Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Hình Giảng Pháp

10/07/201821:17(Xem: 896)
Hình Giảng Pháp

Khoá lễ Tịnh Độ:
7pm-7.30pm (Chánh Điện)

Thuyết pháp: 7.30pm-9pm.

Facebook Livestream
Chủ giảng:

TT Thích Nguyên Tạng

TT Thích Minh Hội

an-cu-kiet-ha-ky19-day2-giang-phap-1an-cu-kiet-ha-ky19-day2-giang-phap-2an-cu-kiet-ha-ky19-day2-giang-phap-3an-cu-kiet-ha-ky19-day2-giang-phap-4an-cu-kiet-ha-ky19-day2-giang-phap-5an-cu-kiet-ha-ky19-day2-giang-phap-6an-cu-kiet-ha-ky19-day2-giang-phap-7an-cu-kiet-ha-ky19-day2-giang-phap-8an-cu-kiet-ha-ky19-day2-giang-phap-9an-cu-kiet-ha-ky19-day2-giang-phap-10an-cu-kiet-ha-ky19-day2-giang-phap-11an-cu-kiet-ha-ky19-day2-giang-phap-12an-cu-kiet-ha-ky19-day2-giang-phap-13an-cu-kiet-ha-ky19-day2-giang-phap-14an-cu-kiet-ha-ky19-day2-giang-phap-15an-cu-kiet-ha-ky19-day2-giang-phap-15an-cu-kiet-ha-ky19-day2-giang-phap-16an-cu-kiet-ha-ky19-day2-giang-phap-17an-cu-kiet-ha-ky19-day2-giang-phap-18an-cu-kiet-ha-ky19-day2-giang-phap-19an-cu-kiet-ha-ky19-day2-giang-phap-20an-cu-kiet-ha-ky19-day2-giang-phap-21an-cu-kiet-ha-ky19-day2-giang-phap-22an-cu-kiet-ha-ky19-day2-giang-phap-23an-cu-kiet-ha-ky19-day2-giang-phap-24an-cu-kiet-ha-ky19-day2-giang-phap-25an-cu-kiet-ha-ky19-day2-giang-phap-26an-cu-kiet-ha-ky19-day2-giang-phap-27an-cu-kiet-ha-ky19-day2-giang-phap-28an-cu-kiet-ha-ky19-day2-giang-phap-29an-cu-kiet-ha-ky19-day2-giang-phap-30an-cu-kiet-ha-ky19-day2-giang-phap-31an-cu-kiet-ha-ky19-day2-giang-phap-32an-cu-kiet-ha-ky19-day2-giang-phap-33an-cu-kiet-ha-ky19-day2-giang-phap-34an-cu-kiet-ha-ky19-day2-giang-phap-35an-cu-kiet-ha-ky19-day2-giang-phap-36an-cu-kiet-ha-ky19-day2-giang-phap-37an-cu-kiet-ha-ky19-day2-giang-phap-38an-cu-kiet-ha-ky19-day2-giang-phap-39an-cu-kiet-ha-ky19-day2-giang-phap-40an-cu-kiet-ha-ky19-day2-giang-phap-41an-cu-kiet-ha-ky19-day2-giang-phap-42an-cu-kiet-ha-ky19-day2-giang-phap-43an-cu-kiet-ha-ky19-day2-giang-phap-44an-cu-kiet-ha-ky19-day2-giang-phap-45an-cu-kiet-ha-ky19-day2-giang-phap-46an-cu-kiet-ha-ky19-day2-giang-phap-47an-cu-kiet-ha-ky19-day2-giang-phap-48an-cu-kiet-ha-ky19-day2-giang-phap-49an-cu-kiet-ha-ky19-day2-giang-phap-50an-cu-kiet-ha-ky19-day2-giang-phap-51an-cu-kiet-ha-ky19-day2-giang-phap-52an-cu-kiet-ha-ky19-day2-giang-phap-53an-cu-kiet-ha-ky19-day2-giang-phap-55an-cu-kiet-ha-ky19-day2-giang-phap-56an-cu-kiet-ha-ky19-day2-giang-phap-58an-cu-kiet-ha-ky19-day2-giang-phap-60an-cu-kiet-ha-ky19-day2-giang-phap-61an-cu-kiet-ha-ky19-day2-giang-phap-62an-cu-kiet-ha-ky19-day2-giang-phap-63an-cu-kiet-ha-ky19-day2-giang-phap-64an-cu-kiet-ha-ky19-day2-giang-phap-65an-cu-kiet-ha-ky19-day2-giang-phap-66an-cu-kiet-ha-ky19-day2-giang-phap-67
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
17/05/201917:30(Xem: 439)
Thư Cung Thỉnh Tham Dự Khóa An Cư Kiết 2019 của Giáo Hội Canada tổ chức tại Tu Viện Phổ Đà Sơn từ ngày 1 đến 14 tháng 7 năm 2019
10/05/201918:23(Xem: 381)
Hình ảnh tổng quát Chùa Khánh Anh, Evry, Pháp Quốc. Khai Sơn: HT Thích Minh Tâm; Trụ Trì TT Thích Quảng Đạo
01/05/201911:45(Xem: 327)
Liên Hoa Đạo Tràng ( Oslo ) Kim Trụ Trì ĐĐ Thích Viên Ngộ Liên Hoa Đạo Tràng tọa lạc tại Oslo ( Jesheim ) Do GHPGVNTN Na Uy tạo dựng. Mua khu đất trên 10 ngàn mét vuông được khởi mua vào năm 2009. Hiện đang mở rộng để trở thành trung tâm sinh hoạt của Giáo Hội
01/05/201911:40(Xem: 346)
Chùa Phước An ( Kristansand ) Chi Hội Phật Giáo Thống Nhất Vest Adger Chi Hội Phật Giáo và Văn Hóa thành lập 1986 Kim Trụ Trì, Sư cô Thích Nữ Viên Hạnh Năm 2018 mua căn nhà được cải gia vi tự.
01/05/201911:37(Xem: 297)
Chùa Phước Huệ ( Stanvanger ) Sandnesvegen 17 4051 Sola Norway Kim Trụ Trì ĐĐ Thích Vạn Tín Năm 2008 mua căn nhà nhỏ, được cải gia vi tự. Chi Hội Phật Giáo và Văn Hóa Rogeland thành lập 1986
01/05/201911:30(Xem: 288)
Chùa Khuông Việt Phương trượng: HT Thích Trí Minh Kim Trụ Trì ĐĐ Thích Viên Ngộ Chùa tọa lạc tại vùng Lørenskog læringen Do cố Thượng Tọa thượng Quán hạ Không khởi xây vào năm 1995. Tháng 8 năm 1999 đại lễ Khánh thành được cử hành dưới sự chứng minh của hơn 100 Tăng sĩ khắp nơi trên thế giới
01/05/201911:26(Xem: 266)
Chùa Tam Bảo ( Moss ) Kim Trụ Trì ĐĐ Thích Viên Tịnh Thành lập 2001 phát triển chùa mới mua công xưởng cải gia vi tự.
01/05/201911:05(Xem: 251)
Chùa Pháp vũ ( Bergen ) Kim Trụ Trì ĐĐ Thích Viên Tánh Chùa tọa lạc tại vùng Leirvikvn. 4 50179. Thành phố Bergen Norway. Chi Hội Phật Giáo tại Hordaland thành lập năm1985 Chùa mua năm 2001 cải gia vi tự