Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Khóa Tu Học Mùa Hè kỳ 4 do Chùa Thiên Trúc tổ chức tại San Jose

19/07/201811:37(Xem: 2358)
Khóa Tu Học Mùa Hè kỳ 4 do Chùa Thiên Trúc tổ chức tại San Jose

HÌNH ẢNH KHOÁ TU PHẬT PHÁP MÙA HÈ KỲ 4

DO CHÙA THIÊN TRÚC TỔ CHỨC NĂM 2018

Chùa Thiên Trúc tại thành phố San Jose, California, Hoa Kỳ cùng  với Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa, Đại Đức Tăng, Ni đã tổ chức 3 ngày KHÓA TU HỌC PHẬT PHÁP MÙA HÈ LẦN THỨ 4 thành tựu viên mãn.

Với thành phần ban Giáo thọ gồm có:

HT Thích Tịnh Từ Viện Trưởng Tu Viện Kim Sơn, San Jose

HT Thích Nguyên Siêu Trụ Trì Chùa Phật Đà, San Diego

 TT Thích Minh Quang (Illinois)

Thích Thiện Long (San Jose)

Thích Hương Niệm (Los Angeles)

Thích Châu Thiện (Santa Ana) 

Thích Từ Tánh (Atlanta) 

Thích Đồng Lưu (Florida)

ĐĐ Thích Từ Nhẫn (Hayward)

Thích Nguyên Thiện (Adelanto) 

Thích Huyền Thiện (San Jose)

Cùng với hơn 40 vị Tăng Ni đến từ khắp mọi miền.

Quý Đồng hương Phật tử  đến tham dự có hơn 300 học viên.

Mặc dù thời tiết mùa hè rất nóng nhưng mọi người ai cũng hoan hỉ vì được tưới mát tâm hồn bằng dòng suối dịu ngọt của giáo lý Phật đà.

