Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Chương 4: Không Buông Lung

03/12/201017:15(Xem: 3023)
Chương 4: Không Buông Lung

Chương 4
Không Buông Lung

1. 

Đã phát tâm bồ đề kiên cố ,
Bồ tát nên nỗ lực cần tu .
Siêng năng mỏi nhọc không từ ,
Luật nghi thề c
hẳng bao giờ trái sai .

2-3. 

Việc nào do thiếu nghĩ suy ,
Hứa rồi có thể bỏ đi cũng đành .
Làm sao xả giới cao minh ,
Phật đà thấy rõ , chính mình cũng tin .

4-5. 

Bội thề lợi lạc chúng sinh ,
Dối lừa quả báo sẽ dành mai sau . 
Vật hèn đã hứa không trao ,
Còn sa quỷ đói , thể theo Kinh thường .

6-7. 

Huống mời chúng hưởng vui tối thượng ,
Dối gạt nhau cõi thiện nào lên .
Xả tâm mà vẫn chứng nên ,
Là điều khó hiểu, chỉ riêng Phật rành .

8-9. 

Xả bồ đề tội chẳng khinh ,
Làm cho tất cả chúng sinh mất nhờ . 
Nếu ai dù chỉ sát na , 
Ngại ngăn bồ tát , quả kia khôn lường .

10-11. 

Làm bất an một người đủ khốn ,
Huống muôn người cùng tận hư không . 
Thọ rồi xả giới như không ,
Thì quanh quẩn mãi trong vòng trầm luân .

12-13. 

Phải nên theo giới tu lần ,
Nếu không nỗ lực chắc đành đọa sa . 
Độ sanh nhiều Phật đã qua ,
Do ta chướng nặng , hóa ra vô phần .

14. 

Nay nếu chẳng tu tâm sửa tính ,
Sẽ sa vào những cảnh khổ đau .
Bệnh nhiều , trăn trói , xẻ cưa ,
Và bao tai họa đón chờ ác nhân .

15. 

Khó thay Phật xuất thế gian ,
Làm người tin Phật, tu hành đủ duyên .
Những điều không hẹn mà nên ,
Biết sau có được như trên vẹn toàn .

16. 

Nay ta được ổn an vô bệnh , 
Không não phiền , hạnh phúc lắm thay .
Mạng căn suy giảm từng giây ,
Hình hài như bọt tan ngay mấy hồi .

17-18. 

Nếu ta vẫn cứ buông trôi ,
Đọa sa ác đạo khó thời ăn năn . 
Đủ duyên làm thiện không hăng ,
Đến khi khổ bức còn toan nỗi gì .

19. 

Khi ấy đã không sao hành thiện ,
Lại tích nhiều bất thiện càng tăng .
Trải qua vô tận thời gian ,
Đến tên của sự tốt lành chẳng nghe .

20. 

Thân người khó được lắm thay ,
Phật từng ví dụ duyên may rùa mù .
Lênh đênh trên biển Thần phù ,
Ván kia hồ dễ cùng rùa gặp nhau.

21-22. 

Phạm tội nặng sát na cũng đọa ,
Huống gì qua vô thỉ luân hồi .
Ở trong ác thú không thôi ,
Khó bề giải thoát còn khơi tội nhiều .

23-24. 

Ở trong nhàn cảnh không tu ,
Tự coi thường thế còn ngu nào bằng . 
Biết mà vẫn cứ trôi lăn ,
Thì khi sắp chết trăm phần khổ ưu .

25-26. 

Lửa địa ngục thiêu thân khó nhẫn ,
Lửa ăn năn càng ngấm tâm can .
Được thân người thực khó khăn ,
Lại thêm có trí biện phân dữ lành .

27. 

Mà nay vẫn đọa hỏa khanh ,
Khác nào như thể tâm mình hôn mê .
Chẳng hay mắc phải bùa chi ,
Mà sinh lú lẫn, lương tri không còn .

28-29. 

Kẻ thù ta tham sân vô dạng ,
Không chân tay cũng chẳng thông minh .
Hại ta điêu đứng mặc tình ,
Khuất thân chịu nhục, hổ mình lắm thay .

30. 

Dù chư thiên chúng , tu la ,
Cùng nhau hợp sức bắt ta đọa đày .
Vào trong hỏa ngục a tỳ ,
Cũng không thể được, nói gì tha nhân .

31. 

Nhưng phiền não công năng ghê thực ,
Ném ta vào lửa ngục như chơi .
Dù cho cả núi Tu di ,
Cũng ra tro bụi chẳng chi sót chừa .

32. 

Thế gian tất cả kẻ thù ,
Không như phiền não kẻ thù trong tâm .
Dằng dai vô thủy vô chung ,
Hại ta đến mức khốn cùng mới thôi .

33-34. 

Thuận kẻ địch ở đời còn lợi ,
Theo não phiền chỉ hại mà thôi .
Làm sao sống được an vui ,
Giặc thù phiền não không lui , cứ lì .

35. 

Khi còn phiền não sân si ,
Những tên ngục tốt bảo trì tử sinh .
Đồ đao hành hạ tâm linh ,
Làm sao có được an bình trong tâm .

36. 

Kẻ cừu địch tham sân chưa dứt ,
Thì sao đành bỏ mất công phu .
Thế nhân hăm hở diệt thù ,
Còn quên ăn ngủ khi thù chưa tan .

37. 

Dù thân trúng phải tên đao ,
Chưa phân thắng bại ai nào thối lui .
Mặc dù những địch thù kia ,
Trước sau cũng chết theo lề tự nhiên .

38-39. 

Nay ta muốn dẹp yên phiền não ,
Dù trăm nguy ngàn khó không sờn .
Thương binh còn thấy vẻ vang ,
Nên vì đạo cả xem thường khổ đau .

40. 

Kẻ chài , đồ tể , nông phu ,
Vì cơm áo chịu gian nguy cực hình .
Ta vì an lạc quần sinh ,
Sao không nhẫn nại trăm nghìn chướng duyên .

41-42. 

Đã nguyền độ vô biên phiền não ,
Mà bản tâm rốt ráo chưa yên .
Sao không khéo lượng sức mình ,
Từ nay ta quyết đinh ninh diệt thù .

43. 

Nâng niu kiếm báu trừ ma ,
Sân si thề diệt như là cừu nhân .
Ngộ, mê năng lực tương đương ,
Mới mong đoạn dứt thâm căn não phiền . 

44-45. 

Thà chịu khổ bị thiêu bị chặt ,
Thề quyết không khuất giặc si mê .
Giặc thường kéo đến rút đi ,
Giặc phiền não ấy một đi không về .

46. 

Tuệ quang chiếu phá si mê ,
Trục ra khỏi khối tâm kia một lần .
Còn đâu tông tích tham sân ,
Chớ nên nhu nhược không cần gắng tu .

47. 

Phiền não không ngoài , trong , giữa ,
Không ở đâu , xuất xứ huyễn hư .
Hãy vì tuệ giác tiến tu ,
Sao ta luống chịu ngục tù khổ đau .

48. 

Tư duy lẽ ấy cho sâu ,
Luật nghi Phật chế nên mau tuân hành .
Y vương lời dặn đinh ninh ,
Không theo toa thuốc sao lành bệnh đây.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn