Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

1a. Danh sách học viên

31/10/201421:47(Xem: 9143)
1a. Danh sách học viên
 
Danh Sách Phật Tử
 tham dự Khóa Học Phật Pháp Úc Châu Kỳ 14
Tại Canberra, ACT
(Từ ngày 28-12-2014 đến 01-01-2015)

ĐỊA ĐIỂM: Canberra, ACT
THỜI GIAN:  Từ ngày 28 tháng 12 năm 2014 đến 1/ 01/ 2015
LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ: Ngoài Tiểu Bang NSW, Học viên từ 16 tuổi trở lên : $ 180; Học viên trẻ từ 15 tuổi trở xuống 6 tuổi : $ 110
Kính mời xem Danh Sách:

pdf


Danh Sách Phật Tử tham dự Khóa Học Phật Pháp Úc Châu Kỳ 14 (2014)Tại Canberra, ACT***


letterhead-giaohoiucchau

 

     Số 39-04/HĐĐH/HC/QĐ                                                                                                                    PHẬT LỊCH 2557

QUYẾT ĐỊNH

V/v TỔ CHỨC KHÓA TU HỌC PHẬT PHÁP ÚC CHÂU KỲ 14

 

- Chiếu Hiến Chế Chương III, Điều 15 mục b thành phần nhân sự của Hội Đồng Điều Hành

- Chiếu Biên bản Đại hội Khoáng đại kỳ IV (2011), Đại hội cung thỉnh Hòa Thượng Thích Như Huệ, Hội Chủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi – Tân Tây Lan.

- Chiếu Biên bản phiên họp định kỳ của Hội Đồng Điều Hành tại Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 13 tại North Narrabeen, New South Wales ngày 31 tháng 12 năm 2013, bàn thảo về việc tổ chức Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu Kỳ 14.

NAY QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1: Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 14 được tổ chức vào cuối tháng 12 năm 2014 tại Thủ đô Canberra.

Điều 2: Thành phần Nhân sự Ban Tổ Chức Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 14 như sau;

-          Trưởng Ban: HT Thích Quảng Ba.

-          Phó Trưởng Ban : HT Thích Minh Hiếu, TT Thích Tâm Minh, TT Thích Bổn Điền.

-          Đặc trách Ban Thư ký - Hành chánh: TT Thích Giác Tín.

-          Đặc trách Ban Cư trú: TT Thích Đạo Thông.

-          Đặc trách Ban Thiết trí - Trang hoàng : TT Thích Thiện Hiền,  ĐĐ Thích Đạo Hiển.

-          Đặc trách Ban Vận chuyển: ĐĐ Thích Hạnh Tri.

-          Đặc trách Ban Thủ quỹ: SC Thích Nữ Đạo Hỷ.

-          Đặc trách Ban Hành đường : SC Thích Nữ Huệ Khiết, SC Thích Nữ Như Như.

-          Đặc trách Ban Trai soạn : TV Vạn Hạnh, TV Nguyên Thiều, Tự Viện Pháp Bảo.

-          Ban gây quỹ cho Khóa Tu Học : Chùa Thiên Ấn (Sydney), Chùa Pháp Hoa (Adelaide).

Điều 3: Khuyến thỉnh các Thành viên Hội Đồng Thường Trực, các Tổng Vụ, các Đơn vị Tự viện thành viên, cùng tham gia đóng góp, ủng hộ Ban Tổ Chức Khóa Tu Học Phật Pháp úc Châu Kỳ 14 thành tựu viên mãn Phật sự trọng đại này.

Điều 4: Ban Tổ Chức Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 14, chiếu theo thông lệ tùy nghi thực hiện trách nhiệm và chấm dứt nhiệm vụ khi Khóa Tu Học kết thúc.

Điều 5: Quyết Định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

Làm tại Sydney, ngày 01 tháng 01 năm 2014.

 Hội Đồng Điều Hành
Hội Chủ
HÒA THƯỢNG THÍCH NHƯ HUỆNơi gởi:

-          Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương “kính thẩm tường”

-          Hội Đồng Điều Hành, các Tổng Vụ “để tri tường”

-          Thành viên Tăng Ni, Đơn vị Tự viện “để hỗ trợ”

-          Ban Tổ Chức Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 14 để thi hành
-          Hồ sơ lưu.
thongbao-so-3
(Xem Thông Báo số 3 dưới dạng PDF)tam-thu

poster_khoa_tu_Uc_chau_2014a


kinh_hanh
letterhead_khoatu


THÔNG BÁO 
(số 1) Khóa Tu Học kỳ 14


Kính gởi:

*Chư Tôn đức Tăng Ni Trụ trì các Tự-Viện thành viên Giáo Hội

*Quý cựu Học viên các Khóa Tu Học PPUC các kỳ 1-13 trước nay

*Tòan thể quý Thiện nam, Tín nữ Phật tử xa gần, trong ngoài Úc

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch chư Tôn đức, kính thưa quý Đạo hữu;

Tiếp nối đường hướng GHPGVNTN-HN tại UĐL-TTL bảo tồn văn hóa dân tộc và phát huy Phật Pháp tại hải ngọai, giúp tạo phương tiện cho ngày càng đông hơn quý Nam Nữ Phật tử, quanh năm bận rộn, khó có cơ hội cùng nhau hòa hợp tu tập nghiêm túc, dài hạn và nghiên tầm, học hỏi, chia xẻ Giáo lý Phật đà cách sâu sắc.

Tùy thuận yết ma tăng sai trong phiên họp Thường niên của Gíao Hội ngày 31/12/2013, thừa hành tinh thần Quyết Định số 39-04/HĐĐH/HC/QĐ do Hòa thượng Hội Chủ ký ngày 1/1/2014; và sau thời gian thăm dò, tìm kiếm, cũng như hội ý nhiều lần với một số chư Tôn đức trong Ban Tổ Chức trong việc chọn địa điểm thích hợp cho Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 14, cho năm 2014;

Nay Ban Tổ Chức Khóa PPUC-14 kính thông báo đến chư tôn Thiền đức và liệt vị Phật tử xa gần một số chi tiết chính về mặt tổ chức cho Khóa Tu Học kỳ 14 như sau:

[1] Địa điểm: Eagle Hawk Holiday Resort, 1246 Federal Highway, Sutton [ngay biên giới giữa ACT & NSW; về tới Vạn Hạnh #15km], NSW 2620; Tel. 02-6241.6411.

[2] Thời gian: Từ 27.12.2014 đến 1.1.2015. Sơ lược chương trình:

[a] T. Bảy 27.12: Thiết kế, trang trí & tiếp đón chư Tôn đức, Học viên về Trại sớm. Eagle Holiday Resort có 505 beds, phòng từ 1 đến 6 giường. Tất cả có thể check in từ sáng 27/12. Mời Học viên xa sắp xếp để về đến Canberra trễ nhất là chiều 27/12.[Tuy nhiên, vì sẽ có một số chư Tôn đức & Phật tử về 26-27/12 để cùng dự Lễ Húy Kỵ Tổ Chúc Thánh lúc 10am 27/12; do TV-Vạn Hạnh nhận tổ chức; sẽ có Thư Mời riêng]; 6pm đợt 1 dời từ VH đến Trại.

*2.30pm-5.30pm: Họp tòan Giáo Hộiđể duyệt lại & thông qua mọi chi tiết Khóa Học.

[b] C.Nhật 28.12,sáng-trưa: Ban Tiếp Đón trực tại Canberra Airport đón Học Viên về Trại [nếu có Học viên phải đến trễ, vào sáng 28/12; nên đến trước 9am để kịp Khai giảng];

* 8am: Thỉnh chư Tôn đức, Học viên rời Vạn Hạnh đến EagleHawk;

* 8.15am: Học viên nhận phòng & Tài liệu Khóa học; chuẩn bị Lễ Khai giảng;

* 9.30am: Lễ Khai giảng Khóa PPUC-14 [có chương trình riêng] – Chụp ảnh lưu niệm;

* 11.45am: Thọ trai [thường; trong các ngày 29-30-31/12 là nghi Cúng Quá Đường];

* Chiều-Tối: Chương trình Giảng dạy & Tu niệm [GH sẽ ấn định chi tiết sau];

[c] T.Hai 29.12-T.Tư 31.12.14: Tu Học theo chương trình Tổng Vụ Hoằng Pháp sọan;

[d] T.Tư 31.12: 4pm Thi Mãn Khóa [tùy nguyện ghi danh]; Tối: Thiền trà cuối khóa;

[e] T.Năm 1.1.2015: 9.30am Lễ Bế Giảng, Phát thưởng; Trao Quyết Định +Cờ BTC Khóa 15. Trưa 12pm, thọ trai gọn nhẹ [lunch box]; Khóa học hòan mãn. Từ 1pm đến tối Ban Đón Tiếp tiễn Học viên ra phi trường [hay trở về Vạn Hạnh, nếu vị nào cần ở lại thăm viếng Canberra][3] Ghi danh tham dự: Xin tất cả Học viên cố gắng ghi danh trước 31/10/2014.

[a] mỗi Học viên phải tự điền & ký Phiếu Ghi Danh [gởi gởi sau Thông Báo nầy], rồi

[b] nộp qua các Tự Viện thành viên Giáo Hội tại NSW, VIC, WA, SA, QLD, ACT, NZ.

[c] hay gởi trực tiếp đến Ban Tổ Chức [PO box hay Email BTC, như Letterhead trên đây]

[d]

[4] Lệ phí tham dự Khóa Tu Học:

[a] Học viên người lớn [sinh trước 31.12.1999]: ACT-NSW: $200 & Tiểu Bang xa: $180

[b] Học viên trẻ [sinh từ 1/1/2000]: $120; các Nhi đồng [sinh từ 1/1/2010]Miễn phí.

[d] Đóng tại Chùa địa phương mình sẽ nộp Phiếu Tham Dự, TRƯỚC 31/10/2014; hay

[e] Đóng trực tiếp vào Acccount Ban Tổ Chức [xem chi tiết ghi ở Mục [7] dưới đây]

[5] Liên lạc Ban Tổ Chức[để hỏi thêm mọi chi tiết]:

* Emails: [a] thichquangba@gmail hay [b] khoatuhocphatphapucchauky14@gmail.com

* Thư từ liên lạc: PO box 1004 Dickson ACT 2602-Australia. Fax +61-2-6257-7733.

* Mobiles: Trưởng Ban Tổ Chức: HT T. Quảng Ba: 0412-224-553; hay

* Ba vị Phó BTC: [1] HT T. Minh Hiếu: 0414.988.982blank0414.988.982; [2] TT T. Bổn Điền: 0435.056blank0435.056. 849, [3] TT T. Tâm Minh: 0422.310.225blank0422.310.225Các vị Thành viên BTC:[4] TT T.Giác Tín: 0432.655.852blank0432.655.852[Ban Thư Ký Hành Chánh]; [5] TT T. Thiện Hiền: 0412.457.443blank0412.457.443& [6] Đ T. Đạo Hiển: 0410.909.66blank0410.909.66[Ban Trần Thiết-Trang trí]; [7] TT T. Đạo Thông: 0422.432.494blank0422.432.494[Ban Cư Trú, Phòng Xá]; [8] ĐĐ T Hạnh Tri: 0426.762.889blank0426.762.889[Ban Vận Chuyển-Tiếp Đón]; [9] SC Đạo Hỷ: 0402.248.467blank0402.248.467[Ban Thủ Quỹ]; [10] SC Huệ Khiết: 0410.616.945blank0410.616.945& [11] SC Như Như: 0422.358.845blank0422.358.845[Ban Hành đường]. Phụ trách Ban Trai Sọan: Ba chùa: Vạn Hạnh [02-6257 .5517], Nguyên Thiều [02-8704-4049] & Pháp Bảo [02-9610-5452blank02-9610-5452].

Phụ trách gây quỹthêm để bổ túc chi phí cho Khóa PPUC-14: [a] Chùa Thiên Ấn Sydney [02-8704-3362] & [b] Tổ đình Pháp Hoa Adelaide [08-8447-8477].

