Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

1. Thông báo Khóa tu học

10/02/201517:35(Xem: 6280)
1. Thông báo Khóa tu học
logo_khoatuhoc_2014

letterhead-giaohoiucchau
 
     Số 39-04/HĐĐH/HC/QĐ                                                                                                                    PHẬT LỊCH 2557
QUYẾT ĐỊNH
V/v TỔ CHỨC KHÓA TU HỌC PHẬT PHÁP ÚC CHÂU KỲ 14
 
- Chiếu Hiến Chế Chương III, Điều 15 mục b thành phần nhân sự của Hội Đồng Điều Hành
- Chiếu Biên bản Đại hội Khoáng đại kỳ IV (2011), Đại hội cung thỉnh Hòa Thượng Thích Như Huệ, Hội Chủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi – Tân Tây Lan.
- Chiếu Biên bản phiên họp định kỳ của Hội Đồng Điều Hành tại Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 13 tại North Narrabeen, New South Wales ngày 31 tháng 12 năm 2013, bàn thảo về việc tổ chức Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu Kỳ 14.
NAY QUYẾT ĐỊNH
 
Điều 1: Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 14 được tổ chức vào cuối tháng 12 năm 2014 tại Thủ đô Canberra.
Điều 2: Thành phần Nhân sự Ban Tổ Chức Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 14 như sau;
-          Trưởng Ban: HT Thích Quảng Ba.
-          Phó Trưởng Ban : HT Thích Minh Hiếu, TT Thích Tâm Minh, TT Thích Bổn Điền.
-          Đặc trách Ban Thư ký - Hành chánh: TT Thích Giác Tín.
-          Đặc trách Ban Cư trú: TT Thích Đạo Thông.
-          Đặc trách Ban Thiết trí - Trang hoàng : TT Thích Thiện Hiền,  ĐĐ Thích Đạo Hiển.
-          Đặc trách Ban Vận chuyển: ĐĐ Thích Hạnh Tri.
-          Đặc trách Ban Thủ quỹ: SC Thích Nữ Đạo Hỷ.
-          Đặc trách Ban Hành đường : SC Thích Nữ Huệ Khiết, SC Thích Nữ Như Như.
-          Đặc trách Ban Trai soạn : TV Vạn Hạnh, TV Nguyên Thiều, Tự Viện Pháp Bảo.
-          Ban gây quỹ cho Khóa Tu Học : Chùa Thiên Ấn (Sydney), Chùa Pháp Hoa (Adelaide).
Điều 3: Khuyến thỉnh các Thành viên Hội Đồng Thường Trực, các Tổng Vụ, các Đơn vị Tự viện thành viên, cùng tham gia đóng góp, ủng hộ Ban Tổ Chức Khóa Tu Học Phật Pháp úc Châu Kỳ 14 thành tựu viên mãn Phật sự trọng đại này.
Điều 4: Ban Tổ Chức Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 14, chiếu theo thông lệ tùy nghi thực hiện trách nhiệm và chấm dứt nhiệm vụ khi Khóa Tu Học kết thúc.
Điều 5: Quyết Định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
 

Làm tại Sydney, ngày 01 tháng 01 năm 2014.
 Hội Đồng Điều Hành
Hội Chủ
HÒA THƯỢNG THÍCH NHƯ HUỆNơi gởi:
-          Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương “kính thẩm tường”
-          Hội Đồng Điều Hành, các Tổng Vụ “để tri tường”
-          Thành viên Tăng Ni, Đơn vị Tự viện “để hỗ trợ”
-          Ban Tổ Chức Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 14 để thi hành
-          Hồ sơ lưu.poster_khoa_tu_Uc_chau_2014a***


Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
105,035,449