Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Lời dạy của Ôn Tuệ Sỹ: Tâm Trong Sạch tức đã bảo vệ Chánh Pháp Phật Đà

23/11/202321:13(Xem: 2440)
Lời dạy của Ôn Tuệ Sỹ: Tâm Trong Sạch tức đã bảo vệ Chánh Pháp Phật Đà

on tue sy-2023-15

TÂM TRONG SẠCH
TỨC ĐÃ BẢO VỆ CHÍNH PHÁP PHẬT ĐÀKhi chưa tu thì tham sân ít, tu riết càng mê Phật, cho rằng mình hiểu Phật rồi thì tham sân càng nhiều… “Vì tôi bảo vệ chánh Pháp cho nên người nào phá hoại Phật pháp thì tôi giết nó, tôi nói láo, tôi nói dốc, tôi làm mọi cái để triệt hạ nó”. Điều đó hoàn toàn sai.

Không bao giờ vì hại một người, dùng mưu mô thủ đoạn mà bảo vệ chánh pháp, không thể đem bàn tay dơ bốc cơm ăn mà cho rằng như vậy là đang bảo vệ nồi cơm đó được. Không thể đem cái dơ mà bảo vệ cái sạch, cái thanh tịnh được. Mình phải trong sạch trước, tâm tư này phải trong sạch thì bảo vệ chánh pháp mới trong sạch. Tâm tư hại người, chánh pháp không thể trong sạch được. Chánh pháp của Phật là làm ích lợi cho mọi người, với kẻ ăn cướp mình cũng hóa độ nó, cũng dạy nó, cũng cải đạo nó, thấy ăn cướp đang rớt xuống địa ngục thì mình cũng phải tìm cách chặn lại, nếu nó đã rớt xuống địa ngục mà mình xuống được như Ngài Địa Tạng thì mình xuống, còn không xuống được thì thôi, không ai bắt, chứ không phải nói ăn cướp xuống địa ngục rồi xô cho nó xuống luôn. Thành ra ta vì bảo vệ chánh pháp mà đẩy mọi người xuống địa ngục, như vậy là sai.

Bảo vệ chánh pháp là ích lợi cho cả con kiến, con sâu, con bò,… chứ không phải ích lợi cho một phe nhóm của mình hay cho cái đạo của mình, hay chỉ ích lợi cho những người theo Phật. Như vậy không phải ích lợi, đó là ích kỉ, thành ra cái đó là tẩu hỏa nhập ma, yêu Phật quá, mê Phật quá, mê đến độ chỉ thấy Phật không thấy người khác. Phật không cần cái mê đó, Phật không cần ai bảo vệ. “Chánh pháp Như Lai, kim cang bất hoại thân”, Phật pháp không cần ai bảo vệ, chúng ta là phàm phu, với thân hữu lậu chịu quy luật sanh diệt khổ não, như đem thân 37kg bảo vệ ông đại lực sĩ, ai cũng cười, vì không thể bảo vệ được.

Chúng ta là những con người hữu lậu, tâm tư hữu lậu, sanh diệt trong từng sát-na mà bảo vệ chánh pháp vô lậu bất sinh bất diệt, đem cái hữu lậu bảo vệ cái vô lậu, đem ngu si ngu muội để bảo vệ cái thanh tịnh cao siêu của đại trí, thì không ai có thể nói cho đúng được. Cần dựa cái mình thực hành thế nào cho đúng, ích lợi cho mình, ích lợi cho nhiều người đó chính là bảo vệ Phật pháp. Phật pháp tồn tại vì ích lợi cho mọi người chứ không phải tồn tại để khống chế mọi người, cho nên chúng ta học kinh thường đi đến chỗ mê Phật, mê tới chỗ mê muội luôn thì không còn chánh pháp nào nữa, mà gọi đó là tẩu hỏa nhập ma vậy.

(Chơn Trí ghi lại từ file mp3: Kim Cang giảng giải của Ôn Tuệ Sỹ)

Source: https://www.facebook.com/thuvienphatvietGửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567