[6] Tin tức cập nhật về Khóa Tu Học PPUC-14sẽ xin được đăng tải & cập nhật thường xuyên tại www.phatgiaoucchau.com và websites của các chùa thành viên Giáo Hội: Quảng Đức, Pháp Hoa, Pháp Quang, Kim Cang, Giác Hòang, v.v, hay các web PGVN hải ngọai

[7] Cúng dường, Yểm trợ Khóa Tu Học: Xin mời quý Phật tử xa gần, dù có tham dự Khóa Tu Học hay không, mong hoan hỷ hỗ trợ công tác hoằng pháp qua việc Giáo Hội tổ chức Khoa Tu Học hằng năm nầy. Mời Phật tử phát tâm bảo trợ, hay vận động thân quyến, bằng hữu mình, bảo trợ các chi phí tối thiểu phải chi cho Khóa Học [các Khóa trước, lệ phí Học viên góp thường được 50-60% tổng chi].

[a] Cheque/Money Order: Ghi trả cho: “Van Hanh Monastery-Khoa Tu Hoc 14.

[b] Cash donation: tại TV Vạn Hạnh, 32 Archibald St, Lyneham, ACT 2602.

[c] Bank deposit / transfer: VAN HANH, ANZ Bank a/c 01.2955-9385-31714– hay VAN HANH, Commonwealth Bank a/c 06.2904-1004.7432. Nhớ gởi/ fax/ email đến BTC chứng từ donation/transfer slip về BTC, để sẽ cấp TAX DEDUCTIBLE RECEIPT.

[d] Ngòai ra, BTC cũng khuyến khích quý Phật tử, phát tâm hiến cúng các vật dụng: ly, dĩa, tô, muổng…; dụng cụ nhà bếp, HAY vải bàn, vải/hoa trang trí .., HAY thực phẩm khô: gạo, nếp, bún, bánh, dầu, đường. ..& tươi: hoa trang trí, rau, quả, đậu hũ, dưa.. [những vị có farm/ nhà vườn]. Mời liên hệ BAN TRAI SỌAN: SC Đạo Từ 02-6257.5517 hay SC Đạo Hương:02-6257.5280 để thảo luận những gì Khóa Tu Học cần thiết nhất.

[8] Mời phát tâm làm Công quảcho Khóa Tu Học: BTC khuyến khích quý nam nữ Phật tử, nhất là tại Canberra và Sydney, có sức khỏe và hảo ý, xin phát tâm giúp BTC thực hiện rất nhiều công tác chuẩn bị, trong, trước và sau Khóa Tu Học. Xin gọi 0412-224-553 hay email thichquangba@gmail.com để bàn thảo lọai công tác và thời lượng.

[9] Phương tiện đi về Canberra: Học viên từ xa, như Auckland, Hobart, Darwin, đề nghị nên book vé bay [Virgin thường rẻ hơn Qantas]SỚM, để được trả giá discount.

- Từ Perth: chỉ QF bay thẳng về Canberra, chỉ 1 chuyến/ngày @3.40pm. Chuyến khác đi vòng.

- Từ Brisbane/Adelaide: cả Qantas/Virgin có nhiều chuyến chiều 26 & sáng 27/12. Đường bộ về Canberra: QLD cách 1199km & SA cách 1160km.

- Quý Học viên Sydney, ngọai trừ muốn tự lái xe [Cabramatta-Vạn Hạnh 250km], mời ghi danh đi chung Charter Bus nơi ĐĐ T. Hạnh Tri [Ban Vận Chuyển0426.762.889blank0426.762.889].

- Quý HV từ Melbourne[đường bộ 660km], ngọai trừ lái xe, hay tự đặt chuyến bay [hiện nay: $139 Virgin/$165 Qantas], xin liên lạc các Chùa mình đi sinh họat, hay gần nhà, để tổ chức lấy vé đi chung. Có tuyến xe lửa VLine Train, 1 chuyến/ngày [8giờ20 phút, vé $55/$27.50].

Kính thỉnh chư Tôn đức, và thân mời quý Phật tử xa gần sớm Ghi Danh, chuẩn bị vé, để cùng về Canberra tham dự Khóa Tu Học Phật Pháp Úc châu kỳ 14 năm nay.

Thay mặt Ban Tổ Chức,

Tk Thích Quảng Ba, Trưởng Ban.

Canberra, 13/3/2014.Kính mời xem hình ảnh
Khóa Tu Học kỳ 13 năm 2013 tại Sydney


day-2_giang_phap (88)Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567