thương - PD Tâm Thạnh

$100

7

Tâm Mỹ

$50

8

Tâm Thuận

$100

9

Tâm Từ

$50

10

Tâm Ngọc

$50

11

Tâm Trực

$30

12

Giác Lộc

$100

13

Giác Quang

$100

14

Giác Ngọc

$100

15

Giác Tùng

$50

16

Băng Nguyên

$50

17

Diệu Thanh

$100

18

GĐ: Ngô Văn Cảnh

$300

19

Diệu Nghiêm

$20

20

Diệu Hạnh - Tâm Ngộ

$100

21

Diệu Hoa

$100

22

Phước Điền

$25

23

Diệu Trang

$50

24

Jame

$20

25

Phan Loc

$50

26

Julia Hy

$20

27

Catherine Phương

$20

28

Chúc Kháng

$50

29

Cao Anh Minh

$50

30

Nguyễn Quốc Lâm

$50

31

Nguyễn Thị Thùy An

$50

32

Nguyễn Thị Bảo An

$50

33

Như Trân

$50

34

Cô Giàu

$50

35

Cô Thủy

$100

36

Nguyên Vân

$100

37

Cô Hạnh

$30

38

Tư Nhơn

$30

39

Hoa Tâm

$20

40

Quỳnh Như-Chúc Cẩm- Huy + Hà

$1,000

41

Nhuận Hương

$100

42

Nhuận Hòa + Nhuận Diệu

$50

43

Nhuận Minh

$50

44

Nhuận Nhơn + Nhuận Duyên

$100

45

Võ Thị Nga

$50

46

Thảo - PD Mỹ Ngà

$50

47

GĐ Vương Duy Thái , PD: Trí Dũng
Phạm Thị Thanh Mai , PD: Huệ Hảo

$1,000

48

Phạm Hữu Minh

$500

49

Kim Phụng

$50

50

Quảng Hòa

$20

51

QuảngTuệ

$20

52

Quảng Lộc

$20

53

Quảng Nhuận

$20

54

Phạm Hữu Đức

$200

55

Nguyễn Thị Thanh

$100

56

Chí Ánh

$20

57

Huyền Duyên

$50

58

Châu Ánh Tuyết

$100

59

GD Toản Huyền

$1,650

60

PT:  Tâm Chơn

$360

61

PT: Diệu Thanh

$70

62

PT: Nguyễn Thị Kim Ba

$50

63

Trần Mỹ Linh

$30

64

Phạm Hữu Thám

$50

65

Trần Tháp

$100

66

Dư Minh Toàn

$100

67

Nguyên Thủ Đắc

$500

68

Daniel    Le

$50

69

Brandon  Le

$50

70

Mỹ Quốc

$100

71

Thảo

$100

72

Chị Năm

$100

73

Helene

$50

74

Thanh Đạo

$100

75

Lê Thị Bích Thủy

$50

76

Trần Thị Thanh Tâm

$200

77

HL- Hàng Dung - PD: Nhuận Thoát

$100

 

TỔNG CỘNG

$13,755

 



Phật tử Chùa A Di Đà đóng góp 
cứu trợ nạn nhân thiên tai động đất Nepal

 

1 - Chùa A Di Đà : 500 AUD

2 - Gia đình Đức Lợi : 1.000 AUD

3 - Huỳnh Thiện : 1.000 AUD

4 - Gia đình Diệu Tiên : 500 AUD

5 - Diệu Hạnh : 500 AUD

6 - Diệu Bình + Lệ Ý : 100 AUD

7 - Cao thị Mùi  (Diệu Thiện): 200 AUD

8 - Lyn Da + Tuyết : 150 AUD

9 - Nguyên Tùng : 100 AUD

10 - Võ Đình Thuật : 50 AUD

11 - Nguyễn thị Chi : 100 AUD

12 - Gia đình Phú Hương :  200 AUD

13 - Chị Hoà : 100 AUD

14 - Nhật Minh : 100 AUD

15 - Chúc Hoàng : 150 AUD

16 - Chúc Chủng : 100 AUD

17 - Diệu Âm : 100 AUD

18 - Ngọc Tâm : 100 AUD

19 - Nguyễn Thị Bằng + Bích Liên : 200 AUD

20 - Diệu Tịnh : 20 AUD

21 - Chúc Khiết + Diệu Hoa : 100 AUD

22 - Thiện Nhân : 200 AUD

23 - Quảng Phúc : 100 AUD

24 - Quảng Chiếu + Chúc Đạt : 1.000 AUD

25 - Huỳnh Ngọc Hiền : 300 AUD

26 - Nguyễn Thị Bích Thu : 50 AUD

27 - Lê Thanh Hải + Trang : 50 AUD

28 - Gia đình Diệu Hương + Mai Lan : 200 AUD

29 - Nguyên Tu : 20 AUD

30 - Thuận Ngọc : 20 AUD

31 - Nguyễn Thị Phấn : 500 AUD

32 - Chơn Tâm + Chơn Thành : 100 AUD

33 - Gia đình Diệu Tánh (Chánh Hướng + Chánh Qui + Nguyễn Văn Tân) : 400 AUD

34- Diệu Hằng : 200 AUD 

35 - Sandy Diệu Minh : 50 AUD

36 - Diệu Cầm + Chúc Sự : 300 AUD

37 - Nguyễn Thị Ngọc Xuân : 10 AUD

38 - Diệu Minh : 100 AUD

39 - Giác Linh Sa di ni Thích nữ Huệ Hạnh : 200 AUD

40 - Bác Diệu Thuận : 100 AUD

41 - Chị thuận :100 AUD

42 – Phan Thị Chớ (Quảng Siêu Thoát) : 250 AUD

43 – Quảng Hiền : 100 AUD

44 - Trần Ngọc Sơn : 50 AUD

45 - Lê Kim Oanh : 50 AUD

46 - Huệ Minh : 100 AUD

47 - Mai Hoa : 200 AUD

48 - Julie Luc : 50 AUD

49 - Phụng Joe : 50 AUD

50 - Lê Kim Dung : 50 AUD

51 - Lê Ngọc Thu : 50 AUD

52 - Phùng Bích Thuỷ : 50 AUD

53 - Nguyễn Thị Diệu Hương - PD Nhật Hoa : 50 AUD

54 - Huỳnh Ty : 50 AUD

55 - Trần Trọng Hiếu : 200 AUD

56 - Trần mai Thảo : 50 AUD

57 - Lê Thị Khôi : 200 AUD

58 - Quang Dương : 150 AUD

59 - Phật tử Chùa A Di Đà : 100 AUD

60 - Nguyễn Hoàng Luân : 10 AUD

61 - Nguyễn Thị Thanh Thuý : 10 AUD

62 - Huỳnh Thị Phi Hồng : 20 AUD

63 - Mỹ & Liêm : 20 AUD

64 Nguyễn Trinh : 10 AUD

65 - Nguyễn Thu : 20 AUD

66 - Mạc Oanh : 5 AUD

67 - Kim Loan : 50 AUD

68 - Jad Yajofy : 100 AUD

69 - Trần Thị Tươi : 100 AUD

70 - Poudy : 20 AUD

71 - Nguyễn Văn Hùng : 20 AUD

72 - Nguyễn Minh Dũng : 20 AUD

73 - Nguyễn Văn Tấn : 20 AUD

74 - Bùi Liên Đạt : 20 AUD

75 - Lâm N Hùng : 20 AUD

76 - Phan Ngọc Dung : 10 AUD

77 - Rina : 20 AUD

78 - Cẩm Phượng: 20 AUD

79 - Linh + Nam : 20 AUD

80 - Nghiêm Thuý Hà : 20 AUD

81 - Lý Hồng Nhung : 50 AUD

82 - Trần Bích Sơn : 20 AUD

83 - Trân : 20 AUD

84 - Phạm Thị Trong : 20 AUD

85 - Phạm Thị Hương pd Diệu Nghĩa : 50 AUD

-------------------------------------------------------

 

Tổng cộng sơ bộ: 13,065 AUD

=====================

- Danh Sách Phật tử Chùa Huyền Quang, Sydney:

 1. Chùa Huyền Quang: $1000
 2. Thầy Thiện Hiền: $2000
 3. Quách Ngọc Chơn: $50
 4. Vy Thị Thìn: $100
 5. Giác Hương:$50
 6. Hồ Thị Đặng: $50
 7. Huyền Mân: $20
 8. Giác Hiền: $50
 9. Minh Long :$50
 10. Giác Nguyên, Giác Tánh, Giác Hiền: $100
 11. Tâm Định: $50
 12. Chị Phong Huyền Thiện: $50
 13. Giác Quý: $10
 14. Giác Liên: $50
 15. Nguyễn Thị Lê Thân: Diệu Hương: $50
 16. Vũ Thị Kim Liên: Hoa Phước: $50
 17. Giác Nguyện: $10
 18. Giác Hóa, Giác Như: $200
 19. Chị Loan: $20
 20. Việt: $10
 21. Huyền Vy: $50
 22. Kim Oanh: $40
 23. Thiện Mãn: $100
 24. Diệu Thông: $40
 25. Nguyễn Quang Tuấn: $100
 26. Chúc Kháng: $50
 27. Nguyên Vân: 50
 28. Tuyết: $50
 29. Thủy: $50
 30. Sushi: $50
 31. Phương: $50
 32. Hằng: $50
 33. Giang: $50
 34. Mỹ Bích: $600
 35. Phạm Tường Quân $ 50.

 36. Trịnh Thị Xuân       $ 50.

 37. Trịnh Văn Nhường  $50.

 38. Huyền Tịnh             $50.

 39. Giác Phổ                 $50.

 40. Giác Hòa                 $50.

 41. Giác Mẫn                 $50.

 42. Huỳnh Thị Thu Hồng    $50.

 43. PT: Hải Phòng             $100

  Tổng cộng: $5,500


Danh Sách Phật tử Chùa Giác Hoàng đóng góp:


THÍCH GIÁC TÍN                          $50.00
HỮU TÀI - HỮU HIỀN                 $500.00
HỮU THIỆN                                 $50.00
HỮU ĐẠT - HỮU TỊNH                $50.00
HỮU THIÊN - HỮU HÒA            $200.00
DIỆU QUANG                              $100.00
HÓA - HẰNG                               $100.00
THIỆN TRUNG                            $300.00
NGUYÊN NHÃN                          $100.00
ĐỒNG THỂ                                 $50.00
HỮU PHỤNG                              $50.00
HỮU HOA                                  $50.00
HUỆ NGÔN                                $50.00
CHÂU ĐÌNH MỸ                         $50.00
HIỀN TRANG                             $50.00
ĐỖ TƯỜNG GIANG                   $50.00
CHÂU ĐÌNH ĐỘ                         $50.00
CHÂU ĐÌNH THÌN                       $50.00
HỮU TÍN                                      $100.00
THIÊN CHÂU - THIÊN BẢO           $100.00
NGỌC PHƯỚC                             $100.00
CON CỦA NGỌC PHƯỚC             $100.00
NHUẬN CHÁNH - NHUẬN MINH     $100.00   
HÂN                                                $200.00
HỮU PHƯƠNG                              $50.00
HỮU HUYỀN                                  $50.00
GĐ HỮU TÂM                                $400.00
ĐỒNG HIỀN                                    $50.00
ĐỒNG THỨC                                   $50.00
DIỆU MINH: $200
BÀ TRỊNH: $100
BÀ TỪ HUY: $50
HỮU THIỆN: $100
MÁ LÝ: $200
MÁ BA: $50
TRẦN THỊ VÂN: $100
NGUYÊN NGHIỆM: $100
CHỊ MINH: $100
CHỊ HIẾU: $40
ĐỒNG HIỀN: $100
HỮU THANH: $50
HAI BÉ VI VIỆT: $100
HỮU TÀI: $160
CHỊ HÂN: $150
ẨN DANH: $150
BERNARDS BAKERY: $870
PHẬT TỬ CHÙA GIÁC HOÀNG: $800
Sơ kết: 6,370
 
     

 


Danh Sách Phật tử Tu Viện Nguyên Thiều đóng góp:

 

1-              HƯƠNG NGỌC                                                        $100

2-               HIỀN NGỌC                                                             $ 50

3-               TÂM HUỆ                                                                 $50

4-              THANH HÓA                                                             $ 50

5-             DIỆU HÒA  - TRẦN THỊ KHÁNH                                $20

6-              DIỆU XUÂN LÊ KIM ĐÀO                                         $20

7-               Mười                                                                         $50

8-               MINH TRÍ                                                                  $50

9-                DIỆU BẢO                                                                 $50

10-                       VÔ DANH                                                                  $250

11-                       DIỆU KHÁNH - HUỲNH THỊ KHÁNH LY                  $100

12-                       VÔ DANH                                                                   $250

13-                       TÂM THUẬN                                                              $100

  

Đợt 2: Phật tử Tu Viện Nguyên Thiều đóng góp:

            

YẾN NGA                                                                             $15

DIỆU HOA                                                                            $50

QUẢNG PHẨM                                                                   $100

QUYÊN & TÒNG                                                                 $50

ANTON VO                                                                          $50

ETHAN VO                                                                            $50

QUẢN MINH DUY                                                                $50

QUẢN MINH LONG PD: THIỆN LONG                               $50         

VƯƠNG VĂN NAM                                                              $100

DIỆU LIÊN                                                                              $50

QUẢNG NHIÊN                                                                      $50

HỒ THỊ PHƯƠNG CHI                                                           $50

MINH + CÔNG                                                                      $100

QUÁCH THỊ LAN                                                                   $10

PHÙNG THỊ LIỄU                                                                   $50

NGÔ JUDY                                                                              $50

DƯƠNG LONIS                                                                      $50

CHÚC THẬT                                                                            $20

ĐỒNG THỌ                                                                             $50

CHÚC THƯỜNG                                                                     $100

TÂM TUỆ HẠNH                                                                     $10

Tổng cọng đợt hai               $ 975

          
blank

DANH SÁCH QUÝ PHẬT TỬ CHÙA LONG QUANG ỦNG HỘ CỨU TRỢ ĐỘNG ĐẤT TẠI NEPAL


Gia Đình Phật tử:         Diệu Phước                                               $200.00

                                      Diệu phụng                                               $100.00

                                      Diệu chánh                                                $  50.00

                                      Ngọc Nghĩa                                               $300.00

                                      Diệu Hoàng & Tâm Quang                      $100.00

                                      Giác Như & Giác Đạo                              $500.00

                                      Diệu Ngọc                                                 $200.00

                                      Ngọc Tâm                                                  $100.00

                                      Quảng Trang                                             $  50.00

                                      Quảng Bình & Quảng Vân                       $100.00

                                      Quảng Ngộ & Quảng Thu                        $100.00

                                      Quảng Tịnh                                               $  50.00

                                      Quảng Liên                                               $100.00

                                      Chị Kim                                                     $100.00

                                      Chị Nguyệt                                                $  50.00

                                      Diệu An                                                     $100.00

                                      Diệu Tịnh                                                  $  50.00

                                      Diệu Nhạc                                                  $  50.00

                                      Đức Giải                                                    $  20.00

                                      Diệu Đức                                                   $  50.00

                                      Giác Hương                                               $  50.00

                                      Ngọc Nhung                                              $  50.00

                                      Vũ Thị Ngân                                             $100.00

                                      Diệu Lan                                                    $100.00

                                      Chị Sáu                                                      $  50.00

                                                                                      

                                                                             Tổng cộng:         $2,720.00

Danh sách An Lạc Hạnh 
Nguyễn thị Đức    $50
Nguyên Hảo         $50
Nguyên Chánh     $50
Quảng Ngộ Quảng Thiện  $50
Quảng Giác  $50
Tịnh Thủy $50
Tâm Bảo Hộ $50
Như Ý $50
Vy Diệu Tâm  $50
Thoa Megan $50
Chị Lửng $50
Ngân Cindy $50
Diệu Hữu $50
Tâm Bảo Ngọc $50
Thiện Bảo  $50
Bá Nhân Như Ý  $50
Nguyên Tưởng Thư Ngọc   $50
Chị Hà  $20
Thủy Tú Dương $100
Phương Thanh Xuân $50
Sương Tiến  $50
Thảo MinhTrí Tâm $200
Trần Thị Hiên Quảng Loan $50
Trần Thị Lệ Hiền  $50
Co Tân Reservoir  $50
Nga Kevin Jenny $100
Tổng cộng $1,520

 

              


DANH SÁCH QUÝ PHẬT TỬ CHÙA BẢO MINH ỦNG HỘ CỨU TRỢ ĐỘNG ĐẤT TẠI NEPAL


1. Quảng Đạt

$50

2. Huệ Định

$50

3. Diệu Thường

$50

4. Bảo Liên

$50

5. Hiền Trang

$50

6. Lệ Hưng

$200

7. Quyên

$50

8. Hương

$50

9. Huệ Chiếu

$100

10. Bảo Tịnh

$100

11. Huệ Minh

$50

12. Đào

$50

13. Cô Tã

$50

14. Huệ Trân

$50

15. Huệ Bình

$100

16. Chúc Hiền

$100

17. Quảng Hải

$50

18. Hạnh Thông

$100

19. Diệu Quế

$150

20. Diệu Phương

$100

21. Hiền Mỹ

$50

22. Thanh Trúc

$50

23. Cô Vân

$50

24. Gđ Chúc Minh Dũng

$200

25. Cô Út

$50

26. Vạn Hà & Vạn Lợi

$100

27. Chị Đặng

$50

28. Cô Nga

$50

29. Cô Lan

$50

30. Cô Chín

$20

31. Trần Đình Phán

$50

32. Lư Thị Tứ

$50

33. Thanh Vân

$50

34. Cô Phụng & Cô Trang

$50

35. Quảng Thiện

$50

36. Vô Danh

$30

 

 

Tổng Cộng:

$2,500

 

 


DANH SÁCH QUÝ PHẬT TỬ CHÙA PHẬT QUANG ỦNG HỘ CỨU TRỢ ĐỘNG ĐẤT TẠI NEPAL

 

HỌ TÊN

PHÁP DANH

TỊNH TÀI

Sư Bà Thích Nử Chân Duyên

 

200

Phật Tử Chùa PhậtQuang

 

580

Đinh Thị Vịt

Diệu Lạc

200

 

Phước Lành

200

Bác Bảo

Thiện Hoa

100

Nguyễn ngọc Trung

Trí Tín

250

Vủ Thị Toán

Tịnh Pháp

250

Nguyễn Thị Thương 

Tịnh Đức

200

Gia đình họ Lâm

 

200

Bà Năm Tú

 

50

Chị Nguyệt

 

50

 

Tịnh Hoa

100

Dianne Chi

Liểu Thoát

300

 

Diêu Hằng

50

 

Trí Định

50

 

Tịnh Nguyệt

50

 

Giác Định

50

 

Tịnh Diệu

50

 

Trí Kính

100

 

Diệu Thanh

50

Quốc Đạt

 

50

Cao Đạt

 

50

Lâm Thị Ngọc Ấn

 

20

Trần Thị Loan Phương

 

50

Chị Lài

 

20

Trần Thị Phương

 

50

Hầu Thị Mai

 

50

Cô Lâm

 

50

Đông Huỳnh

 

20

Gia đình Lệ Thu

 

200

Chị Tú

 

20

Dương Thị Hẹ

Tịnh Thiện

20

Dương Kim Thoại

 

50

HỌ TÊN

PHÁP DANH

TỊNH TÀI

Chị Dung

 

50

Nguyễn thị Bích Thủy

 

20

Chị Cẩm Hoa

 

50

Trần Ngọc Thanh

 

50

Nguyễn Ngọc Dung

 

20

Lủ Chí Quân

 

50

Lục Bửu Liên

 

100

Chị Lộc

 

50

 

Tịnh Hảo

50

Lương Phương Lan

 

25

Lê Văn Phát

 

25

Lan Ngọc Huỳnh

 

100

Mai Huỳnh

 

100

Trịnh Mỹ Châu

 

50

 

Diệu Kim

20

Hoa

 

30

Huỳnh Thắng

 

200

Thuận Thành

 

20

 

Diệu Sơn

50

Phương  Trang

 

50

Hữu Tài

 

50

Trần Thùy Minh

 

20

Ngọc Thu

 

100

Lâm Thanh Đạt

 

50

 

 

 

Đào Đức Thịnh

Trí Tâm

 

Đào Thái Đức Vinh

Trí Quang

 

Đào Đức Lộc

Đồng Lực

 

Đào Đức Hưng

Trí Bổn

400

Đào Đức Hảo

Đồng Tâm

 

Phạm Thiên Ngân

Diêu Âm

 

Liêm Kim

Tịnh Thủy

 

Nguyễn Thị Kiều Tâm

 

 

 

 

 

HỌ TÊN

PHÁP DANH

TỊNH TÀI

Lương Alan

 

200

Lương So

 

200

Lương Tử Chính

 

200

Lương Giap Co

 

200

Nguyễn Thị Dạ Thảo

 

200

Thanh Xuân

Tịnh Xuân

100

Elizabeth Nguyen

 

50

Quang Hương (Việt Nam)

 

50

Phan Lệ Thu

Viên Tịnh

20

Lương Ngọc Yến

 

20

Nguyễn Andrew

Trí Quãng

1,000

Nguyễn Mỹ Trương Doris

Tịnh Ngọc

300

 

 

 

           

 




















































































Tổng Cộng:

$8,000



Danh sách Phật tử Tu Viện Vạn Hạnh Canberra & các Ân nhân XA GẦN đóng góp

QUỸ ỦY LẠO NẠN NHÂN ĐỘNG ĐẤT NEPAL

 

 

no

Donor Names

AUD$

1

Dr Tehseen & Pal Dhall, ACT [cheque]

20,000

 

Các Phật tử ở xa deposit vào ABR acct

CBA

2

Ẩn danh, Sunshine VIC [ATM] 1/5

400

3

Tan KTram, Springvale Bank 4/5

200

4

Kim Loan T. Be Doan. Sunshine 5/5

100

5

Ẩn danh, Cabramatta ATM 5/5

50

6

Peter Le [internet transferred] 7/5

200

7

Ẩn danh. Bankstown, bank deposit  8/5

25

8

Ẩn danh, Knox City, 9/5

150

9

Ẩn danh, Inala Civic, QLD, 10/5

100

10

Ẩn danh, Keysborough VIC , 23/5

100

11

Ẩn danh, Richmond N , VIC , 20/5

100

12

Ẩn danh, Broadway  , 18/5

100

13

Ẩn danh, Cabranatta NSW, 5/5

50

14

Ẩn danh, Cabramatta [ATM] 1/6

100

15

Ẩn danh, Salisbury Downs, 1/6

150

16

Bau Quang Mai, Richmond VIC, 15/5

100

17

Van Ky, Netbank, 21/5

50

18

Hung Nguyen, Inala Civic, QLD, 22/5

200

19

Anh Le, Inala Civic, QLD, 22/5

200

20

Kim Nguyen, Netbank, 22/5

100

21

Duoc Thi Quach, Mirrabooka, 27/5

50

22

Hoàng thị L ễ

100

23

Nguyễn th ị Cúc

50

24

Hoàng thị Huyền

100

25

HLCụ Diệu Thân Điền thị Thắm

1500

 

Các thân hữu tham dự ngày Trai tăng [hồi hướng công đức HL Diệu Thân]

 

26

OB Tô Việt

20

27

Thiên Hương + hh HL Võ Quang Minh

150

28

Nguyen Hanh

20

29

Nhat Ngoc

30

30

Luan Dao

50

31

Thien Minh

50

32

Nguyen Thanh Viem

30

33

Dieu Luan

50

34

Tri Dao

20

35

Dieu Hoa

200

36

Dieu Phap

20

37

Dieu Yen

50

38

Dieu Khanh

100

39

Dieu Tri B

200

40

Ong Ba Bay

50

41

Phuc- Thi Am

30

42

Phuong Pham

50

43

Chung Kim Lieu

50

44

Dieu Hue

100

45

Dieu Thanh [Be]

30

46

Phuong Thao [GDPT]

10

47

Anh Ban

50

48

Thien Phuoc

50

49

Duc Pham

50

50

Son Do

20

51

Dieu Khong

20

52

Anh Pham

50

53

Kim Binh Nguyen

50

54

Vo danh

20

 

