Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Lễ Vu Lan PL 2567 tại Tu Viện Kim Cang, Melbourne, Úc Châu

03/09/202323:34(Xem: 2066)
Lễ Vu Lan PL 2567 tại Tu Viện Kim Cang, Melbourne, Úc Châu
vu lan kim cang 2023-001vu lan kim cang 2023-005vu lan kim cang 2023-006vu lan kim cang 2023-007vu lan kim cang 2023-008vu lan kim cang 2023-010vu lan kim cang 2023-011vu lan kim cang 2023-012vu lan kim cang 2023-014vu lan kim cang 2023-015vu lan kim cang 2023-016vu lan kim cang 2023-017vu lan kim cang 2023-018vu lan kim cang 2023-019vu lan kim cang 2023-020vu lan kim cang 2023-021vu lan kim cang 2023-022vu lan kim cang 2023-023vu lan kim cang 2023-024vu lan kim cang 2023-025vu lan kim cang 2023-026vu lan kim cang 2023-027vu lan kim cang 2023-028vu lan kim cang 2023-029vu lan kim cang 2023-030vu lan kim cang 2023-031vu lan kim cang 2023-032vu lan kim cang 2023-033vu lan kim cang 2023-034vu lan kim cang 2023-035vu lan kim cang 2023-037vu lan kim cang 2023-038vu lan kim cang 2023-039vu lan kim cang 2023-040vu lan kim cang 2023-043vu lan kim cang 2023-045vu lan kim cang 2023-047vu lan kim cang 2023-048vu lan kim cang 2023-049vu lan kim cang 2023-050vu lan kim cang 2023-051vu lan kim cang 2023-052vu lan kim cang 2023-053vu lan kim cang 2023-058vu lan kim cang 2023-060vu lan kim cang 2023-062vu lan kim cang 2023-063vu lan kim cang 2023-064vu lan kim cang 2023-065vu lan kim cang 2023-066vu lan kim cang 2023-067vu lan kim cang 2023-068vu lan kim cang 2023-069vu lan kim cang 2023-070vu lan kim cang 2023-071vu lan kim cang 2023-072vu lan kim cang 2023-074vu lan kim cang 2023-075vu lan kim cang 2023-077vu lan kim cang 2023-078vu lan kim cang 2023-079vu lan kim cang 2023-080vu lan kim cang 2023-081vu lan kim cang 2023-082vu lan kim cang 2023-083vu lan kim cang 2023-084vu lan kim cang 2023-085vu lan kim cang 2023-087vu lan kim cang 2023-088vu lan kim cang 2023-089vu lan kim cang 2023-090vu lan kim cang 2023-091vu lan kim cang 2023-092vu lan kim cang 2023-093vu lan kim cang 2023-094vu lan kim cang 2023-095vu lan kim cang 2023-096vu lan kim cang 2023-097vu lan kim cang 2023-098vu lan kim cang 2023-099vu lan kim cang 2023-100vu lan kim cang 2023-102vu lan kim cang 2023-103vu lan kim cang 2023-104vu lan kim cang 2023-106vu lan kim cang 2023-107vu lan kim cang 2023-108vu lan kim cang 2023-109vu lan kim cang 2023-110vu lan kim cang 2023-111vu lan kim cang 2023-112vu lan kim cang 2023-115vu lan kim cang 2023-116vu lan kim cang 2023-117vu lan kim cang 2023-118vu lan kim cang 2023-119vu lan kim cang 2023-121vu lan kim cang 2023-123vu lan kim cang 2023-124vu lan kim cang 2023-125vu lan kim cang 2023-126vu lan kim cang 2023-128vu lan kim cang 2023-129vu lan kim cang 2023-130vu lan kim cang 2023-131vu lan kim cang 2023-132vu lan kim cang 2023-133vu lan kim cang 2023-134vu lan kim cang 2023-135vu lan kim cang 2023-136vu lan kim cang 2023-137vu lan kim cang 2023-138vu lan kim cang 2023-139vu lan kim cang 2023-140vu lan kim cang 2023-141vu lan kim cang 2023-142vu lan kim cang 2023-143vu lan kim cang 2023-144vu lan kim cang 2023-145vu lan kim cang 2023-146vu lan kim cang 2023-147vu lan kim cang 2023-148vu lan kim cang 2023-149vu lan kim cang 2023-150vu lan kim cang 2023-151vu lan kim cang 2023-152vu lan kim cang 2023-154vu lan kim cang 2023-155vu lan kim cang 2023-156vu lan kim cang 2023-157vu lan kim cang 2023-159vu lan kim cang 2023-160vu lan kim cang 2023-161vu lan kim cang 2023-162vu lan kim cang 2023-163vu lan kim cang 2023-164vu lan kim cang 2023-165vu lan kim cang 2023-166vu lan kim cang 2023-167vu lan kim cang 2023-168vu lan kim cang 2023-169vu lan kim cang 2023-170vu lan kim cang 2023-171vu lan kim cang 2023-172vu lan kim cang 2023-173vu lan kim cang 2023-174vu lan kim cang 2023-175vu lan kim cang 2023-176vu lan kim cang 2023-177vu lan kim cang 2023-178vu lan kim cang 2023-179vu lan kim cang 2023-180vu lan kim cang 2023-181vu lan kim cang 2023-182vu lan kim cang 2023-183vu lan kim cang 2023-184vu lan kim cang 2023-185vu lan kim cang 2023-186vu lan kim cang 2023-187vu lan kim cang 2023-188vu lan kim cang 2023-189vu lan kim cang 2023-190vu lan kim cang 2023-191vu lan kim cang 2023-192vu lan kim cang 2023-193vu lan kim cang 2023-194vu lan kim cang 2023-195vu lan kim cang 2023-196vu lan kim cang 2023-197vu lan kim cang 2023-198vu lan kim cang 2023-199vu lan kim cang 2023-200vu lan kim cang 2023-201vu lan kim cang 2023-202vu lan kim cang 2023-203vu lan kim cang 2023-204vu lan kim cang 2023-205vu lan kim cang 2023-206vu lan kim cang 2023-207vu lan kim cang 2023-209vu lan kim cang 2023-210vu lan kim cang 2023-211vu lan kim cang 2023-212vu lan kim cang 2023-213vu lan kim cang 2023-215vu lan kim cang 2023-219vu lan kim cang 2023-220vu lan kim cang 2023-221vu lan kim cang 2023-222vu lan kim cang 2023-223vu lan kim cang 2023-224vu lan kim cang 2023-225vu lan kim cang 2023-226vu lan kim cang 2023-227vu lan kim cang 2023-228vu lan kim cang 2023-230vu lan kim cang 2023-231vu lan kim cang 2023-232vu lan kim cang 2023-233vu lan kim cang 2023-235vu lan kim cang 2023-236vu lan kim cang 2023-237vu lan kim cang 2023-238vu lan kim cang 2023-239vu lan kim cang 2023-240vu lan kim cang 2023-241vu lan kim cang 2023-242vu lan kim cang 2023-243vu lan kim cang 2023-244vu lan kim cang 2023-245vu lan kim cang 2023-246vu lan kim cang 2023-247vu lan kim cang 2023-248vu lan kim cang 2023-249vu lan kim cang 2023-250vu lan kim cang 2023-251vu lan kim cang 2023-252vu lan kim cang 2023-253vu lan kim cang 2023-254vu lan kim cang 2023-255vu lan kim cang 2023-256vu lan kim cang 2023-257vu lan kim cang 2023-258vu lan kim cang 2023-259vu lan kim cang 2023-260vu lan kim cang 2023-261vu lan kim cang 2023-262vu lan kim cang 2023-263vu lan kim cang 2023-264vu lan kim cang 2023-265
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567