Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Lễ Khai Mạc:

Khai từ của Tổng Vụ Hoằng Pháp:

(HT Thích Trường Sanh, HT Thích Minh Hiếu, TT Thích Nguyên Tạng)
Lớp A 

 

1/  Đạo Phật (Cung thỉnh: TT Thích Bổn Điền)

 

2/ Quy Y Tam Bảo (Cung thỉnh: TT Phổ Hương phụ trách)


3/ Lược Sử Đức Phật Thích Ca (từ giáng sinh đến thành đạo) (Cung thỉnh: ĐĐ Đạo Hiển phụ trách)

 

4/ Lược Sử Đức Phật Thích Ca (từ thành đạo đến Niết Bàn) (Cung thỉnh: ĐĐ Hạnh Tri  phụ trách)

 

5/ Ngũ Giới (Cung thỉnh: HT Trường Sanh phụ trách)

 

6/ Sám Hối (Cung thỉnh: ĐĐ Viên Trí phụ trách)

 

7/ Thờ Phật, Lạy Phật, Cúng Phật (Cung thỉnh:HT. Thích Bảo Lạc)


 

Lớp B 

 

1/ Tụng Kinh, Trì Chú, Niệm Phật (Cung thỉnh: TT Tâm Minh phụ trách)

 

2/ Thiểu Dục Tri Túc Cung thỉnh: TT  Đạo Thông phụ trách)


3/ Bát Quan Trai Giới (Cung thỉnh: TT Như Định phụ trách)


4/  Ăn Chay (Cung thỉnh: TT Nguyên Tạng phụ trách)

 

5/  Bổn phận của Phật tử tại gia (Cung thỉnh: TT Thiện Hiền phụ trách)

 

6/ Vu lan bồn  (Cung thỉnh: TT Thích Nhật Tân phụ trách)

 

7/ Vô thường  (Cung thỉnh: HT Minh Hiếu phụ trách)Hội Thảo Phật Pháp 1
HT Bảo Lạc (chủ tọa)
TT Thích Bổn Điền
TT Thích Tâm Minh
TT. Thích Giác Tín
ĐĐ. Thích Nhuận Chơn
ĐĐ Thích Viên Trí


Hội Thảo Phật Pháp 2
HT Trường Sanh (chủ tọa)
TT Thích Như Định
TT Thích Nguyên Tạng
ĐĐ Thích Đạo HiểnHội Thảo Phật Pháp 3

HT Quảng Ba (chủ tọa)
HT Thích Minh Hiếu
TT Thích Nhật Tân
TT Thích Thiện HiềnLễ Bế Mạc:
Thiền Trà Văn Nghệ cuối khóa tu học:
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn