Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Đôi lời cảm niệm

16/08/201310:27(Xem: 15542)
Đôi lời cảm niệm

HT.ThichMinhTam_02


Đôi lời cảm niệm về sự viên tịch

của Hòa Thượng Thích Minh Tâm

Như sét đánh một tin buồn chấn động

Vượt trùng dương lan rộng khắp đó đây

Hòa Thượng Minh Tâm đột ngột ngả về Tây

Bốn Giáo Hội bàng hòang cảm xúc

Giáo Hội Âu Châu từ nay đã mất

Một thạch trụ tài đức song tòan

Đủ niềm tin người con Phật kính dâng

Để xây dựng quê hương đạo pháp

Tăng Ni Hải Ngọai nghe tin thương tiếc

Kể từ nay thiếu Long Tượng tựa nương

Thiếu từ bi chất lượng thân thương

Để nối kết bốn phương quy tụ

Giáo Hội Hoa Kỳ mất đi Pháp Lữ

Từng thắt chặt tình huynh đệ tương lân

Chia xẻ nhau trong sự nghiệp chung

Cho chí hướng phát huy chánh pháp

Dẫu biết rằng vấn đề còn mất

Đã có đến thì phải có đi

Bồ Tát hạnh nào có sá chi

Tâm vô trụ an nhiên tự tại

Nhưng than ôi! Ngài ra đi đột xuất

Khỏi làm sao mình chẳng chút bâng khuâng

Vì tương lai riêng cảm thấy cô đơn

Trong Phật sự thiếu bạn thân tâm sự

Hôm nay trước linh đài Hòa Thượng

Chí thành xin đốt nén tâm hương

Tiển người đi vào cõi chân thường

Mong phát nguyên hồi hương tế độ

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

chứng minh

Sa Môn Thích Thắng Hoan kính bái

Paris ngày 19 tháng 8 năm 2013

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567