Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Đại Sư Tăng Ý và Đại Sư Đạo Phong

19/04/202409:21(Xem: 416)
Đại Sư Tăng Ý và Đại Sư Đạo Phongthien su-2
Đại Sư Tăng Ý

Thích Tăng Ý không rõ quê quán ở đâu, chỉ biết Ngài thật có năng lực tư duy thanh bạch chuẩn xác. Mỗi khi đăng đàn thuyết pháp thì có hoa trời rải nơi pháp toà.

Vào thời Nguyên Nguỵ, Ngài đến trụ tại ngôi chùa núi ở Lãng Công Cốc, Thái Sơn. Trong chùa có tôn thờ bảy tôn tượng Cao Li đều bằng đồng vàng. Cửa Chánh điện thường mở, nhưng chim thú không dám vào. Ngài phụng thờ Chánh pháp, tự mình đích thân dâng đèn hương cúng Phật.

Vào chiều tối hôm trước khi sắp viên tịch, Ngài thấy có một sa di viên tịch đã lâu hiện hình đến lễ bái nói rằng: “Từ khi cách xa Thầy đến nay, đệ tử thường bị vua trời sai sử bận rộn bất an, không có khi nào được rảnh rang, nên bỏ phế việc tu hành. Không bao lâu nữa, vua trời sẽ đến thỉnh Thầy giảng kinh, nhân lúc giảng kinh, xin Thầy có một lời khuyên vua trời để cho con thoát khỏi nỗi khổ hình này”.

Sau đó, Ngài liền tắm gội, đốt hương ngồi ngay ngắn trong tịnh thất đợi đến giờ, quả nhiên có vị trời áo mão đẹp lạ đi vào chùa rồi đến phòng của Ngài. Tăng chúng vừa thấy cho rằng chắc là bậc quý nhơn nào đó vào núi tham yết nên không lấy làm lạ.

Hôm ấy Ngài không hề có bịnh hoạn gì nhưng lại thâu thần viên tịch. Tăng chúng mới biết đó là điềm linh cảm.


No: 2064
神 僧 傅 第 三 卷
僧意
釋僧意。不知何許人。貞確有思力。每登座講說。輒天花下散于法座。元魏中住太山朗公谷山寺。寺有高麗等像七尊。並是金銅。俱陳寺堂。堂門常開。而鳥獸無敢入者。意奉法自資束躬供養。將終前夕有一沙彌。死來已久。見形禮拜云。違奉已來常為天帝驅使。栖遑無暇廢修道業。不久天帝請師講經。願因一言得免形苦。意便洗浴燒香端坐靜室。候待時至。及期果有天來入寺及房。冠服羽從偉麗殊特。眾僧初見但謂是何世貴人入山參謁不生驚異。及意爾日無疾而逝。方知靈感焉。

ngoi thien
Đại Sư Đạo Phong

 

Thích Đạo Phong, không rõ Ngài họ gì. Người đời thường ngợi khen Ngài là bậc đắc đạo.

Ngài cùng với ba người đệ tử sống ở Cổ Sơn, Tương Châu, không cầu lợi dưỡng. Tất cả nghề nghiệp, pháp thuật ở đời, không gì ngài không thông hiểu. Tề Cao Đế tới lui ở Tinh Nghiệp thường qua lại hỏi đạo. Ngài ứng đối không cần suy nghĩ tùy việc nêu bày.

Vua có lần sai đem rượu và mề gà chưng đến trước Ngài rồi mời Ngài dùng. Ngài lướt qua không từ chối hài lòng ăn. Vua cả cười, không nói lời nào. 
Sau khi vua đi rồi, Ngài bảo đệ tử: “Đem bỏ hết vật ở dưới đầu giường”. Đệ tử lật giường lên thì thấy mề gà chưng còn nguyên không hề có dấu nhai.

