Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Di-Đà Bổn Tánh, Tịnh Độ Duy Tâm

12/08/201708:39(Xem: 4716)
Di-Đà Bổn Tánh, Tịnh Độ Duy Tâm

Duc Nhu LaiDi-Đà Bổn Tánh, Tịnh Độ Duy Tâm

 

 

Trước hết chúng ta hãy xét hai câu nầy trên mặt Lý, xem có đúng Chánh Pháp không?

 

1) Kinh nói Phật tánh của chúng sanh hoàn toàn sáng suốt và bao trùm vũ trụ vạn pháp. Phật A-Di-Đà (hay bất cứ vị Phật nào) có hào quang vô lượng và thọ mạng vô lượng chính là Phật tánh của ta và tất cả chúng sanh. Nên nói "Di-Đà Bổn Tánh" là đúng Lý. Nhưng về mặt Sự tướng thì có Phật A-Di-Đà ở cõi Tây phương hay không?

 

2) Kinh nói "Vạn pháp duy tâm tạo". Cõi Cực Lạc nếu có thật thì không ngoài Chân tâm của ta, Nên nói "Tịnh độ Duy tâm" là đúng Lý. Nhưng nói vế Sự tướng thì thật có cõi Tịnh độ ở Tây phương hay không?

 

Pháp môn Tịnh độ đúng Lý và không có gì chống trái với hai câu nói trên. Nhưng vấn đề mấu chốt là làm sao ta có thể tin là Đức A-Di-Đà và cõi Tịnh độ là có thật (như Phật Thích-Ca và cõi Ta-bà nầy?). Bây giờ ta hãy xét về mặt Sự tướng.

 

Từ xưa đến nay, sử sách đã ghi lại và thực tế ngay thời nầy cũng cho thấy có vô số trường hợp vãng sanh với thoại chứng rõ ràng, chứng tỏ pháp môn Tịnh độ là chân thật, không còn chỗ để nghi ngờ. Gần đây có bà Hoàng Ngọc Lan vãng sanh để lại kim thân bất hoại có thể phát quang, Ngài Tịnh Không có đến chứng minh. Nếu quý vị vẫn chưa tin thì là do không có căn lành với pháp môn Tịnh độ, thế thôi.

 

Cho nên ta có thể kết luận hai câu "Dì-Đà Bổn Tánh, Tịnh Độ Duy Tâm" là đúng cả hai mặt Lý và Sự. Những ai dùng Lý để bác Sự là sai lầm.

 

Người tu Tịnh độ là tu theo Sự tướng (tức là vào đạo bằng cửa Có) nên chúng ta phải tin chắc Phật Di-Đà và cõi Tịnh độ có thật ở Tây phương (cũng như Phật Thích-Ca và cõi Ta-bà). Mặc ai nói sao, mình vẫn giữ vững niềm tin, bền lòng niệm Phật và hẹn gặp nhau ở cõi Phật tuyệt vời.

 

Trong Kinh Đại Tập, Đức Phật huyền ký: "Đời Mạt pháp ức ức người tu hành, ít có kẻ nào đắc đạo, chỉ nương nhờ pháp môn niệm Phật mà thoát khỏi luân hồi". Nhưng Ngài lại nói thêm: "Tịnh Độ là pháp môn khó tin nhất trong các pháp môn (Đệ nhứt nan tín chi pháp) và chỉ những người đã trồng sâu căn lành mới có thể tin được pháp môn nầy". Kinh sách (lời Phật dạy) và thực tế (mở mắt ra xem) đều chứng minh Tịnh độ là pháp môn chân thật và quí báu. Vị nào không tin thì thôi, nhưng xin đừng bài báng Chánh pháp, e sẽ tạo nghiệp vô cùng!

 

Nam Mô A Di Đà Phật
Sydney 12/08/2017

Thích Phước Thiệt

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
)
15/03/2018(Xem: 12325)
Nhẫn nại là 10 pháp hành Ba la mật cho các vị Bồ Tát có ý nguyện trở thành Phật Toàn Giác, Phật Độc Giác hoặc Phật Thinh Văn Giác. Những pháp hành đó là : 1- Bố thí 2- Trì giới 3- Xuất gia 4- Trí tuệ 5- Tinh tấn 6- NHẪN NẠI 7- Chân thật 8- Quyết tâm 9- Từ bi 10- Tâm xả
05/03/2018(Xem: 4723)
Hành trình về Tây Phương Tịnh độ "Tịnh độ" là thế giới hoàn toàn trong sạch, thường để chỉ cõi Tây phương Cực lạc của Đức Phật A-di-đà.
21/11/2017(Xem: 7335)
Hàng năm, từ trung tuần tháng 12 dương lịch, các tự viện khắp nơi đều hoan hỷ chuẩn bị tổ chức các khóa tu để cúng dường lễ vía Đức Phật A Di Đà, vị Phật đã phát 48 đại nguyện cứu độ chúng sanh, vị Phật gần gũi trong tâm tưởng Phật tử khắp năm châu bốn biển, bất luận mầu da, tiếng nói, bất luận giầu nghèo, sang hèn, bất luận nam nữ, già trẻ ….
12/11/2017(Xem: 12868)
Có tu có học có hành Đêm ngày tự có phước lành phát sanh Không tu không học không thành Dù trăm tài sản cũng đành bỏ đi .
10/08/2017(Xem: 5749)
Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 01 tháng bảy năm 2017, tại tu viện Thiện Hòa, thành phố Moenchenladbach , Đức quốc. Tôi có duyên với quý vị trong giờ phút này, và tôi xin chia sẻ pháp thoại “Đức Phật A Di Đà trong đời sống của tất cả chúng ta”.
10/05/2017(Xem: 5888)
Cụm từ "Di Đà Tự tánh" hay "Duy tâm Tịnh độ" thường được dùng để chỉ đỉnh cao của pháp môn Tịnh độ, nhưng rất dễ gây hiều lầm. Về phương diện Lí tánh thì Phật A-di đà Vô Lượng Quang Vô Lượng Thọ là Tự tánh thường chiếu và vĩnh hằng của chúng ta. Khi ta niệm danh hiệu A-di-đà là trở về với Tự tánh, bản tâm. Chúng ta hãy xem đoạn văn sau đây của những người dùng lí thuyết "cao siêu" để bài bác pháp môn Tịnh độ: "Niệm danh hiệu Phật để cầu sanh Tịnh độ là còn chấp Tướng, tìm pháp ngoài Tâm - không hiểu rằng tất cả các pháp đều là tâm".
16/04/2017(Xem: 5498)
Phương pháp Thập Niệm do một vị Đại sư nổi tiếng giảng dạy dựa trên sự vãng sanh Hạ phẩm được diễn tả trong Quán Kinh. Phương pháp nầy đặc biệt dành cho những người quá bận bịu với cuộc sống nên hằng ngày không thể niệm Phật (nhiều lần) để cầu vãng sanh như người tu Tịnh độ bình thường. Do đó, cách nầy dạy niệm danh hiệu Phật A-di-đà khoảng mười lần mỗi khi hít vào và thở ra. Chủ đích của phương pháp nầy là dùng hơi thở để tập trung tâm ý. Tùy theo hơi thở dài hay ngắn mà hành giả có thể niệm được nhiều hơn hay ít hơn 10 danh hiệu. Sau mười lần hít vô--thở ra (tức là niệm được tổng cộng khoảng từ 50 đến 100 câu Phật hiệu), hành giả có thể bắt đầu tụng bài thơ hồi hướng công đức sau đây:
02/04/2017(Xem: 6966)
Theo âm Hán Viêt, A Di Đà Phật có nghĩa là Vô Lượng Thọ Phật, Vô Lượng Quang Phật, Tây Phương Phật. Trong kinh A Di Đà, Đức Phật Thích Ca giảng là Phật A Di Đà, Giáo Chủ cõi Cực Lạc (Soukhavati (Scr.), ở phương Tây, cách cõi Ta Bà của chúng ta mười vạn ức cõi Phật. Đó là một cõi đầy đủ các công đức trang nghiêm. Lầu các, cây cối, đất đai toàn là châu báu. Nào là các loài chim bạch hạt, khổng tước, anh võ, xá lợi, ca lăng tầng già v.v… ngày đêm sáu thời ca hát ra những lời pháp: năm căn, năm lực, bảy món bồ đề, bát chánh đạo…
27/03/2017(Xem: 3387)
Tịnh độ tông là tên gọi chung của tất cả những giáo lí dạy rằng chúng sanh có thể thành Phật nếu được vãng sanh về cõi Tịnh độ của đức Phật A-di-đà. Ở Ấn độ. giáo lí nầy được các ngài Mã Minh, Long Thọ và Thế Thân giảng dạy trên cơ sở nhiều kinh điển khác nhau, như hai bộ kinh A-di-đà. Lịch sử của Tịnh độ tông bắt đầu từ Ấn độ thời cổ đại, nhưng thời đó truyền thống đức tin chưa được nhấn mạnh. Mặc dầu Ấn-độ lúc đó đã có một môn phái thờ đức A-di-đà, sự kính ngưỡng Ngài chỉ là một trong các cách thực hành của Phật giáo Đại thừa lúc ban sơ.
07/09/2016(Xem: 4371)
Theo lời giới thiệu của nhà xuất bản Seuil, Paris, thì Jean Eracle nguyên là Quản Đốc Viện Bảo Tàng Dân Tộc Học Á Châu, đặt trụ sở tại Geneva, Thụy Sỹ. Do một nhân duyên vô cùng kỳ lạ, ông được sang Nhật-bản lưu trú suốt mấy mươi năm để học hỏi cùng thực hành Niệm Phật theo giáo pháp của “Đạo Phật Chân Chánh trong Pháp môn Tịnh-độ” tức Tịnh-độ Chân-tông do Ngài Thân Loan Thánh Nhân khai sáng cách đây gần 8 thế kỷ.
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
108,945,153