Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Hình ảnh cung thỉnh Thanh Văn Tạng về đến Tu Viện Quảng Đức, Melbourne, Úc Châu vào dịp lễ Phật Đản 2023

05/06/202309:40(Xem: 1666)
Hình ảnh cung thỉnh Thanh Văn Tạng về đến Tu Viện Quảng Đức, Melbourne, Úc Châu vào dịp lễ Phật Đản 2023


Trước giờ khai mạc Đại Lễ Phật Đản 2647 (Chủ Nhật 4/6/2023) tại đạo tràng Tu Viện Quảng Đức Melbourne, Úc Châu là lễ Cung Thỉnh và Cúng Dường Thanh Văn Tạng tại Tu Viện Quảng Đức, Melbourne, Úc Châu. Tham dự và chứng minh buổi lễ gồm có Hòa Thượng Thích Quảng Niệm, Viện chủ Chùa Bảo Tạng, Sài Gòn, Thượng Tọa Trụ Trì Tu Viện Quảng Đức Thích Nguyên Tạng cùng chư Tôn Thiền Đức và quý Phật tử bao gồm quý huynh trưởng đoàn sinh Gia Đình Phật tử Quảng Đức, Ban Quảng Đức Đạo Ca và nhóm Hoa Sen Quảng Đức, quý Phật tử đã cung kính đón nhận từng tập Kinh đặt trên đầu và cung rước từ Giảng Đường Hoa Sen lên Chánh Điện Tu Viện Quảng Đức trong tiếng niệm Phật và Chuông trống Bát Nhã.

Đây là một sự kiện trọng đại và là một phước duyên thù thắng cho Đạo Tràng Tu Viện Quảng Đức được cung thỉnh được bộ Thanh Văn Tạng này vừa được ấn hành và gởi về Úc từ Bangkok, Thái Lan.

Vì sao gọi là Thanh Văn Tạng ? vì đây là những giáo điển do Đức Thế Tôn thuyết giảng trực tiếp trong 45 năm cho hàng Thanh Văn tu tập và chứng ngộ, sau đó những vị này truyền lại cho đời sau qua khẩu âm, dần dần lời Kinh được ghi xuống lá bối, rồi cuối cùng in trên giấy và truyền đến ngày hôm nay.

Thanh Văn Tạng là những giáo lý cốt tủy cho hành giả tu tập đưa đến giải thoát và giác ngộ. Bộ Thanh Văn Tạng gồm 29 cuốn Kinh, Luật, Luận và Tổng Lục do Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ biên soạn. Trong đó gồm có Kinh Trường A-hàm (2 cuốn), Kinh Trung A-hàm (4 cuốn), Kinh Tạp A-hàm (3 cuốn), và Kinh Tăng Nhất A-hàm (3 cuốn); Luật Tứ Phần (4 cuốn), Luật Tứ Phần Tăng Giới Bổn (1 cuốn); Luận A-tỳ-đạt-ma Câu-xá (3 cuốn), A-tỳ-đạt-ma Tập Dị Môn Túc Luận (1 cuốn), A-tỳ-đạt-ma Pháp Uẩn Túc Luận (1 cuốn); và Tạp Bộ gồm Lục Độ Tập Kinh (1 cuốn) và Kinh Hiền Ngu (1 cuốn); và 5 cuốn Tổng Lục.cung thinh thanh van tang (1)cung thinh thanh van tang (2)
cung thinh thanh van tang (3)

cung thinh thanh van tang (4)cung thinh thanh van tang (5)cung thinh thanh van tang (6)cung thinh thanh van tang (7)cung thinh thanh van tang (8)cung thinh thanh van tang (9)cung thinh thanh van tang (10)cung thinh thanh van tang (11)cung thinh thanh van tang (12)cung thinh thanh van tang (13)cung thinh thanh van tang (14)cung thinh thanh van tang (15)cung thinh thanh van tang (16)cung thinh thanh van tang (17)cung thinh thanh van tang (18)cung thinh thanh van tang (19)cung thinh thanh van tang (20)cung thinh thanh van tang (21)cung thinh thanh van tang (22)cung thinh thanh van tang (23)cung thinh thanh van tang (24)cung thinh thanh van tang (25)cung thinh thanh van tang (26)cung thinh thanh van tang (27)cung thinh thanh van tang (28)cung thinh thanh van tang (29)cung thinh thanh van tang (30)cung thinh thanh van tang (31)cung thinh thanh van tang (32)cung thinh thanh van tang (33)cung thinh thanh van tang (34)cung thinh thanh van tang (35)cung thinh thanh van tang (36)cung thinh thanh van tang (37)cung thinh thanh van tang (38)cung thinh thanh van tang (39)cung thinh thanh van tang (40)cung thinh thanh van tang (41)cung thinh thanh van tang (43)cung thinh thanh van tang (44)cung thinh thanh van tang (45)cung thinh thanh van tang (46)cung thinh thanh van tang (47)cung thinh thanh van tang (48)cung thinh thanh van tang (49)cung thinh thanh van tang (50)cung thinh thanh van tang (51)cung thinh thanh van tang (52)cung thinh thanh van tang (54)cung thinh thanh van tang (56)cung thinh thanh van tang (57)cung thinh thanh van tang (58)cung thinh thanh van tang (59)cung thinh thanh van tang (60)cung thinh thanh van tang (61)cung thinh thanh van tang (62)cung thinh thanh van tang (63)cung thinh thanh van tang (64)cung thinh thanh van tang (65)cung thinh thanh van tang (66)cung thinh thanh van tang (67)cung thinh thanh van tang (68)cung thinh thanh van tang (69)cung thinh thanh van tang (70)cung thinh thanh van tang (71)cung thinh thanh van tang (72)cung thinh thanh van tang (73)cung thinh thanh van tang (74)cung thinh thanh van tang (75)cung thinh thanh van tang (76)cung thinh thanh van tang (77)cung thinh thanh van tang (78)cung thinh thanh van tang (79)cung thinh thanh van tang (80)cung thinh thanh van tang (81)cung thinh thanh van tang (82)cung thinh thanh van tang (83)cung thinh thanh van tang (84)cung thinh thanh van tang (85)cung thinh thanh van tang (86)cung thinh thanh van tang (90)cung thinh thanh van tang (91)cung thinh thanh van tang (92)cung thinh thanh van tang (93)cung thinh thanh van tang (94)cung thinh thanh van tang (95)cung thinh thanh van tang (96)cung thinh thanh van tang (97)cung thinh thanh van tang (98)cung thinh thanh van tang (99)cung thinh thanh van tang (100)cung thinh thanh van tang (101)cung thinh thanh van tang (102)cung thinh thanh van tang (103)cung thinh thanh van tang (104)cung thinh thanh van tang (106)cung thinh thanh van tang (107)cung thinh thanh van tang (108)cung thinh thanh van tang (109)cung thinh thanh van tang (110)

thanh van tang (2)thanh van tang (1)


Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567