Phật tử ghi sổ @ ĐL Phật Đản 24.5.2015

VạnHạnh

55

Lê Vinh-Nguyển Kim Loan

10

56

Nguyễn Ngọc Bích

50

57

Lâm Xuân Cúc

50

58

Nha sỹ Đức Phạm

300

59

Minh Trí- Diệu Hoa

50

60

Minh Lê

40

61

Trịnh Phương Anh

20

62

Linh-Cần, Âu Lạc Restaurant

50

63

Huỳnh Triều Thoại

100

64

Hoa Đoàn

20

65

Lan Phạm

20

66

Trần Quốc Việt

80

67

Tâm Huỳnh

10

68

Lan Kim Cúc

50

69

Loi Nguyen

100

70

Ngo Linh

20

 

Nhóm Thân Hữu BS Quỳnh Giao [8/5]

tb- WA

71

Trần Vinh Hu ê [2 lần]

300

72

Lucky Dollars Kiosk

200

73

Bạch Kim Phụng

50

74

Bạch ngọcTrâm

50

75

Nguyễn Mạnh Phát

100

76

Ngô Ngọc Anh

50

77

BS Toàn Bùi - Dương Q Giao

1000

78

Ẩn danh, Melbourne

100

79

S&T Graphic Design+ Printing, WA

500

80

Thực khách buổi gây quỹ xây TVVH Happy Reception, Melbounre, 17/5

1627

81

Thực khách Vesak Buffet ngày Đại lễ Phật Đản tại TV Vạn Hạnh Canberra 24/5

3041

82

Belinda

60

83

Truong HDung, WA

200

 

Sơ kết đến cuối ngày 5/6/2015 = $34,143.00

 

Danh sách Phật tử Tu Viện Vạn Hạnh Canberra (đợt cuối)

84- Kim Tran, Mt Lawley WA, $100 [8/6 EFT]

85- Hội Cao Niên Việt Nam Tự Do ACT, $900 [Cụ Trương Văn Thi trao đến TV Vạn Hạnh 9/6/2015; kèm danh sách sau]:

85- Hội Cao Niên VN Tự Do ACT: $200

86- Ô Hoàng Phong Cảnh: $200
87- B Hoàng Thị Lực: $50
88- B Trần thị Bạch: $20
89- ÔB Tô Việt: $30
90- B Trần Thị Hoàng: $10
91- B Phan thị Hồng Anh: $10
92- ÔB Thanh Viêm: $30
93- B Bùi Ngọc Lộ: $50
94- B Nguyễn văn Chức: $10
95- B Nguyễn Kim Huê: $20
96- B Phạm thị Luyến: $10
97- B Nguyễn thị Phúc: $10
98- ÔB Nguyễn Khương Lạc: $20
99- B Lê thị Bốn: $30
100- B Nguyễn thị Nho: $10
101- B Lê thị Chuyên: $10
102- B Hoàng thị Lễ: $50
103- B Lâm thị Khên: $10
104- Ô Hà văn Huyên: $20
105- Ô Nguyễn Độ: $20
106- Ô Vũ văn Thành: $20
107- Ô Cao thị Nugyệt: $10
108- ÔB Trương văn Thi: $20
109- ÔB Nguyễn Vĩnh Chương: $30
(Tổng cộng: $900)

Phần bổ túc của TV Vạn Hạnh $1000

lần đúc kết 7/6/2015 là $34,143; đã nộp đủ đến TV Từ Thiện

thêm lần nầy $1,000 = $35,143

($1,000 đã giao TQ Đoàn tại Nepal 15/6/2015)

 


Danh sách Phật tử Chùa Huyền Quang ủng hộ cứu trợ các Chùa tại Nepal

 

1.     Huyền Minh

$100.

2.     Tâm Thuận

$100.

3.     Kevin Tran

$50.

4.     Pylam Tran

$50.

5.     Thầy Nghiêm Tịnh

$100.

6.     Thu Phương

$100.

7.     Châu

$20.

8.     Ngọc Trân

$20.

9.     Lily

$50.

10.                        Diệu Hải

$50.

