Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Di-Đà Bổn Tánh, Tịnh Độ Duy Tâm

12/08/201708:39(Xem: 1883)
Di-Đà Bổn Tánh, Tịnh Độ Duy Tâm

Duc Nhu LaiDi-Đà Bổn Tánh, Tịnh Độ Duy Tâm

 

 

Trước hết chúng ta hãy xét hai câu nầy trên mặt Lý, xem có đúng Chánh Pháp không?

 

1) Kinh nói Phật tánh của chúng sanh hoàn toàn sáng suốt và bao trùm vũ trụ vạn pháp. Phật A-Di-Đà (hay bất cứ vị Phật nào) có hào quang vô lượng và thọ mạng vô lượng chính là Phật tánh của ta và tất cả chúng sanh. Nên nói "Di-Đà Bổn Tánh" là đúng Lý. Nhưng về mặt Sự tướng thì có Phật A-Di-Đà ở cõi Tây phương hay không?

 

2) Kinh nói "Vạn pháp duy tâm tạo". Cõi Cực Lạc nếu có thật thì không ngoài Chân tâm của ta, Nên nói "Tịnh độ Duy tâm" là đúng Lý. Nhưng nói vế Sự tướng thì thật có cõi Tịnh độ ở Tây phương hay không?

 

Pháp môn Tịnh độ đúng Lý và không có gì chống trái với hai câu nói trên. Nhưng vấn đề mấu chốt là làm sao ta có thể tin là Đức A-Di-Đà và cõi Tịnh độ là có thật (như Phật Thích-Ca và cõi Ta-bà nầy?). Bây giờ ta hãy xét về mặt Sự tướng.

 

Từ xưa đến nay, sử sách đã ghi lại và thực tế ngay thời nầy cũng cho thấy có vô số trường hợp vãng sanh với thoại chứng rõ ràng, chứng tỏ pháp môn Tịnh độ là chân thật, không còn chỗ để nghi ngờ. Gần đây có bà Hoàng Ngọc Lan vãng sanh để lại kim thân bất hoại có thể phát quang, Ngài Tịnh Không có đến chứng minh. Nếu quý vị vẫn chưa tin thì là do không có căn lành với pháp môn Tịnh độ, thế thôi.

 

Cho nên ta có thể kết luận hai câu "Dì-Đà Bổn Tánh, Tịnh Độ Duy Tâm" là đúng cả hai mặt Lý và Sự. Những ai dùng Lý để bác Sự là sai lầm.

 

Người tu Tịnh độ là tu theo Sự tướng (tức là vào đạo bằng cửa Có) nên chúng ta phải tin chắc Phật Di-Đà và cõi Tịnh độ có thật ở Tây phương (cũng như Phật Thích-Ca và cõi Ta-bà). Mặc ai nói sao, mình vẫn giữ vững niềm tin, bền lòng niệm Phật và hẹn gặp nhau ở cõi Phật tuyệt vời.

 

Trong Kinh Đại Tập, Đức Phật huyền ký: "Đời Mạt pháp ức ức người tu hành, ít có kẻ nào đắc đạo, chỉ nương nhờ pháp môn niệm Phật mà thoát khỏi luân hồi". Nhưng Ngài lại nói thêm: "Tịnh Độ là pháp môn khó tin nhất trong các pháp môn (Đệ nhứt nan tín chi pháp) và chỉ những người đã trồng sâu căn lành mới có thể tin được pháp môn nầy". Kinh sách (lời Phật dạy) và thực tế (mở mắt ra xem) đều chứng minh Tịnh độ là pháp môn chân thật và quí báu. Vị nào không tin thì thôi, nhưng xin đừng bài báng Chánh pháp, e sẽ tạo nghiệp vô cùng!

 

Nam Mô A Di Đà Phật
Sydney 12/08/2017

Thích Phước Thiệt

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
02/11/201015:01(Xem: 4862)
Pháp Thân, tự biểu hiện ‘tính không’ và không có sự hiện hữu của thân thể vật lý, mà phải tự hiện thân trong một hình tướng và được biểu hiện như cây trúc...
14/05/201102:45(Xem: 3261)
Với Ðức Phật, sự phát triển tâm linh cho mỗi cá nhân cũng như những vấn đề chung của cộng đồng xã hội là phải thực hành cho đúng chứ không phải lý thuyết hay quan điểm.
03/02/201418:21(Xem: 4019)
* Con người sống trên đời cần nên tạo phước đức Là người Phật tử, tôi biết được một sự thật là tiền tài, quyền lực, địa vị, danh vọng không thể che chở cho con mình mỗi khi gặp tai họa mà chỉ có phước đức, công đức mới là chiếc áo giáp vô hình chắc chắn khiến cho con
10/05/201704:03(Xem: 2781)
Cụm từ "Di Đà Tự tánh" hay "Duy tâm Tịnh độ" thường được dùng để chỉ đỉnh cao của pháp môn Tịnh độ, nhưng rất dễ gây hiều lầm. Về phương diện Lí tánh thì Phật A-di đà Vô Lượng Quang Vô Lượng Thọ là Tự tánh thường chiếu và vĩnh hằng của chúng ta. Khi ta niệm danh hiệu A-di-đà là trở về với Tự tánh, bản tâm. Chúng ta hãy xem đoạn văn sau đây của những người dùng lí thuyết "cao siêu" để bài bác pháp môn Tịnh độ: "Niệm danh hiệu Phật để cầu sanh Tịnh độ là còn chấp Tướng, tìm pháp ngoài Tâm - không hiểu rằng tất cả các pháp đều là tâm".
01/07/201108:20(Xem: 1151)
Việc đối nhân xử thế của chúng ta ở trong cõi đời này, đều cần coi trọng hiệu năng và công dụng. Tựa như kiếm tiền có ích gì, đọc sách có lợi gì? Kiếm tiền không những có thể giải quyết nhiều vấn đề trong đời sống, mà còn có thể tạo phước cho nhân quần xã hội; đọc sách có thể tăng thêm tri thức, hiểu thêm cách ứng xử giao tiếp, mai sau có thể lập nghiệp thành công. Cũng vậy, “Bát nhã” có diệu dụng gì đối với chúng ta? “Bát nhã” chính là trí tuệ và năng lực (trí năng), không chỉ dừng lại ở đấy, mà diệu dụng của nó còn có rất nhiều.
28/04/201113:09(Xem: 1700)
Cuộc hành trình từ vô lượng kiếp của Ðức Phật, trải qua nhiều thân Bồ Tát và đến thân tối hậu có tên là Sĩ Ðạt Ta gói trọn trong một bài kệ gồm 4 câu...
23/01/201505:57(Xem: 3635)
Duy thức giảng về vấn đề gì? Tư tưởng trọng tâm của duy thức là cải tạo tâm địa. Kinh Hoa Nghiêm giảng: “Tâm như người thợ vẽ, vẽ ra hết cả thế gian; năm ấm cũng từ tâm sanh, tâm tạo ra tất cả pháp”. Kinh Tâm Địa Quán có dạy: “Tâm sanh thì pháp sanh, tâm diệt thì pháp diệt. Tâm nhiễm thì thế giới nhiễm, tâm tịnh thì thế giới tịnh”. Nếu tâm chúng ta tham, sân, si quá nặng thì hình thành hiện tượng nhiễm ô, tâm chúng ta thanh tịnh, nội tâm thanh tịnh; dùng tâm thanh tịnh, tâm hiền lành thì có thể hình thành hiện thực thế giới thanh tịnh hòa bình. Duy thức học chính là thuyết minh nguyên lý này: “Ba cõi do tâm tạo, vạn pháp do thức sanh”.
23/01/201506:03(Xem: 3605)
Chúng ta nghiên cứu xuyên suốt tư tưởng Phật học nhận thức được rằng, có hai pháp môn cần phải tham cứu trước. Một là “Luật Tông” là căn bản nhất của tất cả các pháp môn. Các tông phái Phật học rất nhiều do giới luật mà tồn tại. Khi Đức Phật sắp nhập diệt, đã từng phó chúc cho A Nan rằng: “Sau khi Thế Tôn nhập diệt, các thầy hãy lấy giới luật làm thầy, nương vào giới luật mà tu hành để được giải thoát giác ngộ”. Đây là vấn đề Phật học thường đề cập, đó là điều chắc thật không cần biện giải nhiều lời. Hai là “Duy Thức”, thông đạt tất cả nguyên lý các pháp. Kinh Hoa Nghiêm dạy: “Tâm như người thợ vẽ,
13/09/201100:42(Xem: 1855)
Đức Phật tại thế, mọi người được sống hạnh phúc bên cạnh bậc đại Đạo sư minh triết tuyệt vời, cho nên không cần đặt ra vấn đề tìm hiểu về Phật. Nhưng khi Phật nhập Niết bàn, mọi người đều có chung suy nghĩ rằng cần góp nhặt lời Phật dạy để truyền cho nhau tu hành. Trong lần kiết tập đầu tiên, dĩ nhiên không thể trùng tuyên đầy đủ lời Phật dạy, cũng như không được mọi người tán thành hoàn toàn. Thật vậy, những chứng nhân quan trọng đã từng trực tiếp nghe Phật thuyết pháp như Xá Lợi Phất hay Mục Kiền Liên đã nhập Niết bàn. Ngoài ra, lịch sử cũng ghi rõ đại đệ tử thuyết pháp bậc nhất Phú Lâu Na và 500 Tỳ kheo không đồng ý với những gì được kiết tập. Họ đã đến hang động khác để trùng tuyên lại.
01/05/201202:33(Xem: 4117)
Đạo đức kinh tế theo quan điểm của Phật giáo, tác giả: Peter Harvey, Đỗ Kim Thêm dịch