Bài và ảnh Chúc TiếnKhoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (1)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (2)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (3)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (4)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (5)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (6)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (7)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (8)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (9)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (10)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (11)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (12)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (13)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (14)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (15)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (16)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (17)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (18)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (19)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (20)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (21)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (22)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (23)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (24)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (25)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (26)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (27)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (28)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (29)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (30)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (31)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (32)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (33)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (34)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (35)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (36)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (37)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (38)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (39)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (40)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (41)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (42)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (43)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (44)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (45)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (46)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (47)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (48)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (49)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (50)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (51)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (52)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (53)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (54)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (55)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (56)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (57)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (58)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (59)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (60)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (61)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (62)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (63)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (64)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (65)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (66)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (67)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (68)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (69)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (70)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (71)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (72)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (73)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (74)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (75)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (76)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (77)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (78)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (79)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (80)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (81)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (82)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (83)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (84)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (85)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (86)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (87)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (88)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (89)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (90)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (91)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (92)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (93)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (94)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (95)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (96)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (97)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (98)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (99)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (100)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (101)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (102)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (103)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (104)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (105)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (106)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (107)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (108)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (109)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (110)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (111)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (112)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (113)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (114)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (115)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (116)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (117)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (118)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (119)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (120)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (121)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (122)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (123)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (124)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (125)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (126)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (127)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (128)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (129)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (130)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (131)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (132)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (133)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (134)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (135)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (136)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (137)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (138)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (139)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (140)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (141)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (142)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (143)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (144)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (145)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (146)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (147)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (148)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (149)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (150)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (151)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (152)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (153)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (154)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (155)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (156)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (157)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (158)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (159)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (160)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (161)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (162)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (163)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (164)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (165)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (166)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (167)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (168)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (169)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (170)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (171)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (172)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (173)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (174)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (175)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (176)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (177)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (178)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (179)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (180)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (181)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (182)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (183)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (184)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (185)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (186)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (187)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (188)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (189)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (190)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (191)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (192)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (193)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (194)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (195)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (196)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (197)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (198)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (199)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (200)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (201)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (202)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (203)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (204)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (205)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (206)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (207)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (208)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (209)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (210)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (211)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (212)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (213)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (214)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (215)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (216)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (217)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (218)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (219)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (220)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (221)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (222)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (223)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (224)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (225)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (226)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (227)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (228)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (229)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (230)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (231)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (232)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (233)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (234)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (235)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (236)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (237)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (238)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (239)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (240)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (241)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (242)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (243)Khoa Tu Hoc_2018_Chua Thien Truc (244)
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
01/12/201712:33(Xem: 2345)
Thiền Lâm Pháp Bảo Khai Sơn: HT Thích Bảo Lạc Trụ Trì: TT Thích Phổ Huân Địa chỉ: 590 Bents Basin Rd, Wallacia NSW 2745
16/11/201707:04(Xem: 7066)
Thông Báo Đại Lễ Lạc Thành Chùa Huyền Quang, Bankstown, Sydney, Úc Châu vào 3 ngày 17, 18 và 19 tháng 11 năm 2017
25/10/201716:31(Xem: 3645)
Thư Mời Tham Dự Lễ Khánh Thành Chùa Thảo Đường, Moscow, Liên Bang Nga
18/10/201705:55(Xem: 1906)
Ngôi Nhà Tâm Linh ở Navasota, Texas
11/10/201710:08(Xem: 2636)
Lễ Khánh Thành thiền viện Bồ Đề Lâm hay Bồ Đề Thụ Lâm (Bodhi Tree Forest Monastery), Chủ Nhật ngày 08-10-2017, tại Lismore
10/10/201721:27(Xem: 8306)
Đức trong đạo Phật không phải là đức nói suông. Đức là những hành động thiện, lời nói thiện, suy nghĩ thiện được lưu xuất từ tâm. Chữ Đức được chia thành 3 loại: Bi Đức, Trí Đức và Tịnh Đức.
08/10/201700:55(Xem: 4176)
Sau hơn 30 năm Chùa Pháp Quang chúng ta tọa lạc tại đây làm nơi thờ tự, chiêm ngưỡng, lễ bái. Mọi sinh hoạt Phật sự và lễ lộc lớn nhỏ như Phật Đản, Vu Lan, Tết, Cầu An, Cầu Siêu, Lễ Hằng Thuận, Lễ hàng tuần... vân vân, đến các công tác từ thiện xã hội lạc quyên cứu trợ thiên tai sóng thần động đất bão lụt cháy rừng khắp nơi. Chắc chắn quý Đồng hương Phật tử đều rất quen thuộc với khung cảnh và mọi hình ảnh thân thương của chùa, quen thuộc đến cả Nhà Bếp, khu vực Ăn Uống suốt hơn 30 năm dưới những tấm lều tạm bợ, bị mưa gió phập phồng, bị rách gãy đổ mỗi khi mưa to gió lớn, đã bao lần bị tan hoang qua các trận mưa bão, rồi phải đổ công sức dựng lên, che lại. Chùa chúng ta mới chỉ có Chánh Điện, Nhà Tổ, Báo Ân Đường thờ chung hình ảnh Chư Hương Linh và Tro Cốt người quá vãng, chứ chưa có Vãng Sanh Đường để phụng thờ riêng Tro Cốt, và chưa có Nhà Bếp, Nhà Ăn (Hội Trường).
20/09/201718:01(Xem: 2273)
Ngôi chùa đối với người Phật Tử Việt Nam chúng ta nói riêng hay những dân tộc khác tại Á Châu nói chung; chùa đóng một vị trí quan trọng trong đời sống của nhân dân, kể cả những người không thuộc tín ngưỡng Phật Giáo. Do vậy từ mấy ngàn năm nay, hình ảnh của ngôi chùa đã ăn sâu vào nề nếp văn học, thi ca, kiến trúc, phong tục, tập quán, lịch sử v.v…nên chùa là “Cái thiện của làng tôi” như nhà văn Thiện Văn Phạm Phú Minh ở Hoa Kỳ đã viết trong tờ Thế Kỷ thứ 21 như vậy.
14/09/201707:36(Xem: 2810)
Hình ảnh Chùa Trúc Lâm Úc Châu đang xây dựng