11.                        Giác Nguyên,

GiácTánh,Giác Hiếu

$100.

12.                        Chị Thu

$20.

13.                        Vạn Quang

$50.

14.                        Giác Lưu

$20.

15.                        Chúc Kháng

$100.

16.                        Ngọc Uyển

$50.

17.                        Diệu Thiện

$100.

18.                        Nguyễn Đình Trân

$20.

19.                        Tâm + Phượng

$50.

20.                        Quang Phúc

$20.

21.                        Diệu Phước

$50.

22.                        Vạn Hộ

$20.

23.                        Chơn Tâm, Diệu Xuân

$1000.

Tổng Cộng :                          $ 2,240.

 

 

Phật tử Chùa Trúc Lâm (Sydney) đóng góp cứu trợ nạn nhân thiên tai động đất Nepal
- Ông Sa: $50
- Thím Hòa: $50
- Bác Toan: $50
- Bác Tính: $50
- Má Thúy: $50
- Nguyên Bích: $50
- Cô Hoa: $50
- Ông Bà Chánh: $50
- Cô Hoa: $50
- Phượng: $50
- Nguyên Phong: $30
- Nguyên Phương: $20
- Quảng Chương: $50
- Dì Năm Khen: $20
- Hồ Đoan Long: $30
- Quảng Lưu: $50
- Quảng Chương: $50
- Quảng Hảo: $20
- Quảng Xứ: $50
- Quảng Phước: $100
- Quảng Hộ: $20
- Trần Thị Nô, pd: Thị Na: $50
- Ngọc Thanh: $50

Tổng Cộng: $920



earthquake-nepal-5-g



Thông Tư kêu gọi cứu trợ giúp Nepal của Giáo Hội Âu Châu:

 

Thông Tư kêu gọi cứu trợ giúp Nepal của Giáo Hội Hoa Kỳ:

http://quangduc.com/a55637/thong-tu-cuu-tro-nan-nhan-dong-dat-tai-nepal

 
Thông Tư kêu gọi cứu trợ giúp Nepal của Giáo Hội Canada:

 




 

con-nguoi-6498-1429970123.jpg


giai-cuu-5056-1429966595.jpg


nepa3-3456-1430118247.jpg


Nepal làm lễ hỏa thiêu hàng trăm nạn nhân động đất

Hàng trăm nạn nhân thiệt mạng vì trận động đất ở Nepal hôm qua được hỏa thiêu trong nỗi đau đớn của gia đình và người thân. 
Quang cảnh lễ hỏa thiêu các nạn nhân tại đền Pashupatinath, bên bờ sông Bagmati, Kathmandu. Ảnh: AP

Quang cảnh hỏa thiêu các nạn nhân tại đền Pashupatinath, bên bờ sông Bagmati, Kathmandu. Ảnh: AP

Theo Times of India, lễ hỏa thiêu diễn ra gần ngôi đền nổi tiếng Pashupatinath ở Thung lũng Kathmandu. Các nạn nhân thiệt mạng vì động đất tập trung chủ yếu ở đây nên áp lực dồn vào khu vực hỏa táng đạo Hindu này là rất lớn.

Các gia đình chen lấn để có được không gian hỏa táng cho người thân của mình. Hàng trăm người phải thực hiện các nghi lễ cuối cùng bên ngoài những địa điểm quy định.

"Mọi người thực hiện các nghi lễ cuối cùng ở bất kỳ nơi nào họ có thể và không tuân theo đúng các nghi thức", một nhân chứng kể.

Những đám khói trắng bốc lên hai bên bờ sông Bagmati gần ngôi đền thiêng, trong tiếng khóc tuyệt vọng của các gia đình. 

Các tín đồ Hindu chiếm 80% trong tổng số 29 triệu dân Nepal.

(Xem tiếp)

Ý kiến bạn đọc
30/04/201500:28
Khách
Coi o VN Express noi chua cua Thay Thich Huyen Dieu khong bi anh huong gi ca. Nam Mo A Di Da Phat
26/04/201507:14
Khách
Cho con hỏi Chùa Việt Nam Phật Quốc Tự có ảnh hưởng gì không ạ ?
Mong Quý Ngài tìm hiểu thông tin
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567