Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Tán thán công đức chư Tăng Ni & quý Phật tử gần xa đã cúng dường hộ trì Khóa An Cư Kiết Đông 2022 tại Tu Viện Quảng Đức, Melbourne, Úc Châu 🙏🙏🙏🌹🥀🌷🌷🌸🏵️🌸🏵️

16/06/202208:11(Xem: 1695)
Tán thán công đức chư Tăng Ni & quý Phật tử gần xa đã cúng dường hộ trì Khóa An Cư Kiết Đông 2022 tại Tu Viện Quảng Đức, Melbourne, Úc Châu 🙏🙏🙏🌹🥀🌷🌷🌸🏵️🌸🏵️
phat di da
an cu kiet dong-2022

Phương Danh
Chư Tăng Ni & Phật Tử Cúng Dường
Khóa An Cư Kiết Đông 2022
tại Tu Viện Quảng Đức 

 1. ĐĐ Thích Thông Hiếu: $3000
 2. ĐĐ Thích Phước Thiệt (Sydney): $200
 3. NS Thích Nữ Như Tuyết: $1000
 4. NS Thích Nữ Như Như: $200
 5. SC Thích Nữ Giác Anh: $100
 6. SC Thích Nữ Quảng Nhã: $200
 7. Cụ bà Tâm Thái: $100
 8. Cụ Lâm Minh Châu, Tuyết Mai: $500
 9. GĐ Đức Nghiêm, Diệu Hiếu: $1,000
 10. Hồng Hạnh, Đình Hải: $500
 11. An Hậu Tony Thạch: $200
 12. Hoàng Lan Quảng Thiện Duyên: $200
 13. Huệ Hương: $200
 14. Thanh Phi: $500 (TP)-
 15. Diệu Tuyết Lệ Trinh: $1,000 (TP)
 16.  Quảng Diệu Trí: $1,000 (TP)-
 17.  GĐ Nguyên Nhật Tịnh: $500 (TP)
 18. Bảo Diệu Nguyện: $100
 19. Quách Kim Ánh: $100
 20. Cụ bà Ngô Thị Nhân Diệu Thọ: $200 (TP)-
 21. Nguyên Quảng Ngọc: $500 (TP)-
 22. Nguyên Kim Ngọc: $500 (TP)
 23. Diệu Ngọc, Thanh Anh: $200 (TP)
 24. Niệm Đức Dương Nghiệp Huân: $150.80
 25. Bảo Kim Mai: $200
 26. Quảng Hải: $100
 27. Diệu Đài: $100
 28. Nguyên Quảng Lực: $200
 29. Trần Thùy Linh: $100
 30. Long Tuyền:$500
 31. Nguyên Quảng Thịnh: $500
 32. HL Tâm Nguyệt, HL Tâm Thông: $200
 33. Kim Ngọc, Hoa, Tiên: $500
 34. Tú Mỹ, Tiêu Trường Hưng: $100 (Bank)
 35.  Nguyên Quảng Hương: $200
 36. Duy Hiển + Bé Phước Lành: $100
 37. Nguyên Lộc: $300 (Bank)
 38. Diệu Tuyết: $300 (Bank)
 39. Ngọc Linh + Ngọc Châu: $500
 40. Nguyên Nhật Tín: $500
 41. Diệu Phúc Phạm Thị Hà Diễm: $100
 42. Đinh Ngọc Ẩn: $100
 43. Nguyên Nhật Mỹ:$1000 (Hồi hướng cho Ba Thiện Giác Nguyễn Văn Vui & Mẹ Diệu Phước Huỳnh Thị Hai)
 44. Đồng Thanh Minh: $300
 45. Ẩn danh $100
 46. Nguyên Trâm:$150 + 10 hộp thuốc cảm Paramax
 47. Nguyên Tuệ Châu: $200
 48. Minh Đăng + Ngọc Đức: $100
 49. Nguyên Lành: $1000
 50. Cụ Khánh Dương: $100 (cheque)
 51. Tôn Nữ Thanh Thúy: $150
 52. Thanh Hiền Võ Thị Thanh Thảo: $200
 53. Quảng Tịnh: $200 (HL Nguyên Bửu)
 54. Nguyên Từ: $200
 55. Tâm Nhân: $100
 56. Thành, Thảo: $300
 57. Thiện Bảo, Thiện Hạnh: $200
 58. Nguyên Giác, Thục Hà: $200
 59. Lệ Phước + Lâm: $100
 60. Nguyên Thảo: $100
 61. Ngọc Trân (Queensland): $300
 62. Chùa Bồ Đề $500
 63. Phật Tử chùa Phật Quang $1000
 64. Thiện An $300
 65. Mai Diệu Hoàng $500
 66. Tâm Huệ $300
 67. Hoà Ngọc $300
 68. Thiện Bảo Mai $200
 69. Quảng Bảo Quý $200
 70. Nguyên Nhật Thảo $200
 71. Diệu Pháp $200
 72. Tịnh Hoa $500
 73. Liên Minh $100
 74. Nguyên Thảo $100
 75. Trúc Ngọc & Ngọc Hạnh $700
 76. Linh Ngọc $100
 77. Nguyên Hồng $300
 78. Diệu Trí (Huệ) $200
 79. Diệu Huệ $200
 80. Tịnh Huệ $300
 81. Từ Hảo Nghiêm $200
 82. Huệ Linh & Cao Thân $200
 83. Tịnh Viên $200
 84. Hạnh An $200
 85. Diệu Toàn (Liễu) $100
 86. Thiện Cẩm $100 (HH)
 87. Nguyễn Văn Báu $100. (HH)
 88. Hoà Nguyên Như. $100. (HH)
 89. Quảng An & Tâm Mỹ $200. (HH)
 90. Nguyên Nhật Phúc $400 (HH)
 91. Đồng Hồng (Chùa Quan Âm) $200. (HH)
 92. Giác Tâm $160. (HH)
 93. Võ Thị Kim Anh : $100 (bank)
 94. Tâm Hiển (Adelaide) : $800 (bank)
 95. Cụ Ông Chơn Lâm Trịnh Nhàn : $1000
 96. Chơn Lý, Ngọc Thiên : $500 (bank)
 97. Nguyên Nhật Trần Như Mai : $200
 98. Chơn Như Nguyện $100
 99. Phạm Quang Khải , pd : Tuệ Định Thành $100
 100. Thiện Quý & Gia đình : $200 (Adelaide)
 101. Thiện Hương & Gia đình : $200 (Adelaide)
 102. Chùa Từ Quang $600 HH
 103. Phật tử chùa Từ Quang HH
 104. *Diệu Kiên $200 HH
 105. *Diệu Tiến $200 HH
 106. *Diệu Trí $300 HH
 107. *Diệu Từ $200
 108. Thiện Hưng (Đạt) $200 HH
 109. Tịnh Hương $100 HH
 110. Hồng Thị Mỹ PD Linh Hạnh $200 HH
 111. Hồng Mỹ Dung PD Diễm Ngọc $200 HH
 112. Chơn Mỹ Tánh $130 HH
 113. Diệu Minh(Quyên) $100 HH
 114. Thiện Huệ $100 HH
 115. Diệu Trí Bình Phương $300 HH
 116. Bác Sĩ Giác Nghĩa Phạm Phúc Nhân : $1000 (Bank)
 117. Bác Sĩ Giác Ngô Thị Diệu Thư : $1000 (Bank)
 118. Bảo Diệu Hạnh : $500
 119. Ni Sư Như Tuyết, Sa Di Ni Hạnh Nghiêm & PT Chùa Diệu Âm : $1000
 120. Huệ Đức $200. HH
 121. Ngọc Chúc Kim Trâm $100. HH
 122. Ẩn danh $200. HH
 123. Ẩn danh $200. HH
 124. Nguyễn Mai Minh Phụng Chúc Hoa $100. HH
 125. Ẩn danh $300. HH
 126. Nguyễn Thị Bích Thư $100. HH
 127. Ẩn danh $200. HH
 128. Huệ Xuân $150. HH
 129. Huệ Ân $200. HH
 130. Trân Trần $100. HH
 131. Tâm Quảng Hoá $50. HH
 132. Phan Thị Quý PD Liễu Giác $50. HH
 133. Lê Hoàng Anh PD Quảng Thiện $50. HH
 134. Võ Ngọc Lan Thanh PD Huệ Minh $50. HH
 135. Nguyễn Võ Khánh Vy PD Huệ Thảo $50. HH
 136. Giác Liên Thanh $300. HH
 137. Huệ Mai $100. HH
 138. Brian Khưu $50. HH
 139. Trần Khắc Kiều PD Giác Mỹ $50. HH
 140. Jennifer PD Ngộ Hiền $100. HH
 141. Ẩn danh $100. HH
 142. Trịnh Trương Ngọc Trâm PD Vân Quang $500. HH
 143. Trần Cẩm Vàng PD Diệu Quý $100. HH
 144. Alan Quách & Kathy Mai Nguyễn $50. HH
 145. Alanna Quách & Avina Quách $50. HH
 146. Phương Tú Mùi PD Giới Ngọc $100  HH
 147. Ẩn danh $100
 148. Nguyên Hằng & Nguyên Tường $1000. HH
 149. Nguyễn Thị Tuyết Đông $200. HH
 150. Lệ Nghiêm $100
 151. Nguyên Như $200. HH
 152. Quảng Hạnh (Thanh) $200 HH
 153. Ẩn danh : $200
 154. Hoằng Ý Ngọc Sơn : $50
 155. Nguyên Quảng Thành (Đạt) :$300
 156. Ẩn danh 50. HH
 157. Nguyễn Thị Thanh Trúc $50. HH
 158. Phật tử chùa Phật Quang $200. HH
 159. Quảng Đại Tâm & Quảng Diệu Hương $200. HH
 160. Gia đình Trần Minh Liên Ngọc Anh $100. HH
 161. Ẩn danh $100. HH
 162. Bích Nghiêm: $200


Nguyện đem công đức này
Hướng về khắp tất cả
Đệ tử và chúng sanh
Đều trọn thành Phật đạo.

Thành tâm tán thán công đức và hồi hướng công đức này, nguyện cầu gia đình quý Phật tử luôn có đầy đủ 5 phước báo: sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh và trí tuệ.

Cầu nguyện cho Corona đại dịch sớm tận trừ, thế giới hòa bình, nhân sinh an lạc.

Nam Mô A Di Đà Phật

TT Viện Chủ Thích Tâm Phương
TT Trụ Trì Thích Nguyên Tạng

 

 

***
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
29/09/2022(Xem: 106)
Từ Á Châu sang Úc Châu Tiếng chuông tỉnh thức vẫn mầu nhiệm vang Tu Viện Quảng Đức Đạo Tràng An lành hạnh phúc chúa chan khắp miền
09/09/2022(Xem: 991)
Tết Trung Thu 2022 tại Tu Viện Quảng Đức, Melbourne, Úc Châu từ 6 giờ đến 9 giờ tối thứ bảy ngày 10/09/2022 (Rằm tháng 8 Nhâm Dần) tại Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic 3060.
03/07/2022(Xem: 4419)
“Nếu Hạ lạp trang nghiêm đời tu sĩ, thì An cư là năng lượng dẫn đến Đạo Bồ Đề”. Sau 2 năm đóng cửa vì đại dịch Covid-19, nay chính phủ Úc cho mở cửa sinh hoạt trở lại, được sự chứng minh và đồng thuận của Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Huyền Tôn cùng Chư Tôn Đức Tăng Đoàn Victoria, Tịnh Nghiệp Đạo Tràng Tu Viện Quảng Đức sẽ tổ chức khóa An Cư Kiết Đông một tuần lễ từ ngày 4 đến ngày 10 tháng 7 năm 2022, thay mặt Đạo Tràng Tu Viện Quảng Đức thành tâm cung thỉnh Chư Tôn Đức Tăng Ni tại tiểu bang Victoria cùng về dự khóa An Cư này và kính mời quý Phật tử gần xa hoan hỷ về tham dự tùng hạ, công phu, công quả, nghe pháp thoại trong dịp này. Chương trình dự kiến như sau: 🌷Lễ Khai Hạ: Thứ Hai, 4/7/2022: 8:00am: Chư Tăng Ni và Phật tử câu hội và ổn định chỗ ở. 9:00am: Lễ kiết giới trường, công bố nội quy tu học, lịch giảng pháp..v.v… 11:30am: Quá đường, kinh hành niệm Phật. 🌷Lễ Giải Hạ: Chủ Nhật, 10/07/2022: 8:am: Lễ Xả Giới Tự Tứ, Bế Mạc Khóa An Cư, 12:30pm: Lễ Trai Tăng Cú
29/05/2022(Xem: 1376)
Trong hoàn cảnh, chùa là một khoảng đất trống không có gì ngoài ngôi chánh điện, chúng con cũng đã cố gắng cùng với các Đạo hữu Phật tử ổn định mọi mặt, tạo dựng ngôi nhà tu học bằng vòm mái tôn cho 120- 140 Phật tử lân cận đến tu tập mỗi kỳ hai tháng.Chùa chưa có nhà Tổ, nhà bếp, nhà ăn, nơi vệ sinh tập thể cho chúng về tu tập. Chính vì vậy, tháng 3/2020 chúng con khởi duyên đặt đá xây nhà bếp thì đại dịch covid 19 bùng phát, tiếp đến trận lụt lịch sử tháng 9/2020 xảy ra buộc chúng con phải dừng công trình xây dựng, hoãn mọi sự kêu gọi. Hôm nay, con vẫn biết cuộc sống khắp nơi còn đang khó khăn nhưng vì ngôi nhà chung Thanh Xuân, chúng con tha thiết kêu gọi quý ân nhân, quý Phật tử gần xa chung một bàn tay giúp con, giúp chùa gieo duyên thiện lành công đức.
15/04/2022(Xem: 2411)
Ngược dòng thời gian, cách đây 2646 năm, Bồ tát Hộ Minh từ cung trời Đâu Suất thị hiện giáng trần qua hiện thân của Thái tử Tất Đạt Đa, con của Vua Tịnh Phạn và Hoàng hậu Maya
01/04/2022(Xem: 4296)
Có những cái chết âm thầm lặng lẽ. Người nằm xuống rồi ra đi với chiếc quan tài đơn sơ được vùi trong đáy mồ hoang lạnh. Có những cái chết khổ sở, đau đớn, tủi nhục, tức tưởi, đành ôm mối hận ngàn đời vẫn chưa rửa sạch. Có những cái chết vinh quang hiển hách, . . .
08/03/2022(Xem: 4271)
Qua thông tin của truyền thông đại chúng ( các đài truyền Úc và Vietface tivi) suốt 2 tuần qua tiểu bang New South Wales và Queensland, Úc Châu, đã hứng chịu những cơn mưa như trút nước chưa từng có trong nhiều thập niên qua, từ đó dẫn đến những cơn lũ lụt lớn, khiến cho hàng nghìn người phải sơ tán và nước lũ cũng cuốn trôi nhiều tài sản, gia súc, phá hủy các tuyến đường giao thông giữa 2 tiểu bang miền đông nước Úc này. Riêng tại New South Wales, có hơn 11 vùng hiện bị ngập nước là: Chipping Norton, East Hills, Georges Hall, Holsworhy, Lansvale, Milperra, Moorebank, Warwick Farm, Sandy Point, Pleasure Point, Picnic Point.Trong khi tại tiểu bang Queensland có hơn 18.000 ngôi nhà ở phía đông nam Queensland được cho là đã bị ngập lụt, và gần 60.000 ngôi nhà khác trên toàn khu vực bị mất điện. Tính cho đến giờ này chúng tôi đang viết thư ngỏ này vào 9 giờ sáng 8/3/2022, tiểu bang Queensland có 13 người chết và NSW có 4 người tử vong vì trận lụt kinh hoàng này.
30/01/2022(Xem: 4056)
MỪNG XUÂN DI LẶC – NHÂN DẦN 2022 Phật Lịch: 2566 - Tây Lịch: 2022 - Việt Lịch: 4901 Nam Mô Đương Lai Hạ Sanh Từ Thị Di Lặc Tôn Phật. Kính gởi: Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni & Đồng Hương Phật tử gần xa, Đông tàn, chấm dứt một năm qua Xuân đến, hân hoan khắp mọi nhà Quảng Đức mừng Xuân cùng khấn nguyện Nhâm Dần, hỷ sự tỏa lan xa. Lại một lần nữa mùa Xuân dân tộc lại trở về với tất cả niềm hoan hỷ trong nụ cười của Đức Phật Di Lặc, một Bậc Giác Ngộ giáng sinh trong ngày đầu năm mới, mang ý nghĩa quan trọng rằng: Mùa Xuân Di Lặc sẽ đem đến cho mọi người, mọi nhà cùng muôn loài những gì tốt đẹp nhất trong cuộc sống. Nhân dịp đầu năm mới, xin thành tâm kính chúc Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni, quý vị lãnh đạo các Tôn giáo, các cấp Chính quyền Úc-Việt, các Hội đoàn, Đoàn thể, quý vị đại diện các cơ quan Truyền thông, Báo chí, quý vị thân hào nhân sĩ, quý ân nhân, thân hữu, quý đồng hương Phật tử xa gần một năm mới Nhâm Dần 2022: Đạo tâm kiên cố, Đạo niệm tinh chuyê
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
99,501,620