Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

3. Thời khóa tu học

07/01/201505:31(Xem: 5139)
3. Thời khóa tu học
Chương Trình Tu Học của khóa An Cư Kiết Đông tại chùa Linh Thứu
Berlin Đức Quốc từ ngày 5 đến ngày 11 tháng 1 năm 2015
Ngày 5 tháng 1 năm 2015(thứ hai nhằm ngày rằm tháng 11 năm Giáp Ngọ)

15:00 Lễ tác pháp Yết Ma an cư kiết đông
18:30 Cơm chiều
20:00 Khai thị(Hòa Thượng Thích Tánh Thiệt) cho giới xuất gia và tại gia
22:00 chỉ tịnh


Ngày 6 tháng 1 năm 2015(thứ ba)

5:45 Tọa Thiền và trì tụng Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm
8:00 Điểm tâm
9:00 Tụng giới Bố Tát của Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Thức Xoa Ma Na Ni, Sa Di, Sa Di Ni và Bồ Tát Giới tại gia
11:30 Qúa Đường(cúng dường trai tăng)
12:30 Nghỉ giải lao
14:00 Khai Kinh Lương Hoàng Sám
17:00 đến 18:30 Thuyết pháp công cộng cho Đại Chúng( TT Thích Tâm Huệ giảng)
18: 30 Cơm chiều
20:00 Trì tụng kinh Lương Hoàng Sám
22:00 chỉ tịnh

Ngày 7 tháng 1 năm 2015(thứ tư)

5:45 Tọa Thiền và trì tụng thần chủ Thủ Lăng Nghiêm
8:00 Điểm tâm
9:00 Trì tụng kinh Lương Hoàng Sám
11:30 Quá Đường(cúng dường trai tăng)
12:30 chỉ tịnh
14:00 Trì tụng Kinh Lương Hoàng Sám
17:00 đến 18:30 Thuyết pháp công cộng cho Đại Chúng(Hòa Thượng Phương Trượng chùa Viên Giác)
18:30 cơm chiều
20:00 Trì tụng Kinh Lương Hoàng Sám
22:00 Chỉ tịnh

Ngày 8 tháng 1 năm 2015 (thứ năm)

5:45 Tọa Thiền và trì tụng thần chủ Thủ Lăng Nghiêm
8:00 Điểm tâm
9:00 Trì tụng kinh Lương Hoàng Sám
11:30 Quá Đường(cúng dường trai tăng)
12:30 chỉ tịnh
14:00 Trì tụng Kinh Lương Hoàng Sám
17:00 đến 18:30 Thuyết pháp công cộng cho Đại Chúng(sẽ thỉnh Chư Tôn Đức sau)
18:30 cơm chiều
20:00 Trì tụng Kinh Lương Hoàng Sám
20:00 : Phiên họp định kỳ của GHPGVNTNAC.
22:00 Chỉ tịnh

Ngày 9 tháng 1 năm 2015 (thứ sáu)

5:45 Tọa Thiền và trì tụng thần chủ Thủ Lăng Nghiêm
8:00 Điểm tâm
9:00 Trì tụng kinh Lương Hoàng Sám
11:30 Quá Đường(cúng dường trai tăng)
12:30 chỉ tịnh
14:00 Trì tụng Kinh Lương Hoàng Sám
17:00 đến 18:30 Thuyết pháp công cộng cho Đại Chúng(sẽ thỉnh Chư Tôn Đức sau)
18:30 cơm chiều
20:00 Trì tụng Kinh Lương Hoàng Sám
22:00 Chỉ tịnh

Ngày 10 tháng 1 nă m 2015 (thứ bảy)

5:45 Tọa Thiền và trì tụng thần chủ Thủ Lăng Nghiêm
8:00 Điểm tâm
9:00 Trì tụng kinh Lương Hoàng Sám
11:30 Quá Đường(cúng dường trai tăng)
12:30 chỉ tịnh
14:00 Các giới Tử thọ Bồ Tát Giới nghe giảng về giới Bồ Tát
15:30 : Lễ truyền Bồ Tát Giới
18:30 cơm chiều
20:00 Trì tụng Kinh Lương Hoàng Sám
22:00 Chỉ tịnh

Ngày 10 tháng 1 năm 2015 (chủ nhật)

5:45 Tọa Thiền và trì tụng Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm
8:00 Điểm tâm
9:00 Giải chế an cư Kiết Đông
11:00 Thuyết Pháp
12:00 Cúng dường trai tăng
12:30 cúng Linh
14:00 Hoàn mãn


Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567