Khi ấy trong hang động chùa có vị thiền tăng hằng ngày đến hướng tây nhìn sang núi hướng đông thấy xuất hiện tôn tượng vàng cao tám trượng. Vị thiền tăng ấy tự sanh lòng hoan hỷ cho đó là điềm lành linh ứng, ngày ngày lễ bái như vậy trải qua hai tháng. Sau đó một hôm nằm trong thiền phòng bỗng nghe có lời nói từ trong gối hỏi vị ấy rằng: “Trong thiên hạ nơi nào có Phật? Nay Thầy đã thành đạo thì Thầy là Phật. Thầy nên khéo làm thân Phật, không nên tự coi nhẹ mình. Vị thiền tăng ấy nghe rồi liền coi trọng mình khinh miệt tăng chúng xem như cỏ rát. Ở trước đại chúng đưa tay chỉ vào ngực nói rằng: Các ngươi có biết Phật thật đây không? Bức tượng họa bằng đất bùn trong khám ta bảo không thể mở môi được. Các người biết lo nghĩ gì? Thấy Phật thật mà các ngươi không biết kính lễ? Nếu vẫn còn xem thường ta tất đọa ngục A Tỳ. Nói thế rồi, mắt đỏ, miệng quát tháo bất thường. Cả chùa đều biết vị ấy có vẻ bị loạn thiền nhưng chưa bộc phát. Trước tiên khiêng vị ấy đến chỗ ngài. Ngài trực tiếp hỏi: “Hai tháng qua thầy đã thường thấy tôn tượng ở phía đông núi chăng”? Đáp: “Quả thật đã thấy”.

Lại hỏi: “ Thầy nghe dưới gối bảo làm Phật chăng “? Đáp: “Đúng vậy”. Ngài bảo: “Đó là gió động làm thất tâm thôi! Nếu không sớm chữa trị có thể điên cuồng dẫn đến khó chữa trị. Ngài liền lấy kim châm châm ba chỗ. Nhờ đó vị ấy không phát bệnh.

Lúc sắp viên tịch, Ngài bảo đệ tử rằng: “Ta ở núi này đã lâu, khiến các con lao nhọc đi lấy nước. Nay ta đi không có gì để lại nên lưu lại dòng suối cho các con để các con không còn trải qua lao khổ nữa. Các con hãy nỗ lực siêng năng tu hành. Nói xong, Ngài liền dỡ hòn đá bên cạnh khóm tức thì liền có một dòng suối trong không đầy không vơi đến nay vẫn còn.


(Trích từ Đại Tạng Kinh No: 2064
Thần Tăng Truyện quyển thứ 3)
Thích Chúc Hiền (dịch)

 


道豐
釋道豐。未詳氏族。世稱得道之流。與弟子三人居相州鼓山中不求利養。世之術藝無所不解。齊高帝往來并鄴常過問之。應對不思隨事標舉。帝曾命酒并蒸肫。勅置豐前令遣食之。豐略無辭讓極意飽噉。帝大笑。亦不與言。駕去後謂弟子曰。除却床頭物。及發撤床見向者蒸肫猶在。都不似噉嚼處。時石窟寺有一坐禪僧。每日至西。則東望山巔有丈八金像現。此僧私喜謂覩靈瑞。日日禮拜。如此可經兩月。後在房臥。忽聞枕間有語。謂之曰。天下更何處有佛。汝今成道即是佛也。爾當好作佛身莫自輕脫。此僧聞已便起持重。傍視群僧猶如草芥。於大眾前側手指胸云。爾輦頗識真佛不。泥龕畫像語不能出脣。知慮何如。儞見真佛不知禮敬。猶作本目期我悉墮阿鼻。又眼精已赤叫呼無常。合寺知是驚禪。及未發前舁詣豐所。徑問曰。汝兩月已來常見東山上現金像耶。答曰。實見。又曰。汝聞枕間遣作佛耶。答曰。實然。豐曰。此風動失心耳。若不早治或狂走難制。便以針針三處。因即不發。及豐臨終謂弟子曰。吾在山久。令汝等有谷汲之勞。今去無以相遺。當留一泉與汝。既無陟降辛苦。努力勤修道業。便於竈傍去一方石。遂有玄泉。澄映不盈不減。於今見存。Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567