Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

3. Thời khóa tu học

07/01/201505:31(Xem: 3423)
3. Thời khóa tu học
Chương Trình Tu Học của khóa An Cư Kiết Đông tại chùa Linh Thứu
Berlin Đức Quốc từ ngày 5 đến ngày 11 tháng 1 năm 2015
Ngày 5 tháng 1 năm 2015(thứ hai nhằm ngày rằm tháng 11 năm Giáp Ngọ)

15:00 Lễ tác pháp Yết Ma an cư kiết đông
18:30 Cơm chiều
20:00 Khai thị(Hòa Thượng Thích Tánh Thiệt) cho giới xuất gia và tại gia
22:00 chỉ tịnh


Ngày 6 tháng 1 năm 2015(thứ ba)

5:45 Tọa Thiền và trì tụng Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm
8:00 Điểm tâm
9:00 Tụng giới Bố Tát của Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Thức Xoa Ma Na Ni, Sa Di, Sa Di Ni và Bồ Tát Giới tại gia
11:30 Qúa Đường(cúng dường trai tăng)
12:30 Nghỉ giải lao
14:00 Khai Kinh Lương Hoàng Sám
17:00 đến 18:30 Thuyết pháp công cộng cho Đại Chúng( TT Thích Tâm Huệ giảng)
18: 30 Cơm chiều
20:00 Trì tụng kinh Lương Hoàng Sám
22:00 chỉ tịnh

Ngày 7 tháng 1 năm 2015(thứ tư)

5:45 Tọa Thiền và trì tụng thần chủ Thủ Lăng Nghiêm
8:00 Điểm tâm
9:00 Trì tụng kinh Lương Hoàng Sám
11:30 Quá Đường(cúng dường trai tăng)
12:30 chỉ tịnh
14:00 Trì tụng Kinh Lương Hoàng Sám
17:00 đến 18:30 Thuyết pháp công cộng cho Đại Chúng(Hòa Thượng Phương Trượng chùa Viên Giác)
18:30 cơm chiều
20:00 Trì tụng Kinh Lương Hoàng Sám
22:00 Chỉ tịnh

Ngày 8 tháng 1 năm 2015 (thứ năm)

5:45 Tọa Thiền và trì tụng thần chủ Thủ Lăng Nghiêm
8:00 Điểm tâm
9:00 Trì tụng kinh Lương Hoàng Sám
11:30 Quá Đường(cúng dường trai tăng)
12:30 chỉ tịnh
14:00 Trì tụng Kinh Lương Hoàng Sám
17:00 đến 18:30 Thuyết pháp công cộng cho Đại Chúng(sẽ thỉnh Chư Tôn Đức sau)
18:30 cơm chiều
20:00 Trì tụng Kinh Lương Hoàng Sám
20:00 : Phiên họp định kỳ của GHPGVNTNAC.
22:00 Chỉ tịnh

Ngày 9 tháng 1 năm 2015 (thứ sáu)

5:45 Tọa Thiền và trì tụng thần chủ Thủ Lăng Nghiêm
8:00 Điểm tâm
9:00 Trì tụng kinh Lương Hoàng Sám
11:30 Quá Đường(cúng dường trai tăng)
12:30 chỉ tịnh
14:00 Trì tụng Kinh Lương Hoàng Sám
17:00 đến 18:30 Thuyết pháp công cộng cho Đại Chúng(sẽ thỉnh Chư Tôn Đức sau)
18:30 cơm chiều
20:00 Trì tụng Kinh Lương Hoàng Sám
22:00 Chỉ tịnh

Ngày 10 tháng 1 nă m 2015 (thứ bảy)

5:45 Tọa Thiền và trì tụng thần chủ Thủ Lăng Nghiêm
8:00 Điểm tâm
9:00 Trì tụng kinh Lương Hoàng Sám
11:30 Quá Đường(cúng dường trai tăng)
12:30 chỉ tịnh
14:00 Các giới Tử thọ Bồ Tát Giới nghe giảng về giới Bồ Tát
15:30 : Lễ truyền Bồ Tát Giới
18:30 cơm chiều
20:00 Trì tụng Kinh Lương Hoàng Sám
22:00 Chỉ tịnh

Ngày 10 tháng 1 năm 2015 (chủ nhật)

5:45 Tọa Thiền và trì tụng Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm
8:00 Điểm tâm
9:00 Giải chế an cư Kiết Đông
11:00 Thuyết Pháp
12:00 Cúng dường trai tăng
12:30 cúng Linh
14:00 Hoàn mãn


Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn