Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Khóa Tu Học Mùa Hè kỳ 4 do Chùa Thiên Trúc tổ chức tại San Jose

19/07/201811:37(Xem: 3226)
Khóa Tu Học Mùa Hè kỳ 4 do Chùa Thiên Trúc tổ chức tại San Jose

HÌNH ẢNH KHOÁ TU PHẬT PHÁP MÙA HÈ KỲ 4

DO CHÙA THIÊN TRÚC TỔ CHỨC NĂM 2018

Chùa Thiên Trúc tại thành phố San Jose, California, Hoa Kỳ cùng  với Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa, Đại Đức Tăng, Ni đã tổ chức 3 ngày KHÓA TU HỌC PHẬT PHÁP MÙA HÈ LẦN THỨ 4 thành tựu viên mãn.

Với thành phần ban Giáo thọ gồm có:

HT Thích Tịnh Từ Viện Trưởng Tu Viện Kim Sơn, San Jose

HT Thích Nguyên Siêu Trụ Trì Chùa Phật Đà, San Diego

 TT Thích Minh Quang (Illinois)

Thích Thiện Long (San Jose)

Thích Hương Niệm (Los Angeles)

Thích Châu Thiện (Santa Ana) 

Thích Từ Tánh (Atlanta) 

Thích Đồng Lưu (Florida)

ĐĐ Thích Từ Nhẫn (Hayward)

Thích Nguyên Thiện (Adelanto) 

Thích Huyền Thiện (San Jose)

Cùng với hơn 40 vị Tăng Ni đến từ khắp mọi miền.

Quý Đồng hương Phật tử  đến tham dự có hơn 300 học viên.

Mặc dù thời tiết mùa hè rất nóng nhưng mọi người ai cũng hoan hỉ vì được tưới mát tâm hồn bằng dòng suối dịu ngọt của giáo lý Phật đà.

Bài và ảnh Chúc TiếnKhoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (1)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (2)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (3)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (4)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (5)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (6)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (7)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (8)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (9)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (10)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (11)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (12)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (13)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (14)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (15)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (16)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (17)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (18)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (19)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (20)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (21)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (22)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (23)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (24)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (25)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (26)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (27)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (28)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (29)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (30)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (31)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (32)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (33)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (34)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (35)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (36)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (37)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (38)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (39)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (40)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (41)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (42)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (43)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (44)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (45)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (46)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (47)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (48)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (49)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (50)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (51)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (52)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (53)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (54)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (55)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (56)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (57)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (58)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (59)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (60)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (61)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (62)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (63)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (64)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (65)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (66)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (67)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (68)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (69)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (70)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (71)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (72)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (73)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (74)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (75)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (76)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (77)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (78)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (79)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (80)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (81)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (82)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (83)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (84)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (85)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (86)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (87)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (88)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (89)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (90)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (91)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (92)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (93)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (94)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (95)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (96)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (97)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (98)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (99)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (100)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (101)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (102)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (103)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (104)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (105)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (106)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (107)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (108)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (109)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (110)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (111)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (112)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (113)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (114)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (115)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (116)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (117)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (118)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (119)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (120)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (121)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (122)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (123)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (124)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (125)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (126)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (127)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (128)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (129)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (130)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (131)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (132)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (133)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (134)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (135)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (136)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (137)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (138)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (139)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (140)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (141)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (142)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (143)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (144)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (145)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (146)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (147)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (148)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (149)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (150)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (151)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (152)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (153)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (154)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (155)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (156)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (157)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (158)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (159)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (160)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (161)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (162)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (163)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (164)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (165)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (166)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (167)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (168)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (169)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (170)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (171)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (172)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (173)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (174)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (175)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (176)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (177)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (178)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (179)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (180)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (181)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (182)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (183)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (184)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (185)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (186)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (187)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (188)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (189)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (190)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (191)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (192)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (193)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (194)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (195)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (196)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (197)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (198)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (199)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (200)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (201)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (202)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (203)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (204)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (205)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (206)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (207)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (208)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (209)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (210)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (211)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (212)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (213)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (214)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (215)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (216)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (217)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (218)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (219)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (220)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (221)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (222)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (223)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (224)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (225)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (226)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (227)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (228)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (229)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (230)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (231)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (232)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (233)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (234)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (235)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (236)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (237)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (238)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (239)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (240)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (241)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (242)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (243)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (244)
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
19/07/201808:53(Xem: 2311)
Vào sáng ngày 15 tháng 7 năm 2018, chùa Đức Viên tọa lạc tại thành phố San Jose đã trang nghiêm cử hành lễ an vị tôn tượng Bồ tát Quán Thế Âm và Bồ tát Di Lặc. Tượng Bồ tát Quán Thế Âm bằng đá trắng cao 4m, nặng 2 tấn; tượng Bồ tát Di Lặc bằng đá ngọc trắng cao 2m, nặng 9 tấn. Đông đảo thiện nam tín nữ Phật tử ở San Jose và các thành phố lân cận đã về chùa dự lễ. Chương trình buổi lễ gồm những nội dung chính như sau: Phật tử vân tập Chuông trống Bát Nhã cung nghinh chư Tôn đức Ni quang lâm đại hùng bửu điện Phụng hương bạch Phật Lễ Tam Bảo Phụng đọc bài ký của Tổ sư Ấn Quang về lễ rước tôn tượng Phật Kinh hành niệm Phật Cung vị trước tôn tượng Bồ tát Quán Thế Âm Cử hành nghi thức sái tịnh tôn tượng Cung vị trướ
12/07/201815:43(Xem: 1546)
Mùa Đại Lễ Tưởng Niệm Đức Từ Phụ Thích Ca Đản Sanh lần thứ 2642 - năm 2018 đã dần trôi qua trong tâm niệm hân hoan, đong đầy cảm xúc của người con Phật khắp năm Châu. Hôm nay các tự viện già lam, hàng trưởng tử Như Lai, đã y giáo phụng hành lời di huấn tối hậu, lấy Giới Luật làm Thầy, bằng cách Tác Pháp An Cư, thúc liểm thân tâm, trau dồi giới thể, phúc trí nhị nghiêm. Ngỏ hầu nâng cao tâm nguyện tương ưng với bản hoài của Từ Phụ Mâu Ni, là thượng cầu Phật trí, hạ hoá chúng sanh.
11/07/201810:17(Xem: 4180)
Kính bạch chư Tôn Thiền Đức Tăng - Ni và quý Đồng hương Phật tử. Trượng thừa ân đức Tam Bảo và vâng lời Tăng sai, năm nay NHƯ LAI THIỀN TỰ được ủy nhiệm của Giáo Hội V/v tổ chức An Cư Kiết Hạ 7 ngày từ 5 giờ chiều 08 tháng 7 đến 15 tháng 7 năm 2018 tại Bổn Tự số 3340 Central Ave, San Diego, CA 92105.
05/07/201812:04(Xem: 10653)
Thư Cung Thỉnh Tham Dự Khóa An Cư kỳ 19 (từ ngày 9 đến 19-7-2018) và Lễ Đại Tường Ôn Như Huệ (chủ nhật 15-7-2018) tại Tổ Đình Pháp Hoa, Adelaide, Nam Úc (from Trụ Trì Thích Viên Trí)
04/07/201808:03(Xem: 4341)
CHÁNH PHÁP Số 80, tháng 07.2018 Hình bìa của Cocoparisienne (Pixabay.com) NỘI DUNG SỐ NÀY: ¨ THƯ TÒA SOẠN, trang 2 ¨ TIN TỨC PHẬT GIÁO THẾ GIỚI (Diệu Âm lược dịch), trang 3 ¨ MÁU ĐÃ ĐỔ (thơ Tuệ Kiên), trang 7 ¨ BỐN MƯƠI NĂM XA QUÊ (thơ ĐNT Tín Nghĩa), trang 8 ¨ MỘT CHIỀU (thơ Mặc Phương Tử), trang 8 ¨ NỘI DUNG KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA, t.t. (HT. Thích Thắng Hoan), trang 9 ¨ HÃY MẠNH DẠN CẤT LÊN TIẾNG NÓI (thơ Tánh Thiện), trang 11 ¨ ẨN SĨ (thơ Hồ Thanh Nhã), trang 13 ¨ BẢN LÊN TIẾNG VỀ DỰ LUẬT HÀNH CHÁNH – KINH TẾ ĐẶC BIỆT... (VP Điều Hợp Liên Châu - GHPGVNTN), trang 14 ¨ ĐẶC KHU KINH TẾ - BIỂN LỆ NGẬM NGÙI (thơ Thích Đồng Trí), trang 16 ¨ ƯNG VÔ SỞ TRÚ VÀ THIỀN ĐỊNH (Ns. Thích Nữ Trí Hải), trang 18
14/06/201818:24(Xem: 5428)
Video: Giới Thiệu Chùa Viên Giác, Đức Quốc
08/05/201809:30(Xem: 1285)
Thông Tư Số 38 Về Việc Thông Tri Các Phật Sự 2018, Theo Quyết Nghị của Đại Hội Thường Niên Lần Thứ Nhất Nhiệm Kỳ III (2016-2020) được tổ chức tại Niệm PhậtĐường Fremont, Thành Phố Fremont, California, Hoa Kỳ, ngày 11 tháng 6 năm 2017, và theo quyết định của cuộc họp đầu năm 2018 của Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHK được tổ chức tại Chùa Bát Nhã, Thành Phố Santa Ana, California, Hoa Kỳ, vào ngày 7 tháng 4 năm 2018, Văn Phòng Thường Trực Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHK xin kính thông tri đến chư Tôn Đức Tăng, Ni, và quý Cư Sĩ thành viên các Phật sự quan trọng trong năm 2018 như sau:
01/04/201806:39(Xem: 2346)
Như quý ngài và quý vị đã biệt Ni Viện Như Ý tại thành phố Las Vegas, tiểu bang Nevada, do chúng con thành lập vào đầu năm 2016 và lễ An Vị Phật vào ngày 4 tháng 6 năm 2016 (nhằm ngày 27 tháng 3 năm Bính Thân). Sau một thời gian ngắn sinh hoạt trong chánh điện tạm thời chật hẹp, không đủ sức dung chứa với số lượng Phật tử ngày càng gia tăng, do đó chúng con hội ý với Quý Phật tử trong Ban Hộ Trì Tam Bảo tại địa phương và đi tới quyết định nên xây dựng một ngồi Chánh Điện trong khả năng khiêm tốn:
13/03/201806:28(Xem: 5594)
Lễ Hội Quan Âm - Ngày Hành Hương và Cầu Nguyện thường được tổ chức vào mỗi cuối tháng Ba tây lịch mỗi năm. Năm nay trong khung cảnh Chùa đang tái thiết Ngôi Chánh Điện mới, vật liệu xây dựng ngỗn ngang, chúng ta không thể thực hiện Lễ Hội Quan Âm được. Nhưng trong tinh thần Lễ Hội, Chùa có tổ chức 3 ngày tu học để cho quý Phật tử được tắm mát trong dòng suối Từ Bi của Mẹ Hiền Quan Âm. Kính mời quý vị thu xếp thời gian để cùng về tham dự theo chương trình sau đây:
28/02/201819:33(Xem: 2875)
Địa chỉ: 7233 Pleasants Valley Road, Thành Phố Vacaville CA.USA Chỉ đạo thực hiện: TT.Thích Từ Lực Biên tập/ MC: Lâm Ánh Ngọc Quay phim: Lương Nguyễn - Quảng Minh Nhiếp ảnh: Võ Văn Tường - Chúc Tiến Thực Hiện: LANS.