Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Tiểu Sử Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không (1927-2022) Người Có Công Phục Hưng Tông Tịnh Độ Thời Hiện Đại (bài viết của TT Nguyên Tạng do Phật tử Tường Dinh diễn đọc)

26/07/202212:30(Xem: 7701)
Tiểu Sử Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không (1927-2022) Người Có Công Phục Hưng Tông Tịnh Độ Thời Hiện Đại (bài viết của TT Nguyên Tạng do Phật tử Tường Dinh diễn đọc)
ht tinh khong-01Tiểu Sử
ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG,
Người Có Công Phục Hưng Tông Tịnh Độ Thời Hiện Đại

Thích Nguyên Tạng (biên soạn)

Tường Dinh diễn đọc

Đại lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không (Master Chin Kung) thế danh là Từ Nghiệp Hồng (Yae Hong Hsu), sinh năm 1927 (Đinh Mão) tại huyện Lô Giang (Lujiang County), tỉnh An Huy (Anhui province), Trung Hoa. Ngài đã theo học tại trường Trung Học Đệ Tam Cấp Quốc Gia Quế Châu (Guizhow) và Trường Trung Học Đệ Nhất cấp Thành Phố Nam Kinh. Năm 1949, Ngài đến Đài Loan và làm việc ở Viện Thạch Kiến (Shijian). Trong mười ba năm sau đó, Pháp Sư Tịnh Không đã dùng thời gian rảnh rỗi để nghiên cứu kinh điển, lịch sử và triết học Phật Giáo dưới sự hướng dẫn của giáo sư Đông Mỹ Phương (Dong Mei Fang), Lạt Ma Mật Tông Tây Tạng đời thứ 19 ở Nội Mông Cổ là Đại sư Chương Gia (Zhang Jia) và pháp sư nổi tiếng Lý Bỉnh Nam (Bing Nan Lee), đệ tử chân truyền của Đại sư Ấn Quang (Yin-Guang).

Pháp Sư Tịnh Không là người thông thạo nhiều Kinh điển Đại Thừa và các bộ luận của nhiều tông phái Phật giáo (PG) cũng như triết lý của Đạo Khổng, Đạo Lão, Đạo Gia Tô, Đạo Hồi và các Tôn giáo khác. Pháp sư Tịnh Không được xem là người có công phục hưng Tông Tịnh Độ trong hiện đại, Ngài đã cống hiến cả cuộc đời mình cho việc nghiên cứu, thực hành và truyền bá pháp môn Tịnh Độ, là một pháp môn mà Ngài đã đạt được những thành tựu lớn nhất.ly binh nam
Pháp sư nổi tiếng Lý Bỉnh Nam,
một trong những người Thầy của Pháp Sư Tịnh Không

'

phap su tinh khong 01
HT Tịnh Không & Pháp sư cư sĩ Lý Bỉnh Nam


Pháp Sư Tịnh Không xuất gia năm 1959 tại Chùa Lâm Tế (Linji), thuộc tỉnh Ngọc Án Sơn (Yuanshan), Đài Bắc và được Hòa Thượng Bổn sư ban cho pháp danh là Tịnh Không. Sau khi thọ Cụ Túc Giới, Ngài bắt đầu công việc hoằng pháp và truyền bá giáo lý tại Đài Loan và ở nước ngoài. Trong hơn bốn mươi năm, Ngài đã liên tục thuyết giảng năm bộ Kinh Tịnh Độ, và các bộ kinh Đại Thừa như:

Kinh Hoa Nghiêm
Kinh Pháp Hoa
Kinh Lăng Nghiêm
Kinh Viên Giác
Tịnh Độ Ngũ Kinh (Kinh Vô Lượng Thọ)
Kinh A-di-đà
Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật
Đại Thế Chí Bồ-tát Niệm Phật Viên Thông Chương
phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện)
Kinh Kim Cang
Kinh Địa Tạng
Kinh Phạm Võng
Kinh Nhân Vương
Kinh Đại Bát-nhã Cương Yếu
Bát-nhã Tâm Kinh
Kinh Bát Đại Nhân Giác
Kinh Tứ Thập Nhị Chương
Kinh Thù Thắng Chí Lạc
Kinh Đương Lai Biến
Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo
Kinh Kiết Hung
Lục Tổ Đàn Kinh
Sa-di Luật Nghi Yếu Lược
Đại Thừa Khởi Tín Luận
Vãng Sanh Luận
Đại Trí Độ Luận
Bách Pháp Minh Môn Luận
Duy Thức Nghiên Cứu
Bát Thức Quy Củ Tụng
Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm
Phật giáo Tam tạng Kinh điển mấy mươi bộ.


May mắn thay các cuộc thuyết giảng của Ngài đã được ghi lại trên hàng ngàn các loại băng cassettes, video, DVD, VCD, v.v... để phổ biến cho những ai không có duyên trực tiếp đến dự các pháp hội của Ngài. Cho đến nay, Ngài vẫn hoan hỷ đi đó đây để thuyết pháp giảng kinh một cách không mệt mỏi.

Trong sự nghiệp giảng dạy lâu dài của Ngài, Pháp Sư Tịnh Không đã giữ những chức vụ như :

-Giảng viên tại Viện Tam Tạng ở Chùa Thập Phổ (Shipu) năm 1960
-Thành viên Ủy ban Truyền Bá Giáo Lý năm 1961
-Thành viên Ủy Ban Kế Hoạch của Hội Phật Học Đài Loan năm 1965
-Giảng Viên trưởng khóa học Phật Pháp cho sinh viên đại học thuộc Hội Phật Học Đài Loan năm 1972
-Nghiên cứu gia Phật học tại Học Viện Trung Hoa
-Giáo sư và biên tập viên Hội Phiên dịch Kinh Luận Phật Học Đài Loan năm 1973
-Giáo sư Ban Triết Học tại Đại Học Văn Hóa
-Giáo Sư Khóa Học Sống Đạo cho Gia Tô Đông Á thuộc Đại Học Gia Tô Phụ Nhân (Fu Ren) năm 1975
-Hiệu Trưởng Trường Trung Đẳng Phật Học Trung Hoa năm 1977
-Viện Trưởng Viện Nghiên Cứu Tu Tập Tịnh Độ Trung Hoa năm 1979.

Tất cả những học viện nói trên đều ở Đài Loan.

-Năm 2002, Pháp sư Tịnh Không đã được thành phố Toowomba, thuộc tiểu bang Queensland, Úc châu, truy tặng danh hiệu “Công Dân Danh Dự” về những đóng góp của Ngài cho chính sách đa văn hóa của Úc.


-Cũng trong năm 2002, Pháp sư Tịnh Không đã được Đại Học Griffith, tiểu bang Queensland, Úc châu, đã trao bằng “Tiến Sĩ Danh Dự” để đánh dấu những thành công và đóng góp của Ngài về văn hóa và giáo dục đạo đức cho xã hội Úc trong nhiều năm qua.

Ngoài ra Ngài còn sáng lập Hội Pháp Thí Hoa Tạng (Hwa Dzan), Thư Viện Thính Thị Phật Giáo Hoa Tạng; Hội Giáo Dục Phật Giáo PG; Trung Tâm Tịnh Độ Học Hoa Tạng và các Trung Tâm Phật Học và Tịnh Độ Học khác trên khắp thế giới.

Pháp Sư Tịnh Không là người tiên phong trong việc sử dụng hệ thống truyền thanh, truyền hình vệ tinh, mạng lưới thông tin toàn cầu (Internet, http://www.amtb.org.twhoặc http://www.amitabha.com) và những phương tiện truyền thông hiện đại khác trong việc truyền bá Chánh Pháp ở Đài Loan và khắp thế giới. Ngài cũng bảo trợ cho công tác ấn loát và phát hành miễn phí khắp thế giới Đại Tạng Kinh Phật Giáo (chữ Tàu), Tứ Thư Ngũ Kinh của Khổng Giáo, cũng như các sách và băng từ về PG, luân lý, đạo đức và văn hóa Trung Hoa, cùng với hơn một triệu bản in về hình ảnh của Chư Phật và Bồ Tát.


Năm 1977, Pháp Sư Tịnh Không bắt đầu thuyết giảng ở hải ngoại. Ngài đã chú trọng đến những nguyên lý của Đại Thừa PG như giải trừ mê tín, tà kiến, giúp mọi người phân biệt rõ phải và trái, đúng và sai và giải quyết hoàn hảo mọi vấn đề. Trong nỗ lực thực hiện cộng việc này Ngài hỗ trợ thành lập hơn năm mươi Trung Tâm Tịnh Độ Học và Hội Phật Đà trên khắp thế giới, bao gồm những trung tâm và hiệp hội ở Đài Loan, Hồng Kông, Singapore, Mã Lai, Bắc Mỹ, Úc, Tây Ban Nha và Anh quốc. Suốt mấy thập niên qua, Ngài đã cố vấn cho vô số tổ chức PG và xã hội.

Pháp Sư Tịnh Không đã quảng bá cho người Trung Hoa trên khắp thế giới ý thức về việc thiết lập bàn thờ tổ tiên nhằm giáo dục mọi người về lòng thành kính và danh dự, cũng như khuyến khích thực hành đạo hiếu, thành kính và báo ân đối với tổ tiên; bảo tồn đạo đức, phát huy những giá trị cổ truyền, giúp quốc gia phát triển và thịnh vượng.

Năm 1985, Pháp Sư Tịnh Không đã nhập cư Hoa Kỳ, trong thời gian sống ở đó, do những thành quả xuất sắc về liên hệ sắc tộc, công cuộc vận động hòa bình và đạo đức, vào năm 1995, Ngài đã được thành phố Dallas lẫn tiểu bang Texas phong tặng danh hiệu là Công Dân Danh Dự (Honorary Citizen).

Những năm gần đây, Ngài đã đi thuyết giảng ở nhiều trường đại học như Đại học Quốc Gia Singapore, Đại học Kỹ thuật Nanyang ở Singapore, Đại học Minnesota, Đại học Texas và Đại học Hawaii ở Hoa Kỳ, Đại học Melbourne, Đại học Bond, Đại học Kỹ Thuật Curtin, Đại học Monash ở Úc châu; Đại học Fu Ren Gia Tô Giáo, Đại học Văn Hóa Trung Hoa, Đại học Cheng Gong và Đại học Chong Shan ở Đài Loan và nhiều học viện cao cấp khác. Ngài cũng nói chuyện trên các đài truyền hình, truyền thanh ở nhiều quốc gia khác.

Từ tháng 5 năm 1995, Pháp Sư Tịnh Không dạy các khóa huấn luyện giảng sư do các Hội Phật Học Singapore và Hội Phật Đà ở Singapore bảo trợ và Ngài cũng là Giám đốc Giáo Dục của những Hội này. Trong thời gian này, Ngài đang lưu trú tại Singapore để thực hiện một loạt bài giảng về Kinh Hoa Nghiêm (Flower Adornment Sutra), Kinh Vô Lượng Thọ (Infinite Life Sutra) và Kinh Địa Tạng (Earth Treasure Sutra). Hiện Ngài đang thành lập Trường Cao Đẳng Giáo Dục Phật Giáo, đây là trường đầu tiên thuộc loại hình này ở Singapore để đào tạo những người kế thừa công việc bảo tồn Phật giáo.


Một số hình ảnh trong cuộc đời hoằng pháp của
Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không


phap su tinh khong 1phap su tinh khong 2phap su tinh khong 4phap su tinh khong 6phap su tinh khong 7phap su tinh khong 8phap su tinh khong 9phap su tinh khong 10phap su tinh khong 12phap su tinh khong 13phap su tinh khong 14phap su tinh khong 15phap su tinh khong 16phap su tinh khong 17phap su tinh khong 18phap su tinh khong 19phap su tinh khong 20phap su tinh khong 21phap su tinh khong 22phap su tinh khong 23phap su tinh khong 24phap su tinh khong 25phap su tinh khong 26Vào rạng sáng ngày 26/7/2022, cộng đồng Phật giáo thế giới nhận tin buồn Đức Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Thích Tịnh Không đã an tường xã báo thân viên tịch tại Chùa Cực Lạc, Đài Nam, Đài Loan lúc 2 giờ sáng nay, Thứ Ba 26/7/2022, nhằm ngày 28/6/âm lịch Nhâm Dần, Phật lịch 2566, trụ thế 96 năm. 

Thế là hoá duyên đã mãn, mặc dù nay Hoà thượng đã trở về thế giới Tây Phương Cực Lạc, nhưng gương sáng của trí tuệ và phạm hạnh của Hoà thượng vẫn còn mãi với hàng đệ tử khắp nơi. 

Suốt cuộc đời, từ khi xuất gia hành đạo cho đến lúc viên tịch, Đại lão Hòa thượng Pháp sư Tịnh Không đã nỗ lực không ngừng trong công việc xiễn dương pháp môn Tịnh Độ, tự mình niệm Phật, khuyên người niệm Phật và hàng vạn đệ tử trên  thế giới này đã thọ trì và hưởng được niềm an vui giải thoát trong pháp môn niệm Phật này do sự khuyến dẫn của Hòa Thượng. Cuộc đời Ngài là một tấm gương sáng ngời về đạo hạnh và sự nghiệp hoằng hóa cho Tăng ni và Phật tử noi theo. Mặc dù sắc thân của Ngài không còn nữa nhưng đạo hạnh và sự nghiệp hoằng hóa của Ngài sẽ mãi mãi là ngọn đuốc soi đường cho Tăng Ni Phật tử khắp nơi trên thế giới.

Chúng con kính lễ Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không, nguyện cầu Giác Linh Đại Lão Hòa Thượng cao đăng Phật quốc và sớm tái hiện đàm hoa, trở về thế giới Ta Bà để tiếp tục xiển dương pháp môn Tịnh Độ, hướng dẫn hàng đệ tử chúng con tu tập, hầu mong giải thoát khỏi vòng sanh tử luân hồi.

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật
Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng (biên soạn)
🙏🙏🙏🌼🍁🌺🍀🌹🥀🌷🌸🏵️Phap_ Su_Tinh_Khongphap su tinh khong

PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG,
Người Có Công Phục Hưng Tông Tịnh Độ Thời Hiện Đại
Thích Nguyên Tạng biên dịch
Melbourne, Úc Châu 2003


Phap Su Tinh Khong
Ngài Pháp Sư Tịnh Không (sách pdf)

Thích Đồng Bổn biên soạn

(Kính mời vào xem)


phapnguhttinhkhong-biatinh khong phap ngu

Pháp Ngữ Của
Hòa Thượng Tịnh Không
(bản Việt dịch của Thích Nguyên Tạng)

 

 
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
)
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
108,998,290