Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Tán Thán Công Đức Đại lão Hoà Thượng Yoshimizu Daichi (1941-2023)

17/09/202318:58(Xem: 330)
Tán Thán Công Đức Đại lão Hoà Thượng Yoshimizu Daichi (1941-2023)ht Yoshimizu Daichi-2

Tán Thán Công Đức
Đại lão Hoà Thượng Yoshimizu Daichi (1941-2023)


Thành kính đảnh lễ tưởng niệm HT. Tân Viên Tịch Yoshimizu Daichi (Đại Trí)
Kính nguyện Giác Linh Hoà Thượng Cao Đăng Phật Quốc. Kính phân ưu cùng môn đồ học chúng chùa Tịnh An ( Joạni, Saitama), Nhật Bản


Đại Trí tăng nhân chí xuất trần
Tuổi thơ học đạo hướng nguồn chân
Bổn Sơn Tịnh Độ nghiên hương bối
Tân Cốc Tịnh An xiễn pháp tràng
Nhật Bản hoằng dương dìu kẻ tục
Việt Nam tiếp cận giúp người dân
Bao năm qua lại tình thêm thắm
Cõi Phật đi về sáng diệu tâm…!


Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật
Tu Viện An Lạc, California, 2:00 am 16-09-2023
Hậu Học-Thích Chúc Hiền ( Khể thủ kính đề)


ht yoshimizu-2


Tán Thán Công Đức
Đại lão Hoà Thượng Yoshimizu Daichi (1941-2023)

Thành kính đảnh lễ tưởng niệm HT. Tân Viên Tịch Yoshimizu Daichi (Đại Trí)
Kính nguyện Giác Linh Hoà Thượng Cao Đăng Phật Quốc.
Kính phân ưu cùng môn đồ học chúng chùa Tịnh An ( Joạni, Saitama), Nhật Bản

Kính hoạ bài Tán Thán Công Đức của TT. Thích Chúc HiềnNương thiền tuệ hiển ứng dương trần

Trải kệ tu hoà sáng lý chân

Tịnh Độ tuỳ duyên khai giới luận

Tịnh An hoá độ tỏ đàn tràng

Việt Nam giảng pháp vung đường tục

Nhật bản xuất gia đẹp cõi tâm

Xích lại hai miền… ngày thắm thiết…

Nay Người giã biệt… đạo truyền ngân…Sài Gòn, 18/9/2023

PT. Minh Đạo


ht yoshimizu-2

Tán Thán Công Đức
Đại lão Hoà Thượng Yoshimizu Daichi (1941-2023)

Thành kính đảnh lễ tưởng niệm HT. Tân Viên Tịch Yoshimizu Daichi (Đại Trí)
Kính nguyện Giác Linh Hoà Thượng Cao Đăng Phật Quốc.
Kính phân ưu cùng môn đồ học chúng chùa Tịnh An ( Joạni, Saitama), Nhật Bản

Kính hoạ bài Tán Thán Công Đức của TT. Thích Chúc Hiền


Một vị Cao Tăng ở cõi trần
Xuất gia thuở nhỏ sống ân cần.
Giao lưu, từ thiện đem nguồn pháp
Giảng dạy khoá tu độ chúng nhân.
Nhật Bản tận tình đem mối đạo
Việt Nam hổ trợ nối tình thân.
Ngài là Bồ tát nơi dương thế
Suốt đời giúp đỡ sống thiện tâm.

Jacksonvill, 18/9/2023

Cư sĩ Tâm Minh


ht yoshimizu-5


Giới Đức Tâm

Thành kính đảnh lễ tưởng niệm HT. Tân Viên Tịch Yoshimizu Daichi (Đại Trí)
Kính nguyện Giác Linh Hoà Thượng Cao Đăng Phật Quốc.
Kính phân ưu cùng môn đồ học chúng chùa Tịnh An ( Joạni, Saitama), Nhật Bản

Kính hoạ bài Tán Thán Công Đức của TT. Thích Chúc HiềnXả bỏ báo thân chốn hồng trần
Trở về an trụ tại tâm chân
Thượng căn Đại Trí thành đại huệ
Hạ hóa chúng sanh vượt mê tân
Nguyên quán Tịnh An làng Tân Cốc
Đạo tình Nhật Việt an lạc dân
Trọn đời huệ mạng hành Phật sự
Hạnh trạng viên dung giới đức tâm

Tampere, Phần Lan 18/9/2023

PT. Minh Đạoht yoshimizu-6

TRI ÂN CÔNG ĐỨC

Thành kính đảnh lễ tưởng niệm HT. Tân Viên Tịch Yoshimizu Daichi (Đại Trí)
Kính nguyện Giác Linh Hoà Thượng Cao Đăng Phật Quốc.
Kính phân ưu cùng môn đồ học chúng chùa Tịnh An ( Joạni, Saitama), Nhật Bản

Kính hoạ bài Tán Thán Công Đức của TT. Thích Chúc Hiền

Một vị cao tăng ở cõi trần
Vừa rời dương thế bỏ tình chân
Tri ơn công đức người tiền bối
Cứu giúp độ nhân khắp đạo tràng
Nhật Bản thị khai hoằng hóa tục
Việt Nam cứu trợ giúp lương dân
Chư Tôn Phật tử ghi ân thắm
Hòa Thượng Yoshi khắc đáy tâm.

Nam Mô A Di Đà Phật

Strasbourg, France, 18/09/2023
Diệu Đạo_Phổ Hiền/Pháp


ht yoshimizu-4TRIỂN KHAI GIÁO PHÁP

Thành kính đảnh lễ tưởng niệm HT. Tân Viên Tịch Yoshimizu Daichi (Đại Trí)
Kính nguyện Giác Linh Hoà Thượng Cao Đăng Phật Quốc.
Kính phân ưu cùng môn đồ học chúng chùa Tịnh An ( Joạni, Saitama), Nhật Bản

Kính hoạ bài Tán Thán Công Đức của TT. Thích Chúc HiềnMột bậc danh Tăng chốn thế trần
Pháp môn Tịnh độ rõ nguồn chân
Triển khai giáo pháp truyền hậu bối
An Tịnh, Tân Cốc hiển đạo tràng

Đạo nghiệp tiền nhân Ngài kế tục
Việt Nam, Nhật Bản cả hai dân
Đạo tâm dẫn dắt tình sâu thắm
Hỗ trợ chân tình rõ thiện tâm.


Melbourne, 18/9/2023
Phật tử Thanh Phi

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567