Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Lễ Vu Lan PL 2567 tại Chùa Quan Âm, Nam Úc

10/09/202322:46(Xem: 316)
Lễ Vu Lan PL 2567 tại Chùa Quan Âm, Nam Úc
vu lan chua quan am nam uc 2023-001vu lan chua quan am nam uc 2023-002vu lan chua quan am nam uc 2023-003vu lan chua quan am nam uc 2023-004vu lan chua quan am nam uc 2023-005vu lan chua quan am nam uc 2023-006vu lan chua quan am nam uc 2023-007vu lan chua quan am nam uc 2023-008vu lan chua quan am nam uc 2023-009vu lan chua quan am nam uc 2023-010vu lan chua quan am nam uc 2023-011vu lan chua quan am nam uc 2023-012vu lan chua quan am nam uc 2023-013vu lan chua quan am nam uc 2023-014vu lan chua quan am nam uc 2023-015vu lan chua quan am nam uc 2023-016vu lan chua quan am nam uc 2023-017vu lan chua quan am nam uc 2023-018vu lan chua quan am nam uc 2023-019vu lan chua quan am nam uc 2023-020vu lan chua quan am nam uc 2023-021vu lan chua quan am nam uc 2023-022vu lan chua quan am nam uc 2023-023vu lan chua quan am nam uc 2023-024vu lan chua quan am nam uc 2023-025vu lan chua quan am nam uc 2023-026vu lan chua quan am nam uc 2023-027vu lan chua quan am nam uc 2023-028vu lan chua quan am nam uc 2023-029vu lan chua quan am nam uc 2023-030vu lan chua quan am nam uc 2023-031vu lan chua quan am nam uc 2023-032vu lan chua quan am nam uc 2023-033vu lan chua quan am nam uc 2023-034vu lan chua quan am nam uc 2023-035vu lan chua quan am nam uc 2023-036vu lan chua quan am nam uc 2023-037vu lan chua quan am nam uc 2023-038vu lan chua quan am nam uc 2023-039vu lan chua quan am nam uc 2023-040vu lan chua quan am nam uc 2023-041vu lan chua quan am nam uc 2023-042vu lan chua quan am nam uc 2023-043vu lan chua quan am nam uc 2023-044vu lan chua quan am nam uc 2023-045vu lan chua quan am nam uc 2023-046vu lan chua quan am nam uc 2023-047vu lan chua quan am nam uc 2023-048vu lan chua quan am nam uc 2023-049vu lan chua quan am nam uc 2023-050vu lan chua quan am nam uc 2023-051vu lan chua quan am nam uc 2023-052vu lan chua quan am nam uc 2023-053vu lan chua quan am nam uc 2023-054vu lan chua quan am nam uc 2023-055vu lan chua quan am nam uc 2023-056vu lan chua quan am nam uc 2023-057vu lan chua quan am nam uc 2023-058vu lan chua quan am nam uc 2023-059vu lan chua quan am nam uc 2023-060vu lan chua quan am nam uc 2023-061vu lan chua quan am nam uc 2023-062vu lan chua quan am nam uc 2023-063vu lan chua quan am nam uc 2023-064vu lan chua quan am nam uc 2023-065vu lan chua quan am nam uc 2023-066vu lan chua quan am nam uc 2023-067vu lan chua quan am nam uc 2023-068vu lan chua quan am nam uc 2023-069vu lan chua quan am nam uc 2023-070vu lan chua quan am nam uc 2023-071vu lan chua quan am nam uc 2023-072vu lan chua quan am nam uc 2023-073vu lan chua quan am nam uc 2023-074vu lan chua quan am nam uc 2023-075vu lan chua quan am nam uc 2023-076vu lan chua quan am nam uc 2023-077vu lan chua quan am nam uc 2023-078vu lan chua quan am nam uc 2023-079vu lan chua quan am nam uc 2023-080vu lan chua quan am nam uc 2023-081vu lan chua quan am nam uc 2023-082vu lan chua quan am nam uc 2023-083vu lan chua quan am nam uc 2023-084vu lan chua quan am nam uc 2023-085vu lan chua quan am nam uc 2023-086vu lan chua quan am nam uc 2023-087vu lan chua quan am nam uc 2023-088vu lan chua quan am nam uc 2023-089vu lan chua quan am nam uc 2023-090vu lan chua quan am nam uc 2023-091vu lan chua quan am nam uc 2023-092vu lan chua quan am nam uc 2023-093vu lan chua quan am nam uc 2023-094vu lan chua quan am nam uc 2023-095vu lan chua quan am nam uc 2023-096vu lan chua quan am nam uc 2023-097vu lan chua quan am nam uc 2023-098vu lan chua quan am nam uc 2023-099vu lan chua quan am nam uc 2023-100vu lan chua quan am nam uc 2023-101vu lan chua quan am nam uc 2023-102vu lan chua quan am nam uc 2023-103vu lan chua quan am nam uc 2023-104vu lan chua quan am nam uc 2023-105vu lan chua quan am nam uc 2023-106vu lan chua quan am nam uc 2023-107
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567